SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 1
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Trường THPT TRẦN QUỐC TUẤN
Tổ TOÁN
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI A,B,A1 THÁNG 03/2012
MÔN TOÁN
(Thời gian làm bài: 180 phút)
PHẦN BẮT BUỘC
Câu I: Cho hàm số
2 1
1
x
y
x



.
1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp theo đó cắt hai trục Ox và Oy tại hai điểm A và B (A và
B không trùng với O) sao cho tam giác OAB có diện tích bé nhất.
Câu II: Giải các phương trình , hệ phương trình sau trên tập số thực:
1)    1 3cos sin 3 cos cos 1x x x x    . 2)
2 2
2 2
1 1
3
1 1
1
x y
x y
x y xy

   


  
 
Câu III: Tính tích phân:
2
4
0
(1 cos )
dx
x


Câu IV: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại đỉnh A ( 0
90A  ), AB=AC=a. Mặt bên
qua cạnh huyền BC vuông góc với mặt đáy, hai mặt bên còn lại đều hợp với mặt đáy các góc 60o
. Hãy tính thể
tích của khối chóp S.ABC
Câu V: Cho , 0a b  . Chứng minh rằng
2 2
2 2
2( )
a b
a b
b a
   .
PHẦN TỰ CHỌN: (Học sinh chỉ làm một trong hai phần sau.)
Phần 1
Câu VIa:
1) Trong mặt phẳng Oxy, tìm tọa độ 3 đỉnh tam giác ABC biết tam giác ABC vuông cân tại A, có trục đối
xứng là 2 1 0x y   ; , , : 1 0A Ox B Oy C d x y      .
2) Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho mặt cầu 2 2 2
( ): 2 4 2 3 0S x y z x y z       . Viết phương
trình mặt phẳng ( )Q chứa trục Ox và cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính bằng 2.
Câu VIIa: Hãy phân phối 2012 điểm trên hai đường thẳng song song sao cho tổng số tam giác ( có đỉnh là
một trong 2012 điểm đó) lớn nhất.
Phần 2
Câu VIb: Trong không gian Oxyz cho các điểm (2; 1;2), (3; 3;3), (1; 2;4)A B C   và mặt phẳng
( ):2 3 1 0P x y z    .
1) Tìm tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
2) Tìm ( )M P sao cho 2 2 2
2MA MB MC  nhỏ nhất.
Câu VIIb: Tìm hệ số của 3
x trong khai triển thành đa thức của biểu thức 2 6
( 1)x x  .
HẾT
Thi thử Đại học www.toanpt.net

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

01 de thi thu dh nam 2013 lan 1
01 de thi thu dh nam 2013 lan 101 de thi thu dh nam 2013 lan 1
01 de thi thu dh nam 2013 lan 1Huynh ICT
 
Đề GSTT lần 3 2014
Đề GSTT lần 3 2014Đề GSTT lần 3 2014
Đề GSTT lần 3 2014Sirô Tiny
 
05 de thi thu dh nam 2013 lan 5
05 de thi thu dh nam 2013 lan 505 de thi thu dh nam 2013 lan 5
05 de thi thu dh nam 2013 lan 5Huynh ICT
 
Dethithu2014khoia
Dethithu2014khoiaDethithu2014khoia
Dethithu2014khoiaNam Hoài
 
Dethithu d hkhoia-2012-toan-hnams
Dethithu d hkhoia-2012-toan-hnamsDethithu d hkhoia-2012-toan-hnams
Dethithu d hkhoia-2012-toan-hnamsNghia Phan
 
Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2012
Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2012Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2012
Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2012Đề thi đại học edu.vn
 
Toán 3 2010 khối thpt chuyên vật lý, thpt chuyên đhkhtn, đhqghn
Toán 3 2010 khối thpt chuyên vật lý, thpt chuyên đhkhtn, đhqghnToán 3 2010 khối thpt chuyên vật lý, thpt chuyên đhkhtn, đhqghn
Toán 3 2010 khối thpt chuyên vật lý, thpt chuyên đhkhtn, đhqghnViệt Nam Tổ Quốc
 
Toan pt.de029.2011
Toan pt.de029.2011Toan pt.de029.2011
Toan pt.de029.2011BẢO Hí
 
đề Cương ôn tập toán 9
đề Cương ôn tập toán 9đề Cương ôn tập toán 9
đề Cương ôn tập toán 9Tam Vu Minh
 
De thi hoc ky i nam hoc 20102011
De thi hoc ky i nam hoc 20102011De thi hoc ky i nam hoc 20102011
De thi hoc ky i nam hoc 20102011Tam Vu Minh
 
03 bai toan giai tam giac p2
03 bai toan giai tam giac p203 bai toan giai tam giac p2
03 bai toan giai tam giac p2Huynh ICT
 
11 hinh on tap htq
11 hinh on tap htq11 hinh on tap htq
11 hinh on tap htqHồng Quang
 
Thi thử toán chuyên thái bình 2012 lần 5 k a
Thi thử toán chuyên thái bình 2012 lần 5 k aThi thử toán chuyên thái bình 2012 lần 5 k a
Thi thử toán chuyên thái bình 2012 lần 5 k aThế Giới Tinh Hoa
 
05 ki thuat xu li hinh chu nhat
05 ki thuat xu li hinh chu nhat05 ki thuat xu li hinh chu nhat
05 ki thuat xu li hinh chu nhatHuynh ICT
 
07 de thi thu dh nam 2013 lan 7
07 de thi thu dh nam 2013 lan 707 de thi thu dh nam 2013 lan 7
07 de thi thu dh nam 2013 lan 7Huynh ICT
 
04 de thi thu dh nam 2013 lan 4
04 de thi thu dh nam 2013 lan 404 de thi thu dh nam 2013 lan 4
04 de thi thu dh nam 2013 lan 4Huynh ICT
 
đề Thi thử chuyên đề
đề Thi thử chuyên đềđề Thi thử chuyên đề
đề Thi thử chuyên đềMaths Tqk
 

Was ist angesagt? (18)

01 de thi thu dh nam 2013 lan 1
01 de thi thu dh nam 2013 lan 101 de thi thu dh nam 2013 lan 1
01 de thi thu dh nam 2013 lan 1
 
Đề GSTT lần 3 2014
Đề GSTT lần 3 2014Đề GSTT lần 3 2014
Đề GSTT lần 3 2014
 
05 de thi thu dh nam 2013 lan 5
05 de thi thu dh nam 2013 lan 505 de thi thu dh nam 2013 lan 5
05 de thi thu dh nam 2013 lan 5
 
Dethithu2014khoia
Dethithu2014khoiaDethithu2014khoia
Dethithu2014khoia
 
Dethithu d hkhoia-2012-toan-hnams
Dethithu d hkhoia-2012-toan-hnamsDethithu d hkhoia-2012-toan-hnams
Dethithu d hkhoia-2012-toan-hnams
 
Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2012
Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2012Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2012
Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2012
 
Toán 3 2010 khối thpt chuyên vật lý, thpt chuyên đhkhtn, đhqghn
Toán 3 2010 khối thpt chuyên vật lý, thpt chuyên đhkhtn, đhqghnToán 3 2010 khối thpt chuyên vật lý, thpt chuyên đhkhtn, đhqghn
Toán 3 2010 khối thpt chuyên vật lý, thpt chuyên đhkhtn, đhqghn
 
Toan pt.de029.2011
Toan pt.de029.2011Toan pt.de029.2011
Toan pt.de029.2011
 
đề Cương ôn tập toán 9
đề Cương ôn tập toán 9đề Cương ôn tập toán 9
đề Cương ôn tập toán 9
 
De thi hoc ky i nam hoc 20102011
De thi hoc ky i nam hoc 20102011De thi hoc ky i nam hoc 20102011
De thi hoc ky i nam hoc 20102011
 
03 bai toan giai tam giac p2
03 bai toan giai tam giac p203 bai toan giai tam giac p2
03 bai toan giai tam giac p2
 
11 hinh on tap htq
11 hinh on tap htq11 hinh on tap htq
11 hinh on tap htq
 
Cac bai toan ve mat cau
Cac bai toan ve mat cauCac bai toan ve mat cau
Cac bai toan ve mat cau
 
Thi thử toán chuyên thái bình 2012 lần 5 k a
Thi thử toán chuyên thái bình 2012 lần 5 k aThi thử toán chuyên thái bình 2012 lần 5 k a
Thi thử toán chuyên thái bình 2012 lần 5 k a
 
05 ki thuat xu li hinh chu nhat
05 ki thuat xu li hinh chu nhat05 ki thuat xu li hinh chu nhat
05 ki thuat xu li hinh chu nhat
 
07 de thi thu dh nam 2013 lan 7
07 de thi thu dh nam 2013 lan 707 de thi thu dh nam 2013 lan 7
07 de thi thu dh nam 2013 lan 7
 
04 de thi thu dh nam 2013 lan 4
04 de thi thu dh nam 2013 lan 404 de thi thu dh nam 2013 lan 4
04 de thi thu dh nam 2013 lan 4
 
đề Thi thử chuyên đề
đề Thi thử chuyên đềđề Thi thử chuyên đề
đề Thi thử chuyên đề
 

Ähnlich wie Toan pt.de082.2012

16đề ôn thi tốt nghiệp
16đề ôn thi tốt nghiệp16đề ôn thi tốt nghiệp
16đề ôn thi tốt nghiệpThanh Bình Hoàng
 
đề Thi thử đại học 2015
đề Thi thử đại học 2015đề Thi thử đại học 2015
đề Thi thử đại học 2015Zaj Bé Đẹp
 
25 Đề Thi thử quốc gia năm 2015 môn Toán Hay
25 Đề Thi thử quốc gia năm 2015 môn Toán Hay25 Đề Thi thử quốc gia năm 2015 môn Toán Hay
25 Đề Thi thử quốc gia năm 2015 môn Toán HayZaj Bé Đẹp
 
Toan pt.de019.2010(+17de)
Toan pt.de019.2010(+17de)Toan pt.de019.2010(+17de)
Toan pt.de019.2010(+17de)BẢO Hí
 
23 de thi thu tuyen sinh quoc gia mon toan
23 de thi thu tuyen sinh quoc gia mon toan23 de thi thu tuyen sinh quoc gia mon toan
23 de thi thu tuyen sinh quoc gia mon toankennyback209
 
Cac dang toan ve pp toa do trong kg
Cac dang toan ve pp toa do trong kgCac dang toan ve pp toa do trong kg
Cac dang toan ve pp toa do trong kgndphuc910
 
đề Thi thử chuyên đề
đề Thi thử chuyên đềđề Thi thử chuyên đề
đề Thi thử chuyên đềMaths Tqk
 
Toán 2 2010 khối thpt chuyên vật lý, thpt chuyên đhkhtn, đhqg hn
Toán 2 2010 khối thpt chuyên vật lý, thpt chuyên đhkhtn, đhqg hnToán 2 2010 khối thpt chuyên vật lý, thpt chuyên đhkhtn, đhqg hn
Toán 2 2010 khối thpt chuyên vật lý, thpt chuyên đhkhtn, đhqg hnViệt Nam Tổ Quốc
 
Toán 1 a 2009 thpt chuyên thái bình
Toán 1 a 2009 thpt chuyên thái bìnhToán 1 a 2009 thpt chuyên thái bình
Toán 1 a 2009 thpt chuyên thái bìnhViệt Nam Tổ Quốc
 
13 đề thi đại học môn toán
13 đề thi đại học môn toán13 đề thi đại học môn toán
13 đề thi đại học môn toánLong Nguyen
 
Toa do trong mặt phẳng
Toa do trong mặt phẳngToa do trong mặt phẳng
Toa do trong mặt phẳngZenDi ZenDi
 
Toán 1 2010 khối thpt chuyên toán tin, thpt chuyên đhkhtn, đhqg hn
Toán 1 2010 khối thpt chuyên toán tin, thpt chuyên đhkhtn, đhqg hnToán 1 2010 khối thpt chuyên toán tin, thpt chuyên đhkhtn, đhqg hn
Toán 1 2010 khối thpt chuyên toán tin, thpt chuyên đhkhtn, đhqg hnViệt Nam Tổ Quốc
 
De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014
De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014
De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014Thiên Đường Tình Yêu
 
De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014
De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014
De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014Thiên Đường Tình Yêu
 

Ähnlich wie Toan pt.de082.2012 (20)

16đề ôn thi tốt nghiệp
16đề ôn thi tốt nghiệp16đề ôn thi tốt nghiệp
16đề ôn thi tốt nghiệp
 
đề Thi thử đại học 2015
đề Thi thử đại học 2015đề Thi thử đại học 2015
đề Thi thử đại học 2015
 
25 Đề Thi thử quốc gia năm 2015 môn Toán Hay
25 Đề Thi thử quốc gia năm 2015 môn Toán Hay25 Đề Thi thử quốc gia năm 2015 môn Toán Hay
25 Đề Thi thử quốc gia năm 2015 môn Toán Hay
 
De thi thu 2014 chuan
De thi thu 2014   chuanDe thi thu 2014   chuan
De thi thu 2014 chuan
 
Toan pt.de019.2010(+17de)
Toan pt.de019.2010(+17de)Toan pt.de019.2010(+17de)
Toan pt.de019.2010(+17de)
 
23 de thi thu tuyen sinh quoc gia mon toan
23 de thi thu tuyen sinh quoc gia mon toan23 de thi thu tuyen sinh quoc gia mon toan
23 de thi thu tuyen sinh quoc gia mon toan
 
Cac dang toan ve pp toa do trong kg
Cac dang toan ve pp toa do trong kgCac dang toan ve pp toa do trong kg
Cac dang toan ve pp toa do trong kg
 
De Toan A 2009
De Toan A 2009De Toan A 2009
De Toan A 2009
 
Hinh hoc khong gian
Hinh hoc khong gianHinh hoc khong gian
Hinh hoc khong gian
 
De thi dai hoc khoi a nam 2010
De thi dai hoc khoi a nam 2010De thi dai hoc khoi a nam 2010
De thi dai hoc khoi a nam 2010
 
đề Thi thử chuyên đề
đề Thi thử chuyên đềđề Thi thử chuyên đề
đề Thi thử chuyên đề
 
Toán 2 2010 khối thpt chuyên vật lý, thpt chuyên đhkhtn, đhqg hn
Toán 2 2010 khối thpt chuyên vật lý, thpt chuyên đhkhtn, đhqg hnToán 2 2010 khối thpt chuyên vật lý, thpt chuyên đhkhtn, đhqg hn
Toán 2 2010 khối thpt chuyên vật lý, thpt chuyên đhkhtn, đhqg hn
 
De toan 12 101
De toan 12 101De toan 12 101
De toan 12 101
 
Toán 1 a 2009 thpt chuyên thái bình
Toán 1 a 2009 thpt chuyên thái bìnhToán 1 a 2009 thpt chuyên thái bình
Toán 1 a 2009 thpt chuyên thái bình
 
13 đề thi đại học môn toán
13 đề thi đại học môn toán13 đề thi đại học môn toán
13 đề thi đại học môn toán
 
Toa do trong mặt phẳng
Toa do trong mặt phẳngToa do trong mặt phẳng
Toa do trong mặt phẳng
 
Dgnl dhqg ha noi 2022 de so 2
Dgnl dhqg ha noi 2022 de so 2Dgnl dhqg ha noi 2022 de so 2
Dgnl dhqg ha noi 2022 de so 2
 
Toán 1 2010 khối thpt chuyên toán tin, thpt chuyên đhkhtn, đhqg hn
Toán 1 2010 khối thpt chuyên toán tin, thpt chuyên đhkhtn, đhqg hnToán 1 2010 khối thpt chuyên toán tin, thpt chuyên đhkhtn, đhqg hn
Toán 1 2010 khối thpt chuyên toán tin, thpt chuyên đhkhtn, đhqg hn
 
De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014
De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014
De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014
 
De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014
De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014
De da chuyen lam son thanh hoa toan lan 2 nam 2014
 

Mehr von BẢO Hí

Toan pt.de083.2012
Toan pt.de083.2012Toan pt.de083.2012
Toan pt.de083.2012BẢO Hí
 
Toan pt.de081.2012
Toan pt.de081.2012Toan pt.de081.2012
Toan pt.de081.2012BẢO Hí
 
Toan pt.de080.2012
Toan pt.de080.2012Toan pt.de080.2012
Toan pt.de080.2012BẢO Hí
 
Toan pt.de079.2012
Toan pt.de079.2012Toan pt.de079.2012
Toan pt.de079.2012BẢO Hí
 
Toan pt.de077.2012
Toan pt.de077.2012Toan pt.de077.2012
Toan pt.de077.2012BẢO Hí
 
Toan pt.de076.2012
Toan pt.de076.2012Toan pt.de076.2012
Toan pt.de076.2012BẢO Hí
 
Toan pt.de075.2012
Toan pt.de075.2012Toan pt.de075.2012
Toan pt.de075.2012BẢO Hí
 
Toan pt.de073.2012
Toan pt.de073.2012Toan pt.de073.2012
Toan pt.de073.2012BẢO Hí
 
Toan pt.de071.2012
Toan pt.de071.2012Toan pt.de071.2012
Toan pt.de071.2012BẢO Hí
 
Toan pt.de069.2012
Toan pt.de069.2012Toan pt.de069.2012
Toan pt.de069.2012BẢO Hí
 
Toan pt.de068.2012
Toan pt.de068.2012Toan pt.de068.2012
Toan pt.de068.2012BẢO Hí
 
Toan pt.de067.2012
Toan pt.de067.2012Toan pt.de067.2012
Toan pt.de067.2012BẢO Hí
 
Toan pt.de066.2012
Toan pt.de066.2012Toan pt.de066.2012
Toan pt.de066.2012BẢO Hí
 
Toan pt.de064.2012
Toan pt.de064.2012Toan pt.de064.2012
Toan pt.de064.2012BẢO Hí
 
Toan pt.de060.2012
Toan pt.de060.2012Toan pt.de060.2012
Toan pt.de060.2012BẢO Hí
 
Toan pt.de059.2012
Toan pt.de059.2012Toan pt.de059.2012
Toan pt.de059.2012BẢO Hí
 
Toan pt.de058.2012
Toan pt.de058.2012Toan pt.de058.2012
Toan pt.de058.2012BẢO Hí
 
Toan pt.de057.2012
Toan pt.de057.2012Toan pt.de057.2012
Toan pt.de057.2012BẢO Hí
 
Toan pt.de056.2012
Toan pt.de056.2012Toan pt.de056.2012
Toan pt.de056.2012BẢO Hí
 
Toan pt.de055.2012
Toan pt.de055.2012Toan pt.de055.2012
Toan pt.de055.2012BẢO Hí
 

Mehr von BẢO Hí (20)

Toan pt.de083.2012
Toan pt.de083.2012Toan pt.de083.2012
Toan pt.de083.2012
 
Toan pt.de081.2012
Toan pt.de081.2012Toan pt.de081.2012
Toan pt.de081.2012
 
Toan pt.de080.2012
Toan pt.de080.2012Toan pt.de080.2012
Toan pt.de080.2012
 
Toan pt.de079.2012
Toan pt.de079.2012Toan pt.de079.2012
Toan pt.de079.2012
 
Toan pt.de077.2012
Toan pt.de077.2012Toan pt.de077.2012
Toan pt.de077.2012
 
Toan pt.de076.2012
Toan pt.de076.2012Toan pt.de076.2012
Toan pt.de076.2012
 
Toan pt.de075.2012
Toan pt.de075.2012Toan pt.de075.2012
Toan pt.de075.2012
 
Toan pt.de073.2012
Toan pt.de073.2012Toan pt.de073.2012
Toan pt.de073.2012
 
Toan pt.de071.2012
Toan pt.de071.2012Toan pt.de071.2012
Toan pt.de071.2012
 
Toan pt.de069.2012
Toan pt.de069.2012Toan pt.de069.2012
Toan pt.de069.2012
 
Toan pt.de068.2012
Toan pt.de068.2012Toan pt.de068.2012
Toan pt.de068.2012
 
Toan pt.de067.2012
Toan pt.de067.2012Toan pt.de067.2012
Toan pt.de067.2012
 
Toan pt.de066.2012
Toan pt.de066.2012Toan pt.de066.2012
Toan pt.de066.2012
 
Toan pt.de064.2012
Toan pt.de064.2012Toan pt.de064.2012
Toan pt.de064.2012
 
Toan pt.de060.2012
Toan pt.de060.2012Toan pt.de060.2012
Toan pt.de060.2012
 
Toan pt.de059.2012
Toan pt.de059.2012Toan pt.de059.2012
Toan pt.de059.2012
 
Toan pt.de058.2012
Toan pt.de058.2012Toan pt.de058.2012
Toan pt.de058.2012
 
Toan pt.de057.2012
Toan pt.de057.2012Toan pt.de057.2012
Toan pt.de057.2012
 
Toan pt.de056.2012
Toan pt.de056.2012Toan pt.de056.2012
Toan pt.de056.2012
 
Toan pt.de055.2012
Toan pt.de055.2012Toan pt.de055.2012
Toan pt.de055.2012
 

Toan pt.de082.2012

  • 1. Trường THPT TRẦN QUỐC TUẤN Tổ TOÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI A,B,A1 THÁNG 03/2012 MÔN TOÁN (Thời gian làm bài: 180 phút) PHẦN BẮT BUỘC Câu I: Cho hàm số 2 1 1 x y x    . 1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 2) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp theo đó cắt hai trục Ox và Oy tại hai điểm A và B (A và B không trùng với O) sao cho tam giác OAB có diện tích bé nhất. Câu II: Giải các phương trình , hệ phương trình sau trên tập số thực: 1)    1 3cos sin 3 cos cos 1x x x x    . 2) 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 x y x y x y xy             Câu III: Tính tích phân: 2 4 0 (1 cos ) dx x   Câu IV: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại đỉnh A ( 0 90A  ), AB=AC=a. Mặt bên qua cạnh huyền BC vuông góc với mặt đáy, hai mặt bên còn lại đều hợp với mặt đáy các góc 60o . Hãy tính thể tích của khối chóp S.ABC Câu V: Cho , 0a b  . Chứng minh rằng 2 2 2 2 2( ) a b a b b a    . PHẦN TỰ CHỌN: (Học sinh chỉ làm một trong hai phần sau.) Phần 1 Câu VIa: 1) Trong mặt phẳng Oxy, tìm tọa độ 3 đỉnh tam giác ABC biết tam giác ABC vuông cân tại A, có trục đối xứng là 2 1 0x y   ; , , : 1 0A Ox B Oy C d x y      . 2) Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho mặt cầu 2 2 2 ( ): 2 4 2 3 0S x y z x y z       . Viết phương trình mặt phẳng ( )Q chứa trục Ox và cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính bằng 2. Câu VIIa: Hãy phân phối 2012 điểm trên hai đường thẳng song song sao cho tổng số tam giác ( có đỉnh là một trong 2012 điểm đó) lớn nhất. Phần 2 Câu VIb: Trong không gian Oxyz cho các điểm (2; 1;2), (3; 3;3), (1; 2;4)A B C   và mặt phẳng ( ):2 3 1 0P x y z    . 1) Tìm tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 2) Tìm ( )M P sao cho 2 2 2 2MA MB MC  nhỏ nhất. Câu VIIb: Tìm hệ số của 3 x trong khai triển thành đa thức của biểu thức 2 6 ( 1)x x  . HẾT Thi thử Đại học www.toanpt.net