Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

02 - Johdanto EAI 1 (BD2226 Tietojärjestelmien integrointi)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 26 Anzeige

02 - Johdanto EAI 1 (BD2226 Tietojärjestelmien integrointi)

Johdanto integrointiin, webcast 2. Talvivaara/PKAMK. Kevät 2009.

(Kiinnostaako koulutuksemme tai materiaalimme käyttäminen omassa opetuksessa? Älä epäröi tai älä käytä kysymättä, vaan ota rohkeasti yhteyttä - jarmo.talvivaara@pkamk.fi)

Johdanto integrointiin, webcast 2. Talvivaara/PKAMK. Kevät 2009.

(Kiinnostaako koulutuksemme tai materiaalimme käyttäminen omassa opetuksessa? Älä epäröi tai älä käytä kysymättä, vaan ota rohkeasti yhteyttä - jarmo.talvivaara@pkamk.fi)

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie 02 - Johdanto EAI 1 (BD2226 Tietojärjestelmien integrointi) (20)

Anzeige

02 - Johdanto EAI 1 (BD2226 Tietojärjestelmien integrointi)

 1. 1. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu<br />Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma<br />Jarmo Talvivaara <br />jarmo.talvivaara@pkamk.fi<br />BD2226 Organisaatioiden <br />Tietojärjestelmien integrointi (5 op)<br />Luento 2: Johdanto tietojärjestelmien integrointiin (osa 1)<br />
 2. 2. Sisältöä<br />Perusteita, käsitteitä, historiaa<br />Organisaatiot, liiketoiminta ja integraatio<br />Organisaation sisäinen näkökulma, organisaatioiden väliset näkökulmat<br />Erilaiset organisaatiot?<br />Erilaiset tietojärjestelmät?<br />Prosessinäkökulma ja integraatio?<br />Tyypilliset integraatioratkaisut, hyödyt & haasteet<br />
 3. 3. Mitä järjestelmäintegraatio on?<br />Tyypillisesti – erityisesti yritysjärjestelmien kohdalla – järjestelmäintegraatiosta käytetään eng. termiä ”EAI” eli ”Enterprise Application Integration”<br />”Hallittu, automatisoitu – yleensä ohjelmistollinen – ratkaisu järjestelmien väliseen yhteiskäyttöön/yhteistoiminnan rakentamiseen”<br />EAI ei ole yksittäinen tekniikka tai tuote, vaan AJATTELUTAPA<br />Toki: teknisillä ratkaisuilla ne toteutetaan<br />Kuitenkin: kokonaiskuva organisaatiosta (mm. liiketoiminnan tarpeet) pidettävä mukana koko ajan!<br />
 4. 4. Integroinnin historiasta lyhyesti (1/3)<br />Mutta; ei sama kuin LYHYT HISTORIA!!<br />Huolimatta siitä, että järjestelmäintegraatio yksi suurimpia viime-, tämän ja etenkin tulevien vuosien (EAI, SOA/ESB, orchestration, BPM, jne.) ”hypeistä” ja it-trendeistä =&gt;<br />Integrointi-hankkeita jo ’50-60 –luvuilta saakka (!!!)<br />Perus ”jenkki-ilmiö”; USA:n puolustusvoimien projekteista siviiliprojekteiksi, jonka jälkeen ”poika merille ja maailmalle”<br />Kiinnostusta integrointiin ollut tietojärjestelmien alusta alkaen <br />Huom! paineet tulleet tyypillisesti liiketoiminnan näkökulmasta<br />Ratkaisujen kehittäminen mennyt tekniikan kehittymisen ehdoilla (mainframet, paketoidut sovellukset, jne.)<br />
 5. 5. Integroinnin historiasta lyhyesti (2/3)<br />Paketoitujen sovellusten probleemi?<br />Kokonaisratkaisuiden toimitus -&gt; järjestelmät laajoja, mutta suljettuja kokonaisuuksia – suljettuja järjestelmiä, ei yhteisiä rajapintoja<br />Miten ”integraatiovalmiita” ratkaisuja vielä esim. 2000-luvun taitteessa mietittiin?<br />Internetin kehityksen merkitys!<br />EAI-ajattelu ja -tekniikat kehittyneet rinnan mm. Unixin ja internetin myötä (TCP/IP, Arpanet, jne) <br />Globaalin EAI-arkkitehtuurin ”backbone”!<br />Internetin myötä boostia yhteisille standardeille, rajapinnoille, jne. <br />
 6. 6. Integroinnin historiasta lyhyesti (3/3)<br />Tietoyhteiskuntien kehitys, globalisaatio, jne. <br />Rajat aukeavat entisestään ja tiedon merkityksen kasvu mitä erilaisimmissa prosesseissa =&gt; paineita sujuvaan tiedonkulkuun eri järjestelmien välillä!<br />Muutoksiin pystyttävä yleensä reagoimaan … HETI!<br />Tämän vuosikymmenen loppupuolisko voimakasta EAI-ratkaisujen kehittymisaikaa <br />Alkupuolisko olikin ”application islandien” vuosikymmentä…<br />mm. EDI, XML, WS ja muut yhteiset standardit voimakkaita ajureita kehitykselle<br />Buumia pukkaa? <br />=&gt; ”DOT-COM ja WAP” (~1999) =&gt; ”SOA ja BI” (~2009)”???<br />Toivottavasti kymmenessä vuodessa opittu jotakin ;)<br />
 7. 7. Mitä järjestelmäintegraatio on?<br />Muutamia eri koulukuntia, eri termejä =&gt; jotkut eivät miellä EAI:n sisältävän kaikkea – etenkin business-lähtöisyyttä tai palveluorientaatiota<br />Tällä(kin) kurssilla käytetään lyhyitä ”integraatio”, ”integrointi” ja ”EAI”-termejä =&gt; tarkoitettakoon sillä kaikkea tietojärjestelmien integrointiin liittyvää<br />Nykyisin mukaan otetaan termi ”liiketoimintalähtöisyys” =&gt; etenkin yritysjärjestelmissä tämä enemmän kuin perusteltua<br />Jokunen vuosi vallalla ollut trendi, jossa siirrytään integroinnin teknisisistä kysymyksistä kohti liiketoiminta- ja etenkin prosessilähtöistä integraatiota<br />=&gt; Mitenkäs se eräs mummo sanoi mainoksessa?? ….. … Hyvä, hyvä, hyvä!!!<br />Ts. tekniikka, välineet, osaaminen ja asenteet alkaa olla kypsä business-lähtöiseen ajatteluun järjestelmien integroinnissa<br />
 8. 8. Miten järjestelmäintegraatiota?<br />Yksinkertaistaen:<br />Kaksi tai useampi järjestelmä …<br />vaihtaa tietoja keskenään<br />Kutsuvat toistensa palveluita, käyttävät toisten toimintoja hyväkseen<br />Toimivat muulla tavoin vuorovaikutuksessa<br />Yksinkertainen integraatio-ratkaisu: <br />Luetaan tietoa järjestelmästä A<br />(Tarvittaessa: käsitellään tietoa)<br />Välitetään tieto järjestelmälle B<br />B<br />A<br />Pohdittavaa: Kuka vaiheista 1-3 vastaa?<br />
 9. 9. Esimerkkejä integrointitavoista?<br />Manuaalinen integrointi<br />Tietojen lukeminen ja käsin syöttäminen toiseen järjestelmään..<br />Sovitaanko sellaisesta kampanjasta, että tästä ei enää ”integrointina” puhuttaisi ;)<br />Tehotonta, hidasta, virhealtista, jäykkää (kaupanpäälle: jäykistää prosesseja), epämiellyttävää, jne.<br />Positiivisia argumentteja ei paljoa tule mieleen…<br />Soveltuu: harvinaiset/satunnaiset, kertaluontoiset, vähätöiset caset – ei muuta<br />A<br />B<br />Gallup: oletteko koskaan törmänneet tällaiseen? ;)<br />
 10. 10. Esimerkkejä integrointitavoista?<br />Siirtotiedostot (file transfer)<br />Järjestelmät tuottavat (manuaalisesti/automaattisesti, eräajona/reaaliajassa) määrämuotoisia tiedostoja, joissa järjestelmien välillä siirrettävät tiedot kuljetetaan<br />Lähdejärjestelmässä (A) oltava export/vienti – toiminto datan saattamiseksi siirrettävään muotoon<br />Oltava jettu tallennuspaikka tai muu toimitustapa<br />Kohdejärjestelmässä oltava import/tuonti-toiminto siirtotiedoston datan lukemiseksi<br />Välttämättä aina – vaikka olisi tarve - ei päästä reaaliaikaiseen ja automaattiseen tiedonsiirtoon<br />A<br />B<br />export<br />import<br />
 11. 11. Esimerkkejä integrointitavoista?<br />Tietokanta-pohjainen integrointi (data integration)<br />Eri sovellusten tietoja vaihdetaan tietokanta-tasolla<br />Vaihtoehtoja useita, esim. <br />Yhteinen tietokanta (”shared database”) kaikilla osapuolilla?<br />Molemmilla omat kannat, joiden välillä tiedot päivitetään (”replikoidaan”, kuten kuvassa)?<br />Molemmilla omat kannat, mutta yhteinen data jaetussa kannassa?<br />A<br />B<br />
 12. 12. Esimerkkejä integrointitavoista?<br />Viestinvälitys ja palvelukutsut (messaging, remote procedure call)<br />Sovellukset vaihtavat tietoja keskenään verkon kautta viestien avulla<br />Matala taso: Java/JMS, .NET/MSMQ, jne<br />Korkea taso: SOAP/WebServices, XML-RPC, jne<br />Tehokas, joustava, paikasta riippumaton, muutoshelppous, <br />Joustava myös integroitaessa isoa joukkoa järjestelmiä toisiinsa<br />Mahdollistaa automatiikan ja reaaliaikaisuuden<br />Asynkronisuus/synkronisuus<br />Asettaa melko kovat vaatimukset käytettäville järjestelmille, rajapinnoille, alustoille (ts. IT-infralle)<br />Hyödyntää yleensä sovellusten valmista sovelluslogiikkaa!<br />A<br />B<br />
 13. 13. Esimerkkejä integrointitavoista?<br />Käytettävät integraatiotavat riippuvat tietenkin käytettävistä järjestelmistä<br />Lähdejärjestelmä, integraatiokerros, kohdejärjestelmä<br />Myös ratkaisuissa tehtävän ”käsityön määrä” riippuu käytettävistä järjestelmistä<br />Tehdään täysin käsin itse?<br />Käytetään täysin valmiita ratkaisuja?<br />Jotain siltä väliltä?<br />Oikeanlaisen IT-infran merkitystä ei voi korostaa liikaa!<br />BTW, jos integraatio on yksi merkittävä tapa kehittää IT:n kykyä liiketoiminnan tukemisessa…<br />… onko liiketoimintaa tukevan IT-infran asenne integraatioon mahdollisimman ”tukeva”<br />Eri integrointi-tapoihin, -tekniikoihin, -alustoihin ja -työkaluihin tutustumme tarkemmin kurssin seuraavissa moduuleissa<br />
 14. 14. Organisaatiot, tietojärjestelmät ja integraatio<br />Integroinnissa tyypillisesti kyse ..<br />eri tietojärjestelmien <br />eri organisaatioiden <br />ja erilaisten liiketoiminta-tarpeiden <br />näkökulmista tapahtuvasta kehitystyöstä<br />Eri organisaatioilla, eri tietojärjestelmillä ja eri liiketoiminnan alueilla erilainen kypsyys/valmius integraation hyödyntämiseen<br />Kuitenkin: Tarpeita lähes kaikilla!<br />Erityisesti voinee korostaa organisaatioita mm. <br />joilla tarve kehittää sisäisiä tai ulkoisia prosesseja<br />jotka voimakkaasti verkostoituneita<br />joiden toiminnassa tiedolla on suuri merkitys <br />
 15. 15. Erilaiset tietojärjestelmät & integraatio<br />Eritysesti ns. valmiiksi integroidut sovellukset: <br />esim. SAP: in tuotteet, jossa mukana CRM, ERP, fin. Management, jne, piirteitä samojen sovellusten sisällä<br />Yhden sovelluksen sisäinen integraatio harvoin riittävää<br />Laajoista, useita ominaisuuksia sisältävistä ohjelmistoista huolimatta…<br />Useat osapuolet (eri organisaatiot, jne.) =&gt; varauduttava <br />verkon tai muuta kautta tapahtuvaan tiedonsiirtoon sekä <br />Useisiin erilaisiin järjestelmiin (eri versiot, eri valmistajat, eri tuotteet, eri tekniikat, eri rajapinnat, eri tapa integroitua, laajempi/suppeampi tuki integrointiratkaisuille, etc.)<br />HUOM! Usein yksittäinen organisaatiokaan ei pärjää yhdellä ratkaisulla?!<br />
 16. 16. Erilaiset tietojärjestelmät & integraatio<br />Usein integraatio aloitetaan sisäisestä (ns. vertikaalisesta integraatiosta)<br />Organisaation omat, sisäiset tietojärjestelmät integroidaan tarvittavilta osiltaan yhteen<br />esim. eCommerce + CRM + ERP + laskutus<br />Tarpeet (ja usein myös ratkaisut) hyvin tapauskohtaisia =&gt; organisaation liiketoiminnasta lähteviä<br />Tyypillisesti tavoitteena tehostaa organisaation toimintaa (prosesseja!)<br />Esim. käsityön määrän vähentäminen, virheiden vähentäminen, tiedonkulun parantaminen, toiminnan mittaamisen ja arvioinnin nopeuttaminen, päätöksenteon ”reaaliaikainen” tukeminen<br />Web-kauppa<br />ERP<br />MES<br />
 17. 17. Erilaiset organisaatiot ja integraatio<br />Eri organisaatioilla erilaiset tarpeet järjestelmien integroimiseen<br />Osalla ei ollenkaan tarpeita (harvinaista)<br />Osalla – ehkä paljonkin – integroitavaa, mutta ei suoraa voimakasta vaikutusta liiketoimintaan<br />Osalla kehittymisen, jopa yleensäkin toimimisen kannalta elinehto!<br />Tarpeet voivat olla sisäisiä (omat prosessit) tai ulkoisia (integrointi toisten org. kanssa)<br />Integroinnissa kannattaa aina tarkastella organisaation sisäisen näkulman lisäksi myös ulkoisia tarpeita – jos niitä ei nyt ole, niin huomenna on!<br />
 18. 18. Erilaiset organisaatiot ja integraatio<br />Esimerkkejä?<br />Kaksi organisaatiota, tiivistä yhteistyötä (esim. alihankinta, partnership)<br />Tarve yhdistää esim. ERP-ratkaisuja SCM-ketjun sujuvuuden aikaansaamiseksi<br />Horisontaalinen (SCM-ketjun suuntainen) integraatio<br />Organisaatio 1<br />Organisaatio 2<br />ERP<br />Ostotilaus<br />(esim. SAP)<br />ERP<br />Myyntitilaus<br />(esim. Dynamics NAV)<br />SCM-tilaus-toimitusketjun hallinta<br />
 19. 19. Erilaiset organisaatiot ja integraatio – verkostojen huomiointi<br />Eri organisaatioiden välinen integraatio rajoittuu harvoin kahden osapuolen välisiin tarpeisiin<br />Usein integraatio toteutettava tai ainakin hyvä suunnitella N kpl osapuolia huomioden<br />Esim. ns. point-to-point-integraatio<br />Kaksi osapuolta = 1 kpl yhteyksiä <br />Kolme osapuolta = 3 kpl yhteyksiä <br />Neljä osapuolta = 6 kpl yhteyksiä (!!)<br />Viisi osapuolta = 10 kpl yhteyksiä (!!!!)<br />Jossakin vaiheessa verkosto haastava hallita, ainakin manuaalisesti<br />Ratkaisuna siirtyminen point-to-point:ista esim. ESB-palveluväyliin<br />1<br />2<br />3<br />2<br />1<br />1<br />2<br />3<br />4<br />3<br />4<br />5<br />
 20. 20. Erilaiset organisaatiot ja integraatio – verkostojen huomiointi<br />Integroinnin näkökulmasta, organisaatioiden väliset yhteydet ovat tietojärjestelmien välisiä yhteyksiä<br />ts. yhteyksiä esim. kahden organisaation välillä voi olla useampiakin, jos useampi järjestelmä integroidaan toisiinsa<br />Eri järjestelmien välillä voi olla tarve käyttää erilaisia integraatio-ratkaisuja, joten kahden organisaation välillä voi olla useita (&gt;1) erityyppistä yhteyttä<br />Organisaatio 1<br />Organisaatio 2<br />ERP<br />ERP<br />CRM<br />eCommerce<br />
 21. 21. Prosessit & integraatio<br />Tehokkaita prosesseja eivät ole kauniit vuokaaviot ja samanaikaisesti toisiinsa yhteensopimattomat, toimintokohtaiset, erilliset järjestelmät<br />Well.. Mikäs tilanne eri organisaatioissa on tällä hetkellä?<br />Aidosti prosessiorientoitunut organisaatio asettaa voimakkaat vaatimukset käytössä olevien tietojärjestelmien väliselle yhteistoiminnalle: <br />integroinnilta ei voida välttyä vaikka haluttaisiin<br />=&gt; prosessit haastavat IT-ratkaisut todella =&gt; integraatio usein ratkaisuna haasteisiin<br />Ilman prosessien luomaa painetta, vaatimuksia integrointiin ei välttämättä edes tunnisteta?<br />Esille voi tulla todella eksoottisiakin integrointitarpeita<br />Jos tarpeet tulevat prosessin toimesta, tuleeko tarpeisiin vastata?<br />
 22. 22. Prosessit & integraatio<br />Miksi painetta toimintoja (markkinointi, myynti, tuotanto, laskutus, ylläpito, logistiikka, r&d, jne.) ylittäviin tietojärjestelmäratkaisuihin?<br />Yksi esimerkki: katso lähes mitä tahansa prosessikaaviota <br />=&gt; prosessissa mukana useita toimintoja (”cross-functionality”), joiden pitäisi toimia yhdessä?<br />Prosessit yleensä hyvä työkalu …<br />tiedonsiirron joustavuuden testaamiseen, <br />nykytilan ratkaisujen riittävyyden arviointiin, <br />integraatiotarpeiden kartoittamiseen!<br />Vaatimuksia tiedonkululle =&gt; integroinnille<br />Prosessiajatteluun liittyvä ”olisihan-se-hyvä-noin-mutta-ei-meidän-järjestelmät-taivu” –kritiikki tulee uuteen valoon?<br />
 23. 23. Prosessit & integraatio<br />MISTÄ TIEDOT HAETAAN JA <br />MINNE TALLENNETAAN?<br />
 24. 24. Tekniikkaa, liiketoimintaa vai molempia?<br />Huomioidaan molemmat<br />Tekniikka mahdollistaa – liiketoiminta antaa vaatimuksia<br />Asiakaslähtöisyys ja prosessiajattelu sparraa myös järjestelmäintegraatio-ratkaisujen tekoa<br />Muuten voidaan teknisten haasteiden vuoksi helposti syyllistyä ”miksi-suunnitella-pidemmälle-kun-ei-tiedetä-miten-tämä-yksikään-toimii”-ajatteluun<br />Ratkaisut voivat olla lyhytnäköisiä, ”karvahattu”- tai ”purukumi”-osastoa<br />Ratkaisut voivat olla riittämättömiä, vanhentuneita, jne. jopa jo valmistuessaan?!?<br />Ratkaisujen pitää sietää liiketoiminnan muuttumista!!<br />=&gt; Ei ”ASAP” vaan JIT -&gt; On demand!<br />Ajattele aina kokonaisuutta, vaikka aloittaisit pienestä<br />Tällöin integrointitarpeita katsotaan kokonaisuuden kannalta, ei pelkästään yksittäisten sovellusten liitoksen rajoittuneesta näkökulmasta<br />
 25. 25. Miksi sekä yksityiskohtia mutta myös kokonaisuutta? (1/2)<br />Miten tässä tapauksessa integraatiohaasteet nähdään, ratkaisut tehdään, laajuus otetaan huomioon, jne?<br />”Miten ERP- ja CRM-järjestelmämme saadaan integroitumaan?”<br />????<br />
 26. 26. Miksi sekä yksityiskohtia mutta myös kokonaisuutta? (2/2)<br />Entä nyt kun, kokonaisuus osoittautuikin seuraavaksi?<br />OK<br />????<br />????<br />????<br />????<br />????<br />????<br />????<br />????<br />????<br />????<br />

×