Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Câu hỏi
1. Viết đầy trang thứ nhất ?
2. Tại sao câu 1?
3. Tại sao cùng một sự việc, người này ứng xử
thế này, người khác ứ...
Vui lòng TẮT điện thoại
hoặc chuyển chế độ CÂM
Mấy tuổi học nhanh nhất?
5
“Con ngƣời đi khắp nơi để kinh ngạc
trƣớc những ngọn núi cao ngất,
trƣớc những ngọn sóng thần của biển cả,
trƣớc những dòn...
Biết mình biết ngƣời
trăm trận trăm thắng
Tu thân
Tề gia
Trị quốc
Bình thiên hạ
Cộng dồn các số sau!
1000
40
1000
30
1000
Cộng lại!
1000
40
1000
30
1000
20
1000
10
4100
4090 + 10 = 5000
10 = 910
Nghìn
Nghìn
Nghìn
Nghìn
Mƣơi
Mƣơi
Mƣơi
Mƣơi
Nghìn
4090 + 10 = 5000
10 = 910
Định vị
12
Con ngƣời ứng xử
Sao lại thế?
Tại sao lại thế?
13
Quy nạp
Khái quát
Chụp mũ
Nâng
quan điểm
Định kiến
Dữ liệu
(TRÍ)
Tiến trình
(THÂN)
Thái độ
(TÂM)
Hành vi
Sự việc
TÂMTHẾ
nhấtthể
Điện-Sinh-Hóa
Định vị
16
Con ngƣời ứng xử
Tự lập trình lại chính mình
Ta là chính cái ta đƣợc ĐỊNH VỊ
Bản năng
Bầy đàn
18
Siêu chuẩn
Đại chuẩn
Bất chuẩn
Siêu nhân
Đại nhân
Bất nhân
Nghĩ lớn
20
Lập trình
Phản xạ
Hiệu quả
(Tối ưu hóa)
Lập trình Nơ ron
Phản xạ
Hiệu quả
(Tối ưu hóa)
Xuất sắc
Cài chủ đích Lập trình nơ-ron
Phản xạ
Xuất sắc
Lập trình nơ-ron
Cài chủ đích Luyện thói quen
Phản xạ
Câu hỏi
Tại sao người Việt Nam
ham học mà ít thành đạt?
Tại sao nhiều người chăm làm
nhưng chưa thành công?
Chiêu thức Mục tiêu
Chiêu thức Mục tiêu
Thấy ngu làm ngƣợc lại
Mục tiêu
xuất sắc vƣợt trội
của tôi:…
Nói & nghe
Thông tin - T (Trí)1
Truyền & nhập
Tâm thế - T (Trí-Thân-Tâm)3
Làm giàu
Hệ thống
Chiến binh
Khát vọngSáng tạo
Hiểu biết = Thành công?
Làm việc vất và = Thành công?
Làm thế nào
để thành công?
Làm thế nào
để thành công
xuất sắc vƣợt trội
dịch chuyển đẳng cấp?
Thành công
=
Đẳng cấp vƣợt trội
Đẳng cấp trên so với đẳng cấp dưới
tính bằng lần, bằng cấp độ
Khẳng định đẳng cấp
Lập trình nơ-ron
(Nhập tâm, ngấm thân, hằn trí)
Thành công 1 lần
(Chó ngáp phải ruồi)
Khẳng định đẳng cấp
Kiên định thành công
Đẳng cấp
Thành công
Khẳng định
Đẳng cấp
Phong độ nhất thời
Đẳng cấp mãi mãi
Khát vọng
39
Trọng tâm
40
Công nghệ
Khát vọng
Hệ thống
Trọng tâm
Quyết liệt
Kiên định
Tu luyện
Khát vọng
Thần tƣợng
Tƣởng tƣợngTâm thế
Đẳng cấp
&
Phong độ
Thành công
=
Mình thất bại ít
Ngƣời khác thất bại nhiều
Ai cũng thành công
Ngƣời khác cùng thành công
Cuối cùng mình thất bại
Ta thƣờng đạt đƣợc
mức tối thiểu rồi dừng
Vƣơn tới tối đa
Chấp nhận tối thiểu
Cố gắng cho
bằng bạn bằng bè
Cố gắng đừng
thua chị kém em
Max = GTGT(T,ĐĐ,XH)
Cài đặt chủ đích
GTGT: Giá trị gia tăng
T: Tôi
ĐĐ: Đồng đội, đối tác
XH: Xã hội
(Lập trình nơ ron)
Xã hội
Cài đặt chủ đích
50
Max = GTGT (Tôi, Đồng đội, Xã hội)
Mầm sống
51
Lẽ sống
Hay – Áp dụng ngay
Ngu – Làm ngƣợc lại
Hay – Quên ngay
Ngu – Đem vào giấc ngủ
Thấy và nắm lấy
Đấy là cơ hội
Thấy mà không nắm lấy
Đấy là rủi ro
Thấy cơ hội
không nắm lấy
là có tội
Có cơ hội
không chia sẻ
là trọng tội
Học kỳ Quân đội Tâm Việt – Hè 2013 www.tudoimoi.com
Thị giác
Thính giác
Vị giác
Khứu giác
Vận động
Vùng cảm xúc
G1
G6
Ngƣời
Nhất
Nghĩ
NghịchNhìn
NóiNghe
Kết hợp hai bán cầu não
61
Hai b o
Bán cầu não trái
 Thực tế
 Từ ngữ
 Logic
 Con số
 Chi tiết
 Ph/ pháp
 Phân tích
 Toán học
 Tổ chức
 Thời gian
Bán cầu não phải
Mơ mộng
Hình ảnh
Sáng tạo
Màu sắc
Tổng thể
Cảm giác
Trực giác
Âm nhạc
Bản chất
Không
Lôgic
Giao tiếp
Ngôn ngữ
Thiên nhiên
Nội tâmNhạc điệu
Không gian
Vận động
Tâm linh
9 loại hình thông minh
IQ
Lôgic
Giao tiếp
Ngôn ngữ
Thiên nhiên
Nội tâm
Nhạc điệu
Không gian
Vận động
Tâm linh
9 loại hình thông minh
IQ
Não: 3 trong 1
Não ngƣời
(đại não)
Não thú
Não bò sát
Não bò sát
 Phản ứng tức thời không tính toán
 Bảo vệ ta trước những thương tổn sinh lý
 Kiểm soát hoạt động sinh lý
 ...
Não thú
Trung khu cảm xúc
Bộ máy điều khiển:
 Hệ thống miễn dịch
 Các hoocmôn
 Giấc ngủ
(Động vật có vú: chó)
69
Não ngƣời
Trung khu suy nghĩ, suy luận logic
Kết hợp thông tin, tạo thông tin mới
Ngôn ngữ
Tư duy trừu tượng
Điều khi...
Chiến Biến
Tƣ duy
AMYGDALA
Chơi với Chạy vội
Phát huy bộ não
Tạo lập môi trường
 Vui vẻ
 Thân thiện
 An toàn
 Tích cực
 Năng động
Ứng xử tích cực
 Với chính mì...
Vui vẻ khỏe ngƣời
Vui vẻ trẻ lâu
Vui vẻ đẻ ra tình
Vui vẻ đẻ ra tiền75
Một nụ cƣời bằng
Mƣời thang thuốc bổ
Bằng một rổ kháng sinh
Hơn một bình sinh tố
Hơn một bồ thuốc nam
Cuộc đời không nghiêm
túc nhƣ chúng ta nghĩ,
hãy vui đùa một
cách nghiêm túc.
Cƣời  lên não NGƢỜI
Quát / Tát  xuống não BÒ SÁT
Cau có  xuống dƣới não CHÓ
Không biết cƣời
thì đừng mở tiệm
Ngạn ngữ Trung Quốc
Không biết cƣời
thì đừng làm ngƣời
Tâm Việt
Ngƣời buồn cảnh có
vui đâu bao giờ
Nụ cƣời
là ngôn ngữ quốc tế
ai cũng hiểu và
đƣợc yêu thích nhất
Dịch vụ
Mục đích
Mục
đích
Mục đích
Mục
đích
Mục
đích
Mục
đích
Mục
đích
Mục đích
$ống $ung $ƣớng$$$
Tích cực Tiêu cực
Tích tụ Tiêu tán
$
Cƣời vang là giàu sang
Cƣời tƣơi là tiền tƣơi
Tiền tìmMỉm cƣời
Tiền lẻ cho luôn
Vui vẻ
Cau có
Chó ngó
Cau có
Nghèo khó
Chó ngó
Gạo tiền bao nhiêu
tiêu cũng hết
Tri thức chia nhiều
ta giàu nhanh
Mục đích
Mục
đích
Mục đích
Mục
đích
Mục
đích
Mục
đích
Mục
đích
Mục đích
Mục đích tối thƣợng
Dịch vụ là mang
sung sƣớng cho
khách hàng
Khách hàng là Thượng đế
Đam mê
Dấn thân
Loay hoay
Xoay xở
Muốn thành công vƣợt trội
phải khai thác
tiềm năng bẩm sinh
Bẩm sinh
là
Mãnh liệt
Đừng bán rẻ
bản mệnh của mình
vì một tí tiền
Gạo tiền bao nhiêu
tiêu cũng hết
Cƣời vang ban phát
ta giàu sang
Năng lực gồm
Kiến thức
Kỹ năng
Thái độ
Chất lƣợng nhân lực
Nghe
Thuộc
Thấu hiểu
Thấy
Làm
Chuyên nghiệp
Phải làm
Thích làm
Đam mê
Kiến thức
Kỹ năng
Thái độ
Thái độ là Bố Kỹ năng
Kỹ năng là Ông Kiến thức
Ai là đại tài
về tâm lý & quản lý?
- Nguyễn Du -
Chữ Tâm kia
mới bằng ba chữ Tài
Thông minh logic
(Intelligence Quotient)
Thông minh cảm xúc
(Emotional Intelligence)
EI
Thông minh Xã hội
(Social Intellig...
Quan hệ
đẻ ra tiền tệ
Có thực
mới vực đƣợc
Đạo
ĐỨC
Thực dụng
Lập trình thủ lĩnh xuất chúng
Thủ lĩnh xuất chúng:
Tao kính nể nó!
Cam kết 1 “Time” nữa tao hơn hẳn
nó!
Đồ đểu:
Tao k...
Biết thừa
Làm thạo
Tạo tính cách xuất sắc
Bản năng
Trong lúc xấu xa nhất
đừng làm việc tồi tệ nhất
Cú nhƣng đừng cáu
Cáu nhƣng đừng ghét
116
Cơ chế hoạt động của não
Não có
hình ảnh từ:
Không?
Cấm?
Đừng?
117
Cấm game
Game
118
Cấm Rƣợu
Rượu
119
Cấm Thuốc
Thuốc
120
Cấm Web
XXX
121
Ếch thì chết!
Nhu cầu về tốc độ
Walt Disney cứ
5 phút công bố
một sản phẩm mới
Bạn có biết
> 3000 cuốn sách
xuất bản/ ngày
Số SMS/ngày
> Dân số Thế giới
Thập niên 60, các ông
bố mỗi ngày giành ra
45 phút cho con cái.
Đa số trẻ em ngày
nay lớn lên mà không
hề đƣợc hƣởng biết
...
126
Cuộc sống
không bao giờ
công bằng,
điều duy nhất
bạn có thể làm
là thích ứng với
cuộc sống.
BILL GATES
Chủ tịch Tập đo...
127
BILL GATES
Chủ tịch Tập đoàn
Microsoft
50 tỷ USD
=
1.000.000
Trƣờng tồn không nhất thiết
phải là kẻ mạnh nhất hay kẻ
thông minh mà là ngƣời biết
thích ứng và thay đổi
"It is not neces...
Thay đổi
là cái duy nhất
không thay đổi
Tay buông ra để làm đƣợc
việc khác
Tâm buông ra mới thấy
đƣợc nhiều điều
Điên
Làm nhƣ cũ
& mong kết quả mới
(Quên cách thức mình đã xuất sắc)
Nếu ta tiếp tục suy nghĩ
và hành động nhƣ cũ,
ta sẽ nhận được
kết quả như cũ
Nếu ta tiếp tục suy nghĩ
và hành động nhƣ cũ,
ta sẽ chết
& mất hết
Hãy thay đổi để
Hạnh phúc
&
thành công!
Thay đổi:
Ai?
Cái gì?
Đổi 3 thứ trên
ngƣời mình.
Mọi thứ đều xảy ra 2 lần:
1. Suy nghĩ
2. Hành động
3 cam kết
Thay đổi
Cạnh tranh?
Cạnh tranh?
Design Bypass
Thinking
.
Tƣ duy thiết kế vƣợt trội
Cải tiến
Đột phá
Cải tiến & Đột phá
HỢP
TÁC
Cải tiến & Vƣợt trội
Không thể giải quyết
VẤN ĐỀ MỚI
bằng
CHUẨN MỰC CŨ
Không thể
có đƣợc
bằng cách
cải tiến
Vũ khí cạnh tranh
mạnh nhất:
HỌC NHANH
HƠN ĐỐI THỦ
Vũ khí cạnh tranh
mạnh nhất:
TĂNG NĂNG LỰC
NHANH HƠN ĐỐI THỦ
MÌNH
BIẾT
NGƢỜI KHÁC
BIẾT
MÌNH
KHÔNG BIẾT
NGƢỜI KHÁC
KHÔNG BIẾT
HỌC HỎI
CHIA SẺ
Công khai Mù mịt
Bí mật Tiềm ẩn
Cửa sổ Joh...
Human Resource
(Tài nguyên con ngƣời)
Intelligent Capital
(Vốn tri thức)
Leading Changes
(Lãnh đạo thay đổi)
LAO VÀO TÂM BÃO
Thay đổi hay là Chết
Tầm nhìn Kỹ năng
Khuyến
khích
Nguồn lực
KH
Hành động
Thay
đổi
=
Kỹ năng
Khuyến
khích
Nguồn lực
KH
Hàn...
TỎI
GIỎI
TIẾN
BIẾN
NHỤC NHÃ
VẤT VẢ
CHỊU KHÓ
KHÓ CHỊU
ANH HÙNG
CỐ CÙNG
TẬN SỐ
CỐ GẮNG
GIỎI hay TỎI
NHẤT hay MẤT
TIẾN hay BIẾN
CHỊU KHÓ hay KHÓ CHỊU
CỐ GẮNG hay TẬN SỐ
ĐOÀN KẾT hay CHẮC CHẾT
VẤT VẢ hay NHỤC NHÃ
Lựa chọn
là
quyền lực
Bâng khuâng đứng giữa ba dòng nước,
Chọn lấy một dòng hay để nước trôi xuôi?
Điều duy nhất
không phải lựa chọn
đó là LỰA CHỌN
Không lựa chọn
cũng là một lựa
Rủi ro cao – Lợi nhuận cao
High risk - High profit
No risk - No profit
LỰA CHỌN
=
QUYẾT ĐỊNH
Thần dƣợc cuộc sống
Cài chủ đích
Rèn thói quen
(Lập trình nơron)
Trƣờng tồn & vĩ đại
bằng thói quen
Xuất sắc vƣợt trội
Giàu sang vinh quang!
Kẻ thù của cái tốt
là cái tốt
Một cái lạ
=
Tạ cái quen
Bản năng gốc - Tối ƣu hóa
Năng lƣợng
An toàn
tối đa
90% ta sống
bằng thói quen
90% ta sống
bằng tập quán
Bản năng
bằng trăm, bằng nghìn
lần cái mới học
Bản năng
bằng trăm, bằng nghìn
lần cái tạm bợ
Đơn điệu
Tự tiêu diệt
Nghĩ là tốt,
Không nghĩ mới tuyệt vời!
Thích là tốt,
Không thích mới là tuyệt vời!
Mãnh liệt ≡ Bản năng bẩm sinh
Có mục tiêu là tốt
Không có mục tiêu mới tuyệt vời
Thích là tốt
Không thích mới là tuyệt vời
Mãnh liệt = Bản năng bẩm sinh
Second Nature
Bản năng thứ sinh
SỐ
PHẬN
CHUẨN
NỀN
HÀNH
VI
TÍNH
CÁCH
SUY
NGHĨ
THÓI
QUEN
HÀNH
VI
TÍNH
CÁCH
SUY
NGHĨ
THÓI
QUEN
SỐ
PHẬN
CHUẨN
MỰC
HÀNH
VI
TÍNH
CÁCH
SUY
NGHĨ
THÓI
QUEN
HÀNH
VI
TÍNH
CÁCH
SUY
NGHĨ
THÓI
QUEN
Chuẩn mực
Suy nghĩ
Hành vi
Thói quenTính cách
I S OViết ra cái mình làm
Làm đúng cái mình viết
6 tháng tạo thói quen
Lập trình nơ ron
Ngoại lệ
Ngoài lề
 Ngồi lê
6 – sigma
3,8 sai sót / 1.000.000 cơ hội
Thói quen chuyên nghiệp
Triệu lần như một
(điêu luyện, nhuần nhuyễn)
Trăm hay
không bằng
tay quen
Tiền nhân lấy việc
làm đều
là cơ sở để thành
ThánhPhương Đông
Thiên tài
chỉ là sự
làm đều
và thông minh trên trung bình.
Phương Tây
Không chuẩn
là bất nhân
Thiên tài của thánh
Cài chủ đích
Luyện thói quen
Lập trình nơ ron
Thánh của thiên tài
Thiên tài của thánh
LẬP TRÌNH NƠ RON
Cài chủ đích
Luyện thói quen
Thánh của thiên tài
Ta tạo ra thói quen
&
Thói quen tạo ra ta
Ta lập trình nơ ron
&
Chương trình tái lập lại ta
Ta tạo ra tiềm thức
&
Tiềm thức tạo ra ta
Chỉ có thói quen tốt
đè bẹp thói quen xấu
Đào tận gốc
Trốc tận rễ
Trồng cây mới,
bén rễ xanh cây
hoa thơm quả ngọt
Biến ngƣợng
thành nghiện
Biến ngƣợng
thành nghiện
Lập trình nơ ron
Thói quen tích cực
sức bật cuộc đời
3 thói quen tốt
cam kết tập
trong 6 tháng tới để
Xuất sắc vƣợt trội
Giàu sang vinh quang
+ +
+
+
+
+
+
+
+
++
+
+
+
+
+ + + + ++
3T (Tạo tuyệt tác)
Chúng ta cực kỳ
Xuất sắc!
Ngô Bảo Châu Philipp Roesler
Nguyễn Thúy Hiền Đặng Thái Sơn
Nguyễn Anh Khôi
Phạm Nhật Vƣợng
Số 974
Nữ hoàng kiếm chém
Nguyễn Thị Lệ Dung
Nguyễn Tiến Minh
Nguyễn Thị Phƣơng
Chết cũng lết đến đích!
Phan Thị Hà Thanh
Mark ZuckerbergPhilipps Roesler
Kinh nghiệm???
Chủ tịch Đảng,
Phó Thủ tướng năm 38 tuổi
Tỷ phú năm 23 tuổi
7 người ảnh hưở...
Ăn mày tại gia
Phá gia chi tử
Con hơn cha
là nhà có phúc
Sợ bét
hay
Chiếm nhất
Nếu bạn không có
hoài bão, bạn sẽ là
nô lệ của hoài bão
ngƣời khác
Mọi thứ đều xuất
phát và kết thúc
bằng cảm xúc
Cảm xúc hun đúc
nhân cách
Đánh giá là má thành công
Hài hòa là ba hạnh phúc
Luật thành công
Điều 1: Tất cả những người thành công
đều do gặp may!
Điều 2: Những người thành công lớn là
hay gặp may.
Đ...
Máu nhƣng không đƣợc cáu
Thích thú nhƣng đừng cay cú
Trò chơi - Trời cho
Chơi đúng cái trời cho
đời lên tiên
Một tƣớng khó tìmVạn quân dễ tuyển
Có chí làm quan Có gan làm giàu
Mark Zuckerberg
Tam thập nhi lập
23 tuổi: 1,5 tỷ $
Ngũ thập nhi bất hoặc
Nấu cơm bếp rơm
Quá tay là cháy trụi
Lỏng tay là tàn lụi
Ngƣời Việt Nam rất lỏng
lẻo nên làm gì cũng khó.
Nhƣng ở Việt Nam lỏng
lẻo đến mức nếu rất muốn
thì làm gì cũng đƣợc!!!!!!
Áy náy nhảy tới liền
An tâm là lầm lỗi.
Hoặc là họ tồi tệ
Hoặc là mình bỉ ổi
Kiếm để sống
235
Lẽ sống tuôn trào
Sống để kiếm
Đừng bán rẻ
bản mệnh của mình
vì một tí tiền
Thiên tài
bắt đầu và kết thúc
bằng đam mê
Mọi thứ
bắt đầu và kết thúc
bằng cảm xúc
Thiên tài
=
Miệt mài cái thiên phú
MỘT
PHÁT
ĂN
NGAY
?
CHỈ
CÓ
NHẢY
LẦU
Muốn ăn ngay
chỉ có
…Nhảy lầu
Cầu đƣợc
Ƣớc thấy
Lãnh đạo
=
Hoài bão
Tạo chuẩn
244
Tập trung Trọng tâm
Chân
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
a
Cố một tý, kiếm một tý
để đỡ bị nghèo, khổ, nhục
Phụng sự kiệt xuất
Giàu sang vinh quang
249
Phản xạ
vô điều kiện
Phản xạ
có điều kiện
Tính toán
cần thời gian
Ý
thức
Sinh lý
An toàn
Giao tiếp
Xã hội
Tôn trọng
Đƣợc
sinh tồn
Tự
lao động
Khẳng
định
Tự
bảo vệ
Đƣợc
an toàn
Chủ động
Giao lƣu
Đ...
An toàn,
bị động,
tìm khó khăn
An toàn là bạn,
tai nạn là thù
Chủ động
mạo hiểm,
tìm cơ hội
Tạo tính cách xuất sắc
Rủi ro ...
Thèm khát
Ngoài vào
Được voi đòi tiên
Cả thèm chóng chán
Hữu hình – Hữu hạn
Khát vọng
Trong ra
Lập trình
mặc định
Chiếm đo...
Tại sao ta còn
nghèo, khổ, nhục?
Làm thế nào đỡ nghèo?
Câu hỏi
chính là
Câu trả lời
Đỡ nghèo
Nghèo
Đỡ khổ
Khổ
Đỡ nhục
Nhục
Đỡ sai
Sai
Bét trong
bọn giàu
Nhất trong
bọn nghèo
Trung bình
trong bọn
giàu
& nghèo
cách nhau
một đoạn
Cách tiếp cận
Lỗilậptrình
Lỗi...
Cách tiếp cận
Móc cống
Phất cờ
Cuộc chiến dai dẳng,
vật lộn, giằng xé
Nên & Đừng
Đừng
Đừng
Đừng
Default
Mặc định
Nghèo
Khổ
Nhục
Chửi
Ngu
...
= Nghèo
= Khổ
= Nhục
= Chửi
= Ngu
...
Cố một tý, kiếm một tý cho đỡ bị:
Văn hóa dân tộc
Học kỳ Quân đội Tâm Việt – Hè 2013 www.tudoimoi.com
Học kỳ Quân đội Tâm Việt – Hè 2013 www.tudoimoi.com
Cố một tý,
kiếm một tý
để đỡ bị nghèo, bị nhục
Nghèo, khổ, nhục,
chửi, chê, ngu...
Dấn thân
Phụng sự kiệt xuất
Giàu sang v...
Cố một tý,
kiếm một tý
để đỡ bị nghèo, bị nhục
Nghèo, khổ, nhục,
chửi, chê, ngu...
Dấn thân
Phụng sự kiệt xuất
Giàu sang v...
Văn hóa ăn xin
Học kỳ Quân đội Tâm Việt – Hè 2013 www.tudoimoi.com
Làm thuê
cho liên doanh
Cố một tý để đỡ:
bị nghèo, bị nhục
Doanh chủ
t...
Tu hành
Sứ
mệnh
27
2
Hoài
bão
Mục tiêu
Tôi là ai???
Tại sao tôi???
Cáp quang cuộc đời
Viễn cảnh
Đam mê
Phụng sự
Tố chất
Nă...
Sứ
mệnh
Hoài
bão
Tố chất,
năng khiếu
Mục tiêu
Viễn cảnh
Tuhành
CÂY ĐỜI
Thời vận
Đammê
Số Cố
Rất vất vả nhƣng chả đƣợc bao nhiêuRất nhàn hạ nhƣng chả có nhiều
Trò chơi - Trời cho
Vô lƣợng sung sƣớng
Học kỳ Quân đội Tâm Việt – Hè 2013 www.tudoimoi.com
+
+
+
+
+
+
+ +
+
Nhu cầu
Năng khiếu
Hành động
Bản năng
Sứ mệnh - Tƣ c...
Học kỳ Quân đội Tâm Việt – Hè 2013 www.tudoimoi.com
+
+
+
+
+
+
+ +
+
Nhu cầu
Năng khiếu
Hành động
Bản năng
Sứ mệnh - Tƣ c...
Mầm sống
277
Lẽ sống
Thần thái
278
Thần khí
Thần tƣợng & sinh khí
279
THÂN
(Búa máy)
1
1
TÂM
(Trẻ thơ)
TRÍ
(Máy tính)
1
TRÍ
(Máy tính)
1
THÂN
(Búa máy)
1
TÂM
(Trẻ thơ)
1
TRÍ
(Máy tính)
1
THÂN
(Búa máy)
1
TÂM
(Trẻ thơ)
1
THÂN
TÂM
TRÍ
Trí–Thân-Tâm
Trí–Thân-Tâm
Trí–Thân-Tâm
Trí–Thân-Tâm
TRÍ
TÂM
THÂN
Tôi
3
Tôi
1
Hạnh
phúc
=
Hành nghề
Làm tiền
Hành nghề
Làm ngƣời
Hái tiền = (Hiến tài)
Dấn thân xuất sắc
Hái tiền vô biên
Nguyên lý nền tảng
của cuộc sống
Khi mọi nhu cầu của bạn
đã đƣợc thỏa mãn hơn mong đợi
Bạn làm gì
thì sƣớng nhất?
Hƣởng thụ = (Phụng sự)
Phụng sự kiệt xuất
Hưởng thụ giàu sang
Nguyên lý nền tảng
của cuộc sống
Hái tiền = (Hiến tài)
Hƣởng thụ = (Phụng sụ)
Nhận = (Cho)
Nguyên lý nền tảng
của cuộc sống
Phụng sự
=
Sung sƣớng
Phụng sự Nhân quả
Cộng đồng Hấp dẫn
ĐỘC TÔN
Nhân hiệu
đẳng cấp vƣợt trội
293
Mọi người
TA
Chết lâm sàng
Sống trọn vẹn
TRÍ
TÂM
THÂN
Ta
Tam tài nhất thể - Tam tuệ đồng tâm
Hạnh phúc là quá trình
296
HIỆN TẠI
Chán chường
MƢỜNG TƢỢNG
Khổ sở
HIỆN TẠI
Hết mình
MƢỜNG TƢỢNG
Thành tích
Cố cùng Anh hùng
Nghèo hèn Giàu sang
www.tudoimoi.vn
Click ngay
Để biết thông tin
khóa học mới nhất sẽ khai giảng
Khóa học "Tự đổi mới bản thân để xuất sắc vượt trội" - Tâm Việt
Khóa học "Tự đổi mới bản thân để xuất sắc vượt trội" - Tâm Việt
Khóa học "Tự đổi mới bản thân để xuất sắc vượt trội" - Tâm Việt
Khóa học "Tự đổi mới bản thân để xuất sắc vượt trội" - Tâm Việt
Khóa học "Tự đổi mới bản thân để xuất sắc vượt trội" - Tâm Việt
Khóa học "Tự đổi mới bản thân để xuất sắc vượt trội" - Tâm Việt
Khóa học "Tự đổi mới bản thân để xuất sắc vượt trội" - Tâm Việt
Khóa học "Tự đổi mới bản thân để xuất sắc vượt trội" - Tâm Việt
Khóa học "Tự đổi mới bản thân để xuất sắc vượt trội" - Tâm Việt
Khóa học "Tự đổi mới bản thân để xuất sắc vượt trội" - Tâm Việt
Khóa học "Tự đổi mới bản thân để xuất sắc vượt trội" - Tâm Việt
Khóa học "Tự đổi mới bản thân để xuất sắc vượt trội" - Tâm Việt
Khóa học "Tự đổi mới bản thân để xuất sắc vượt trội" - Tâm Việt
Khóa học "Tự đổi mới bản thân để xuất sắc vượt trội" - Tâm Việt
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Khóa học "Tự đổi mới bản thân để xuất sắc vượt trội" - Tâm Việt

3.196 Aufrufe

Veröffentlicht am

Giới thiệu khóa học Từ od

 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Khóa học "Tự đổi mới bản thân để xuất sắc vượt trội" - Tâm Việt

 1. 1. Câu hỏi 1. Viết đầy trang thứ nhất ? 2. Tại sao câu 1? 3. Tại sao cùng một sự việc, người này ứng xử thế này, người khác ứng xử thế khác? 4. Kỳ vọng của anh/chị trong khóa học? 5. Tại sao kiểm tra viết? 6. Tại sao kiểm tra nhanh?
 2. 2. Vui lòng TẮT điện thoại hoặc chuyển chế độ CÂM
 3. 3. Mấy tuổi học nhanh nhất?
 4. 4. 5
 5. 5. “Con ngƣời đi khắp nơi để kinh ngạc trƣớc những ngọn núi cao ngất, trƣớc những ngọn sóng thần của biển cả, trƣớc những dòng sông dài nhất, trƣớc sự hùng vĩ của biển khơi, sự đẹp đẽ của những vì tinh tú mà BỎ QUA CHÍNH MÌNH không một chút băn khoăn.” - Thánh Augustine -
 6. 6. Biết mình biết ngƣời trăm trận trăm thắng
 7. 7. Tu thân Tề gia Trị quốc Bình thiên hạ
 8. 8. Cộng dồn các số sau! 1000 40 1000 30 1000
 9. 9. Cộng lại! 1000 40 1000 30 1000 20 1000 10 4100 4090 + 10 = 5000 10 = 910
 10. 10. Nghìn Nghìn Nghìn Nghìn Mƣơi Mƣơi Mƣơi Mƣơi Nghìn 4090 + 10 = 5000 10 = 910
 11. 11. Định vị 12 Con ngƣời ứng xử
 12. 12. Sao lại thế? Tại sao lại thế? 13
 13. 13. Quy nạp Khái quát Chụp mũ Nâng quan điểm Định kiến
 14. 14. Dữ liệu (TRÍ) Tiến trình (THÂN) Thái độ (TÂM) Hành vi Sự việc TÂMTHẾ nhấtthể Điện-Sinh-Hóa
 15. 15. Định vị 16 Con ngƣời ứng xử
 16. 16. Tự lập trình lại chính mình Ta là chính cái ta đƣợc ĐỊNH VỊ Bản năng
 17. 17. Bầy đàn 18
 18. 18. Siêu chuẩn Đại chuẩn Bất chuẩn Siêu nhân Đại nhân Bất nhân
 19. 19. Nghĩ lớn 20
 20. 20. Lập trình Phản xạ Hiệu quả (Tối ưu hóa)
 21. 21. Lập trình Nơ ron Phản xạ Hiệu quả (Tối ưu hóa)
 22. 22. Xuất sắc Cài chủ đích Lập trình nơ-ron Phản xạ
 23. 23. Xuất sắc Lập trình nơ-ron Cài chủ đích Luyện thói quen Phản xạ
 24. 24. Câu hỏi Tại sao người Việt Nam ham học mà ít thành đạt? Tại sao nhiều người chăm làm nhưng chưa thành công?
 25. 25. Chiêu thức Mục tiêu Chiêu thức Mục tiêu Thấy ngu làm ngƣợc lại
 26. 26. Mục tiêu xuất sắc vƣợt trội của tôi:…
 27. 27. Nói & nghe Thông tin - T (Trí)1 Truyền & nhập Tâm thế - T (Trí-Thân-Tâm)3
 28. 28. Làm giàu Hệ thống Chiến binh Khát vọngSáng tạo
 29. 29. Hiểu biết = Thành công? Làm việc vất và = Thành công?
 30. 30. Làm thế nào để thành công?
 31. 31. Làm thế nào để thành công xuất sắc vƣợt trội dịch chuyển đẳng cấp?
 32. 32. Thành công = Đẳng cấp vƣợt trội Đẳng cấp trên so với đẳng cấp dưới tính bằng lần, bằng cấp độ
 33. 33. Khẳng định đẳng cấp Lập trình nơ-ron (Nhập tâm, ngấm thân, hằn trí) Thành công 1 lần (Chó ngáp phải ruồi)
 34. 34. Khẳng định đẳng cấp Kiên định thành công
 35. 35. Đẳng cấp Thành công
 36. 36. Khẳng định Đẳng cấp
 37. 37. Phong độ nhất thời Đẳng cấp mãi mãi
 38. 38. Khát vọng 39
 39. 39. Trọng tâm 40
 40. 40. Công nghệ Khát vọng Hệ thống Trọng tâm Quyết liệt Kiên định
 41. 41. Tu luyện Khát vọng Thần tƣợng Tƣởng tƣợngTâm thế
 42. 42. Đẳng cấp & Phong độ
 43. 43. Thành công = Mình thất bại ít Ngƣời khác thất bại nhiều
 44. 44. Ai cũng thành công Ngƣời khác cùng thành công Cuối cùng mình thất bại
 45. 45. Ta thƣờng đạt đƣợc mức tối thiểu rồi dừng
 46. 46. Vƣơn tới tối đa Chấp nhận tối thiểu
 47. 47. Cố gắng cho bằng bạn bằng bè Cố gắng đừng thua chị kém em
 48. 48. Max = GTGT(T,ĐĐ,XH) Cài đặt chủ đích GTGT: Giá trị gia tăng T: Tôi ĐĐ: Đồng đội, đối tác XH: Xã hội (Lập trình nơ ron)
 49. 49. Xã hội Cài đặt chủ đích 50 Max = GTGT (Tôi, Đồng đội, Xã hội)
 50. 50. Mầm sống 51 Lẽ sống
 51. 51. Hay – Áp dụng ngay Ngu – Làm ngƣợc lại
 52. 52. Hay – Quên ngay Ngu – Đem vào giấc ngủ
 53. 53. Thấy và nắm lấy Đấy là cơ hội Thấy mà không nắm lấy Đấy là rủi ro
 54. 54. Thấy cơ hội không nắm lấy là có tội
 55. 55. Có cơ hội không chia sẻ là trọng tội
 56. 56. Học kỳ Quân đội Tâm Việt – Hè 2013 www.tudoimoi.com Thị giác Thính giác Vị giác Khứu giác Vận động Vùng cảm xúc G1 G6
 57. 57. Ngƣời Nhất Nghĩ NghịchNhìn NóiNghe
 58. 58. Kết hợp hai bán cầu não
 59. 59. 61 Hai b o
 60. 60. Bán cầu não trái  Thực tế  Từ ngữ  Logic  Con số  Chi tiết  Ph/ pháp  Phân tích  Toán học  Tổ chức  Thời gian
 61. 61. Bán cầu não phải Mơ mộng Hình ảnh Sáng tạo Màu sắc Tổng thể Cảm giác Trực giác Âm nhạc Bản chất Không
 62. 62. Lôgic Giao tiếp Ngôn ngữ Thiên nhiên Nội tâmNhạc điệu Không gian Vận động Tâm linh 9 loại hình thông minh IQ
 63. 63. Lôgic Giao tiếp Ngôn ngữ Thiên nhiên Nội tâm Nhạc điệu Không gian Vận động Tâm linh 9 loại hình thông minh IQ
 64. 64. Não: 3 trong 1 Não ngƣời (đại não) Não thú Não bò sát
 65. 65. Não bò sát  Phản ứng tức thời không tính toán  Bảo vệ ta trước những thương tổn sinh lý  Kiểm soát hoạt động sinh lý  Bản năng sinh tồn (không lôgic, suy luận) (Bò sát: thạch sùng, cá sấu…) 68
 66. 66. Não thú Trung khu cảm xúc Bộ máy điều khiển:  Hệ thống miễn dịch  Các hoocmôn  Giấc ngủ (Động vật có vú: chó) 69
 67. 67. Não ngƣời Trung khu suy nghĩ, suy luận logic Kết hợp thông tin, tạo thông tin mới Ngôn ngữ Tư duy trừu tượng Điều khiển hoạt động sáng tạo (duy nhất có ở con người) 70
 68. 68. Chiến Biến Tƣ duy AMYGDALA Chơi với Chạy vội
 69. 69. Phát huy bộ não Tạo lập môi trường  Vui vẻ  Thân thiện  An toàn  Tích cực  Năng động Ứng xử tích cực  Với chính mình  Với mọi người 72
 70. 70. Vui vẻ khỏe ngƣời Vui vẻ trẻ lâu Vui vẻ đẻ ra tình Vui vẻ đẻ ra tiền75
 71. 71. Một nụ cƣời bằng Mƣời thang thuốc bổ Bằng một rổ kháng sinh Hơn một bình sinh tố Hơn một bồ thuốc nam
 72. 72. Cuộc đời không nghiêm túc nhƣ chúng ta nghĩ, hãy vui đùa một cách nghiêm túc.
 73. 73. Cƣời  lên não NGƢỜI Quát / Tát  xuống não BÒ SÁT Cau có  xuống dƣới não CHÓ
 74. 74. Không biết cƣời thì đừng mở tiệm Ngạn ngữ Trung Quốc
 75. 75. Không biết cƣời thì đừng làm ngƣời Tâm Việt
 76. 76. Ngƣời buồn cảnh có vui đâu bao giờ
 77. 77. Nụ cƣời là ngôn ngữ quốc tế ai cũng hiểu và đƣợc yêu thích nhất
 78. 78. Dịch vụ
 79. 79. Mục đích Mục đích Mục đích Mục đích Mục đích Mục đích Mục đích Mục đích $ống $ung $ƣớng$$$
 80. 80. Tích cực Tiêu cực Tích tụ Tiêu tán $
 81. 81. Cƣời vang là giàu sang
 82. 82. Cƣời tƣơi là tiền tƣơi
 83. 83. Tiền tìmMỉm cƣời
 84. 84. Tiền lẻ cho luôn Vui vẻ
 85. 85. Cau có Chó ngó
 86. 86. Cau có Nghèo khó Chó ngó
 87. 87. Gạo tiền bao nhiêu tiêu cũng hết Tri thức chia nhiều ta giàu nhanh
 88. 88. Mục đích Mục đích Mục đích Mục đích Mục đích Mục đích Mục đích Mục đích Mục đích tối thƣợng
 89. 89. Dịch vụ là mang sung sƣớng cho khách hàng Khách hàng là Thượng đế
 90. 90. Đam mê Dấn thân Loay hoay Xoay xở
 91. 91. Muốn thành công vƣợt trội phải khai thác tiềm năng bẩm sinh
 92. 92. Bẩm sinh là Mãnh liệt
 93. 93. Đừng bán rẻ bản mệnh của mình vì một tí tiền
 94. 94. Gạo tiền bao nhiêu tiêu cũng hết Cƣời vang ban phát ta giàu sang
 95. 95. Năng lực gồm Kiến thức Kỹ năng Thái độ
 96. 96. Chất lƣợng nhân lực Nghe Thuộc Thấu hiểu Thấy Làm Chuyên nghiệp Phải làm Thích làm Đam mê Kiến thức Kỹ năng Thái độ
 97. 97. Thái độ là Bố Kỹ năng Kỹ năng là Ông Kiến thức
 98. 98. Ai là đại tài về tâm lý & quản lý? - Nguyễn Du - Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài
 99. 99. Thông minh logic (Intelligence Quotient) Thông minh cảm xúc (Emotional Intelligence) EI Thông minh Xã hội (Social Intelligence) SI PIThông minh Thực dụng (Practical Intelligence) IQ Thông minh vƣợt nghịch cảnh (Adversity Intelligence) AI
 100. 100. Quan hệ đẻ ra tiền tệ
 101. 101. Có thực mới vực đƣợc Đạo
 102. 102. ĐỨC Thực dụng
 103. 103. Lập trình thủ lĩnh xuất chúng Thủ lĩnh xuất chúng: Tao kính nể nó! Cam kết 1 “Time” nữa tao hơn hẳn nó! Đồ đểu: Tao khinh nó! Tao thừa sức hơn hẳn nó!
 104. 104. Biết thừa Làm thạo Tạo tính cách xuất sắc Bản năng
 105. 105. Trong lúc xấu xa nhất đừng làm việc tồi tệ nhất
 106. 106. Cú nhƣng đừng cáu Cáu nhƣng đừng ghét
 107. 107. 116 Cơ chế hoạt động của não Não có hình ảnh từ: Không? Cấm? Đừng?
 108. 108. 117 Cấm game Game
 109. 109. 118 Cấm Rƣợu Rượu
 110. 110. 119 Cấm Thuốc Thuốc
 111. 111. 120 Cấm Web XXX
 112. 112. 121
 113. 113. Ếch thì chết!
 114. 114. Nhu cầu về tốc độ Walt Disney cứ 5 phút công bố một sản phẩm mới
 115. 115. Bạn có biết > 3000 cuốn sách xuất bản/ ngày Số SMS/ngày > Dân số Thế giới
 116. 116. Thập niên 60, các ông bố mỗi ngày giành ra 45 phút cho con cái. Đa số trẻ em ngày nay lớn lên mà không hề đƣợc hƣởng biết thế nào là mối quan hệ gia đình ổn định, vĩnh cửu. Ngày nay, tất cả các gia đình không còn thể hiện đúng chức năng của nó nữa. Vấn đề chỉ còn là nó mất chức năng đến mức nào mà thôi. (Theo Báo cáo của Đại học Havard) 6 phút Ngày nay, con số đó chỉ còn là: Những ý tƣởng truyền thống về những yếu tố cấu thành gia đình nay đã sụp đổ
 117. 117. 126 Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống. BILL GATES Chủ tịch Tập đoàn Microsoft
 118. 118. 127 BILL GATES Chủ tịch Tập đoàn Microsoft 50 tỷ USD = 1.000.000
 119. 119. Trƣờng tồn không nhất thiết phải là kẻ mạnh nhất hay kẻ thông minh mà là ngƣời biết thích ứng và thay đổi "It is not necessarily the strongest or the most intelligent who survive, but those that can adapt and change. " Darwin
 120. 120. Thay đổi là cái duy nhất không thay đổi
 121. 121. Tay buông ra để làm đƣợc việc khác Tâm buông ra mới thấy đƣợc nhiều điều
 122. 122. Điên Làm nhƣ cũ & mong kết quả mới (Quên cách thức mình đã xuất sắc)
 123. 123. Nếu ta tiếp tục suy nghĩ và hành động nhƣ cũ, ta sẽ nhận được kết quả như cũ
 124. 124. Nếu ta tiếp tục suy nghĩ và hành động nhƣ cũ, ta sẽ chết & mất hết
 125. 125. Hãy thay đổi để Hạnh phúc & thành công!
 126. 126. Thay đổi: Ai? Cái gì?
 127. 127. Đổi 3 thứ trên ngƣời mình.
 128. 128. Mọi thứ đều xảy ra 2 lần: 1. Suy nghĩ 2. Hành động
 129. 129. 3 cam kết Thay đổi
 130. 130. Cạnh tranh?
 131. 131. Cạnh tranh?
 132. 132. Design Bypass Thinking . Tƣ duy thiết kế vƣợt trội
 133. 133. Cải tiến
 134. 134. Đột phá
 135. 135. Cải tiến & Đột phá HỢP TÁC
 136. 136. Cải tiến & Vƣợt trội
 137. 137. Không thể giải quyết VẤN ĐỀ MỚI bằng CHUẨN MỰC CŨ
 138. 138. Không thể có đƣợc bằng cách cải tiến
 139. 139. Vũ khí cạnh tranh mạnh nhất: HỌC NHANH HƠN ĐỐI THỦ
 140. 140. Vũ khí cạnh tranh mạnh nhất: TĂNG NĂNG LỰC NHANH HƠN ĐỐI THỦ
 141. 141. MÌNH BIẾT NGƢỜI KHÁC BIẾT MÌNH KHÔNG BIẾT NGƢỜI KHÁC KHÔNG BIẾT HỌC HỎI CHIA SẺ Công khai Mù mịt Bí mật Tiềm ẩn Cửa sổ Johari TìmkiếmHồiđáp Chủ động Cởi mở Tựkhámphá Quan sát từ ngoài Chia sẻ Khai phá
 142. 142. Human Resource (Tài nguyên con ngƣời) Intelligent Capital (Vốn tri thức) Leading Changes (Lãnh đạo thay đổi)
 143. 143. LAO VÀO TÂM BÃO
 144. 144. Thay đổi hay là Chết Tầm nhìn Kỹ năng Khuyến khích Nguồn lực KH Hành động Thay đổi = Kỹ năng Khuyến khích Nguồn lực KH Hành động Hỗn loạn= Tầm nhìn Khuyến khích Nguồn lực KH Hành động Lo lắng= Tầm nhìn Kỹ năng Nguồn lực KH Hành động Từ chối= Tầm nhìn Kỹ năng Khuyến khích KH Hành động Thất vọng= Tầm nhìn Kỹ năng Khuyến khích Nguồn lực Mơ mộng= Adapted from Knoster, T. (1991) Presentation at TASH Conference, Washington DC (AdapFd by Knoster from Enterprise Group Ltd.)
 145. 145. TỎI GIỎI
 146. 146. TIẾN BIẾN
 147. 147. NHỤC NHÃ VẤT VẢ
 148. 148. CHỊU KHÓ KHÓ CHỊU
 149. 149. ANH HÙNG CỐ CÙNG
 150. 150. TẬN SỐ CỐ GẮNG
 151. 151. GIỎI hay TỎI NHẤT hay MẤT TIẾN hay BIẾN CHỊU KHÓ hay KHÓ CHỊU CỐ GẮNG hay TẬN SỐ ĐOÀN KẾT hay CHẮC CHẾT VẤT VẢ hay NHỤC NHÃ
 152. 152. Lựa chọn là quyền lực
 153. 153. Bâng khuâng đứng giữa ba dòng nước, Chọn lấy một dòng hay để nước trôi xuôi?
 154. 154. Điều duy nhất không phải lựa chọn đó là LỰA CHỌN Không lựa chọn cũng là một lựa
 155. 155. Rủi ro cao – Lợi nhuận cao High risk - High profit No risk - No profit
 156. 156. LỰA CHỌN = QUYẾT ĐỊNH
 157. 157. Thần dƣợc cuộc sống Cài chủ đích Rèn thói quen (Lập trình nơron)
 158. 158. Trƣờng tồn & vĩ đại bằng thói quen Xuất sắc vƣợt trội Giàu sang vinh quang!
 159. 159. Kẻ thù của cái tốt là cái tốt
 160. 160. Một cái lạ = Tạ cái quen
 161. 161. Bản năng gốc - Tối ƣu hóa Năng lƣợng An toàn tối đa
 162. 162. 90% ta sống bằng thói quen
 163. 163. 90% ta sống bằng tập quán
 164. 164. Bản năng bằng trăm, bằng nghìn lần cái mới học
 165. 165. Bản năng bằng trăm, bằng nghìn lần cái tạm bợ
 166. 166. Đơn điệu Tự tiêu diệt
 167. 167. Nghĩ là tốt, Không nghĩ mới tuyệt vời! Thích là tốt, Không thích mới là tuyệt vời! Mãnh liệt ≡ Bản năng bẩm sinh
 168. 168. Có mục tiêu là tốt Không có mục tiêu mới tuyệt vời Thích là tốt Không thích mới là tuyệt vời Mãnh liệt = Bản năng bẩm sinh
 169. 169. Second Nature Bản năng thứ sinh
 170. 170. SỐ PHẬN CHUẨN NỀN HÀNH VI TÍNH CÁCH SUY NGHĨ THÓI QUEN HÀNH VI TÍNH CÁCH SUY NGHĨ THÓI QUEN
 171. 171. SỐ PHẬN CHUẨN MỰC HÀNH VI TÍNH CÁCH SUY NGHĨ THÓI QUEN HÀNH VI TÍNH CÁCH SUY NGHĨ THÓI QUEN
 172. 172. Chuẩn mực Suy nghĩ Hành vi Thói quenTính cách
 173. 173. I S OViết ra cái mình làm Làm đúng cái mình viết 6 tháng tạo thói quen Lập trình nơ ron
 174. 174. Ngoại lệ Ngoài lề  Ngồi lê
 175. 175. 6 – sigma 3,8 sai sót / 1.000.000 cơ hội Thói quen chuyên nghiệp Triệu lần như một (điêu luyện, nhuần nhuyễn)
 176. 176. Trăm hay không bằng tay quen
 177. 177. Tiền nhân lấy việc làm đều là cơ sở để thành ThánhPhương Đông
 178. 178. Thiên tài chỉ là sự làm đều và thông minh trên trung bình. Phương Tây
 179. 179. Không chuẩn là bất nhân
 180. 180. Thiên tài của thánh Cài chủ đích Luyện thói quen Lập trình nơ ron Thánh của thiên tài
 181. 181. Thiên tài của thánh LẬP TRÌNH NƠ RON Cài chủ đích Luyện thói quen Thánh của thiên tài
 182. 182. Ta tạo ra thói quen & Thói quen tạo ra ta
 183. 183. Ta lập trình nơ ron & Chương trình tái lập lại ta
 184. 184. Ta tạo ra tiềm thức & Tiềm thức tạo ra ta
 185. 185. Chỉ có thói quen tốt đè bẹp thói quen xấu
 186. 186. Đào tận gốc Trốc tận rễ Trồng cây mới, bén rễ xanh cây hoa thơm quả ngọt
 187. 187. Biến ngƣợng thành nghiện
 188. 188. Biến ngƣợng thành nghiện Lập trình nơ ron
 189. 189. Thói quen tích cực sức bật cuộc đời
 190. 190. 3 thói quen tốt cam kết tập trong 6 tháng tới để Xuất sắc vƣợt trội Giàu sang vinh quang
 191. 191. + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + ++ 3T (Tạo tuyệt tác)
 192. 192. Chúng ta cực kỳ Xuất sắc!
 193. 193. Ngô Bảo Châu Philipp Roesler
 194. 194. Nguyễn Thúy Hiền Đặng Thái Sơn
 195. 195. Nguyễn Anh Khôi
 196. 196. Phạm Nhật Vƣợng Số 974
 197. 197. Nữ hoàng kiếm chém Nguyễn Thị Lệ Dung
 198. 198. Nguyễn Tiến Minh
 199. 199. Nguyễn Thị Phƣơng Chết cũng lết đến đích!
 200. 200. Phan Thị Hà Thanh
 201. 201. Mark ZuckerbergPhilipps Roesler Kinh nghiệm??? Chủ tịch Đảng, Phó Thủ tướng năm 38 tuổi Tỷ phú năm 23 tuổi 7 người ảnh hưởng nhất TG 2011 Vô phúc???
 202. 202. Ăn mày tại gia Phá gia chi tử
 203. 203. Con hơn cha là nhà có phúc
 204. 204. Sợ bét hay Chiếm nhất
 205. 205. Nếu bạn không có hoài bão, bạn sẽ là nô lệ của hoài bão ngƣời khác
 206. 206. Mọi thứ đều xuất phát và kết thúc bằng cảm xúc
 207. 207. Cảm xúc hun đúc nhân cách
 208. 208. Đánh giá là má thành công Hài hòa là ba hạnh phúc
 209. 209. Luật thành công Điều 1: Tất cả những người thành công đều do gặp may! Điều 2: Những người thành công lớn là hay gặp may. Điều 3: Chỉ những người chuyên tâm cầu nguyện và tu luyện mới hay gặp may (ngày ngày quyết liệt, kiên định đến cùng – Chết cũng phải lết đến đích)
 210. 210. Máu nhƣng không đƣợc cáu Thích thú nhƣng đừng cay cú
 211. 211. Trò chơi - Trời cho Chơi đúng cái trời cho đời lên tiên
 212. 212. Một tƣớng khó tìmVạn quân dễ tuyển
 213. 213. Có chí làm quan Có gan làm giàu
 214. 214. Mark Zuckerberg Tam thập nhi lập 23 tuổi: 1,5 tỷ $
 215. 215. Ngũ thập nhi bất hoặc
 216. 216. Nấu cơm bếp rơm Quá tay là cháy trụi Lỏng tay là tàn lụi
 217. 217. Ngƣời Việt Nam rất lỏng lẻo nên làm gì cũng khó. Nhƣng ở Việt Nam lỏng lẻo đến mức nếu rất muốn thì làm gì cũng đƣợc!!!!!!
 218. 218. Áy náy nhảy tới liền An tâm là lầm lỗi.
 219. 219. Hoặc là họ tồi tệ Hoặc là mình bỉ ổi
 220. 220. Kiếm để sống 235 Lẽ sống tuôn trào Sống để kiếm
 221. 221. Đừng bán rẻ bản mệnh của mình vì một tí tiền
 222. 222. Thiên tài bắt đầu và kết thúc bằng đam mê
 223. 223. Mọi thứ bắt đầu và kết thúc bằng cảm xúc
 224. 224. Thiên tài = Miệt mài cái thiên phú
 225. 225. MỘT PHÁT ĂN NGAY ? CHỈ CÓ NHẢY LẦU
 226. 226. Muốn ăn ngay chỉ có …Nhảy lầu
 227. 227. Cầu đƣợc Ƣớc thấy
 228. 228. Lãnh đạo = Hoài bão
 229. 229. Tạo chuẩn 244
 230. 230. Tập trung Trọng tâm
 231. 231. Chân Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ Mặt trời chân lý chói qua tim
 232. 232. a Cố một tý, kiếm một tý để đỡ bị nghèo, khổ, nhục Phụng sự kiệt xuất Giàu sang vinh quang
 233. 233. 249 Phản xạ vô điều kiện Phản xạ có điều kiện Tính toán cần thời gian Ý thức
 234. 234. Sinh lý An toàn Giao tiếp Xã hội Tôn trọng Đƣợc sinh tồn Tự lao động Khẳng định Tự bảo vệ Đƣợc an toàn Chủ động Giao lƣu Đƣợc giao tiếp Tự Công nhận Đƣợc tôn trọng Đƣợc thể hiện Tự thể hiện Tháp nhu cầu Maslow Tối thiểu Về nhất Xuất sắc
 235. 235. An toàn, bị động, tìm khó khăn An toàn là bạn, tai nạn là thù Chủ động mạo hiểm, tìm cơ hội Tạo tính cách xuất sắc Rủi ro cao, lợi nhuận lớn Phần mềm mặc định Nhàn hạ Ngồi mát ăn bát vàng Lợn nhà Gà công nghiệp
 236. 236. Thèm khát Ngoài vào Được voi đòi tiên Cả thèm chóng chán Hữu hình – Hữu hạn Khát vọng Trong ra Lập trình mặc định Chiếm đoạt Cống hiến Lẽ sống tuôn trào Vô hình – Vô lượng vô biên
 237. 237. Tại sao ta còn nghèo, khổ, nhục?
 238. 238. Làm thế nào đỡ nghèo?
 239. 239. Câu hỏi chính là Câu trả lời
 240. 240. Đỡ nghèo Nghèo
 241. 241. Đỡ khổ Khổ
 242. 242. Đỡ nhục Nhục
 243. 243. Đỡ sai Sai
 244. 244. Bét trong bọn giàu Nhất trong bọn nghèo Trung bình trong bọn giàu & nghèo cách nhau một đoạn Cách tiếp cận Lỗilậptrình Lỗihệđiềuhành
 245. 245. Cách tiếp cận Móc cống Phất cờ
 246. 246. Cuộc chiến dai dẳng, vật lộn, giằng xé Nên & Đừng
 247. 247. Đừng Đừng Đừng
 248. 248. Default Mặc định
 249. 249. Nghèo Khổ Nhục Chửi Ngu ... = Nghèo = Khổ = Nhục = Chửi = Ngu ... Cố một tý, kiếm một tý cho đỡ bị: Văn hóa dân tộc
 250. 250. Học kỳ Quân đội Tâm Việt – Hè 2013 www.tudoimoi.com
 251. 251. Học kỳ Quân đội Tâm Việt – Hè 2013 www.tudoimoi.com
 252. 252. Cố một tý, kiếm một tý để đỡ bị nghèo, bị nhục Nghèo, khổ, nhục, chửi, chê, ngu... Dấn thân Phụng sự kiệt xuất Giàu sang vinh quang Kinh doanh, sản xuất,, xây dựng... Hệ điều hành Phần mềm mặc định Dịch chuyển
 253. 253. Cố một tý, kiếm một tý để đỡ bị nghèo, bị nhục Nghèo, khổ, nhục, chửi, chê, ngu... Dấn thân Phụng sự kiệt xuất Giàu sang vinh quang Kinh doanh, sản xuất,, bán hàng, xây dựng... Lập trình nơ ron Dịch chuyển
 254. 254. Văn hóa ăn xin
 255. 255. Học kỳ Quân đội Tâm Việt – Hè 2013 www.tudoimoi.com Làm thuê cho liên doanh Cố một tý để đỡ: bị nghèo, bị nhục Doanh chủ thế giới Phụng sự kiệt xuất Giàu sang vinh quang NHÂN CÁCH VIỆT, KHÍ PHÁCH TRẺ, HÀO KHÍ VIỆT Hệ điều hành Lập trình mặc định
 256. 256. Tu hành Sứ mệnh 27 2 Hoài bão Mục tiêu Tôi là ai??? Tại sao tôi??? Cáp quang cuộc đời Viễn cảnh Đam mê Phụng sự Tố chất Năng khiếu
 257. 257. Sứ mệnh Hoài bão Tố chất, năng khiếu Mục tiêu Viễn cảnh Tuhành CÂY ĐỜI Thời vận Đammê
 258. 258. Số Cố Rất vất vả nhƣng chả đƣợc bao nhiêuRất nhàn hạ nhƣng chả có nhiều Trò chơi - Trời cho Vô lƣợng sung sƣớng
 259. 259. Học kỳ Quân đội Tâm Việt – Hè 2013 www.tudoimoi.com + + + + + + + + + Nhu cầu Năng khiếu Hành động Bản năng Sứ mệnh - Tƣ chất, Sinh lý Bẩm sinh Thành công Tu luyện Nhân tạo Kỹ năng Thành công thỏa mãn nhu cầu Khẳng định tài năng Khai sáng tiềm năng Tâm sáng Tầm cao - - - - - - - - - Tƣ mình (Hoài bão, mục tiêu) Động cơ Bị áp đặt, thói quen, VH
 260. 260. Học kỳ Quân đội Tâm Việt – Hè 2013 www.tudoimoi.com + + + + + + + + + Nhu cầu Năng khiếu Hành động Bản năng Sứ mệnh - Tƣ chất, Sinh lý Bẩm sinh Thành công Học tập Nhân tạo Kỹ năng Thành công thỏa mãn nhu cầu Khẳng định tài năng Khai sáng tiềm năng Tâm sáng Tầm cao - - - - - - - - - Tự mình (Hoài bão, mục tiêu) Động cơ Bị áp đặt, thói quen, VH
 261. 261. Mầm sống 277 Lẽ sống
 262. 262. Thần thái 278
 263. 263. Thần khí Thần tƣợng & sinh khí 279
 264. 264. THÂN (Búa máy) 1 1 TÂM (Trẻ thơ) TRÍ (Máy tính) 1
 265. 265. TRÍ (Máy tính) 1 THÂN (Búa máy) 1 TÂM (Trẻ thơ) 1
 266. 266. TRÍ (Máy tính) 1 THÂN (Búa máy) 1 TÂM (Trẻ thơ) 1
 267. 267. THÂN TÂM TRÍ Trí–Thân-Tâm Trí–Thân-Tâm
 268. 268. Trí–Thân-Tâm Trí–Thân-Tâm TRÍ TÂM THÂN Tôi 3 Tôi 1
 269. 269. Hạnh phúc = Hành nghề Làm tiền Hành nghề Làm ngƣời
 270. 270. Hái tiền = (Hiến tài) Dấn thân xuất sắc Hái tiền vô biên Nguyên lý nền tảng của cuộc sống
 271. 271. Khi mọi nhu cầu của bạn đã đƣợc thỏa mãn hơn mong đợi Bạn làm gì thì sƣớng nhất?
 272. 272. Hƣởng thụ = (Phụng sự) Phụng sự kiệt xuất Hưởng thụ giàu sang Nguyên lý nền tảng của cuộc sống
 273. 273. Hái tiền = (Hiến tài) Hƣởng thụ = (Phụng sụ)
 274. 274. Nhận = (Cho) Nguyên lý nền tảng của cuộc sống
 275. 275. Phụng sự = Sung sƣớng
 276. 276. Phụng sự Nhân quả Cộng đồng Hấp dẫn
 277. 277. ĐỘC TÔN Nhân hiệu đẳng cấp vƣợt trội 293 Mọi người
 278. 278. TA Chết lâm sàng Sống trọn vẹn
 279. 279. TRÍ TÂM THÂN Ta Tam tài nhất thể - Tam tuệ đồng tâm Hạnh phúc là quá trình
 280. 280. 296 HIỆN TẠI Chán chường MƢỜNG TƢỢNG Khổ sở HIỆN TẠI Hết mình MƢỜNG TƢỢNG Thành tích Cố cùng Anh hùng Nghèo hèn Giàu sang
 281. 281. www.tudoimoi.vn Click ngay Để biết thông tin khóa học mới nhất sẽ khai giảng

×