Atombombene over Hiroshima og Nagasaki

T
ATOMBOMENE OVER HIROSHIMA OG
NAGASAKI
MAHATTANPROSJEKTET
Manhattanprosjektet
Manhattan-prosjektet
var kodenavnet for den
amerikanskledede
innsatsen for å utvikle
et funksjonelt
atomvåpen under
andre verdenskrig.
Atombombene over Hiroshima og Nagasaki
Los
Alamos
Opprettelsen og bruken av
atombomben engasjerte
noen av verdens ledende
vitenskapelige hoder
Så vel som det amerikanske
militæret.
Det meste av arbeidet ble
utført i Los Alamos, New
Mexico.
Los Alamos
Manhattan-prosjektet ble startet
som svar på frykten for at tyske
forskere hadde jobbet med et
våpen der man brukte kjernefysisk
teknologi siden 1930-tallet
Adolf Hitler var forberedt på å
bruke dette våpenet.
Atombombene over Hiroshima og Nagasaki
Roosevelt
Organisasjonene som ledet frem til
Manhattan-prosjektet ble først dannet
i 1939 av president Franklin D.
Roosevelt .
Amerikanske etterretningsfolk
rapporterte at tyske forskere som
jobbet for Adolf Hitler allerede jobbet
med et atomvåpen.
Atombombene over Hiroshima og Nagasaki
Fermi og Szilard
Til å begynne med opprettet Roosevelt en rådgivende komité for uran.
Det var et team av forskere og militære tjenestemenn som hadde i oppgave å
forske på urans potensielle rolle som våpen.
Basert på komiteens funn startet den amerikanske regjeringen å finansiere
forskning utført av Enrico Fermi og Leo Szilard ved Columbia University .
Forskningen var fokusert på radioaktiv isotopseparasjon også kjent som
urananrikning og kjernefysiske kjedereaksjoner.
Fermi Szilard
OSRD
Den rådgivende komiteen for urans navn ble
endret i 1940 til National Defense Research
Committee.
Den ble til slutt omdøpt til Office of Scientific
Research and Development (OSRD) i 1941 .
Army Corps of Engineers sluttet seg til OSRD i
1942 med president Roosevelts godkjenning
Prosjektet ble offisielt omgjort til et militært
prosjekt, med forskere som hadde en støttende
rolle.
Pearl Harbor
Samme året, etter det
japanske angrepet på Pearl
Harbor , erklærte president
Roosevelt at USA ville gå inn i
andre verdenskrig og alliere
seg med Storbritannia,
Frankrike og Russland for å
kjempe mot tyskerne i
Europa og japanerne i
Stillehavet.
Atombombene over Hiroshima og Nagasaki
Leslie R.
Groves
OSRD dannet Manhattan Engineer
District i 1942
De la prosjektet til bydelen New York
City.
Den amerikanske hærens oberst Leslie
R. Groves ble utnevnt til å lede
prosjektet.
Atombombene over Hiroshima og Nagasaki
Forskningen
økes
Fermi og Szilard var fortsatt engasjert i
forskning på kjernefysiske kjedereaksjoner,
prosessen der atomer separeres og
samhandler, nå ved University of Chicago ,
og de anriket uran for å produsere uran-235.
I mellomtiden produserte forskere som
Glenn Seaborg rent plutonium, og kanadiske
myndigheter og militære tjenestemenn
jobbet med kjernefysisk forskning på flere
steder i Canada.
Fusjon Fisjon
Prosjektet
bygges ut
Den 28. desember 1942 godkjente
president Roosevelt dannelsen av
Manhattan-prosjektet for å kombinere
disse ulike forskningsinnsatsene med
det mål å utvikle atomenergi.
Anlegg ble bygd på avsidesliggende
steder i New Mexico , Tennessee og
Washington , samt steder i Canada, for
å utføre denne forskningen og utføre
atomtester.
Atombombene over Hiroshima og Nagasaki
Robert J. Oppenheimer
Den teoretiske fysikeren J. Robert Oppenheimer
arbeidet allerede med kjernefysisk fisjon sammen med
Edward Teller Han ble utnevnt til direktør for Los
Alamos-laboratoriet i det nordlige New Mexico i 1943.
Los Alamos Laboratory – opprettelsen av dette ble kjent
som Project Y – ble formelt etablert 1. januar 1943.
Anlegget er der de første Manhattan Project-bombene
ble bygget og testet.
Robert J Oppenheimer
Testsprenging
Den 16. juli 1945, i et avsidesliggende del av
ørkenen nær Alamogordo, New Mexico, ble den
første atombomben detonert – Trinitytesten – og
den skapte en enorm soppsky rundt 15000 meter
høy og den startet atomalderen.
Forskere som jobbet under Oppenheimer hadde
utviklet to forskjellige typer bomber: et uranbasert
design kalt «Little boy" og et plutoniumbasert
våpen kalt «Fatman."
Med begge designene i arbeid hos Los Alamos, ble
de en viktig del av USAs strategi for å få slutt på
andre verdenskrig.
Atombombene over Hiroshima og Nagasaki
Tøffe
japanere
Da tyskerne led store tap i Europa og
nærmet seg overgivelse, var det enighet
blant amerikanske militærledere i 1945 at
japanerne ville kjempe til den bitre slutt og
tvinge frem en fullskala invasjon av
øynasjonen.
Dette resulterte i betydelige tap på begge
sider.
Atombombene over Hiroshima og Nagasaki
Toppmøtet i Potsdam
Den 26. juli 1945, på Potsdam -konferansen i den allierte okkuperte
byen Potsdam, Tyskland, stilte USA et ultimatum til Japan –
overgivelse under vilkårene skissert i Potsdam-erklæringen (som
blant annet ba japanerne om å danne en ny, demokratisk og
fredelig regjering) eller stå overfor «rask og fullstendig
ødeleggelse».
Ettersom Potsdam-erklæringen ikke ga noen rolle for keiseren i
Japans fremtid, var herskeren av øynasjonen ikke villig til å
akseptere dens vilkår.
Atombombene over Hiroshima og Nagasaki
General
MacArthur
General Douglas MacArthur og andre militærsjefer
gikk inn for å fortsette den konvensjonelle
bombingen av Japan som allerede var i gang.
De skulle følge opp med en massiv invasjon med
kodenavnet "Operation Downfall."
De informerte Truman om at en slik invasjon ville
resultere i amerikanske tap på opptil 1 million
mann.
General MacArthur
Delte
meninger
For å unngå så høye tapstall, så bestemte
Truman seg – tross de moralske forbeholdene
til krigssekretær Henry Stimson, general
Dwight Eisenhower og en rekke av Manhattan
Project-forskerne – for å bruke atombomben i
håp om å bringe krigen til en rask slutt.
Tilhengere av A-bomben – som James Byrnes,
Trumans utenriksminister – mente at bombens
ødeleggende makt ikke bare ville avslutte
krigen, men også sette USA i en dominerende
posisjon for å bestemme kursen i
etterkrigstiden.
President Truman
Hiroshima
Hiroshima, en industriby med rundt 350 000 mennesker
som ligger omtrent 700 km fra Tokyo, ble valgt som det
første målet.
Etter å ha ankommet den amerikanske basen på
stillehavsøya Tinian, ble den over 10 tonn tunge uran-235-
bomben lastet ombord på et modifisert B-29 bombefly døpt
Enola Gay etter moren til piloten, oberst Paul Tibbets.
Flyet slapp bomben – kjent som «Little Boy» – med
fallskjerm klokken 8.15 om morgenen, og den eksploderte
2000 fot over Hiroshima i en eksplosjon tilsvarende 12-
15.000 tonn TNT, og bomben ødela fem kvadratkilometer av
byen.
Atombombene over Hiroshima og Nagasaki
Nagasaki
Hiroshimas ødeleggelse klarte imidlertid ikke å
fremkalle umiddelbar japansk overgivelse.
9. august fløy major Charles Sweeney et annet B-29
bombefly, Bockscar , fra Tinian.
Tykke skyer over det primære målet, byen Kokura,
førte Sweeney til et sekundært mål, Nagasaki, hvor
plutoniumbomben «Fat Man» ble sluppet klokken
11:02 den morgenen.
Kraftigere enn den som ble brukt i Hiroshima, veide
bomben nesten 12 tonn og den ble bygget for å skape
en enorm eksplosjon.
Topografien til Nagasaki, som lå i en trange dal
mellom høye fjell, reduserte bombens effekt, og
begrenset ødeleggelsen til 2,6 kvadratkilometer.
Atombombene over Hiroshima og Nagasaki
Japan overgir seg
Ved middagstid den 15. august 1945 japansk tid kunngjorde keiser
Hirohito landets overgivelse i en radiosending.
Nyheten spredte seg raskt, og "Victory in Japan" eller "VJ Day" -feiringen
brøt ut i hele USA og andre allierte nasjoner.
Den formelle overgivelsesavtalen ble undertegnet 2. september, ombord
på det amerikanske slagskipet Missouri, forankret ute i Tokyobukta.
Atombombene over Hiroshima og Nagasaki
Omkomne
På grunn av omfanget av ødeleggelsene og
kaoset – inkludert det faktum at mye av de to
byenes infrastruktur ble utslettet – er de
nøyaktige dødstallene fra bombingen av
Hiroshima og Nagasaki ukjent.
Imidlertid er det anslått at mellom 70 000 og
135 000 mennesker døde i Hiroshima og 60
000 til 80 000 mennesker døde i Nagasaki,
både fra akutt eksponering for eksplosjonene
og langsiktige bivirkninger av stråling.
Atombombene over Hiroshima og Nagasaki
2022
1 von 42

Recomendados

Manhattanprosjektet von
ManhattanprosjektetManhattanprosjektet
Manhattanprosjektettarzanol
192 views131 Folien
OPERASJON OVERLORD von
OPERASJON OVERLORDOPERASJON OVERLORD
OPERASJON OVERLORDtarzanol
91 views30 Folien
Romfartskappløpet von
RomfartskappløpetRomfartskappløpet
RomfartskappløpetHans Sørli
1.4K views13 Folien
Romfartskappløpet von
RomfartskappløpetRomfartskappløpet
Romfartskappløpettarzanol
124 views38 Folien
Angrepet På Pearl Harbor von
Angrepet På Pearl HarborAngrepet På Pearl Harbor
Angrepet På Pearl Harbortarzanol
971 views72 Folien
Romfartskappløpet von
RomfartskappløpetRomfartskappløpet
Romfartskappløpettarzanol
4.5K views46 Folien

Más contenido relacionado

Más de tarzanol

VULKANER.pptx von
VULKANER.pptxVULKANER.pptx
VULKANER.pptxtarzanol
7 views44 Folien
HARALD SOLHBERG. von
HARALD SOLHBERG.HARALD SOLHBERG.
HARALD SOLHBERG.tarzanol
6 views32 Folien
LOV OG RETT von
LOV OG RETTLOV OG RETT
LOV OG RETTtarzanol
6 views145 Folien
Europa von
EuropaEuropa
Europatarzanol
32 views10 Folien
Vær og klima von
Vær og klimaVær og klima
Vær og klimatarzanol
7 views34 Folien
Befolkningsstruktur von
BefolkningsstrukturBefolkningsstruktur
Befolkningsstrukturtarzanol
21 views45 Folien

Más de tarzanol(20)

VULKANER.pptx von tarzanol
VULKANER.pptxVULKANER.pptx
VULKANER.pptx
tarzanol7 views
HARALD SOLHBERG. von tarzanol
HARALD SOLHBERG.HARALD SOLHBERG.
HARALD SOLHBERG.
tarzanol6 views
Vær og klima von tarzanol
Vær og klimaVær og klima
Vær og klima
tarzanol7 views
Befolkningsstruktur von tarzanol
BefolkningsstrukturBefolkningsstruktur
Befolkningsstruktur
tarzanol21 views
Jesus Kristus von tarzanol
Jesus KristusJesus Kristus
Jesus Kristus
tarzanol4 views
De skriftlige kildene om Jesu liv von tarzanol
De skriftlige kildene om Jesu livDe skriftlige kildene om Jesu liv
De skriftlige kildene om Jesu liv
tarzanol8 views
John F.Kennedy von tarzanol
John F.KennedyJohn F.Kennedy
John F.Kennedy
tarzanol6 views
BEGREPER INNEN POLITIKK.pptx von tarzanol
BEGREPER INNEN POLITIKK.pptxBEGREPER INNEN POLITIKK.pptx
BEGREPER INNEN POLITIKK.pptx
tarzanol5 views
Hva er politikk.pptx von tarzanol
Hva er politikk.pptxHva er politikk.pptx
Hva er politikk.pptx
tarzanol14 views
Armfeldts dødsmarsj von tarzanol
Armfeldts dødsmarsjArmfeldts dødsmarsj
Armfeldts dødsmarsj
tarzanol10 views
Jordskjelv von tarzanol
JordskjelvJordskjelv
Jordskjelv
tarzanol55 views
BOMBINGEN AV NAMSOS 20 april 1940 von tarzanol
BOMBINGEN AV NAMSOS 20 april 1940BOMBINGEN AV NAMSOS 20 april 1940
BOMBINGEN AV NAMSOS 20 april 1940
tarzanol96 views
BABE RUTH von tarzanol
BABE RUTHBABE RUTH
BABE RUTH
tarzanol42 views
FISKERI von tarzanol
FISKERI FISKERI
FISKERI
tarzanol46 views
OPERASJON OVERLORD von tarzanol
OPERASJON OVERLORDOPERASJON OVERLORD
OPERASJON OVERLORD
tarzanol62 views
JORDBRUKET von tarzanol
JORDBRUKETJORDBRUKET
JORDBRUKET
tarzanol85 views
ANGREPET PÅ PEARL HARBOR von tarzanol
ANGREPET PÅ PEARL HARBORANGREPET PÅ PEARL HARBOR
ANGREPET PÅ PEARL HARBOR
tarzanol75 views

Atombombene over Hiroshima og Nagasaki

 • 3. Manhattanprosjektet Manhattan-prosjektet var kodenavnet for den amerikanskledede innsatsen for å utvikle et funksjonelt atomvåpen under andre verdenskrig.
 • 5. Los Alamos Opprettelsen og bruken av atombomben engasjerte noen av verdens ledende vitenskapelige hoder Så vel som det amerikanske militæret. Det meste av arbeidet ble utført i Los Alamos, New Mexico.
 • 7. Manhattan-prosjektet ble startet som svar på frykten for at tyske forskere hadde jobbet med et våpen der man brukte kjernefysisk teknologi siden 1930-tallet Adolf Hitler var forberedt på å bruke dette våpenet.
 • 9. Roosevelt Organisasjonene som ledet frem til Manhattan-prosjektet ble først dannet i 1939 av president Franklin D. Roosevelt . Amerikanske etterretningsfolk rapporterte at tyske forskere som jobbet for Adolf Hitler allerede jobbet med et atomvåpen.
 • 11. Fermi og Szilard Til å begynne med opprettet Roosevelt en rådgivende komité for uran. Det var et team av forskere og militære tjenestemenn som hadde i oppgave å forske på urans potensielle rolle som våpen. Basert på komiteens funn startet den amerikanske regjeringen å finansiere forskning utført av Enrico Fermi og Leo Szilard ved Columbia University . Forskningen var fokusert på radioaktiv isotopseparasjon også kjent som urananrikning og kjernefysiske kjedereaksjoner.
 • 13. OSRD Den rådgivende komiteen for urans navn ble endret i 1940 til National Defense Research Committee. Den ble til slutt omdøpt til Office of Scientific Research and Development (OSRD) i 1941 . Army Corps of Engineers sluttet seg til OSRD i 1942 med president Roosevelts godkjenning Prosjektet ble offisielt omgjort til et militært prosjekt, med forskere som hadde en støttende rolle.
 • 14. Pearl Harbor Samme året, etter det japanske angrepet på Pearl Harbor , erklærte president Roosevelt at USA ville gå inn i andre verdenskrig og alliere seg med Storbritannia, Frankrike og Russland for å kjempe mot tyskerne i Europa og japanerne i Stillehavet.
 • 16. Leslie R. Groves OSRD dannet Manhattan Engineer District i 1942 De la prosjektet til bydelen New York City. Den amerikanske hærens oberst Leslie R. Groves ble utnevnt til å lede prosjektet.
 • 18. Forskningen økes Fermi og Szilard var fortsatt engasjert i forskning på kjernefysiske kjedereaksjoner, prosessen der atomer separeres og samhandler, nå ved University of Chicago , og de anriket uran for å produsere uran-235. I mellomtiden produserte forskere som Glenn Seaborg rent plutonium, og kanadiske myndigheter og militære tjenestemenn jobbet med kjernefysisk forskning på flere steder i Canada.
 • 20. Prosjektet bygges ut Den 28. desember 1942 godkjente president Roosevelt dannelsen av Manhattan-prosjektet for å kombinere disse ulike forskningsinnsatsene med det mål å utvikle atomenergi. Anlegg ble bygd på avsidesliggende steder i New Mexico , Tennessee og Washington , samt steder i Canada, for å utføre denne forskningen og utføre atomtester.
 • 22. Robert J. Oppenheimer Den teoretiske fysikeren J. Robert Oppenheimer arbeidet allerede med kjernefysisk fisjon sammen med Edward Teller Han ble utnevnt til direktør for Los Alamos-laboratoriet i det nordlige New Mexico i 1943. Los Alamos Laboratory – opprettelsen av dette ble kjent som Project Y – ble formelt etablert 1. januar 1943. Anlegget er der de første Manhattan Project-bombene ble bygget og testet.
 • 24. Testsprenging Den 16. juli 1945, i et avsidesliggende del av ørkenen nær Alamogordo, New Mexico, ble den første atombomben detonert – Trinitytesten – og den skapte en enorm soppsky rundt 15000 meter høy og den startet atomalderen. Forskere som jobbet under Oppenheimer hadde utviklet to forskjellige typer bomber: et uranbasert design kalt «Little boy" og et plutoniumbasert våpen kalt «Fatman." Med begge designene i arbeid hos Los Alamos, ble de en viktig del av USAs strategi for å få slutt på andre verdenskrig.
 • 26. Tøffe japanere Da tyskerne led store tap i Europa og nærmet seg overgivelse, var det enighet blant amerikanske militærledere i 1945 at japanerne ville kjempe til den bitre slutt og tvinge frem en fullskala invasjon av øynasjonen. Dette resulterte i betydelige tap på begge sider.
 • 28. Toppmøtet i Potsdam Den 26. juli 1945, på Potsdam -konferansen i den allierte okkuperte byen Potsdam, Tyskland, stilte USA et ultimatum til Japan – overgivelse under vilkårene skissert i Potsdam-erklæringen (som blant annet ba japanerne om å danne en ny, demokratisk og fredelig regjering) eller stå overfor «rask og fullstendig ødeleggelse». Ettersom Potsdam-erklæringen ikke ga noen rolle for keiseren i Japans fremtid, var herskeren av øynasjonen ikke villig til å akseptere dens vilkår.
 • 30. General MacArthur General Douglas MacArthur og andre militærsjefer gikk inn for å fortsette den konvensjonelle bombingen av Japan som allerede var i gang. De skulle følge opp med en massiv invasjon med kodenavnet "Operation Downfall." De informerte Truman om at en slik invasjon ville resultere i amerikanske tap på opptil 1 million mann.
 • 32. Delte meninger For å unngå så høye tapstall, så bestemte Truman seg – tross de moralske forbeholdene til krigssekretær Henry Stimson, general Dwight Eisenhower og en rekke av Manhattan Project-forskerne – for å bruke atombomben i håp om å bringe krigen til en rask slutt. Tilhengere av A-bomben – som James Byrnes, Trumans utenriksminister – mente at bombens ødeleggende makt ikke bare ville avslutte krigen, men også sette USA i en dominerende posisjon for å bestemme kursen i etterkrigstiden.
 • 34. Hiroshima Hiroshima, en industriby med rundt 350 000 mennesker som ligger omtrent 700 km fra Tokyo, ble valgt som det første målet. Etter å ha ankommet den amerikanske basen på stillehavsøya Tinian, ble den over 10 tonn tunge uran-235- bomben lastet ombord på et modifisert B-29 bombefly døpt Enola Gay etter moren til piloten, oberst Paul Tibbets. Flyet slapp bomben – kjent som «Little Boy» – med fallskjerm klokken 8.15 om morgenen, og den eksploderte 2000 fot over Hiroshima i en eksplosjon tilsvarende 12- 15.000 tonn TNT, og bomben ødela fem kvadratkilometer av byen.
 • 36. Nagasaki Hiroshimas ødeleggelse klarte imidlertid ikke å fremkalle umiddelbar japansk overgivelse. 9. august fløy major Charles Sweeney et annet B-29 bombefly, Bockscar , fra Tinian. Tykke skyer over det primære målet, byen Kokura, førte Sweeney til et sekundært mål, Nagasaki, hvor plutoniumbomben «Fat Man» ble sluppet klokken 11:02 den morgenen. Kraftigere enn den som ble brukt i Hiroshima, veide bomben nesten 12 tonn og den ble bygget for å skape en enorm eksplosjon. Topografien til Nagasaki, som lå i en trange dal mellom høye fjell, reduserte bombens effekt, og begrenset ødeleggelsen til 2,6 kvadratkilometer.
 • 38. Japan overgir seg Ved middagstid den 15. august 1945 japansk tid kunngjorde keiser Hirohito landets overgivelse i en radiosending. Nyheten spredte seg raskt, og "Victory in Japan" eller "VJ Day" -feiringen brøt ut i hele USA og andre allierte nasjoner. Den formelle overgivelsesavtalen ble undertegnet 2. september, ombord på det amerikanske slagskipet Missouri, forankret ute i Tokyobukta.
 • 40. Omkomne På grunn av omfanget av ødeleggelsene og kaoset – inkludert det faktum at mye av de to byenes infrastruktur ble utslettet – er de nøyaktige dødstallene fra bombingen av Hiroshima og Nagasaki ukjent. Imidlertid er det anslått at mellom 70 000 og 135 000 mennesker døde i Hiroshima og 60 000 til 80 000 mennesker døde i Nagasaki, både fra akutt eksponering for eksplosjonene og langsiktige bivirkninger av stråling.
 • 42. 2022