Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Republika Francuska

 1. REPUBLIKA FRANCUSKA
 2. Površina : 551.695 km2 • Broj stanovnika : 61.875.822 km • Glavni grad : Pariz (2. 167.994 st.) • Sluţbeni jezik : francuski • Valuta : evro
 3. RELJEF - najveći deo čine ravnice i priobalne nizije ( na severu je Pariska nizija, na jugozapadu je nizija oko Garone i na jugoistoku nizija oko Rone) Gromadne planine : Centralni masiv, Jura, Vogezi i Ardeni Venačne planine : Pirineji i Alpi
 4. KLIMA • Zapad i sever zemlje (zbog uticaja Atlantskog okeana) UMERENO VLAŢNA (OKEANSKA ) KLIMA • U juţnom delu SREDOZEMNA • U oblasti Alpa je umereno hladna (borealna ) klima REKE • ATLANTSKI OKEAN : SENA, GARONA, LOARA (estuari gde su se razvile luke) • SREDOZEMNO MORE : RONA (završava se deltom)
 5. • STANOVNIŠTVO • Poreklom Romani • Prosečna gustina nije velika (najgušća naseljenost u Pariskom basenu i područje grada Liona) • Manjine : Baski i Korzikanci • Veliki broj imigranata (zemlje Magreba –Maroko, Tunis i Alţir) iz bivših francuskih kolonija • ODLUKOM VLADE prilikom popisa • stanovništva ne vrši se razvrstavanje • stanovništva po rasnoj ili etničkoj • pripadnosti!
 6. • Obradive površine- zapad i jug zemlje • Gaje se: ţitarice, ind.bilje, voće i povrće (na jugu mediteranske kulture) • Vinova loza (BORDO, BURGUNDIJA , ŠAMPANJA) • Preradom vina – francuski konjak
 7. • PROSTRANI PAŠNJACI –govedarstvo • Proizvodnja mleka i mlečnih proizvoda Legenda kaže da je nastao slučajno, kao i većina proizvoda tog tipa: pastir je jeo ručak koji se sastojao od hleba i ovčijeg sira. U daljini je video devojku koja mu se jako dopala, odložio sir u obližnju pećinu i otišao da joj se udvara, potpuno zaboravljajući na obrok. Kada se, posle par meseci, vratio u pećinu, penicillium roqueforti je običan sir od ovčijeg mleka
 8. • Najznačajnije oblasti su ALZAS I LOREN zahvaljujući nalazištima rude gvoţđa, kamenog Uglja razvila se crna metalurgija INDUSTRIJA – AUTOMOBILI
 9. • Vazduhoplovna – KONKORD, ERBAS I MIRAŢ • Jedina drţava u Evropi (sem Rusije) koja ima svoj kosmodrom (Francuska Gvajana) i razvijenu kosmičku industriju. • Nuklearna tehnologija • Tekstilna industrija • Industrija parfema PROVANSA
 10. • Francuska je uz Japan i Juţnu Koreju zemlja sa najbrţom ţeleznicom na svetu.Reč je TGV – vozu velike brzine. Prosečna brzina mu je oko 250 km/h, a maksimalna dvostruko veća.
 11. • MARSEJ – u prošlosti bio najveća trgovačka luka koju su osnovali Feničani oko 600.god.pre n.e.Ime su mu dali Rimljani prema rimskom bogu rata Marsu.Danas je Marsej drugi grad po veličini, veliki privredni i industrijski centar i najveća francuska trgovačka luka.
Anzeige