Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
SLoppi SLday1
SLoppi SLday1
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 34 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Opet712lpr (20)

Anzeige

Opet712lpr

 1. 1. Päivän ohjelma <ul><li>9:30-10:15 Taustaa – SL opetuskäytön taustaa ja erityispiirteitä </li></ul><ul><li>10:15 -> Käyttöliittymä haltuun </li></ul><ul><ul><li>Kävele, juokse, lennä </li></ul></ul><ul><ul><li>Oikeat toiminnot </li></ul></ul><ul><li>Avatar - minä </li></ul><ul><ul><li>Profiili </li></ul></ul><ul><ul><li>Appearance </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaatetus </li></ul></ul><ul><li>Vuorovaikutus/viestintä </li></ul><ul><ul><li>Chat, IM, Voice (IM), etiketti </li></ul></ul><ul><li>Työkalut ja toimintamallit </li></ul><ul><ul><li>Notecard, ppt, media, palautus </li></ul></ul><ul><li>Navigointi virtuaalimaailmassa </li></ul><ul><ul><li>Yksin, kaverin kanssa, ryhmässä </li></ul></ul>
 2. 2. Second Lifen opetuskäytön erityispiirteitä Joensuun yliopisto/Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus (Aducate 2010) Teemu Moilanen
 3. 3. Mikä on Second Life? <ul><li>3D-virtuaalimaailma / MUVE (Multi User Virtual Environment) </li></ul><ul><ul><li>Teen & Main -> yhdistymässä </li></ul></ul><ul><li>2003 Linden Lab </li></ul><ul><li>Oma valuutta Linden dollari L$ </li></ul><ul><li>Käyttäjien luoma sisältö </li></ul><ul><li>Avatar </li></ul>
 4. 4. Mikä on Second Life? <ul><li>n. 15 000 000 käyttäjää </li></ul><ul><li>10 x San Francisco </li></ul><ul><li>20 000 CPU </li></ul><ul><li>65% Pohjois-Amerikan ulkopuolelta (UK & EU = 55%) </li></ul><ul><li>Miehet (55%) ja naiset (45%) tasapuolisesti edustettuina </li></ul><ul><li>Käyttäjien keski-ikä n. 34 v. </li></ul><ul><li>AIKUISEN OPPIMISYMPÄRISTÖ ? </li></ul>
 5. 5. Käyttäjinä <ul><li>yksilöt - tavalliset ihmiset </li></ul><ul><li>yritykset </li></ul><ul><ul><li>IBM, Cisco, Coca-Cola, Manpower, Nissan, Orange </li></ul></ul><ul><li>Koulutusorganisaatiot </li></ul><ul><ul><li>Princeton, Harvard, JOY,HY, Åbo Akademi, AMK </li></ul></ul><ul><ul><li>EduFinland </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>eOppiminen ei ole kovinkaan motivoivaa, koetaan työlääksi, tuntuu pakolta – tehdään oman hengissäpysymisen vuoksi </li></ul><ul><li>videoneuvottelut, lms, cms, ope.fi </li></ul>HUOMIO
 7. 7. <ul><li>perinteiset oppimisympäristöt ovat keinotekoisia, eivätkä tarjoa motivoivia, rikkaita, joustavia, haastavia, mielekkäitä sosiaalisia oppimiskokemuksia </li></ul>HAASTE
 8. 8. <ul><li>Jos oppiminen on ennenkaikkea sosiaalinen prosessi, niin millainen on se teknologia, joka tukee sitä? </li></ul>HAASTE2
 9. 9. <ul><li>Uudenlainen lähestymistapa teknologian hyödyntämiseen lähi- ja etäopetuksessa saattaisi saada opettajan pysähtymään oman pedagogiikkansa äärelle! </li></ul>HYPOTEESI
 10. 11. teknologinen prosessi
 11. 12. Prosessi oma halu oppia - usko potentiaaliin 12/2008 valmennukset 03/2007 avatar 06/2008 toiminta 04/2008 avajaiset 10/2007 rakentaminen
 12. 13. Joensuu Univ. Island <ul><li>helppo hankintaprosessi </li></ul><ul><li>Versio1 n.100% ilmaisilla työkaluilla/objekteilla rakennettu </li></ul><ul><li>suunnittelun tärkeys -“rakenna ja pura” </li></ul><ul><li>avatar-esteettömyys </li></ul>
 13. 14. SL funktio <ul><li>keskeinen valmennusympäristö hankkeissamme </li></ul><ul><li>maksulliset koulutukset ja seminaarit </li></ul><ul><li>muiden maailmoiden benchmarkkaus </li></ul>
 14. 15. SL funktio 2 <ul><li>työelämän haasteet, tutkijat, täydennyskoulutettavat </li></ul><ul><li>autenttiset kehittämishaasteet </li></ul><ul><li>oman ympäristön luominen </li></ul><ul><li>avoin - suljettu? </li></ul><ul><li>ADUCATE ISLAND 2010 </li></ul>
 15. 16. teknologinen laajentaminen <ul><li>pois ympäristöjen kylmyydestä kohti rikasta ympäristöä </li></ul><ul><li>eri medioiden ja palveluiden luonteva ja tarkoituksenmukainen yhdistäminen </li></ul><ul><li>yhteisön (CoP) sosiaalisen toiminnan tukeminen </li></ul><ul><li>live - second live </li></ul>
 16. 20. Miten tämä liittyy minuun opettajana?
 17. 21. Etäopetus on reformissa: lähi- ja etäopetus integroituvat
 18. 22. Miksi? <ul><li>Teknologioiden kehitys: </li></ul><ul><ul><li>V irtuaalimaailmat, webkonferenssit, mobiiliteknologia, verkkovideo – monella eri kanavalla yhtäaikaisesi (useille eri yleisöille) </li></ul></ul><ul><li>Oppijoiden uusi, polkuriippumaton sukupolvi </li></ul><ul><li>Oppijan tarpeet ja vaatimukset oppimisprosessia tukien: </li></ul><ul><ul><ul><li>Menetelmissä – joustavat ja henkilökohtaiset </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Medioissa – rikkaat ja monipuoliset sisällöt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teknologioissa – oppijoille tutut sovellukset </li></ul></ul></ul>
 19. 23. Miksi? <ul><li>Monet yleisöt </li></ul><ul><ul><ul><li>Maantieteellisesti hajallaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Heterogeenisiä taidoiltaan ja ajankäytöltään </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Yhtäaikaisesti samalla kanavalla eri medioista käsin </li></ul></ul></ul><ul><li>Koulutusverkoston tulevaisuuden haasteet </li></ul>
 20. 24. Mitä aiheuttaa ohjaajan toiminnalle? <ul><li>Pedagogisten taitojen hallintaa – silmää </li></ul><ul><li>T eknologisia taitoja </li></ul><ul><li>Esiintymisen ja asioiden esittämisen taitoja </li></ul><ul><li>Kasvattamisen taitoja </li></ul><ul><ul><li>Oppijoiden kasvattamista uudenlaiseen oppijuuteen – luopuminen perinteisestä roolista (valmiiksi jäsennetystä (etenemistiestä ja ratkaisusta) avoimeen ongelmanratkaisuun) </li></ul></ul><ul><li>Suunnittelun taitoja – oppimistilanteen roadmap </li></ul>
 21. 25. Mitä aiheuttaa oppijan toiminnalle? <ul><li>Vastaanottajan rooliin muuttamista sosiaalisempaan, aktiivisempaan </li></ul><ul><li>T eknologisia taitoja </li></ul><ul><li>Esiintymisen ja asioiden esittämisen taitoja </li></ul><ul><li>Vastuun kantamista omasta oppimisesta </li></ul>
 22. 26. Koulutus Second Lifeen liittyen – itse ympäristöä opettaen Seikkailut, ohjaukset, konsultoinnit, keskustelut
 23. 27. 2009 toiminnan vuosi perehdyttämisen jälkeen K oulutuksen, kokoustamisen ja konferoinnin uudet menetelmät
 24. 28. 2009 tuo uuden oppimismaiseman Aducatelle Kampukset, asiakkaat ja yritykset yhdessä
 25. 29. Mikä SL:ssa on se juttu meidän kokemuksemme mukaan?
 26. 30. Motivaatiosuihku P öydän puhdistaminen, tittelit pois, taitojen ja tietojen heterogeenisyys katoaa
 27. 31. Second Lifen lumo Avoimuus, auttaminen, tunne kollektiivisuudesta, tasa-arvoisuus
 28. 32. Second Lifen lumo Sattuma, asiantuntijuuden saavutettavuus, yhteinen intressi, kohtaamiset
 29. 33. Mahdoton yhtälö? Oppimista tapahtuu vaikka nauru ja keskittyminen kulkevat käsi kädessä
 30. 34. VIDEO

×