Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Pelontaloustiede_Sorsa(20)

Anzeige

Pelontaloustiede_Sorsa

  1. www.helsinki.fi/yliopisto Kestävyysvaje ja pelon yhteiskuntapolitiikka hyvinvointivaltiossa Ville-Pekka Sorsa 5.6.2013 Department of Political and Economic Studies / Ville-Pekka Sorsa 1
  2. www.helsinki.fi/yliopisto • Julkisen talouden kestävyysvajeen retoriikka on noussut suomalaisen politiikan keskiöön • Esitetään usein laskelmien osoittamana faktana. Mikä tekee näennäisesti teknisluontoisesta politiikkaideasta niin houkuttelevan? • Esitetään usein hyvinvointivaltion kestävyysvajeena. Miten hyvinvointivaltion rapautumisella pelottelu vaikuttaa idean houkuttelevuuteen? • Tuleva artikkeli: Politiikkaideoiden valenssi ja vuorovaikutus: tapaukset kestävyysvaje ja hyvinvointivaltio Taustaa 5.6.2013 Department of Political and Economic Studies / Ville-Pekka Sorsa 2
  3. www.helsinki.fi/yliopisto • Politiikkaideoiden tyypit (Mehta 2010): politiikkaratkaisut, yhteiskunnallisten ongelmien ja/tai päämäärien määritelmät sekä julkiset filosofiat / ajan henki • Valenssi eli politiikkaidean emotionaalinen houkuttelevuus (Cox & Béland 2013) • Vaihtelee useiden mekanismien kautta • Abstraktimmalla idealla yleensä korkeampi valenssi • Julkiset filosofiat (++), malli-ideat (+), tekniset ideat (0), ajan hengen vastaiset päämäärät/ratkaisut (-), lähes kuvittelemattomissa olevat kauheudet (--) Politiikkaideat ja valenssi 5.6.2013 Department of Political and Economic Studies / Ville-Pekka Sorsa 3
  4. www.helsinki.fi/yliopisto • ”Rahat loppuvat kesken, jos nykymeno jatkuu” • Keskeisenä syynä väestön ikääntyminen • Yhdistää valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen rahoitusaseman yhdeksi ”painelaskelmaksi” • Sisältää monia arvioita ja ennusteita kehityksestä (ml. politiikan suunta), täsmällinen kvantifiointi keskeistä • Mallitason idea: yhdistää monia instituutioita ja antaa niille yhteisen arviointikriteerin • Edustaa yhteiskunnallisten ongelmien määrittelyä (”epätasapainon tuomat jännitteet”) • …mutta sisältää myös määritelmiä sopivista yhteiskunnallisista päämääristä: 4 % ylijäämätavoite, voidaan leikata tai kerätä enemmän veroja VM:n kestävyysvaje politiikkaideana 5.6.2013 Department of Political and Economic Studies / Ville-Pekka Sorsa 4
  5. www.helsinki.fi/yliopisto • Kestävyydellä yleisesti ottaen kaksi valenssia tuottavaa tekijää: • Ekologinen kestävyys (”tasapaino, harmonia”) • Konservatiivinen tuttuus (”hei, tätähän voidaan jatkaa”) • Kestävyysvaje näennäisesti tätä teknisempi ja siten valenssiltaan matala – mutta ideassa on myös kolme korkeampaa valenssia tuottavaa ja idean luonnetta manipuloivaa myyttiä (Eskelinen & Sorsa): • ”Fakta”: vähentää epävarmuutta • ”Valtio kotitaloutena”: tekee logiikasta ymmärrettävää • ”Julkiset menot sairautena”: pakottaa tekemään asialle jotain ja lisää luottamusta asiantuntijoihin Kestävyysvajeen valenssi 5.6.2013 Department of Political and Economic Studies / Ville-Pekka Sorsa 5
  6. www.helsinki.fi/yliopisto • Hyvinvointivaltion idean muutos: • Post hoc malli-idea 60-luvun reformeille • Hyvien kehien filosofia 70-luvulla • Kilpailuvaltion idean nousun oikeuttaja 80-90-luvuilla • Kilpailuvaltion idean kilpailija 2000-luvulla • Kestävyysvaje hyvinvointivaltion idean elinkaaressa: • ”Fakta”: nykymenoa ei varmasti voi jatkaa, mutta pienillä muutoksilla voidaan säilyttää jotain (muttei ehkä hv-valtiota?) • ”Valtio kotitaloutena”: elämme kohta yli varojen, nyt pitää säästää tulevan varalle (eikä siis investoida?) • Julkisten menojen ”sairaus”: luottakaa asiantuntijoihin & leikkaaminen aina fiksumpaa kuin tulojen lisääminen (?) Hyvinvointivaltion kestävyysvaje? 5.6.2013 Department of Political and Economic Studies / Ville-Pekka Sorsa 6
  7. www.helsinki.fi/yliopisto • Kestävyysvajeen kuvaamat yksittäiset ongelmat toki keskeisiä ja käsite nostaa ne päivänpolitiikkaan • …mutta idean politiikkapäämäärät eivät tuota hyvinvointivaltion tai edes kilpailuvaltion ”hyviä kehiä” vaan ennemmin noidankehän • Mahdollistaa vetoamisen niin hyvinvointivaltioon kuin kilpailuvaltioonkin, mutta ilman investointien lisäämistä – tavoitteena aivan muiden päämäärien saavuttaminen? • Asioiden politisointi, valtion pienentäminen tai uudelleenkohdentaminen, rakennemuutokset…? Kestävyysvajeen kritiikki (1) 5.6.2013 Department of Political and Economic Studies / Ville-Pekka Sorsa 7
  8. www.helsinki.fi/yliopisto • Kestävyysvajeella korkeampi valenssi kuin esim. väestön ikääntymisellä, mutta silti riittävän tekninen teknokraattiseen hallintaan • VM:n oman ja asiantuntijavallan vahvistaminen: olennaista esim. työeläkkeiden suhteen Kestävyysvajeen kritiikki (2) 5.6.2013 Department of Political and Economic Studies / Ville-Pekka Sorsa 8
  9. www.helsinki.fi/yliopisto Kaikki palaute tervetullutta: ville-pekka.sorsa@helsinki.fi Kiitos! 5.6.2013 Department of Political and Economic Studies / Ville-Pekka Sorsa 9
Anzeige