Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Ioani Antonia Alexandra
Balaban Alina Elena
 Protec ia mediuluiț – ansamblu de măsuri
tehnice, organizatorice iș juridice cu scopul de a
conserva iș ocroti mediul co...
 Multe elemente ale mediului înconjurător au
suferit schimbări cauzate de interven ia omului,ț
astfel încât diferă mult f...
 Ecologismul este o ideologie mi care socială i ș ș filozofie vastă, preocupată de
conservarea mediului  i îmbunătă irea ...
 Natura nu este un templu, ci un atelier în care
omul trebuie să rămână un simplu muncitor.
 În Europa, Revolu ia industrialăț  a dat na tere poluării moderne a mediului a a cum este,ș ș
în general, în eleasă astă...
 Ecologismul s-a schimbat pentru a face fa ă noilor probleme, cum ar fiț
încălzirea globală, suprapopularea i ingineria g...
 Parcuri na ionaleț (spa ii extinse, protejează peisaje, specii de animale iț ș
plante)
 Parcuri naturale (mai restrâns,...
"Natura nu ne cere să fim geniali, ajunge să fim
raţionali."
Protectiamediului (1)
Protectiamediului (1)
Protectiamediului (1)
Protectiamediului (1)
Protectiamediului (1)
Protectiamediului (1)
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Protectiamediului (1)

86 Aufrufe

Veröffentlicht am

Protejeaza mediul!

Veröffentlicht in: Kunst & Fotos
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Protectiamediului (1)

 1. 1. Ioani Antonia Alexandra Balaban Alina Elena
 2. 2.  Protec ia mediuluiț – ansamblu de măsuri tehnice, organizatorice iș juridice cu scopul de a conserva iș ocroti mediul contra efectelor nefaste ale activită ilor umane.ț  Protec ia mediului presupune:ț  Gospodărirea ra ională a resurselor;ț  Reconstructia ecologică a mediului;  Evitarea poluării mediului;  Evitarea dezechilibrului prin conservarea naturii;  Descoperirea cauzelor care afectează mediul;  Proiecte complexe, ra ional fundamentate.ț
 3. 3.  Multe elemente ale mediului înconjurător au suferit schimbări cauzate de interven ia omului,ț astfel încât diferă mult fa ă de condi iile ini iale.ț ț ț
 4. 4.  Ecologismul este o ideologie mi care socială i ș ș filozofie vastă, preocupată de conservarea mediului  i îmbunătă irea stării de sănătate a acestuia, în specialș ț în măsura în care această sănătate urmăre te să includă preocupărileș elementelor non-umane. Ecologismul sus ine conservarea, restaurarea i/ sauț ș ameliorarea mediului natural, i poate fi denumită o mi care pentru controlul ș ș poluării.[4]  Din acest motiv, concepte, cum ar fi o etică de teren, etica de mediu, biodiversitate, ecologie i biopfilia schi ează ipoteza predominant. În esen a sa,ș ț ț ecologismul este o încercare de a echilibra rela iile dintre oameni i diferiteleț ș sisteme naturale de care depind în a a fel încât tuturor componentelor le suntș acordate un grad adecvat de respect. Natura exactă a acestui echilibru este controversată i există diverse moduri pentru problemele de mediu i felul înș ș care ar trebui exprimate în practică. Ecologismul i preocupările legate deș mediu sunt adesea reprezentate de culoarea verde,[5]  dar această asociere a fost însu ită de către industria de marketing i este o tactică cheie de greenwashing.ș ș Ecologismul este opus fa ă de anti-ecologism, care are o pozi ie sceptică fa ăț ț ț de multe perspective ecologiste.
 5. 5.  Natura nu este un templu, ci un atelier în care omul trebuie să rămână un simplu muncitor.
 6. 6.  În Europa, Revolu ia industrialăț  a dat na tere poluării moderne a mediului a a cum este,ș ș în general, în eleasă astăzi. Apari ia de fabrici mari i a consumului de cantită i imenseț ț ș ț de cărbune  i de al i ș ț combustibili fosili a dat na tere la poluarea aerului fără precedent iș ș volumului mare de devărsări industriale chimice, adăugate la sarcina crescândă a dejec iilor umane netratate.ț [9]  Primele legi moderne de protec ie a mediului la scară largă,ț au venit sub forma de Actului Britanic Alkali, adoptat în 1863, de a reglementa poluarea aerului nociv (acidul clorhidric gazos), degajat prin procedeul Leblanc, utilizat pentru a produce carbonatul de sodiu(soda calcinată). Ecologismul a crescut din mi care deș agrement, care a fost o reac ie la industrializare, cre terea ora elor, precum i agravareaț ș ș ș poluării aerului i a apei.ș  În Anglia Victoriană, o mi care timpurie "Back-to-Nature" care a anticipat ecologismulș modern a fost sus inută de intelectuali precum ț John Ruskin, William Morris  i Edwardș Carpenter, care erau to i împotriva consumerismului, poluării  i a altor activită i care erauț ș ț nocive pentru lumea naturală.[10]  Ideile lor, de asemenea, au inspirat diverse grupuri de proto-ecologi ti din Marea Britanie, cum ar fi Societatea pentru Conservarea Comunelor,ș Societatea Kyrle, Societatea Regală pentru Protec ia Păsărilor i Mi carea Orasulț ș ș Gradină, precum i încurajarea Ligii Socialiste i Mi carea Clarion de a pleda pentruș ș ș măsurile de conservare a naturii[11] .
 7. 7.  Ecologismul s-a schimbat pentru a face fa ă noilor probleme, cum ar fiț încălzirea globală, suprapopularea i ingineria genetică. Mul i tineri dinș ț societatea de astăzi sunt mult mai con tien i de starea planetei,ș ț deoarece au crescut cu Ziua Pământului. Scoala de Eco Cluburi are acum de lucru pentru a crea noi idealuri de viitor, prin intermediul colilor durabile i a altor modificări minore în via a studen ilor, cum arș ș ț ț fi cumpărarea produselor alimentare ecologice, îmbrăcăminte i articoleș de îngrijire personală.  Cercetări recente demonstrează un declin abrupt în interesul publicului în 19 domenii diferite de interes ecologic.[30]  Americanii sunt mai pu inț probabil să participe activ la o organizare sau mi care privind protec iaș ț mediului i mai multe sanse de a-i identifica drept "antipatici" fa ă de oș ț mi care de mediu, decât în anul 2000.ș [31] Aceasta este probabil un factor persistent al Marei Recesiuni din 2008.[31]
 8. 8.  Parcuri na ionaleț (spa ii extinse, protejează peisaje, specii de animale iț ș plante)  Parcuri naturale (mai restrâns, men ine peisajul nealterat dar i folosin eleț ș ț sale tradi ionale)ț  Rezerva iileț (au un element major protejat în func ie de care se numescț geomorfologice, geologice, speologice, botanice, zoologice)  Rezerva iile tiin ificeț ș ț (scop exclusiv pt.cercetare tiin ifică)ș ț  Rezerva iile peisagisticeț (forme de relief i peisajeș naturale de mare valoare estetică)  Monumentele naturii (locuri, arii. Obiective naturale ce se impun a fi ocrotite din cauza importan ei tiin ifice, istorice, estetice –ț ș ț Teiul lui Eminescu)  Refugiile (areale protejate temporar pentru ocrotirea animalelor)
 9. 9. "Natura nu ne cere să fim geniali, ajunge să fim raţionali."

×