Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Competència digital OK

951 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung, Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

Competència digital OK

 1. 1. Pilar Burillo Silvia Rubió Olga Navarro
 2. 2. La LOE 2/2006 del 3 de maig, article 6, defineix: Els Decrets d'Educació: Competència:  " capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació "  "  Currículum és el conjunt d'objectius, competències bàsiques , continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació de cadascun dels diferents ensenyaments"
 3. 3. <ul><li>COMUNICATIVES </li></ul><ul><ul><li>Lingüística i Audiovisual </li></ul></ul><ul><ul><li>  Artística i Visual </li></ul></ul><ul><li>METODOLÓGIQUES </li></ul><ul><ul><li>Tractament de la informació i competència digital </li></ul></ul><ul><ul><li>  Matemàtica </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendre a aprendre </li></ul></ul>PERSONALS Autonomia i iniciativa personal <ul><li>PER CONVIURE I HABITAR EL MON </li></ul><ul><ul><li>Coneixement i interacció amb el món físic.  </li></ul></ul><ul><ul><li>Social i ciutadana    </li></ul></ul>Les essencials per exercir com a ciutadà i resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana
 4. 4. Que l'alumne interioritzi les actituds i les habilitats i que a través de les competències bàsiques adquireixi la capacitat per aplicar-les.
 5. 5. La Competència Digital requereix captació, registre, processament de la informació i domini de llenguatges específics com... El llenguatge Numèric Competència  Matemàtica El llenguatge icònic i gràfic Competència artística i visual El llenguatge textual i sonor   Competència Lingüística i audiovisual La Comunicació    Competència social i ciutadana La selecció de la informació Competència  d' Autonomia i iniciativa personal LA COMPETÈNCIA DIGITAL DESENVOLUPA… Metodologies de treball  Competència d' Aprendre a aprendre
 6. 6. Aprendre sobre les TIC Adquirir coneixements sobre què són i què poden aportar les TIC. Aprendre de les TIC Utilitzar les TIC per apropar-se i interaccionar amb continguts curriculars digitalment. Aprendre amb les TIC Utilitzar les TIC com a eines que ajuden a assolir nous coneixements Aprendre per a les TIC Aprendre continguts actitudinals per a apropar-se a les TIC d'una manera crítica i responsable
 7. 7. EEUU <ul><li>ISTE ( International Society for Technology Education ) divideix competència digital en 6 dimensions (2007): </li></ul><ul><ul><li>Creativitat i innovació </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicació i col.laboració </li></ul></ul><ul><ul><li>Recerca i processament de dades </li></ul></ul><ul><ul><li>Pensament crític, resolució de problemes i presa de decisions </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciutadania digital </li></ul></ul><ul><ul><li>Conceptes i procediments tecnològics </li></ul></ul><ul><li>El currículum entén la competència digital com: </li></ul><ul><ul><li>Buscar i trobar informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Crear nova informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicar-se amb altres i compartir informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Analitzar critícament la informació </li></ul></ul>Anglaterra
 8. 8. OBJECTIU Que els estudiants desenvolupin les habilitats indispensables del s. XXI Al gener 2008, la UNESCO defineix els aspectes TIC en el quals el professorat ha de ser competent i capacitat. Aquest projecte pretén millorar la pràctica dels professors en la seva tasca docent, combinant les competències en TIC amb innovacions en la pedagogia, el pla d'estudis (currículum) i l'organització escolar.
 9. 9. Els estàndards pel professorat neixen de la barreja de:   Llistat dels estàndards: http://www.eduteka.org/imgbd/23/23-03/tablabig.gif <ul><ul><li>Enfocaments per a la reforma educativa: </li></ul></ul><ul><li>  -Nocions bàsiques de TIC </li></ul><ul><li>-Aprofundiment del coneixement </li></ul><ul><li>-Generació del coneixement </li></ul>-Currículum -Política educativa -Pedagogia -Ús de les TIC -Organització i administració -Formació de docents <ul><ul><li>C omponents que defineixen els sistemes educatius: </li></ul></ul>3 6
 10. 10. <ul><li>Els i les estudiants adquireixen les capacitats necessàries per arribar a: </li></ul><ul><ul><li>Ser competents per utilitzar les tecnologies de la informació; </li></ul></ul><ul><ul><li>Cercar, analitzar i avaluar la informació; </li></ul></ul><ul><ul><li>Solucionar problemes i prendre decisions; </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitzar de manera creativa i eficaç eines de productivitat; </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicar, col·laborar, publicar i produir; </li></ul></ul><ul><ul><li>Esdevenir ciutadans i ciutadanes informats/des, responsables i amb capacitat de contribuir a la societat. </li></ul></ul>OBJECTIU DELS ESTÀNDARDS DE LA UNESCO:
 11. 11. Clica à COMPETÈNCIA DIGITAL

×