Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Etäopetus päätoimisena etätyönä. Miten varmistaa koulutuspalveluiden saavutettavuus etäopetuksen avulla

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 8 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Etäopetus päätoimisena etätyönä. Miten varmistaa koulutuspalveluiden saavutettavuus etäopetuksen avulla (20)

Anzeige

Etäopetus päätoimisena etätyönä. Miten varmistaa koulutuspalveluiden saavutettavuus etäopetuksen avulla

  1. 1. Etäopetus päätoimisena etätyönä. Miten varmistaa koulutuspalveluiden saavutettavuus etäopetuksen avulla? Jarmo Talvivaara, PKAMK Luovien alojen keskus Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma jarmo.talvivaara@pkamk.fi
  2. 2. PKAMK Tietojenkäsittelyn Visio työympäristöstä? koulutusohjelma Visio: kokonainen tutkinto verkossa? Opiskele. Opeta. Opi. Kehitä. Missä tahansa. "Saako kysyä: Miksi?"
  3. 3. Missä työskentelemme? PAIKALLINEN VUOSI OPETTAJAT OPISKELIJAT KUNNAT/ KUNNAT/ KAUP KAUP. -> 2009 1-3 n. 6-10 2010 3 12 2011 4 22 2012 6 tba (3 eri maata) KANSALLINEN KANSAINVÄLINEN
  4. 4. MURROS ?
  5. 5. MUUTOSAJUREITA? Osaamisen merkitys, elinkaari, Koulutusrakenteiden ja - uusiutuminen, työn ohessa palveluiden muutos ja oppiminen, lifelong learning. kehityssuunnat? "Menestys, jämähdys, tuho"? Teknologinen kehitys ja oppimisympäristöt, virtualisointi Nuorten ikäluokkien kehitys ja etätyö, mobiili? Kustannusten (etenkin 2015 ->) ? madaltuminen? Suomalainen etätyökulttuuri, Verkko, verkostot ja asenteet, hajautuneen org. verkkoläsnäolo, saavutettavuus? johtamisosaaminen? Energia, asumiskustannukset, Kansallinen käsitys etätyön/ - matkustaminen? oppimisen kehityskulusta, kilpailusta, ajankohtaisuudesta? Globalisaatio? Tunnistammeko elinehdon? Koulutusmarkkinoiden ”uusjako”? Osaamispotentiaali <-> mahdollistaminen? Kuluttajaistuminen – myös työssä Momentumin hyödyntäminen? ja oppimisessa?
  6. 6. SIJAINTI vai SISÄLTÖ? • Tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen – etenkin monimuoto- ja verkko-opetuksen kehittämisessä? – Syntyykö ”hämäryyttä” rajanvetoon oppimisen sijainnin ja jopa ajan suhteen? • Onko olennaisinta resurssin (esim. osaaminen, henkilöresurssit, tilat/laitteet?) fyysinen sijainti vai sisältö ja vaikutus oppimiseen? – Joillakin aloilla vahvasti kyllä, joillakin vahvasti ehkä ja joillakin vahvasti ei. • Etenkin koulutusmuodot, jotka jo nyt vahvasti ei-alueellisia, kansainvälisiä tai muuten hajautuneita? – Etenkin korkeakoulutus nyt ja varsinkin tulevaisuudessa? • ”Kuluttajien” käyttäytyminen? – Haet minne pääset – vai haet mitä tarvitset? – Koskeeko etenkin kasvavaa työn ohessa opiskelevia, aiempaa osaamista uudistavia? Miten he siirtyvät koulutuksen luo – vai pitäisikö olla päinvastoin? • Opetusresurssit ja osaamisen uudistamisen tarve? Uusia toimintamuotoja opetuksen toteuttamisessa? – Miten osaaminen hankitaan? Julkisen ja yksityisen tarjonnan lähentyminen?
  7. 7. ETÄOPETTAJAN PAKSU PROFIILI ja PITKÄ HÄNTÄ? • Missä roolissa toimitaan? Päätoimisena opettaja yhdessä oppilaitoksessa? Sivutoimisena useammassa? Yrittäjänä? Sekä että? Alueellinen, kansallinen vai kansainvälinen? • Roolin monimuotoisuus? Luokassa luennoitsijasta opetuksen ja oppimisprosessien suunnitteluun? Koulutuksen toteuttaja? Ohjaaja, mentori? Kehittäjäkumppani? Opetusteknologinen osaaja? Koulutuksen markkinoija? Opetuksen kehittäjänä ja kouluttajana? Muuta? • Ammatillinen fokus? Vähän kaikkea – useita eri osaamisalueita (etenkin perusosaamisen opetus)? Vai syvä, voimakas profiloituminen tiettyyn osaamisen alueeseen (esim. nopeasti kehittyvä teknologia, paikallisen osaamisen/tuntemuksen hyödyntäminen, muu erikoisosaaminen)? Eri asiantuntijoiden – yllättävätkin – osaamisen ja resurssien yhdistelmät? • Kohderyhmä ja asiakkaat? Julkinen sektori (esim. tutkinto-opiskelijat), yksityinen (esim. yrityskoulutus), molempia? • Verkostojen merkitys! Näkyvyys verkossa? Osaamiskeskittymät ja –klusterit? Paikalliset osaamis- ja oppimispiirit? Tukipalveluiden (mm. tekninen, osaamisen kehittäminen, sosiaalinen) tarve? • Kehityksen jatko ja uuden aloittaminen? Oppilaitosten toiminnan kehittäminen? Uusia toimijoita ks yhteistyökuvijoita? Miten aloitetaan?
  8. 8. ”People expect to be able to work, learn, and study whenever and wherever they want.” NMC, Horizon Report 2012 KIITOKSIA!! Jarmo Talvivaara PKAMK (Luovien alojen keskus) Tietojenkäsittelyn ko. Länsikatu 15, 80100 Joensuu

×