Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Bản kế hoạch kinh doanh sản xuất gạch 0903034381

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 9 Anzeige

Bản kế hoạch kinh doanh sản xuất gạch 0903034381

Herunterladen, um offline zu lesen

Dịch vụ lập báo cáo môi trường ĐTM | Xử lý nước thải | 0903034381
Thiết kế quy hoạch
Lập báo cáo môi trường
Lập dự án
Xử lý nước thải
http://lapduandautu.com.vn

Dịch vụ lập báo cáo môi trường ĐTM | Xử lý nước thải | 0903034381
Thiết kế quy hoạch
Lập báo cáo môi trường
Lập dự án
Xử lý nước thải
http://lapduandautu.com.vn

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Bản kế hoạch kinh doanh sản xuất gạch 0903034381 (20)

Anzeige

Weitere von CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Bản kế hoạch kinh doanh sản xuất gạch 0903034381

  1. 1. 1 BẢNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THỜI GIAN TỪ NĂM 2012 ĐẾN 2017 CÔNG TY TNHH XD THANH THÁI Đ/C: 252/6 Ấp Giản Dân, phường Long Bình,Quận 9, TP.HCM PHẦN I. KHAI THÁC KINH DOANH ĐẤT THEO HIỆN TẠI. A. PHẦN CHI: (CHO 1 XE ĐẤT 10m3) I. Chi phí nguyên nhiên liệu: Nguyên liệu: - Đất sét gạch: 10m3 x 50.000đ = 150.000đ - Đất đầu ( đất đen): 10m3 x 5.000đ = 50.000đ Nhiên liệu( định mức): - 2,8 lit /1xe x 23.836đ = 66.741 đ Tổng : 66.741đ II.Chi phí nhân công - Lương cố định: : 30.000đ - Phụ cấp theo cự ly km bình quân : 15.000đ Tổng : 45.000đ III. Chi phí sản xuất chung - Lương quản lý đội ( cố định) : 45.000đ - Chi phí khấu hao cơ giới : 24.752đ - Chi phí cần cuốc đưa đất lên xe : 100.000đ Tổng : 169.752 đ
  2. 2. 2 Vậy tổng chi là : - Đơn giá 1 xe đất sét gạch khối lượng 10m3 : 150.000đ + 66.471đ + 45.000đ + 169.752đ = 431.223đ/ 1xe - Đơn giá 1 xe đất đầu ( đất đen) khối lượng 10m3 50.000đ + 66.471đ + 45.000đ + 169.752đ = 331.223đ/ 1xe - Bình quân 1 tháng chạy 1.500xe ( trong đó 1000 xe đất sét gạch, 500xe đất đầu) => Giá vốn cho 1000 xe đất đầu : 1.000 xe x 431.223 đ = 431.223.000đ  Giá vốn cho 500 xe đất đầu : 500 xe x 331.223 = 165.611.500đ Giá vốn 1 tháng : 596.834.500đ Giá vốn 12 tháng : 7.162.014.000đ B. PHẦN THU: (CHO 1 XE ĐẤT 10m3): 1. Đất sét gạch: - Giá bán : 1.000.000 đ/1xe - Số lượng xe đất cung cấp cho các lò gạch bình quân hàng tháng 1000 xe: 1.000 xe x 1.200.000đ = 1.200.000.000 đ 2. Đất đầu ( đất đen): - Giá bán : 750.000đ / 1xe - Số lượng xe đất đầu cung cấp bình quân hàng tháng 500xe 500xe x 750.000đ = 375.000.000đ  Doanh thu của Đất sét gach : 1.200.000.000đ  Doanh thu đất đầu : 375.000.000đ Tổng Doanh thu 1 tháng : 1.575.000.000đ Tổng Doanh thu 12 tháng : 18.900.000.000
  3. 3. 3 C. LỢI NHUẬN BÌNH QUÂN 1 NĂM: Tổng thu : 18.900.000.000 đ Tổng chi : 7.162.014.000 đ  Lợi nhuận : 11.737.986.000 PHÂN II. SẢN XUẤT GẠCH NGÓI THEO HIỆN TẠI A/ PHẦN CHI : (01 mẻ lò) I. CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU : 1. Đất : 7 xe x 631.223 đ = 4.418.561 đ 2. Củi : 70 thước x 55.000 đ = 3.850.000 đ 3. Điện : 1.500 km x 2.000 đ = 3.000.000 đ Tổng cộng 11.268.561 đ II. CHI PHÍ NHÂN CÔNG : 1. Công thợ vô và ra lò : 900.000 đ 2. Công thợ kéo gạch khô : 300.000 đ 3. thợ lửa : 400.000 đ 4. Công phơi gạch : 500.000 đ 5. Công bỏ cối : 300.000 đ 6. Công xáo đất : 280.000 đ 7. Công bốc xếp : 210.000 đ Tổng cộng : 2.890.000 đ  Đơn giá 1 viên gạch : (11.268.561 + 2.890.000 đ)/ 85.000 viên = 166.6đ
  4. 4. 4 B/ PHẦN THU ( cho 1 mẻ lò = 85.000 viên) 1. Gạch 4 lỗ : (giá bán 520 đ/viên) 2. Gạch 2 lỗ : ( giá bán 380 đ/viên) => Vậy tổng thu : 70.000 x 520 + 15.000 x 380 = 42.100.000 đ C/ LỢI NHUẬN : (Cho 01 mẻ lò) 1. Tổng thu : 42.100.000 2. Tổng chi : 14.161.000  Vây lợi nhuận cho 01 mẻ lò : 27.939.000 Lợi nhuận bình quan hàng tháng : 63 lò x 27.939.000 = 1.760.157.000 đ Vậy Tổng Lợi nhuận bình quân hàng năm : = 1.760.157.000 đ x 12 tháng = 21.121.884.000 đ
  5. 5. 5 PHẦN III. VAY VỐN ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ MÁY MỚI Công ty TNHH XD Thanh Thái đang tiến hành xây dựng 2 Nhà máy Sản xuất gạch tại tỉnh Đồng Nai, Long An. Tổng nguồn vốn để đầu tư xây dựng của hai dự án là : 53.820.500.000 đ + Trong đó vốn tự có của Doanh nghiệp : 28.820.500.000 đ + Nhu cầu vốn : 25.000.000.000 đ A. TỔNG KINH PHÍ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN I : 22.125.5000.000 đ Công ty TNHH XD Thanh Thái đã đầu tư vốn vào 2 dự án: - Đất đai để xây dựng tổng diện tích của hai dự án : 67.901 m2 ( trong phần diện tích đã ra sổ 27.901m2 ) trị giá : 13.950.500.000 đ - Xây dựng văn phòng, nhà ở công nhân tại 2 dự án : 1.650.000.000 đ - Mua tài sản cố định ( xe ben, xe tải, xe đào, cần cuốc) : 6.030.000.000 đ - Xây dựng trạm điện tại dự án 2 : 495.000.000 đ Tổng số vốn tự có 22.125.500.000 đ B. TỎNG KINH PHÍ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2 : 31.695.000.000 đ - Nguồn kinh phí hiện có : 6.695.000.000 đ - Nhu cầu vốn vay : 25.000.000.000 đ + Mức kinh phí dự toán đối với Dự án 1: 15.295.000.000 đ * Đầu tư Xây dựng phân xưởng, Sân phơi, trồng cây xanh 5.915.000.000 đ * Đầu tư máy móc công nghệ sản xuất gạch Tuynel trị giá 8.500.000.000 đ * Đầu tư hệ thống xử lý chất thải trị giá 385.000.000 đ * Xây dựng trạm điện trị giá : 495.000.000 đ
  6. 6. 6 + Mức kinh phí dự toán đối với Dự án 2: 16.400.000.000 đ * Dùng làm chi phí ngoại giao để hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý vì tại Dự án 2 tỉnh Long An có chủ trương các doanh nghiệp sản xuất gạch ngói phải tự thành lập cụm công nghiệp không được phép hoạt động ngoài khu công nghiệp. Dự toán tổng chi phí 600.000.000 đ. * Góp vốn xây dựng con đường liên tỉnh 821 trị giá 700.000.000 đ. * Đầu tư xây dựng phân xưởng, sân phơi, trồng cây xanh trị giá 5.915.000.000 đ. * Đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên tri giá 300.000.000 đ * Đầu tư xây dựng máy móc công nghệ sản xuất gạch Tuynel trị giá 8.500.000.000 đ * Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải trị giá 385.000.000 đ. C. NHÀ MÁY HOẠT ĐỘNG. - Do hai nhà máy được lắp đặt theo Công nghệ sản xuất gạch Tuynel nên công suất của 01 mẻ lò tăng lên 85.000 viên so với lò truyền thống. 1. PHẦN CHI CHO ( 01 mẻ lò = 170.000 viên gạch Tuynel) 1.1 . CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU a. Đất : 16 xe x 631.223 đ = 10.099.568đ b. Củi : 140 thước x 55.000 đ = 7.700.000 đ c. Điện : 1.700 km x 2.000 đ = 3.400.000 đ Tổng cộng 21.199.568 đ 1.2. CHI PHÍ NHÂN CÔNG a.Công thợ vô và ra lò : 900.000 đ b.Công thợ kéo gạch khô : 400.000 đ c.thợ lửa : 400.000 đ d. Công phơi gạch : 600.000 đ e. Công bỏ cối : 400.000 đ f. Công xáo đất : 380.000 đ Tổng cộng 3.080.000 đ
  7. 7. 7 1.3 CHI PHÍ KHẤU HAO - Chi phí khấu hao cho 01 mẻ lò : 1.746.005 đ  Tổng chi cho 01 mẻ lò : ( 21.199. 568 đ + 3.080.000 + 1.746.005đ) / 120.000 viên = 217 đ/viên 2. PHẦN THU CHO 01( mẻ lò 120.000 viên) 2.1. GẠCH Tuynel 04 Lỗ : 100.000 viên gạch Tuynel 100.000 viên x 652 đ = 65.200.000 đ 2.2. GẠCH Tuynel 02 Lỗ : 20.000 viên gạch Tuynel 70.000 viên x 420 đ = 8.400.000 đ Tổng thu 73.600.000 đ 3. PHẦN LỢI NHUẬN CHO 01 ( mẻ lò 120.000 viên) Tổng thu : 73.600.000 đ Tổng chi : 26.025.573 đ Lợi nhuận : 47.574.427 đ  LỢI NHUẬN BÌNH QUÂN HÀNG THÁNG ( 35 mẻ lò): 35 mẻ lò x 47.574.427 đ = 1.665.104.945 đ  LỢI NHUẬN BÌNH QUÂN HÀNG NĂM : = 1.665.104.945 đ x 12 tháng = 19.981.259.340 đ
  8. 8. 8 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT GẠCH 5 NĂM Từ năm 2012 đến 2017 KẾ HOẠCH NĂM 2012 . 1. Doanh Thu Gạch Tuynel : 23.311.469.230 đ - Tháng 06/2012 Khởi công hoạt động 2 nhà máy Gạch Tuynel: Tổng công suất của 01 Nhà Máy 07 tháng cuối năm 2012 : 245 Lò sản phẩm Tổng số lượng gạch Tuynel trong 07 tháng cuối năm 2012 : 41.650.000 viên  Doanh thu 01 Nhà Máy sau 7 tháng đi vào hoạt động : = 245 lò x 47.574.427 đ = 11.655.734.615 đ => Tổng Doanh thu của hai Nhà Máy sau 07 tháng đi vào hoạt động: = 11.655.734.615 + 11.655.734.615 = 23.311.469.230 đ  TỔNG DOANH THU BÌNH QUÂN CẢ NĂM 01 NHÀ MÁY: = 35 (Lò / tháng) x 12 tháng x 47.574.427 = 19.981.259.340 đ  TỔNG DOANH THU GẠCH TUYNEL BÌNH QUÂN CẢ NĂM 02 NHÀ MÁY : = 19.981.259.340 đ x 2 Nhà máy = 39.962.518.680 đ 2. Doanh thu cung cấp đất đầu, đất gạch năm 2012 giảm so với 2011 là 10% => Doanh thu cung cấp đất 2012 : 17.010.000.000 đ => TỔNG DOANH THU 2012 : 40.321.469.230 đ => TỔNG LỢI NHUẬN DỰ KIẾN : 1.612.857.768 đ KÊ HOẠCH NĂM 2013 : 1. Doanh thu Gạch Tuynel năm 2013 tăng so với 2012 : 10% => Doanh thu 2013 của 2 Nhà Máy : 43.958.770.548 đ 2. Doanh thu cung cấp đất đầu, đất sét gạch năm 2013 giảm so với 2012 : 5% => Doanh thu cung cấp đất 2013 : 17.860.500.000 đ => TỔNG DOANH THU 2013 : 61.819.270.548 đ
  9. 9. 9 = > TỔNG LỢI NHUẬN DỰ KIÊN : 6.189.927.054 đ KẾ HOẠCH NĂM 2014 : 1. Doanh thu Gạch Tuynel năm 2014 tăng so với 2013 là 10% => Doanh thu 2014 của 2 Nhà Máy : 48.354.647.603 đ 2.Doanh thu cung cấp đất, đất sét gạch năm 2014 giảm so với 2013 : 10% = 16.074.450.000 đ  TỔNG DOANH THU DỰ KIẾN : 64.429.097.603 đ  TỔNG LỢI NHUẬN DỰ KIẾN : 8.703.836.567 đ KẾ HOẠCH NĂM 2015 : 1. Doanh thu Gạch Tuynel năm 2015 tăng 5%so vơi 2014: => Doanh thu 2015 của 2 Nhà Máy : 50.772.379.983 đ 2. Doanh thu cung cấp, đất sét gạch năm 2015 bằng năm 2014: = 16.074.450.000 đ  TỔNG DOANH THU NĂM 2015 : 66.846.829.983 đ  TỔNG LỢI NHUẬN DỰ KIẾN : 13.369.365.996 đ

×