Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Divisibilitat

  1. DIVISIBILITAT MATEMÀTIQUES 1r ESO
  2. a és multiple de b b és divisor de a ALESHORES a i b tenen relació maternofilial a b a és la mare de b b és el fill de a a i b tenen relació de divisibilitat a b 0 c
  3. Múltiples de 2 Múltiples de 5 Múltiples de 3 Múltiples de 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
  4. Per descompondre un nombre en factors primers ( factoritzar) , el dividim entre els seus divisors primers: primer entre 2 tantes vegades com es pugui, desprès igual amb el 3, el 5, el 7 ,… i aíxí fins arribar a en el quocient 1. Descomposició : 504 = 2 2 . 3. 41 504 acaba en parell 252 acaba en parell La suma de les xifres 123 és multiple de 3 és primer Exemple: 504 2 252 123 41 1 2 3 41
  5. Per calcular el màxim comú divisor de diversos nombres : 1.- Descomponem els nombres en factors primers 2.- En prenem només els factors primers comuns, elevat cadascun al menor exponent amb què apareix. Exemple: màxim comú divisor de 140 i 210 m.c.d( 140,210) = 2.5 = 10 140 2 210 2 70 2 105 5 35 5 51 51 7 7 1 1 2 2 . 5 . 7 2. 5 . 51
  6. Per calcular el mínim comú divisor de diversos nombres : 1.- Descomponem els nombres en factors primers 2.- En prenem només els factors primers comuns i no comuns, elevat cadascun al major exponent amb què apareix. Exemple: mínim comú múltiple de 140 i 210 m.c.m( 140,210) = 2 2 .5.7.51= 7140 140 2 210 2 70 2 105 5 35 5 51 51 7 7 1 1 2 2 . 5 . 7 2. 5 . 51
  7.  
Anzeige