Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Hva skal til for å bli en ledende bredbåndsnasjon?

528 Aufrufe

Veröffentlicht am

to focus & enable or not to focus, that’s the question...
...or how to briefly address a broadband nation...

Foredrag på TEK.no konferansen 2014

Veröffentlicht in: Internet
 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ So make sure to check it out!
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Hva skal til for å bli en ledende bredbåndsnasjon?

 1. 1. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Hva skal til for å bli en ledende bredbåndsnasjon? to focus & enable or not to focus, that’s the question... ...or how to briefly address a broadband nation... Torgeir Waterhouse Direktør Internet & New Media tw@ikt-norge.no @tawaterhouse http://www.linkedin.com/in/tawaterhouse http://en.wikipedia.org/wiki/Submarine_communications_cable#mediaviewer/File:1901_Eastern_Telegraph_cables.png
 2. 2. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no photo: http://pixabay.com/en/toy-the-backhoe-in-the-snow-242732/
 3. 3. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Broadband important? 2014, ingen tviler på at bredbånd er viktig...
 4. 4. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no in the beginning...
 5. 5. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no http://en.wikipedia.Sputnik 1 launched on October 4, 1957 org/wiki/File:Sputnik_asm.jpg
 6. 6. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no shortly thereafter...
 7. 7. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no http://som.csudh.edu/cis/lpress/history/arpamaps/f12sept1973.jpg September 1973
 8. 8. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no (shortly) thereafter...
 9. 9. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no
 10. 10. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no (shortly) thereafter...
 11. 11. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no “ Because it is borderless and belongs to everyone, it has brought unprecedented freedoms to billions of people worldwide: the freedom to create and innovate, to organize and influence, to speak and be heard Vint Cerf article6016228/” tells the truth http://www.theglobeandmail.com/technology/debate-over-internet-regulations-future-rages-at-dubai-meeting/
 12. 12. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no http://www.kevinwarwick.com/ICyborg.htm
 13. 13. http://scm-l3.technorati.com/12/04/10/66781/17-1-arab-spring-pacman.jpg?t=20120410023311
 14. 14. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no The Internet economy will grow at an annual rate of 8% making it one of the fastest growing sectors - if not the fastest http://www.enabling-force.eu ” “
 15. 15. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no NEO må GTD feks vil ikke Statkraft legge fiber sammen med ny sjøkabel… http://en.wikipedia.org/wiki/Submarine_communications_cable#mediaviewer/http://en.wikipedia.org/wiki/Submarine_communications_cable#mediaviewer/FiFleil:e1:910910_1E_aEsatsetrenr_nT_eTleelgergarpahp_hc_acbalbelse.sp.npgng
 16. 16. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Næringen har kompetanse, fokus og intiativ, men vi kan ikke ta dette løftet alene ” “
 17. 17. photo: aaron ascobar http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TV_highquality.jpg
 18. 18. photo: aaron ascobar http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TV_highquality.jpg
 19. 19. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Tidligere regjeringer har holdt seg med råd om at 4 Mbit/s er nok, og at fiber umulig kan være lønnsomt. Derfor har vi i Norge tidligere vært utstyrt med både en defenisjon på bredbånd som i bestefall var smal, og en illusjon om at alle i Norge har tilgang på bredbånd. ” “
 20. 20. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Sam Eyde lånte omtrent 1.5 nasjonalbudsjett for å etablere Norsk Hydro http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sam_Eyde_photographed_1910.jpg
 21. 21. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no by Anthony Gherghetta, http://www.flickr.com/photos/wheredidgogogo/8281969555/sizes/l/in/photostream/
 22. 22. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no annerkjenn internet i all policy utvikling!
 23. 23. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no annerkjenner vi internett?
 24. 24. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no IRL
 25. 25. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no AFK
 26. 26. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/rapporter_planer/rapporter/1996/den-norske-it-veien-bit-for-bit.html?id=105178
 27. 27. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no St.meld. nr. 17 http://www.regjeringen.no/Rpub/STM/20062007/017/PDFS/STM200620070017000DDDPDFS.pdf (2006–2007) Eit informasjonssamfunn for alle “ Den teknologiske utviklinga vil halde fram i raskt tempo, i minst 10 år til ”
 28. 28. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no establish enablers for all value creation photo: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_Smyrna_Turnbull_Palace_foundation_02.jpg
 29. 29. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no establish enablers* for broadband? * IPv6, sea cables, frequencies, standardisation, environmental regulation, being better at being the EU that the EU, luddism, building regulation, etc, etc, etc photo: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_Smyrna_Turnbull_Palace_foundation_02.jpg
 30. 30. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no tilgjengelige på Hindre for digital verdiskaping Digital kompetanse Politikk lovdata.no Regulering Te knologi Økonomi
 31. 31. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no photo: http://pixabay.com/en/toy-the-backhoe-in-the-snow-242732/
 32. 32. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no bredbånd viktig ?
 33. 33. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no bredbånd viktig ?
 34. 34. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no bredbånd viktig ?
 35. 35. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no ...hvis det var meningen at basestasjoner skulle være på bygningene ville arkitekten tegnet dem der i utgangspunktet... the name has been hidden to protect the guilty... ” “
 36. 36. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no http://pixabay.com/en/radiation-ionizing-wifi-wlan-297286/
 37. 37. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no For a moment, nothing happened. Then, after a second or so, nothing continued to happen... http://thinkexist.com/quotation/we_demand_rigidly_defined_areas_of_doubt_and/204063.html ” “ Douglas Adams
 38. 38. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no “ Den forrige samferdselsministeren mente at regjeringen ikke skulle ta beslutninger på vegne av hele landet. Med den innstillingen ville hun antagelig også ment at det ville gitt merverdi og styrket demokratiet lokalt om kommunene selv hadde valgt hvilken side av veien vi skal kjøre på. http://ikt-norge.no/kommentar/bredband-er-et-fundament-for-verdiskaping-far-vi-smart-nok-regulering/ ”
 39. 39. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no
 40. 40. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Sikre tilgang til høyhastighetsbredbånd i hele landet, med mål om hastighet på 100 Mbps Fastsette en nasjonal graveforskrift for bredbånd ” “ http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/dok/rapporter_planer/rapporter/2013/politisk-plattform.html?id=743014
 41. 41. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Statsråden Alle kommuner og fylkeskommuner, Vegforum for byer og tettsteder Deresref Vår ref Dato 10/475- 17.03.2014 Veileder for ledninger i kommunal og fylkeskommunal veg Samferdselsdepartementet fastsatte forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg (ledningsforskriften) 08.10.2013. Forskriften gjelder for alle offentlige veger. Samme dag godkjente departementet Vegdircktoratets forslag til veileder for ledninger i riksveg, men med enkelte endringer når det gjelder krav til gravedybde. Samferdselsdepartementet og KS-Kommunesektorens organisasjon har merket seg at ledningsbransjen helst hadde sett at det ble utarbeidet én veileder med felles vilkår for hele det offentlige vegnettet. Veilederen for riksvegnettet er imidlertid ikke ansett fullt ut egnet for det øvrige offentlige vegnettet (utover riksveger). Likevel er deler av innholdet i veilederen overførbart til andre vegtyper. Vi er klar over at det i byer og tettsteder for eksempel, er mangel på plass i gateløp med bygninger på hver side, og at en må finne andre løsninger der. Med utgangspunkt i behovet for forenkling, forutsigbarhet og likebehandling anbefaler SD og KS at kommunale og fylkeskommunale vegmyndigheter legger tekniske krav i veilederen for riksvegnettet til grunn for den enkelte tillatelse på sitt vegnett, men vurderer behovet for krav til bl.a. overdekning i det enkelte tilfelle. Vi ser ikke bort fra at det kan være aktuelt med lempeligere krav til overdekning på deler av det øvrige offentlige vegnettet. I vurderingen må det også tas hensyn til kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for framføring av samfunnskritisk infrastruktur og rolle som planmyndighet og lokal utviklingsaktør. Postadresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon: 22 24 90 90 Org. nr.: 972 417 904 “ Det vil senere bli vurdert om det er behov for å få utarbeidet en egen veileder for det kommunale og fylkeskommunalevegnettet. ”
 42. 42. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no IKT-Norges bredbåndsundersøkelse 2014: 57,14% har en bredbåndsplan eller policy, kun 34,82% har ikke
 43. 43. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no IKT-Norges bredbåndsundersøkelse 2014: 68,75% mener det viktigste er hvor i kommunen det graves, kun 4,46% mener det viktigste er hvordan det graves
 44. 44. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no photo: http://pixabay.com/en/toy-the-backhoe-in-the-snow-242732/
 45. 45. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no http://pixabay.com/en/radiation-ionizing-wifi-wlan-297286/
 46. 46. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no IKT-Norges bredbåndsundersøkelse 2014: kun 16,07% har en plan eller policy for bygging av mobilmaster, 65,18% har ikke
 47. 47. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no IKT-Norges bredbåndsundersøkelse 2014: kun 20,54% har en plan eller policy for montering av basestasjoner eller antenner på offentlige bygg, 61,61% har ikke
 48. 48. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no IKT-Norges bredbåndsundersøkelse 2014: kun 20% kjenner til brevet fra statsråden og KS, 80% kjenner IKKE til brevet...
 49. 49. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no important broadband is, regulate smarter we must! Some rights reserved by CJ Isherwood, http://www.flickr.com/photos/isherwoodchris/6955395580/sizes/l/ 2014, vi har fremdeles ikke reguleringen & oppmerksomheten vi trenger for å bygge bredbånd...
 50. 50. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no EU jobber for å frigjøre frekvensene som i dag benyttes til kringkasting og overlate dem til mobiloperatørene. http://www.insidetelecom.no/mobil/ntv-kan-miste-lisensen-til-mobil/ ” “
 51. 51. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no Digitutvalget abefaler: Frekvenstildeling bør gjøres med utgangspunkt i fremtidens behov for mobil toveis kommunikasjon ” “ NOU Norges offentlige utredninger 2013: 2 Hindre for digital verdiskaping Digital kompetanse Politikk lovdata.no Regulering Teknologi Økonomi
 52. 52. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no RiksTV er Norges eneste TV-distributør som gir deg digital-TV og HDTV med vanlig antenne. ” “ http://ntv.no/stream_file.asp?iEntityId=234 https://www.rikstv.no/om-rikstv/presse/fakta-om-rikstv/
 53. 53. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no og andre single-purpose nettverk som feks nødnettet må heller ikke få spise mer frekvenser... photo: http://www.tu.no/it/2012/12/18/nodnettet-trenger-mer-spektrum
 54. 54. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no by Anthony Gherghetta, http://www.flickr.com/photos/wheredidgogogo/8281969555/sizes/l/in/photostream/
 55. 55. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no lisens på skjerm? Det er mange gode grunner til at vi ikke kan ha lisens på enhvert produkt med skjerm. Blant annet ville det innebære å legge lisens på en lang rekke produkter, feks telefoner, klokker, briller, kjøleskap, vinduer, biler etc., som ikke vil bli brukt mot NRKs innhold, og alle typer butikker og ansatte vil måtte registere produkter, salg av produkter og ha tilgang til lisensdatabasen inkl den sensitive informasjon som ligger der, og å verifisere eller registere kunder både under og over 18 år. http://en.wikipedia.org/wiki/NRK#mediaviewer/File:NRK_radiohuset_Marienlyst.jpg
 56. 56. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no anerkjenner vi Sputnik? http://en.wikipedia.Sputnik 1 launched on October 4, 1957 org/wiki/File:Sputnik_asm.jpg
 57. 57. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no • annerkjenn (de reelle) behovene • forstå teknologien, virkelig forstå teknologien... • fjern hindere (ikke (bare) forsøk å løse problemene med (50) handouts) • ikke bruk infrastrukturen & internett som finansiseringskilde for andre, finansier filmene selv... • forplikt alle, absolutt alle, til å faselitere • bygg & kjøp for fremtidige behov* • unngå single-purpose nettverk • digital infrastruktur må fungere på tverrs av alle myndighetsnivå & samfunnssektorer • ikke stå fast i regulatoriske misforståelser og detaljer (Torstein sier han er mottakgelig for synspunkter) • sikre velfungerende konkuranse og markeder • tenk sikkerhet på nivå, og samfunnet må dekke egne kostnader... • se tilbake på 2014 besluttningene fra 2050
 58. 58. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no You know we're sitting on four million pounds of fuel, one nuclear weapon and a thing that has 270,000 moving parts built by the lowest bidder. Makes you feel good, doesn't it? ” “ Armageddon (1998)
 59. 59. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no • annerkjenn (de reelle) behovene • forstå teknologien, virkelig forstå teknologien... • fjern hindere (ikke (bare) forsøk å løse problemene med (50) handouts) • ikke bruk infrastrukturen & internett som finansiseringskilde for andre, finansier filmene selv... • forplikt alle, absolutt alle, til å faselitere • bygg & kjøp for fremtidige behov • unngå single-purpose nettverk • digital infrastruktur må fungere på tverrs av alle myndighetsnivå & samfunnssektorer • ikke stå fast i regulatoriske misforståelser og detaljer (Torstein sier han er mottakgelig for synspunkter) • sikre velfungerende konkuranse og markeder • tenk sikkerhet på nivå, og samfunnet må dekke egne kostnader... • se tilbake på 2014 besluttningene fra 2050
 60. 60. IT-næringens interesseorganisasjon ikt-norge.no mattyp_ http://www.flickr.com/photos/96951910@N00/ Torgeir Waterhouse Direktør Internet & New Media tw@ikt-norge.no @tawaterhouse http://www.linkedin.com/in/tawaterhouse

×