Anzeige

Oja Teea, Työelämäohjauksesta

teeaoja
21. Nov 2016
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Oja Teea, Työelämäohjauksesta (20)

Anzeige

Oja Teea, Työelämäohjauksesta

 1. TYÖELÄMÄOHJAUKSESTA Jyväskylän yliopisto Ohjausalan koulutus ti 22.11.2016 Teea Oja
 2. PIIRRÄ PAPERILLE PEILI.Katso itseäsi peilistä. Jos olet työssä: Mitä näet? Mistä haluaisit jutella? Kenen kanssa? Jos olet opiskelija: Näe itsesi tulevaisuudessa, työntekijänä. Mistä haluaisit työssä jutella? Kenen kanssa? Kirjoita peiliin ajatuksesi.
 3. “”guidance at the workplace” / ”workplace counselling” Suomessa: työelämäohjaus by Marjatta Vanhalakka-Ruoho, Itä-Suomen yliopisto -> worklife counselling or worklife guidance elinikäinen oppiminen / elinikäinen ohjaus
 4. Työelämä(ä)n ohjauksen historiaa… Munchen 1902 Boston 1908 Suomessa 1920-luvulta: Aksel Rosenqvist - elämänuran neuvonta, Kykyjä mittaava laboratorio, ammatinvalinnanohjauksen virka 1939, opinto-ohjaus 1970-luvulla, aikuisohjauksen kehittäminen 1990 -> Human Relations -koulukunta 1920- ja 1930 luvuilta: Mayo & Hawthorne Keskiaika: mestari-kisälli-oppipoika 400 eKr. Platon
 5. ▧ 2000-2008: Aikuisopiskelun henkilökohtaistaminen AiHe (linkki ja linkki) ▧ 2003-2009: Aikuisten koulutustason kohottamisohjelma, Noste-ohjelma (linkki) ▧ 2008-2014: Aikuiskoulutuksen hakeutumisvaiheen TNO-palvelut: Opin Ovi –hankeperhe (Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla, linkki) ▧ 2013-2016: Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO (linkki) ja Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ENO (linkki) ▧ 2015 Ohjaamot alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille (linkki) ▧ 2025  Ohjaamot kaikille kansalaisille? (linkki) …ja nykypäivää
 6. Karjalainen, M. 2010, s. 22
 7. ▧ The Social Partners and Vocational Guidance for Lower-Paid Workers. 2001 - 2002 (Marjatta Vanhalakka-Ruoho) Leonardo-partnership seeks to gather and disseminate examples of good practice in delivering guidance to lower-paid workers and to develop a set of methods and solutions that can be used by employers, trade unions and guidance services. ▧ Life Long Learning Animateurs (EU-Grundtvig-projekti) - L.L.L.A.. 2003 - 2004 (Jussi Onnismaa) Tarkoituksena kouluttaa teollisuus- ja palvelualojen luottamus- ja työsuojeluhenkilöistä oman työpaikkansa opintoneuvojia.  Workplace Guidance 2003-2006 (Leonardo da Vinci project) The ultimate aim of the project was to assist lower paid workers into lifelong learning through the provision of vocational guidance which would be easily accessible. The project developed a number of educational materials and a training course targeted at vocational guidance counsellors, trade union activists and employers. ▧ Guidance Merger 2, 2007-2009 Project is a transfer of innovation project which aims to transfer learning about the different ways of offering advice and guidance to those in employment. This means advice and guidance which can be integrated into the workplace. This can be done by guidance workers liaising with employers, trade union representatives, training managers and human resource managers. ▧ NOSTE Aikuisten koulutustason kohottamisohjelma 2003 -2009 In the context of the programme, the trade union organisation SAK and its member unions trained competence counsellors, whose task was to raise awareness among their colleagues about training options and encourage them to reflect on their own skills and competence development needs. ▧ OpinVerkko – Työelämän koulutusneuvojat (2010-2013) Projektin tavoitteena oli kehittää työelämän neuvonta- ja ohjauspalvelujen tarjontaa, saavuttavuutta sekä parantaa työelämän ja koulutuspalveluiden välistä yhteyttä. Projektissa kehitettiin työelämän koulutusneuvojien, vertaisneuvojien, valmiuksia tiedottaa kouluttautumismahdollisuuksista, ohjata työyhteisön jäseniä koulutusneuvontaan ja -ohjaukseen.  TOKI – Työelämän ohjausosaamisen kehittämisprojekti 2010-2015 (Teea Oja, Marja Keväjärvi) Projektissa kehitettiin työyhteisöjen avainhenkilöiden (johtajat, esimiehet, HR-asiantuntijat) tietoja, taitoja ja osaamista Työelämäohjauksen asiantuntijavalmennuksissa ohjauksellisen työtapojen käyttöön omassa työssä, työyhteisön ohjauksen toteuttamiseen sekä ohjauksen merkityksen ymmärtämiseen ja ohjauksen organisoimiseen työyhteisön jäsenille.  WORKLIFE GUIDANCE – Development of guidance and counseling in the workplace 2014-2016 (from Finland / OAKK: Teea Oja) Erasmus-partnership project that aims at bringing methods together to identify company‘s skills needs and motivate the competence development of the individual employee. Partners come from Austria, Finland, Iceland, Netherlands and Sweden. AIHEESEEN LIITTYViä projekteja EUROOPASSA ja Suomessa:
 8. ohjauksen kokonaisuus YKSI JA SAMA TYÖKALU EI TAIVU JOKAISEEN TARPEESEEN.
 9. Mento- rointi Työn- ohjaus Ohjaus- keskus- telu työajan joustot Virka- vapaa / työloma Pereh- dytys työkierto Työnkuvan räätälöinti Henkilöstö- koulutus Vertais- mentorointi työkokeilu Työelämän koulutus- neuvoja Osaamis- kartoituk- set Muutos- valmennus Kehitys- keskus- telu Opinto- vapaa TYÖYHTEISÖN TYÖELÄMÄ- JA URAOHJAUKSEN KOKONAISUUS
 10. TYÖELÄMÄ- JA URAOHJAUKSEN MONET MAHDOLLISUUDET TARJOAVAT TYÖYHTEISÖILLE TYÖKALUPAKIN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TARPEISIIN.
 11. Minä työssä, työntekijänä Työntekijän tarpeet ohjaukselle Pätkätyöt, kilpailu työpakoista Työn ja perheen yhteensovittaminen Jatkuva oppimisen ja uudistumisen tarve Ikääntyminen Vajaakuntoisuus Tietoa organisaatiosta, uramahdollisuuksista Monet erilaiset elämän roolit Tarkastella, reflektoida: kuka olen, mitä haluan? Uudistua, uudistaa näkemyksiä Tieto sirpaleista, ei rakennu ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi Muodostaa suunnitelmia, tehdä päätöksiä, varmistaa siirtymiä Kehittää työssä tarvittavia taitoja
 12. 1) Läheiset kollegat, lähiesimiehet 2) Johtohenkilöt (johtaja, yksikköpäälliköt, HR-johtaja) 3) Yrityksen ulkopuoliset henkilöt (mentorit, uraohjaajat, ja -valmentajat) 4) Kollegat, usein myös esimies kehityskeskusteluissa 5) Esimies, HR-päällikkö, koulutuksen asiantuntijat, valmentaja, mentori Henkilöt/ tahot, joilta ohjausta haetaan:
 13. Työorganisaation hyödyt Taitoa työelämäohjaukseen -koulutus 13.10.2015, Teea Oja Tuottavuus, tuloksellisuus ja tehokkuus Työntekijöiden osallistaminen ja vaikutusmahdolli- suudet Työmotivaatio, työhyvinvointi Kilpailukyky, vetovoimaisuus, imago
 14. Työkaluja työssä olevan aikuisen ohjaukseen TOOLBOX: http://wlguidance.wixsite.com/toolbox
 15. Thanks! Any questions?
Anzeige