Nieuwe regelgeving werkloosheid kunstenaars

T
t-groep NVt-groep NV
Nieuwe regelgeving
werkloosheid kunstenaars
20 februari 2014
Minister van
Werk M. De Coninck
Koninklijk en Ministerieel Besluit van
7 februari 2014 houdende de
werkloosheidsreglementering
Inhoud
o Toepassingsgebied
o Recht op toegang
o Bedrag van de uitkering
 Specifieke regels voor werknemers die artistieke activiteiten verrichten
 Specifieke regels voor technici en ondersteunende activiteiten
o Zoekgedrag
o Combinatie artistieke activiteit en werkloosheid
o Inwerkingtreding
3
Toepassingsgebied
o Uitbreiding toepassingsgebied :
 Voor alle regels specifiek van toepassing op kunstenaars
binnen de werkloosheid
 Naar: werknemers die artistieke activiteiten verrichten
 geen onderscheid meer tussen scheppend en uitvoeren
 geen onderscheid meer tussen zij actief binnen spektakelbedrijf en
anderen
4
Recht op toegang
o Cachetregel
 Toepassingsgebied: “werknemer die artistieke
activiteiten verricht”
 Bij wijze van taakloon (per prestatie) vergoed:
“het loon dat door een werkgever wordt betaald aan de
werknemer die een artistieke activiteit heeft verricht wanneer er
geen rechtstreeks verband is tussen dit loon en het aantal
arbeidsuren waaruit deze activiteit bestaat”
 Omzetting bruto taakloon in gelijkgestelde dagen
5
Recht op toegang
o Hoe zal de cachetregel worden toegepast?
Brutoloon/referteloon = gelijkgestelde dagen
 Waarbij:
 Referteloon = 57,73
 Voorbeeld: Tom caféman krijgt een brutoloon van 300 euro om op
te treden in de Brusselse concertzaal BC.
 300/57,73 = 5,20 dagen
6
i.p.v. 39,21
= verhoging
Recht op toegang
o Hoe zal de cachetregel worden toegepast?
Leeftijd Referentieperiode Brutoloon op
Cachet
Jonger dan 36
jaar
21 maanden 18.011,76 euro
Van 36 t.e.m. 49
jaar
33 maanden 27.017,64 euro
50 jaar en ouder 42 maanden 36.023,52 euro
7
Recht op toegang
o Hoe zal de cachetregel worden toegepast
 Maar! maximaal 156 (n*26 +78) dagen te bewijzen per
kwartaal, waarbij
 n = maanden van kwartaal waarin gewerkt
 Verhoging met 78 als gewerkt in kwartaal
8
Recht op toegang
o Voorbeeld
Jan De Haan krijgt begin september de opdracht om
eind die maand een schilderij af te hebben van het
landgoed van een gegoede familie uit Waregem.
Hiervoor krijgt hij een taakloon (bruto) van 4.000 euro.
 Stap 1: berekening gelijkgestelde dagen: 4.000/57,73 = 69,28
 Stap 2: berekening maximum: 1 (september)*26 + 78 = 104
 Stap 3: maximum overschreden? NEEN => Geen beperking
9
Recht op toegang
o Voorbeeld
Fink Ployd krijgt een opdracht binnen om op 6 februari
en 14 maart een concert te verzorgen, waarvoor ze via
hun boekingskantoor elk een taakloon (bruto)
ontvangen van 3.000 euro/optreden. Wat betekent dit
voor de bassist?
 Stap 1: 2*(3.000/57,73) = 103,93 dagen
 Stap 2: 2 (februari en maart)*26 + 78 = 130
 Stap 3: maximum overschreden? NEEN => Geen beperking
10
Recht op toegang
o Voorbeeld
Bart Pitt dient van 15 tot 20 mei en van 5 tot 15 juni
aanwezig te zijn op de set om als hoofdrolspeler een
kortfilm in te blikken. Per periode krijgt hij een taakloon
(bruto) van 5.000 euro
 Stap 1: 2* (5.000/57,73) = 173,22
 Stap 2: 2 (mei en juni)*26 +78 = 130
 Stap 3: maximum overschreden? JA => Aantal gelijkgestelde
dagen worden beperkt tot 130
11
Recht op toegang
o Voorbeeld
Stel: Bart Pitt dient van i.p.v in mei en juni draaidagen
bij te wonen, dit te doen in de periodes van 15 tot 20
juni en van 5 tot 15 juli. Per periode krijgt hij nog steeds
een taakloon (bruto) van 5.000 euro
 Stap 1: 2*(5.000/57,73) = 173,22
 Stap 2 : (1*26 +78)*2 (2e + 3e kwartaal) = 208
 Stap 3: maximum overschreden? NEEN => geen beperking
12
Bedrag van de uitkering
o Neutralisering vergoedingsperiodes
 Toepassingsgebied: “werknemer die artistieke
activiteiten verricht”
 Onderscheid tussen initiële (eerste) toekenning en
verlenging van het voordeel
13
01/04/2014 01/04/2015 01/04/2016
Initiële toekenning Verlenging
Bedrag van de uitkering
Initiële toekenning voordeel
o Initiële toekenning voordeel
 156 dagen bewijzen ingevolge artistieke activiteiten
 Wanneer? Einde 3e fase van eerste vergoedingsperiode
 Enkel artistiek? Ook 52 niet-artistieke dagen mogen in aanmerking
genomen worden
 Referteperiode: 18 maanden
14
01/04/2014 01/04/2015 01/04/2016
Initiële toekenning Verlenging
01/10/2013
Referteperiode: 18 m
Bedrag van de uitkering
Initiële toekenning voordeel
o Initiële toekenning voordeel
 Wat betekent dit indien vergoeding per taakloon?:
 Maandelijks gemiddeld cachet: 57,73 *156/18 = 500,33 euro
 Of indien 52 niet-artistieke dagen: (57,73*104)/18 = 333,55 euro
15
Bedrag van de uitkering
Verlenging voordeel
o Verlenging voordeel
 3 artistieke prestaties
 Referteperiode van 12 maanden
16
01/04/2015 01/04/2016 01/04/2017
Initiële toekenning Verlenging Verlenging
Bedrag van de uitkering
Terugkeer naar de 1e periode
o Terugkeer 1e periode
 Bewijs 156 gewerkte dagen
 Enkel artistiek? Ook 52 niet-artistieke dagen mogen in aanmerking
genomen worden
 Wie? Werknemer die artistieke activiteiten verricht (ongeacht diens
leeftijd)
 Referteperiode: 18 maanden
 Ook voor verkrijgen hogere uitkering
 Toepassing Cachetregel?
 Ja, indien vergoeding per taakloon
 Bruto = 9005,88 of 6.003,92 euro indien 52 niet artistiek
17
Bedrag van de uitkering
Specifieke regels technici en ondersteunende
activiteiten
o Technische functies
te denken valt aan geluids-, licht- en theatertechnici,
monteurs, …
o En ondersteunende functies
te denken valt aan productieleiders, dramaturgen, souffleurs,
decorbouwers, grimeurs, …
18
Bedrag van de uitkering
Specifieke regels technici en ondersteunende
activiteiten
o In de artistieke sector:
 Medewerking aan de voorbereiding of de vertoning van
 Intellectueel werk waaraan artiest spektakelbedrijf deelneemt of
aan de opname van dergelijk werk
 Een cinematografisch werk
 Een radio- of televisieprogramma van artistieke aard
 Een kunstwerk in het domein van de plastische kunsten
19
Bedrag van de uitkering
Specifieke regels technici en ondersteunende
activiteiten
o Neutralisering vergoedingsperiodes
 Initiële (eerste) toekenning voordeel
 Ook voor technische of ondersteunende activiteiten in de artistieke
sector
 156 arbeidsdagen over periode 18 maanden
 Eventueel 52 dagen in niet-artistieke sector
20
Geen
cachet-
regel!
Bedrag van de uitkering
Specifieke regels technici en ondersteunende
activiteiten
o Neutralisering vergoedingsperiodes
 Verlenging voordeel
 3 arbeidsovereenkomsten van zeer korte duur in de artistieke
sector
 Referteperiode: 12 maanden
21
Zoekgedrag
o Weigeren niet-passende dienstbetrekking indien:
 Bewijs 156 gewerkte dagen
 Enkel artistiek? Ook 52 niet-artistieke dagen mogen in aanmerking
genomen worden
 Wie? Werknemer die artistieke activiteiten verricht
 Referteperiode: 18 maanden
o Toepassing cachetregel?
 Ja, indien vergoeding per taakloon
 Bruto = 9005,88 of 6.003,92 euro indien 52 niet
artistiek
22
Combinatie artistieke
activiteit en werkloosheid
o Nieuwe cumulregel
 Toepassingsgebied: “werknemer die artistieke
activiteiten verricht”
 Bijkomende maandelijkse aangifte
 Cumulregel voor hij/zij die ‘teveel’ heeft verdiend
 Bij wijze van taakloon en/of
 In toepassing van artikel 1bis RSZ-wet
 Terugvordering maximaal twee kwartalen (156 dagen)
23
Combinatie artistieke
activiteit en werkloosheid
o Hoe gaat die cumulregel in zijn werk?
 Waarbij:
 YA = brutoloon dat voorwerp heeft gevormd van onderwerping
aan sociale zekerheid der loontrekkenden
 C = aantal dagen dat vermeld werd op de controlekaart
 Y = 3/52ste van refertemaandloon
 
Y
Y)*(CYA 
86,595
euro
24
Combinatie artistieke
activiteit en werkloosheid
o Voorbeeld
Jan De Haan krijgt voor zijn opdracht van de bewuste
Waregemse familie 4.000 euro. Hij verklaart hiervoor 1
dag te hebben aangeduid op zijn controlekaart (dag
“verkoop”)
cumulregel:
(4.000 – (1*86,595))/86,595 = 45,19
=> 45 (niet vergoedbare dagen)
25
Combinatie artistieke
activiteit en werkloosheid
o Voorbeeld
Regisseur Tintin Quarantino werkt aan een film. Hij sluit
een arbeidsovereenkomst van 14/02 tot 28/02. Hiervoor
krijgt hij een taakloon van 7.500 euro. Hij verklaart 11
dagen te hebben vermeld op zijn controlekaart.
cumulregel:
(7.500 – (11*86,595))/ 86,595= 75,61
=>75 niet vergoedbare dagen
26
Inwerkingtreding
En wanneer treedt dit alles in werking?
1 april 2014
27
Vragen?
• Neem eens kijkje op onze website: www.kunstenloket.be
• Of maak een afspraak bij een consulent voor persoonlijk of telefonisch advies:
02/204 08 00 of www.kunstenloket.be/contact
1 von 28

Recomendados

Vernieuwde kunstenaarsstatuut von
Vernieuwde kunstenaarsstatuut Vernieuwde kunstenaarsstatuut
Vernieuwde kunstenaarsstatuut t-groep NV
1.3K views45 Folien
Kunstenaarsstatuut 2.0 von
Kunstenaarsstatuut 2.0Kunstenaarsstatuut 2.0
Kunstenaarsstatuut 2.0t-groep NV
4.3K views49 Folien
Infoavond "werken als tijdelijke werkkracht in de creatieve en audiovisuele s... von
Infoavond "werken als tijdelijke werkkracht in de creatieve en audiovisuele s...Infoavond "werken als tijdelijke werkkracht in de creatieve en audiovisuele s...
Infoavond "werken als tijdelijke werkkracht in de creatieve en audiovisuele s...t-groep NV
621 views45 Folien
Creative industries day 2012 - Sessie "sos creatief ondernemen" - Alex Trappe... von
Creative industries day 2012 - Sessie "sos creatief ondernemen" - Alex Trappe...Creative industries day 2012 - Sessie "sos creatief ondernemen" - Alex Trappe...
Creative industries day 2012 - Sessie "sos creatief ondernemen" - Alex Trappe...t-groep NV
234 views11 Folien
Werken bij JTI - Gryson: een werknemer getuigt Laure von
Werken bij JTI - Gryson: een werknemer getuigt LaureWerken bij JTI - Gryson: een werknemer getuigt Laure
Werken bij JTI - Gryson: een werknemer getuigt Lauret-groep NV
415 views4 Folien
Creative industries day 2012 - Sessie "Sos creatief ondernemen - t-heater - 1... von
Creative industries day 2012 - Sessie "Sos creatief ondernemen - t-heater - 1...Creative industries day 2012 - Sessie "Sos creatief ondernemen - t-heater - 1...
Creative industries day 2012 - Sessie "Sos creatief ondernemen - t-heater - 1...t-groep NV
228 views16 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

2011年中国移动无线城市规划方案 von
2011年中国移动无线城市规划方案2011年中国移动无线城市规划方案
2011年中国移动无线城市规划方案zhuyuangang
1.7K views53 Folien
Presentatie dossche mills nl 5 min von
Presentatie dossche mills nl 5 minPresentatie dossche mills nl 5 min
Presentatie dossche mills nl 5 mint-groep NV
597 views3 Folien
Final Pitch Book Team C3: College Inn Broth von
Final Pitch Book Team C3: College Inn BrothFinal Pitch Book Team C3: College Inn Broth
Final Pitch Book Team C3: College Inn Brothsonaldhingra13
2.6K views62 Folien
Career in lic of india as an insurance agent von
Career in lic of india as an insurance agentCareer in lic of india as an insurance agent
Career in lic of india as an insurance agentShashikant Shardul
2.2K views43 Folien
All existing plans lic of india von
All existing plans lic of indiaAll existing plans lic of india
All existing plans lic of indiaShashikant Shardul
1.6K views197 Folien
Me1001 unconventional machining process von
Me1001 unconventional machining processMe1001 unconventional machining process
Me1001 unconventional machining processjampalasaiteja
5.6K views12 Folien

Destacado(8)

2011年中国移动无线城市规划方案 von zhuyuangang
2011年中国移动无线城市规划方案2011年中国移动无线城市规划方案
2011年中国移动无线城市规划方案
zhuyuangang1.7K views
Presentatie dossche mills nl 5 min von t-groep NV
Presentatie dossche mills nl 5 minPresentatie dossche mills nl 5 min
Presentatie dossche mills nl 5 min
t-groep NV597 views
Final Pitch Book Team C3: College Inn Broth von sonaldhingra13
Final Pitch Book Team C3: College Inn BrothFinal Pitch Book Team C3: College Inn Broth
Final Pitch Book Team C3: College Inn Broth
sonaldhingra132.6K views
Career in lic of india as an insurance agent von Shashikant Shardul
Career in lic of india as an insurance agentCareer in lic of india as an insurance agent
Career in lic of india as an insurance agent
Shashikant Shardul2.2K views
Me1001 unconventional machining process von jampalasaiteja
Me1001 unconventional machining processMe1001 unconventional machining process
Me1001 unconventional machining process
jampalasaiteja5.6K views
Interactieve workshop - maak veiligheid bespreekbaar in jouw organisatie von t-groep NV
Interactieve workshop - maak veiligheid bespreekbaar in jouw organisatieInteractieve workshop - maak veiligheid bespreekbaar in jouw organisatie
Interactieve workshop - maak veiligheid bespreekbaar in jouw organisatie
t-groep NV660 views

Más de t-groep NV

Ascento Symposium 2017 Vlaamse Overheid von
Ascento Symposium 2017 Vlaamse OverheidAscento Symposium 2017 Vlaamse Overheid
Ascento Symposium 2017 Vlaamse Overheidt-groep NV
121 views11 Folien
Ascento Symposium 2017 KU Leuven von
Ascento Symposium 2017 KU LeuvenAscento Symposium 2017 KU Leuven
Ascento Symposium 2017 KU Leuvent-groep NV
75 views20 Folien
Ascento Symposium 2017 Bart Buysse von
Ascento Symposium 2017 Bart BuysseAscento Symposium 2017 Bart Buysse
Ascento Symposium 2017 Bart Buysset-groep NV
76 views17 Folien
Ascento Symposium 2017 Ascento von
Ascento Symposium 2017 AscentoAscento Symposium 2017 Ascento
Ascento Symposium 2017 Ascentot-groep NV
67 views17 Folien
Ascento Symposium 2017 AE von
Ascento Symposium 2017 AEAscento Symposium 2017 AE
Ascento Symposium 2017 AEt-groep NV
141 views23 Folien
Ascento Symposium 2017 De Oever von
Ascento Symposium 2017 De OeverAscento Symposium 2017 De Oever
Ascento Symposium 2017 De Oevert-groep NV
59 views38 Folien

Más de t-groep NV(20)

Ascento Symposium 2017 Vlaamse Overheid von t-groep NV
Ascento Symposium 2017 Vlaamse OverheidAscento Symposium 2017 Vlaamse Overheid
Ascento Symposium 2017 Vlaamse Overheid
t-groep NV121 views
Ascento Symposium 2017 KU Leuven von t-groep NV
Ascento Symposium 2017 KU LeuvenAscento Symposium 2017 KU Leuven
Ascento Symposium 2017 KU Leuven
t-groep NV75 views
Ascento Symposium 2017 Bart Buysse von t-groep NV
Ascento Symposium 2017 Bart BuysseAscento Symposium 2017 Bart Buysse
Ascento Symposium 2017 Bart Buysse
t-groep NV76 views
Ascento Symposium 2017 Ascento von t-groep NV
Ascento Symposium 2017 AscentoAscento Symposium 2017 Ascento
Ascento Symposium 2017 Ascento
t-groep NV67 views
Ascento Symposium 2017 AE von t-groep NV
Ascento Symposium 2017 AEAscento Symposium 2017 AE
Ascento Symposium 2017 AE
t-groep NV141 views
Ascento Symposium 2017 De Oever von t-groep NV
Ascento Symposium 2017 De OeverAscento Symposium 2017 De Oever
Ascento Symposium 2017 De Oever
t-groep NV59 views
Ascento Symposium 2017 Janssen von t-groep NV
Ascento Symposium 2017 JanssenAscento Symposium 2017 Janssen
Ascento Symposium 2017 Janssen
t-groep NV65 views
Ascento Symposium 2017 Meat & more von t-groep NV
Ascento Symposium 2017 Meat & moreAscento Symposium 2017 Meat & more
Ascento Symposium 2017 Meat & more
t-groep NV61 views
20150925 presentatie symposium von t-groep NV
20150925 presentatie symposium20150925 presentatie symposium
20150925 presentatie symposium
t-groep NV609 views
Se faire rémunérer comme artiste von t-groep NV
Se faire rémunérer comme artisteSe faire rémunérer comme artiste
Se faire rémunérer comme artiste
t-groep NV1.2K views
Music day - Démarcher les salles de concert von t-groep NV
Music day - Démarcher les salles de concertMusic day - Démarcher les salles de concert
Music day - Démarcher les salles de concert
t-groep NV562 views
es nouvelles modalités de la règlementation du chômage des artistes von t-groep NV
es nouvelles modalités de la règlementation du chômage des artisteses nouvelles modalités de la règlementation du chômage des artistes
es nouvelles modalités de la règlementation du chômage des artistes
t-groep NV722 views
Werken bij jti gryson volgens Katarzyna, Stephanie en Laure von t-groep NV
Werken bij jti gryson volgens Katarzyna, Stephanie en LaureWerken bij jti gryson volgens Katarzyna, Stephanie en Laure
Werken bij jti gryson volgens Katarzyna, Stephanie en Laure
t-groep NV6.2K views
Ontdek JTI - Gryson von t-groep NV
Ontdek JTI - GrysonOntdek JTI - Gryson
Ontdek JTI - Gryson
t-groep NV6.3K views
Werken bij JTI - Gryson: een werknemer getuigt Stephanie von t-groep NV
Werken bij JTI - Gryson: een werknemer getuigt StephanieWerken bij JTI - Gryson: een werknemer getuigt Stephanie
Werken bij JTI - Gryson: een werknemer getuigt Stephanie
t-groep NV360 views
Hou uw medewerkers mobiel en gelukkig von t-groep NV
Hou uw medewerkers mobiel en gelukkigHou uw medewerkers mobiel en gelukkig
Hou uw medewerkers mobiel en gelukkig
t-groep NV824 views
Nieuw eenheidsstatuut voor outplacement von t-groep NV
Nieuw eenheidsstatuut voor outplacementNieuw eenheidsstatuut voor outplacement
Nieuw eenheidsstatuut voor outplacement
t-groep NV2.5K views
Algemeen kader van welzijn op het werk von t-groep NV
Algemeen kader van welzijn op het werkAlgemeen kader van welzijn op het werk
Algemeen kader van welzijn op het werk
t-groep NV842 views
10 jaar kunstenaarsstatuut - Een terugblik von t-groep NV
10 jaar kunstenaarsstatuut - Een terugblik10 jaar kunstenaarsstatuut - Een terugblik
10 jaar kunstenaarsstatuut - Een terugblik
t-groep NV380 views
Modernisation du travail intérimaire von t-groep NV
Modernisation du travail intérimaireModernisation du travail intérimaire
Modernisation du travail intérimaire
t-groep NV573 views

Nieuwe regelgeving werkloosheid kunstenaars

 • 2. Minister van Werk M. De Coninck Koninklijk en Ministerieel Besluit van 7 februari 2014 houdende de werkloosheidsreglementering
 • 3. Inhoud o Toepassingsgebied o Recht op toegang o Bedrag van de uitkering  Specifieke regels voor werknemers die artistieke activiteiten verrichten  Specifieke regels voor technici en ondersteunende activiteiten o Zoekgedrag o Combinatie artistieke activiteit en werkloosheid o Inwerkingtreding 3
 • 4. Toepassingsgebied o Uitbreiding toepassingsgebied :  Voor alle regels specifiek van toepassing op kunstenaars binnen de werkloosheid  Naar: werknemers die artistieke activiteiten verrichten  geen onderscheid meer tussen scheppend en uitvoeren  geen onderscheid meer tussen zij actief binnen spektakelbedrijf en anderen 4
 • 5. Recht op toegang o Cachetregel  Toepassingsgebied: “werknemer die artistieke activiteiten verricht”  Bij wijze van taakloon (per prestatie) vergoed: “het loon dat door een werkgever wordt betaald aan de werknemer die een artistieke activiteit heeft verricht wanneer er geen rechtstreeks verband is tussen dit loon en het aantal arbeidsuren waaruit deze activiteit bestaat”  Omzetting bruto taakloon in gelijkgestelde dagen 5
 • 6. Recht op toegang o Hoe zal de cachetregel worden toegepast? Brutoloon/referteloon = gelijkgestelde dagen  Waarbij:  Referteloon = 57,73  Voorbeeld: Tom caféman krijgt een brutoloon van 300 euro om op te treden in de Brusselse concertzaal BC.  300/57,73 = 5,20 dagen 6 i.p.v. 39,21 = verhoging
 • 7. Recht op toegang o Hoe zal de cachetregel worden toegepast? Leeftijd Referentieperiode Brutoloon op Cachet Jonger dan 36 jaar 21 maanden 18.011,76 euro Van 36 t.e.m. 49 jaar 33 maanden 27.017,64 euro 50 jaar en ouder 42 maanden 36.023,52 euro 7
 • 8. Recht op toegang o Hoe zal de cachetregel worden toegepast  Maar! maximaal 156 (n*26 +78) dagen te bewijzen per kwartaal, waarbij  n = maanden van kwartaal waarin gewerkt  Verhoging met 78 als gewerkt in kwartaal 8
 • 9. Recht op toegang o Voorbeeld Jan De Haan krijgt begin september de opdracht om eind die maand een schilderij af te hebben van het landgoed van een gegoede familie uit Waregem. Hiervoor krijgt hij een taakloon (bruto) van 4.000 euro.  Stap 1: berekening gelijkgestelde dagen: 4.000/57,73 = 69,28  Stap 2: berekening maximum: 1 (september)*26 + 78 = 104  Stap 3: maximum overschreden? NEEN => Geen beperking 9
 • 10. Recht op toegang o Voorbeeld Fink Ployd krijgt een opdracht binnen om op 6 februari en 14 maart een concert te verzorgen, waarvoor ze via hun boekingskantoor elk een taakloon (bruto) ontvangen van 3.000 euro/optreden. Wat betekent dit voor de bassist?  Stap 1: 2*(3.000/57,73) = 103,93 dagen  Stap 2: 2 (februari en maart)*26 + 78 = 130  Stap 3: maximum overschreden? NEEN => Geen beperking 10
 • 11. Recht op toegang o Voorbeeld Bart Pitt dient van 15 tot 20 mei en van 5 tot 15 juni aanwezig te zijn op de set om als hoofdrolspeler een kortfilm in te blikken. Per periode krijgt hij een taakloon (bruto) van 5.000 euro  Stap 1: 2* (5.000/57,73) = 173,22  Stap 2: 2 (mei en juni)*26 +78 = 130  Stap 3: maximum overschreden? JA => Aantal gelijkgestelde dagen worden beperkt tot 130 11
 • 12. Recht op toegang o Voorbeeld Stel: Bart Pitt dient van i.p.v in mei en juni draaidagen bij te wonen, dit te doen in de periodes van 15 tot 20 juni en van 5 tot 15 juli. Per periode krijgt hij nog steeds een taakloon (bruto) van 5.000 euro  Stap 1: 2*(5.000/57,73) = 173,22  Stap 2 : (1*26 +78)*2 (2e + 3e kwartaal) = 208  Stap 3: maximum overschreden? NEEN => geen beperking 12
 • 13. Bedrag van de uitkering o Neutralisering vergoedingsperiodes  Toepassingsgebied: “werknemer die artistieke activiteiten verricht”  Onderscheid tussen initiële (eerste) toekenning en verlenging van het voordeel 13 01/04/2014 01/04/2015 01/04/2016 Initiële toekenning Verlenging
 • 14. Bedrag van de uitkering Initiële toekenning voordeel o Initiële toekenning voordeel  156 dagen bewijzen ingevolge artistieke activiteiten  Wanneer? Einde 3e fase van eerste vergoedingsperiode  Enkel artistiek? Ook 52 niet-artistieke dagen mogen in aanmerking genomen worden  Referteperiode: 18 maanden 14 01/04/2014 01/04/2015 01/04/2016 Initiële toekenning Verlenging 01/10/2013 Referteperiode: 18 m
 • 15. Bedrag van de uitkering Initiële toekenning voordeel o Initiële toekenning voordeel  Wat betekent dit indien vergoeding per taakloon?:  Maandelijks gemiddeld cachet: 57,73 *156/18 = 500,33 euro  Of indien 52 niet-artistieke dagen: (57,73*104)/18 = 333,55 euro 15
 • 16. Bedrag van de uitkering Verlenging voordeel o Verlenging voordeel  3 artistieke prestaties  Referteperiode van 12 maanden 16 01/04/2015 01/04/2016 01/04/2017 Initiële toekenning Verlenging Verlenging
 • 17. Bedrag van de uitkering Terugkeer naar de 1e periode o Terugkeer 1e periode  Bewijs 156 gewerkte dagen  Enkel artistiek? Ook 52 niet-artistieke dagen mogen in aanmerking genomen worden  Wie? Werknemer die artistieke activiteiten verricht (ongeacht diens leeftijd)  Referteperiode: 18 maanden  Ook voor verkrijgen hogere uitkering  Toepassing Cachetregel?  Ja, indien vergoeding per taakloon  Bruto = 9005,88 of 6.003,92 euro indien 52 niet artistiek 17
 • 18. Bedrag van de uitkering Specifieke regels technici en ondersteunende activiteiten o Technische functies te denken valt aan geluids-, licht- en theatertechnici, monteurs, … o En ondersteunende functies te denken valt aan productieleiders, dramaturgen, souffleurs, decorbouwers, grimeurs, … 18
 • 19. Bedrag van de uitkering Specifieke regels technici en ondersteunende activiteiten o In de artistieke sector:  Medewerking aan de voorbereiding of de vertoning van  Intellectueel werk waaraan artiest spektakelbedrijf deelneemt of aan de opname van dergelijk werk  Een cinematografisch werk  Een radio- of televisieprogramma van artistieke aard  Een kunstwerk in het domein van de plastische kunsten 19
 • 20. Bedrag van de uitkering Specifieke regels technici en ondersteunende activiteiten o Neutralisering vergoedingsperiodes  Initiële (eerste) toekenning voordeel  Ook voor technische of ondersteunende activiteiten in de artistieke sector  156 arbeidsdagen over periode 18 maanden  Eventueel 52 dagen in niet-artistieke sector 20 Geen cachet- regel!
 • 21. Bedrag van de uitkering Specifieke regels technici en ondersteunende activiteiten o Neutralisering vergoedingsperiodes  Verlenging voordeel  3 arbeidsovereenkomsten van zeer korte duur in de artistieke sector  Referteperiode: 12 maanden 21
 • 22. Zoekgedrag o Weigeren niet-passende dienstbetrekking indien:  Bewijs 156 gewerkte dagen  Enkel artistiek? Ook 52 niet-artistieke dagen mogen in aanmerking genomen worden  Wie? Werknemer die artistieke activiteiten verricht  Referteperiode: 18 maanden o Toepassing cachetregel?  Ja, indien vergoeding per taakloon  Bruto = 9005,88 of 6.003,92 euro indien 52 niet artistiek 22
 • 23. Combinatie artistieke activiteit en werkloosheid o Nieuwe cumulregel  Toepassingsgebied: “werknemer die artistieke activiteiten verricht”  Bijkomende maandelijkse aangifte  Cumulregel voor hij/zij die ‘teveel’ heeft verdiend  Bij wijze van taakloon en/of  In toepassing van artikel 1bis RSZ-wet  Terugvordering maximaal twee kwartalen (156 dagen) 23
 • 24. Combinatie artistieke activiteit en werkloosheid o Hoe gaat die cumulregel in zijn werk?  Waarbij:  YA = brutoloon dat voorwerp heeft gevormd van onderwerping aan sociale zekerheid der loontrekkenden  C = aantal dagen dat vermeld werd op de controlekaart  Y = 3/52ste van refertemaandloon   Y Y)*(CYA  86,595 euro 24
 • 25. Combinatie artistieke activiteit en werkloosheid o Voorbeeld Jan De Haan krijgt voor zijn opdracht van de bewuste Waregemse familie 4.000 euro. Hij verklaart hiervoor 1 dag te hebben aangeduid op zijn controlekaart (dag “verkoop”) cumulregel: (4.000 – (1*86,595))/86,595 = 45,19 => 45 (niet vergoedbare dagen) 25
 • 26. Combinatie artistieke activiteit en werkloosheid o Voorbeeld Regisseur Tintin Quarantino werkt aan een film. Hij sluit een arbeidsovereenkomst van 14/02 tot 28/02. Hiervoor krijgt hij een taakloon van 7.500 euro. Hij verklaart 11 dagen te hebben vermeld op zijn controlekaart. cumulregel: (7.500 – (11*86,595))/ 86,595= 75,61 =>75 niet vergoedbare dagen 26
 • 27. Inwerkingtreding En wanneer treedt dit alles in werking? 1 april 2014 27
 • 28. Vragen? • Neem eens kijkje op onze website: www.kunstenloket.be • Of maak een afspraak bij een consulent voor persoonlijk of telefonisch advies: 02/204 08 00 of www.kunstenloket.be/contact