Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Kontaktpäev i

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Kontaktpäev i

 1. 1. Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud IFI7052 I kontaktpäev 06.10.2012
 2. 2. Täna plaanis• Vaatame üle kursusega seotud küsimused/probleemid/ ettepanekud;• Teeme vahekokkuvõtte kodustest töödest;• Meenutame arvestuse saamise kriteeriume;• Räägime natuke viitamisest;• Diskuteerime läbivõetud teemadel;• Räägime edasistest plaanidest
 3. 3. Hetkeseis
 4. 4. Kuidas saada arvestus?• Arvestuse saamiseks peab osalema kõikidel ajaveebiseminaridel õigeaegselt• Grupitööna valminud õpikeskkonna teemaga seotud lühivideo koostamine ning selle tutvustamine kontaktpäeval (15.12.2013)
 5. 5. Ajaveebiseminaride postitused loetakse arvestatuks...• kui kursusel osaleja on julgenud postitada oma töö avalikku keskkonda tundmata piinlikkust ja häbi oma töö üle;• kui postitused sisaldavad analüütilist ja reflekteerivat komponenti;• kui postitused on vastavuses antud nädala teemaga ning vastavad ülesandes esitatud küsimustele;• kui postitused sisaldavad üliõpilase originaalseid ideid;• kui postitused demonstreerivad lugemismaterjalidest arusaamist;• kui postitustes sisalduvad viited teadusartiklitele on korrektselt vormistatud (soovitavalt APA6 viitamissüsteemi järgi)
 6. 6. Rühmatöö• Rühmatööna tuleb koostada lühivideo õpikeskkonna teemal ning tutvustada seda viimases seminaris• Rühmatöö mahuks on arvestatud 20 tundi iga rühma liikme kohta• 3-4 liikmelised rühmad• Video pikkus max. 3 minutit
 7. 7. Diskuteerime...• õpikeskkonnad, õppekeskkonnad, õpihaldussüsteemid, e- õppekeskkonnad, virtuaalne keskkond...• kumb on “suurem” mõiste õpihaldussüsteem või õpikeskkond?
 8. 8. Diskuteerime...• mäng kui õpikeskkond?• aga oleks ju väga mõnus, kui saaks eKooli luua ka ekursusi, kus ka õppijad saavad ka oma artikleid, faile avaldada ja tagasisidet anda ja muid tegevusi teha, mis tavalises eõppe keskkonnas saab teha? Õpilased kasutajatena on ju seal juba olemas? Kas sellisel ideel on jumet või ajan jama?
 9. 9. Diskuteerime...• Tony Batesi (2012) sõnul peavad õpetajad ja õppijad oluliseks seda, et õpiprotsess toimuks ühes kindlas süsteemis ja ÕHS peakski seda võimaldama...• “E-õppekeskkonna loomisel peab arvestama eesmärgiga, milleni tahetakse jõuda, kasutades erinevaid võimalusi õppija kaasamiseks õppeprotsessi...”• Kas eesmärgid on alati ühesugused, et saaks kasutada ühte õpihaldussüsteemi?
 10. 10. Diskuteerime...• kas peaksime liikuma õpihaldussüsteemidest välja?• kas õpihaldussüsteemil on tulevikku?
 11. 11. Diskuteerime...• “Juhul kui tuleb valida enda kooli LMS, peaks tõepoolest maha istuma ning arutama, mis on koolile kõige kasulikum ja vajalikum...”• Kui võtta LMS, mis on min. funktsioonidega, võib juhtuda, et peagi on vaja süsteemi täiendust...” • Kuidas ette teada, et neid ja neid funktsioone hakatakse kasutama kui enne pole suurem osa õpetajaid üldse seda kasutanud?
 12. 12. Diskuteerime...• Tahvelarvuti kooli?

×