ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - Η ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

{
TO NEO MOΥΣΕΙΟ
ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
{
ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - Η ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
Το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης στεγάζει τα διασημότερα
έργα της κλασικής αρχαιότητας, μια πολιτιστική κληρονομιά
με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα!
H ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
Πρόκειται για τη συνεχή ανάγλυφη παράσταση που
αναπαριστούσε την πομπή προς την Ακρόπολη κατά
τα μεγάλα Παναθήναια, στο επάνω μέρος του
Παρθενώνα, με συνολικό μήκος 160 μέτρα και ύψος
περίπου ένα μέτρο.
Το νέο ψηφιακό έκθεμα
παρουσιάζεται μέσα από μια
ψηφιακή εφαρμογή, στην ιστοσελίδα
του Μουσείου, υπομνηματισμένο
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
{
ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - Η ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - Η ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
To Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών, πρωτοπορώντας στην ανάπτυξη ελληνικού ψηφιακού
περιεχομένου, συνεργάζεται στην εφαρμογή για την ψηφιακή
ζωφόρο του Παρθενώνα, εισάγοντας νέες Τεχνολογίες
Πληροφορίας και Επικοινωνιών για ανοικτή πρόσβαση στη
γνώση.
Ο σχεδιασμός της εφαρμογής έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τα
σύγχρονα δεδομένα παρουσίασης και προβολής πολιτιστικού
περιεχομένου στο Διαδίκτυο.
Aξιοποιεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν
δημιουργηθεί από τον Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της
Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) και
αφορούν την περιγραφή της ζωφόρου του Παρθενώνα και την
εμβάθυνση της γνώσης για αυτή.
ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - Η ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - Η ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
Η ψηφιακή ζωφόρος καταργεί τους φυσικούς
περιορισμούς του χώρου και του χρόνου.
Ο ψηφιακός κόσμος συνυπάρχει με τον
πραγματικό.
Ο επισκέπτης δεν είναι απλός παρατηρητής,
αλλά εμπλέκεται στην όλη διαδικασία με τη
μορφή της βιωματικής και συμμετοχικής
προσέγγισης των εκθεμάτων.
{
Ιδιαίτερη μέριμνα και βαρύτητα δίνεται στη
προσέλκυση νέων, μαθητών, παιδιών,
προτείνοντας ποιοτική και ορθολογική
ψυχαγωγία!
Η δημιουργική μάθηση και ψυχαγωγία με επιλεγμένα
εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις και πρακτικές για
διαφορετικές κατηγορίες κοινού, (σχολικές ομάδες,
σχολεία του εξωτερικού, εκπαιδευτικούς και
οικογένειες σε ημέρες αργίας,) προσφέρει μια
εποικοδομητική, συλλογική εμπειρία!
ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - Η ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - Η ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - Η ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
Δημιουργείται μια ουσιαστική σχέση
του κοινού, μέσω της ενεργούς
συμμετοχής, της εξατομικευμένης
προσέγγισης της γνώσης, της
διάδρασης, της αλληλεπίδρασης.
Καλλιεργείται έτσι η διάθεση για την επίσκεψη στο
φυσικό χώρο και ενδυναμώνεται μετά, η ανάμνηση της
εμπειρίας.
Η μουσειακή εμπειρία
αποκτά νέες διαστάσεις, !!!
Η διαδικτυακή εφαρμογή της ζωφόρου,
εμπλουτισμένη και με διαδικτυακά παιχνίδια,
δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες του
Διαδικτύου να έχουν μια ανοικτή πρόσβαση στη
ζωοφόρο του Παρθενώνα.
ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - Η ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
Η ενοποίηση της ζωφόρου θέτει τις βάσεις για μελλοντικές επιστημονικές
συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα του εσωτερικού και του
εξωτερικού, με μουσεία, με εξειδικευμένους επαγγελματίες και
επιστημονικούς φορείς, για συμπαραγωγές εκθέσεων, προγραμμάτων,
σεμιναρίων, συνεδρίων και εκδηλώσεων .
ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - Η ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - Η ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - Η ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - Η ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - Η ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - Η ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - Η ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
Η αξιοποίηση του πολιτιστικού
πλεονεκτήματος της ζωφόρου του
Παρθενώνα, αποτελεί ένα δυναμικό
επικοινωνιακό μήνυμα, προς όλες τις ομάδες
κοινού, καταδεικνύει το σύγχρονο και
επιστημονικό ρόλο του μουσείου και
προσδιορίζει την ταυτότητά του!
Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλεονεκτήματος της
ζωοφόρου του Παρθενώνα για τη θεμελίωση και
διατήρηση μιας ανοιχτής επικοινωνίας του μουσείου
της Ακρόπολης με το κοινό εντός και εκτός Ελλάδος,
με το σχεδιασμό πολύπλευρης και πολυδιάστατης
επικοινωνιακής πολιτικής αξιοποιώντας τις
τεχνολογικές εξελίξεις και τις τεχνικές αφήγησης και
δημιουργικότητας στα κοινωνικά μέσα, για την
προώθηση των τακτικών του δράσεων, για μελέτη,
έρευνα, εκπαίδευση και ψυχαγωγία, καταδεικνύουν
ότι η λειτουργία του διαπνέεται από σύγχρονες
αντιλήψεις για τον επιστημονικό και κοινωνικό ρόλο
του, στοχεύουν στην προσφορά ποιοτικών και
πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών στο κοινωνικό
σύνολο και προσδιορίζουν την ταυτότητά του!!!
1 von 31

Recomendados

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ-Η ΖΩΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ von
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ-Η ΖΩΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ-Η ΖΩΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ-Η ΖΩΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑtchalkiadaki
267 views31 Folien
All arch web3h von
All arch web3hAll arch web3h
All arch web3h2lykkomo
205 views81 Folien
μουσείο επιστημών κα τεχνολογίας von
μουσείο επιστημών κα τεχνολογίαςμουσείο επιστημών κα τεχνολογίας
μουσείο επιστημών κα τεχνολογίαςvassogova
312 views14 Folien
μουσειο του μελλοντος, Πέτρος Τρυφωνόπουλος von
μουσειο του μελλοντος, Πέτρος Τρυφωνόπουλος μουσειο του μελλοντος, Πέτρος Τρυφωνόπουλος
μουσειο του μελλοντος, Πέτρος Τρυφωνόπουλος ptryfo
192 views13 Folien
συνδεση με αναλυτικο von
συνδεση με αναλυτικο συνδεση με αναλυτικο
συνδεση με αναλυτικο Sofi Liva
359 views157 Folien
το νέο μουσείο παρουσίαση von
το νέο μουσείο παρουσίασητο νέο μουσείο παρουσίαση
το νέο μουσείο παρουσίασηiria_kats
414 views28 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Task 5 von
Task 5Task 5
Task 5Fotini Kiriakidou
204 views28 Folien
HAU-FINAL ASSIGNMENT von
HAU-FINAL ASSIGNMENTHAU-FINAL ASSIGNMENT
HAU-FINAL ASSIGNMENTKalavryta
216 views11 Folien
Science Center Nemo, Amsterdam von
Science Center Nemo, AmsterdamScience Center Nemo, Amsterdam
Science Center Nemo, AmsterdamDennis Labadarios
373 views43 Folien
Εφαρμογές Υπολογιστών και άνθρωπος von
Εφαρμογές Υπολογιστών και άνθρωποςΕφαρμογές Υπολογιστών και άνθρωπος
Εφαρμογές Υπολογιστών και άνθρωπος3lykgala
559 views13 Folien
Metro syntagmatos von
Metro syntagmatosMetro syntagmatos
Metro syntagmatosFRANTIOPI
171 views19 Folien
Sleepover: a night at the museum by Despina Gerasimidou - Future Library Unco... von
Sleepover: a night at the museum by Despina Gerasimidou - Future Library Unco...Sleepover: a night at the museum by Despina Gerasimidou - Future Library Unco...
Sleepover: a night at the museum by Despina Gerasimidou - Future Library Unco...Despina Gerasimidou
321 views29 Folien

Was ist angesagt?(15)

HAU-FINAL ASSIGNMENT von Kalavryta
HAU-FINAL ASSIGNMENTHAU-FINAL ASSIGNMENT
HAU-FINAL ASSIGNMENT
Kalavryta216 views
Εφαρμογές Υπολογιστών και άνθρωπος von 3lykgala
Εφαρμογές Υπολογιστών και άνθρωποςΕφαρμογές Υπολογιστών και άνθρωπος
Εφαρμογές Υπολογιστών και άνθρωπος
3lykgala559 views
Metro syntagmatos von FRANTIOPI
Metro syntagmatosMetro syntagmatos
Metro syntagmatos
FRANTIOPI171 views
Sleepover: a night at the museum by Despina Gerasimidou - Future Library Unco... von Despina Gerasimidou
Sleepover: a night at the museum by Despina Gerasimidou - Future Library Unco...Sleepover: a night at the museum by Despina Gerasimidou - Future Library Unco...
Sleepover: a night at the museum by Despina Gerasimidou - Future Library Unco...
Το μουσειο του μελλοντος von doraandri
Το μουσειο του μελλοντοςΤο μουσειο του μελλοντος
Το μουσειο του μελλοντος
doraandri209 views
δυασ+ +προγραμμα von kosalive
δυασ+ +προγραμμαδυασ+ +προγραμμα
δυασ+ +προγραμμα
kosalive83 views
Αλληλεπίδραση με αντικείμενα και χώρους πολιτισμού von Nikolaos Avouris
Αλληλεπίδραση με αντικείμενα και χώρους πολιτισμούΑλληλεπίδραση με αντικείμενα και χώρους πολιτισμού
Αλληλεπίδραση με αντικείμενα και χώρους πολιτισμού
Nikolaos Avouris705 views
Ψηφιακή Προφορική Ιστορία- Ο 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός του ΕΚΕΔΙΣΥ von Babis Georgakainas
Ψηφιακή Προφορική Ιστορία- Ο 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός του ΕΚΕΔΙΣΥΨηφιακή Προφορική Ιστορία- Ο 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός του ΕΚΕΔΙΣΥ
Ψηφιακή Προφορική Ιστορία- Ο 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός του ΕΚΕΔΙΣΥ
Babis Georgakainas3.6K views
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ von Maria Thanou
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
Maria Thanou539 views
Ανάπτυξη ψηφιακής Βιβλιοθήκης Αψίδα: διάθεση πολιτιστικών δεδομένων στην Euro... von Library and Information Services
Ανάπτυξη ψηφιακής Βιβλιοθήκης Αψίδα: διάθεση πολιτιστικών δεδομένων στην Euro...Ανάπτυξη ψηφιακής Βιβλιοθήκης Αψίδα: διάθεση πολιτιστικών δεδομένων στην Euro...
Ανάπτυξη ψηφιακής Βιβλιοθήκης Αψίδα: διάθεση πολιτιστικών δεδομένων στην Euro...

Similar a ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - Η ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

«ThessWiki – έξυπνα Μουσεία/Βιβλιοθήκες/Αρχεία, έξυπνοι πολίτες, έξυπνη πόλη» von
«ThessWiki – έξυπνα Μουσεία/Βιβλιοθήκες/Αρχεία, έξυπνοι πολίτες, έξυπνη πόλη»«ThessWiki – έξυπνα Μουσεία/Βιβλιοθήκες/Αρχεία, έξυπνοι πολίτες, έξυπνη πόλη»
«ThessWiki – έξυπνα Μουσεία/Βιβλιοθήκες/Αρχεία, έξυπνοι πολίτες, έξυπνη πόλη»PostScriptum
437 views30 Folien
Ψηφιακή χαρτογράφηση θρησκευτικών μηνμείων von
Ψηφιακή χαρτογράφηση θρησκευτικών μηνμείωνΨηφιακή χαρτογράφηση θρησκευτικών μηνμείων
Ψηφιακή χαρτογράφηση θρησκευτικών μηνμείωνΑλμπανάκη Ξανθή
839 views19 Folien
Final Assignment_ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ_Veroniki Kostopoulou.pdf von
Final Assignment_ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ_Veroniki Kostopoulou.pdfFinal Assignment_ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ_Veroniki Kostopoulou.pdf
Final Assignment_ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ_Veroniki Kostopoulou.pdfVeronikiKostopoulou1
8 views9 Folien
PARKO KALLITHEAS /MITROPOLITIKO PARKO /STAVROS NIARHOS von
PARKO KALLITHEAS /MITROPOLITIKO PARKO /STAVROS NIARHOSPARKO KALLITHEAS /MITROPOLITIKO PARKO /STAVROS NIARHOS
PARKO KALLITHEAS /MITROPOLITIKO PARKO /STAVROS NIARHOSACTIONLINE, HIGH FIDELITY
384 views14 Folien
καλλιθεα.ιπποδρομοs von
καλλιθεα.ιπποδρομοsκαλλιθεα.ιπποδρομοs
καλλιθεα.ιπποδρομοsACTIONLINE, HIGH FIDELITY
360 views14 Folien
The Future Museum - Final assignment von
The Future Museum - Final assignmentThe Future Museum - Final assignment
The Future Museum - Final assignmentleiakarali
239 views23 Folien

Similar a ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - Η ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ(20)

«ThessWiki – έξυπνα Μουσεία/Βιβλιοθήκες/Αρχεία, έξυπνοι πολίτες, έξυπνη πόλη» von PostScriptum
«ThessWiki – έξυπνα Μουσεία/Βιβλιοθήκες/Αρχεία, έξυπνοι πολίτες, έξυπνη πόλη»«ThessWiki – έξυπνα Μουσεία/Βιβλιοθήκες/Αρχεία, έξυπνοι πολίτες, έξυπνη πόλη»
«ThessWiki – έξυπνα Μουσεία/Βιβλιοθήκες/Αρχεία, έξυπνοι πολίτες, έξυπνη πόλη»
PostScriptum437 views
Final Assignment_ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ_Veroniki Kostopoulou.pdf von VeronikiKostopoulou1
Final Assignment_ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ_Veroniki Kostopoulou.pdfFinal Assignment_ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ_Veroniki Kostopoulou.pdf
Final Assignment_ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ_Veroniki Kostopoulou.pdf
The Future Museum - Final assignment von leiakarali
The Future Museum - Final assignmentThe Future Museum - Final assignment
The Future Museum - Final assignment
leiakarali239 views
ΝΤΑΗ Ψηφιακές Εφαρμογές μουσείων von Nassia Ntai
ΝΤΑΗ Ψηφιακές Εφαρμογές μουσείων ΝΤΑΗ Ψηφιακές Εφαρμογές μουσείων
ΝΤΑΗ Ψηφιακές Εφαρμογές μουσείων
Nassia Ntai280 views
μουσείο και αγωγή von dakekavalas
μουσείο και αγωγήμουσείο και αγωγή
μουσείο και αγωγή
dakekavalas503 views
Παρουσίαση πιλοτικού προγράμματος εκπαιδευτικής αξιοποίησης αρχαιοτήτων Βορει... von Dr. Paraskevas Apostolos
Παρουσίαση πιλοτικού προγράμματος εκπαιδευτικής αξιοποίησης αρχαιοτήτων Βορει...Παρουσίαση πιλοτικού προγράμματος εκπαιδευτικής αξιοποίησης αρχαιοτήτων Βορει...
Παρουσίαση πιλοτικού προγράμματος εκπαιδευτικής αξιοποίησης αρχαιοτήτων Βορει...
τελικο σεναριο έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003 von tsaprani
τελικο σεναριο  έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003τελικο σεναριο  έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003
τελικο σεναριο έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003
tsaprani251 views
παρουσιαση αθανασια παπαχρηστου 3 γυμνασιο πολιχνησ von Athanasia Papachristou
παρουσιαση αθανασια παπαχρηστου 3 γυμνασιο πολιχνησπαρουσιαση αθανασια παπαχρηστου 3 γυμνασιο πολιχνησ
παρουσιαση αθανασια παπαχρηστου 3 γυμνασιο πολιχνησ
το φεστιβάλ επιστήμης και καινοτομίας επιστρέφει τον απρίλιο von 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
το φεστιβάλ επιστήμης και καινοτομίας επιστρέφει τον απρίλιοτο φεστιβάλ επιστήμης και καινοτομίας επιστρέφει τον απρίλιο
το φεστιβάλ επιστήμης και καινοτομίας επιστρέφει τον απρίλιο
Dt diagonismos april13 von 2epalkav
Dt diagonismos april13Dt diagonismos april13
Dt diagonismos april13
2epalkav142 views
Tο Mουσείο του Mέλλοντος Kωνσταντίνα Xατζίνα von KONSTANTINA CHATZINA
Tο Mουσείο του Mέλλοντος  Kωνσταντίνα XατζίναTο Mουσείο του Mέλλοντος  Kωνσταντίνα Xατζίνα
Tο Mουσείο του Mέλλοντος Kωνσταντίνα Xατζίνα
Ενημερωτικό δελτίο/Newsletter Νοέμβριος 2018 von gvlachos
Ενημερωτικό δελτίο/Newsletter Νοέμβριος 2018Ενημερωτικό δελτίο/Newsletter Νοέμβριος 2018
Ενημερωτικό δελτίο/Newsletter Νοέμβριος 2018
gvlachos655 views
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων "Εκτός Τειχών" της 11ης ΔΕΒΘ von Ioanna Iliadi
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων "Εκτός Τειχών" της 11ης ΔΕΒΘΠρόγραμμα Εκδηλώσεων "Εκτός Τειχών" της 11ης ΔΕΒΘ
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων "Εκτός Τειχών" της 11ης ΔΕΒΘ
Ioanna Iliadi515 views

ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - Η ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

 • 1. { TO NEO MOΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
 • 2. {
 • 4. Το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης στεγάζει τα διασημότερα έργα της κλασικής αρχαιότητας, μια πολιτιστική κληρονομιά με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα!
 • 5. H ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ Πρόκειται για τη συνεχή ανάγλυφη παράσταση που αναπαριστούσε την πομπή προς την Ακρόπολη κατά τα μεγάλα Παναθήναια, στο επάνω μέρος του Παρθενώνα, με συνολικό μήκος 160 μέτρα και ύψος περίπου ένα μέτρο.
 • 6. Το νέο ψηφιακό έκθεμα παρουσιάζεται μέσα από μια ψηφιακή εφαρμογή, στην ιστοσελίδα του Μουσείου, υπομνηματισμένο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • 7. {
 • 10. To Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, πρωτοπορώντας στην ανάπτυξη ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου, συνεργάζεται στην εφαρμογή για την ψηφιακή ζωφόρο του Παρθενώνα, εισάγοντας νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών για ανοικτή πρόσβαση στη γνώση. Ο σχεδιασμός της εφαρμογής έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα παρουσίασης και προβολής πολιτιστικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Aξιοποιεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί από τον Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) και αφορούν την περιγραφή της ζωφόρου του Παρθενώνα και την εμβάθυνση της γνώσης για αυτή.
 • 13. Η ψηφιακή ζωφόρος καταργεί τους φυσικούς περιορισμούς του χώρου και του χρόνου. Ο ψηφιακός κόσμος συνυπάρχει με τον πραγματικό. Ο επισκέπτης δεν είναι απλός παρατηρητής, αλλά εμπλέκεται στην όλη διαδικασία με τη μορφή της βιωματικής και συμμετοχικής προσέγγισης των εκθεμάτων.
 • 14. { Ιδιαίτερη μέριμνα και βαρύτητα δίνεται στη προσέλκυση νέων, μαθητών, παιδιών, προτείνοντας ποιοτική και ορθολογική ψυχαγωγία!
 • 15. Η δημιουργική μάθηση και ψυχαγωγία με επιλεγμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις και πρακτικές για διαφορετικές κατηγορίες κοινού, (σχολικές ομάδες, σχολεία του εξωτερικού, εκπαιδευτικούς και οικογένειες σε ημέρες αργίας,) προσφέρει μια εποικοδομητική, συλλογική εμπειρία!
 • 19. Δημιουργείται μια ουσιαστική σχέση του κοινού, μέσω της ενεργούς συμμετοχής, της εξατομικευμένης προσέγγισης της γνώσης, της διάδρασης, της αλληλεπίδρασης. Καλλιεργείται έτσι η διάθεση για την επίσκεψη στο φυσικό χώρο και ενδυναμώνεται μετά, η ανάμνηση της εμπειρίας. Η μουσειακή εμπειρία αποκτά νέες διαστάσεις, !!!
 • 20. Η διαδικτυακή εφαρμογή της ζωφόρου, εμπλουτισμένη και με διαδικτυακά παιχνίδια, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου να έχουν μια ανοικτή πρόσβαση στη ζωοφόρο του Παρθενώνα.
 • 22. Η ενοποίηση της ζωφόρου θέτει τις βάσεις για μελλοντικές επιστημονικές συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, με μουσεία, με εξειδικευμένους επαγγελματίες και επιστημονικούς φορείς, για συμπαραγωγές εκθέσεων, προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων και εκδηλώσεων .
 • 30. Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλεονεκτήματος της ζωφόρου του Παρθενώνα, αποτελεί ένα δυναμικό επικοινωνιακό μήνυμα, προς όλες τις ομάδες κοινού, καταδεικνύει το σύγχρονο και επιστημονικό ρόλο του μουσείου και προσδιορίζει την ταυτότητά του!
 • 31. Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλεονεκτήματος της ζωοφόρου του Παρθενώνα για τη θεμελίωση και διατήρηση μιας ανοιχτής επικοινωνίας του μουσείου της Ακρόπολης με το κοινό εντός και εκτός Ελλάδος, με το σχεδιασμό πολύπλευρης και πολυδιάστατης επικοινωνιακής πολιτικής αξιοποιώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις τεχνικές αφήγησης και δημιουργικότητας στα κοινωνικά μέσα, για την προώθηση των τακτικών του δράσεων, για μελέτη, έρευνα, εκπαίδευση και ψυχαγωγία, καταδεικνύουν ότι η λειτουργία του διαπνέεται από σύγχρονες αντιλήψεις για τον επιστημονικό και κοινωνικό ρόλο του, στοχεύουν στην προσφορά ποιοτικών και πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο και προσδιορίζουν την ταυτότητά του!!!