Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Címzett:
A Budapesti 12. kerületi ügyészségnek.
Budapest, Maros utca, 6-B.
Panaszos:
Kozma Botond Szilárd,
Csíkszereda, Ro...
vagyis, e tárgyi bizonyítékokból kiolvasható IDŐBELI SORRENDISÉG szerint
is, egyértelmű tény az, hogy elsőként Gerle Éva v...
során ilyen, számára is meglepő, erős ellenállásba ütközött. Az ellenünk indított
háborúja, aminek az általa rutinból vége...
szimpatizálni is kezdett. Ez a magát vallásos anarchista prófétának nevező, Nagy
Attila Puli, ugyanaz a személy, aki a szé...
a férfi jó híre érdekében, készülnek-e antigerleéva-videók (Ó Bár…!) És Szilárd is
közli majd a saját scribdjei között a „...
horoszkópjából ugyancsak kiolvasható erős pedofiliára való hajlamáról nem
akartam írni, mivel mégiscsak három gyermek édes...
én tanítványaimból lett asztrológusok működnek, tehát, azok, akiket én bíztattam
arra, hogy legyenek asztrológusokká és ak...
személlyé teszi. Ezt próbáltam meg tehát, a szüntelen gerleévai bombázások
közepette elmagyarázni a potenciális horoszkópr...
korábban ecsetelt, és a rólunk szóló „tényekként” közölt, hitelrontó hazudozásaival
könnyen kompromittálhatta volna) nem s...
(gonoszabb) aljasságok elkövetésére vetemedett, és létrehozván az én nevemre,
a www.szilardkozma.wordpress.com c. blogját,...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Kozma Szilárd: Nincs semmi rejteni valóm a Gerle Éva - Ügyben

Ahogyan a Gerle Éva féle asztrológus-vadászatot megéltem és ahogyan érzékelem a vészes következményeit

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Kozma Szilárd: Nincs semmi rejteni valóm a Gerle Éva - Ügyben

 1. 1. Címzett: A Budapesti 12. kerületi ügyészségnek. Budapest, Maros utca, 6-B. Panaszos: Kozma Botond Szilárd, Csíkszereda, Románia (Hargita megye) Kossuth Lajos utca 12-A-5 Feljelentés Gerle Éva nevű Budapesti XII. kerületi lakos ellen Sokszoros személyi és családi rágalmazáson, becsületsértésen, de főként „tárgyi tényekként” beállított hamis- hírek terjesztésen keresztüli szakmai hitelrontás, és ez által, nyíltan (logisztikai akció-terv formában) elérendő CÉLKÉNT meghirdetett gazdasági tönkretétel érdekében véghez vitt cselekménysorozat, valamit, más személyi jogoknak, úgymint: hivatásgyakorlásban való korlátozási terv meghirdetése, és annak kompromittáló hamis információterjesztésével való gyakorlati megvalósítás megkísérlése és, főként a magánéletbe (élettársi- és szülőtársi viszonyban) való illetéktelen és durva beavatkozás, élettársnak a megfenyegetése, tehát: a 2,5 éves közös gyermekünk édesanyjától, Joó Violetta nevű élettársamtól való elválasztásnak a megkísérlése és az ő, fenyegetés általi ellenem fordulásra való kényszerítésnek a gyakorlati megkísérlése, a Gerle Éva nevű Magyarországon – Budapest, 12 kerületben lakó, állampolgár által. Az ártatlanság vélelmének a többszöri megszegése és több rendbeli, durva céltudatos megsértése, a fentiek megvalósítása érdekében, Vagyis, pontosan azért, hogy Gerle Éva a gazdasági tönkretételemre, vonatkozó – MEGHÍRDETETT! – célját elérhesse. (Ezen belül a véleménynyilvánítási szabadság-jogban való korlátozás, ugyancsak „börtönbe- záratással” való fenyegetés útján.) TISZTELT ÜGYÉSZSÉG! 1-A. Fent nevezett Gerle Évának az engem fenyegető és gúnyoló – rágalmazó internetes írásaiból értesültem arról, hogy a Budapesti XII. kerületi bíróság nyomozást rendelt el ellenem (És a Gerle Éva által megfenyegetett élettársam, és szülő-társam: Joó Viola ellen), becsületsértés, kegyeletsértés és talán zaklatás címen, a Gerle Évának a Budapesti rendőrségre, ez ügyben letett feljelentése alapján. Ennek okán tehát, feltétlenül fel akarom hívni az önök és az ügyben nyomozó szervek figyelmét arra, hogy az internetről, illetve a Gerle Éva által írt és vezetett „Csak az olvassa – én szóltam” c. blogról, valamint a Gerle Éva Faceebok oldaláról képernyő-lementés (kép-rögzítés) útján lementett TÁRGYI BIZONYÍTÉKOK,
 2. 2. vagyis, e tárgyi bizonyítékokból kiolvasható IDŐBELI SORRENDISÉG szerint is, egyértelmű tény az, hogy elsőként Gerle Éva volt az, aki számomra teljesen ismeretlenül, először és korábban rám támadt, még akkor, amikor én még nem is tudtam, hogy ő létezik a világon, és – tehát már KORÁBBAN! – ő rólam a rágalmak halmazát közölte több internet fórumon is. Sőt, ugyancsak ezekből a mellékelten csatolt TÁRGYI BIZONYÍTÉKOKBÓL határozottan kiderül az is, hogy ő volt az, aki többszörösen is, szabályos LOGISZTIKAI terveket is közölt az én – És ezen keresztül, az általam eltartott 4 gyermekes családom! – gazdasági ellehetetlenítse és tönkretétele céljából. E tárgyi tény megállapítása érdekében, szépen megvizsgálni a feljelentésemhez csatoltan küldött, 1-es számú – Az élettársam MEGFENYEGETÉSÉT és az én elhagyásomra való felkérését: megzsarolását is tartalmazó. – mellékletben leírtakat. Már ennek az első számú tárgyi bizonyítéknak, az alsó soraiban is olvasható a Gerle Éva fenyegetése, arra vonatkozóan, hogy igazságtalanul fel fog jelenteni engedély nélküli hivatásgyakorlásért, és „kiskorú veszélyeztetésért”. Ez a dokumentum, még azért is fontos, mert többes szám, második személyhez szólóan íródott. Tehát, Gerle Éva már akkor is, 2O13 december 8-án, hozzám szólóan is fenyegetően írt, holott én addig - Egészen pontosan: 2O13 december 1O-ig! -, semmiféle kapcsolatban nem álltam vele, őt nem bántottam még csak róla szóló írások esetleges közlésével sem, sőt: 1O-éig, NEM IS TUDTAM, HOGY Ő LÉTEZIK A VILÁGON! Bocsánatot kérek, ha azt a benyomást kelteném, hogy a túlzó részletezéssel feleslegesen szándékoznám rabolni az idejüket, illetve, hogy nem a büntetőjog körébe tartozó fantazmagóriákkal szeretném traktálni. De ez, a családfőn keresztül történő, és látszólag nem bűncselekmény számába menő, apró bűntetteken (egyszerű hitelrontó hazugságokon és rágalmakon) keresztüli, család-tönkretevési akció, aminek az áldozatai vagyunk majdnem négy hónapja, legalább is, a számomra, annyira abszurd mesébe illő elemeket tartalmaz, hogy, amennyiben nem én állnék a központjában, magam sem hinném el! Ezért arra kérem önöket, hogy figyelembe véve a műszaki főiskolai (üzemmérnöki) végzettségemmel és építő- telepi, házelem-gyári, vízügyi gyakorlati tapasztalataimon edzett tárgyi realitás- érzékemet, hét megjelent könyvvel rendelkező, valamint a 61 éves írói és édesapai felelősségérzetemet (1992 óta a Magyar Írószövetség tagja vagyok), próbálják meg úgy olvasni az alant következőket, hogy ezeket egy, a tárgyi valósághoz erősen ragaszkodó, a szavak és a kifejezések súlyát ismerő, és a törvény-alkalmazó hatósággal szemben, nagy megfontoltságra törekvő 4 gyermekes családapa írta. A – 2. Indoklás: I. Gerle Éva család-tönkretevő tervének a kivitelezési stratégiája megszokott. Mivel erre rá kényszeritett, utána néztünk az interneten és hamar kiderült, hogy bizony, Gerle Évának nem ez az első ilyen jellegű, vadász-akciója, de az első amely
 3. 3. során ilyen, számára is meglepő, erős ellenállásba ütközött. Az ellenünk indított háborúja, aminek az általa rutinból végezett rendőrségi feljelentés és a példás büntetés követelése, csak az egyik eleme, abban különbözik a korábbiaktól, hogy elsőre nem egy férfibe kötött bele, hanem egy, az édesapáknak a családban betöltött fontos funkciójára figyelmeztető nőbe (Joó Violába, akit startból lehülyézett). Ugyanakkor, az én személyemben, ugyancsak első ízben támadott rá egy, a budapesti liberális dzsungelháborúkhoz nem szokott határon kívüli (vidéki) magyar személybe. De ezzel együtt, velünk szemben is, ugyanazt a stratégiát követte, ami jól bevált számára a korábbiakban. Ti., hogy indulásból megvádolja az ellenfeleit azokkal vétkekkel, amiket tulajdonképpen ő követ el ellenük. Ennek a logikának a szellemében állította tehát a rendőrségi feljelentésében is, hogy mi támadtunk rá, holott az egész történet, kezdve a Joó Viola ismeretlenül történő lehülyézésével, majd folytatva azokkal a veszélyes hazugságokkal, hogy mi nem miatta fogunk leszegényedni, mert minket már amúgy is utál mindenki a Székelyföldön, sőt, egész Erdélyben is, és, hogy a gyermekeink („Félig”! – Az milyen?) állami gondozásban vannak (Figyelem: ő mindezt a „biztos információt” Budapesten élő személyként „közli” a világgal, vagyis a potenciális rendelőimmel is), mind, de mind azt bizonyítják, hogy ő volt az, aki nem csak, hogy ELSŐKÉNT a becsületembe gázolt, de EGYENESEN A JÓ SZAKMAI – és erkölcsi! - HIRNEVEMTŐL FÖGGŐ EGZISZTENCIÁNKAT, TEHÁT AZ ÉLETHEZ VALÓ ELEMI JOGUNKAT TÁMADTA MEG, ismétlem: TELJESEN ISMERETLENÜL. Nos, Gerle Éva ebből, az indulásból már szájba- és orrba verten lezsibbasztva, tehát védekezésre képtelen állapotba hozva minket igyekezett, a fent említett (kegyetlen!), „kilövési - tönkretevési” tervét kivitelezni. Többek között ezzel, az általa indított „jogi – tőrbecsalási” akciója segítségével is! II. Még le se tette a Budapesti rendőrségre a feljelentését (Január 6), és máris cikket jelentetett meg a Kolozsvári internetes hírportálon (Nem Cicaharc – ) „a Csíkszeredai asztrológus-pár szörnyű tetteiről”, aminek az volt, az általa később ezer-egy alkalommal megismételt (különböző internet-fórumokon leírt) legfőbb mondanivalója, hogy máris „hatósági eljárás folyik ellenünk.” – Hát kell-e ennél egzisztencia-rontóbb „hírverés” egy asztrológus számára? Eltájolódott személy kell legyen az, aki ilyen ismertetők hallatán, még személyi horoszkópot rendel egy olyan asztrológustó, aki ellen „hatósági eljárás folyik! Hát nem? Habozás nélkül elismerem tehát, hogy Gerle Éva tökéletes, hogy ne mondjam: zseniális stratéga és kiváló fejvadász, abszolút jól látja azt, hogy hova kell a célkeresztet fordítani, és habozás (gátlások!) nélkül, mindig a kellő pillanatban röpíti a golyót a kiszemelt áldozata homlokának közepébe! - Nem túlzok, a többi TÁRGYI BIZONYÍTÉKBÓL IS, ez fog kiderülni. III. Gerle Évának a facebook oldalára először 2013. december 10-én este írtam az első felszólító levelemet. Abban, többek között ismertettem vele a másik, hozzá hasonló módon engem gazdaságilag tönkre tenni akaró rágalmazómat, de ki derült, hogy erről Gerle Éva már hamarabb is tájékozódott, sőt: azzal
 4. 4. szimpatizálni is kezdett. Ez a magát vallásos anarchista prófétának nevező, Nagy Attila Puli, ugyanaz a személy, aki a székely zászlók használata miatt több rendben feljelentette a román hatóságoknál és kormány-pártnál, a Székleyföldi polgármestereket és megyei tanácselnököket. Nagy Attila Puli viszont, román állampolgár lévén, nem büntethető a rágalmakért, mert Romániában nincs ilyen törvénycikkely. – 5. számú melléklet. Nekem 61 éves koromig, ezen az, általa is bevallottan, az agybeteg felesége betegnyugdíjából élősködő Nagy Attila Puli nevű, alkoholizmus miatt az unitárius egyház papi közösségéből kirekesztett, és újságírók kérdéseire adott válaszaiban is, deklaráltan magyar nemzet ellenes tevékenységet folytató, magát „anarchista profétának” nevező személyen (És persze, a négy gyermekes családunkat felelőtlenül elhagyó volt-feleségemen) kívül, senkivel nem volt különösebb jelentőséggel bíró internetes, vagy más jellegű konfliktusom. – Gerle Éva mégis azt állítja, hogy „Székelyföld szerte a konfliktusaimról vagyok ismert”. Holott éppen Nagy Attila Puli és az őt erősen szimpatizáló Gerle Éva az, akik, nem csak az internetes konfliktusaikról ismertek, hanem a több rendben, hatósági intézkedéseket szükségessé tevő konfliktusaikról is! – Ezért írtam korábban, hogy a mindenkivel hadakozó Gerle Éva bevált stratégiája az, hogy mindenkit azzal vádol meg, amiket éppen, hogy ő követ el titokban, vagy nyíltan. A – 3. A hitelrontási (Egzisztenciális ellehetetlenítési) TERV: „… ismerve a blogom erejét, és a Google preferenciáit, például, hogy kedveli a blogokat (Kozma Szilárd megjegyzése: tehát, hogy a napi blog- bejegyzéseket perferálja és részesíti előnyben az én asztrológusi honlapjaimon és portálomon található komoly metafizikai – asztrológiai tanulmányaimmal szemben.), különösen a nagy olvasottságú blogokat, az első találatok között szeretnék lenni az ő nevére….” „Hogy miért? Mert amit csinálnak, az túl a zergeségen, hihetetlenül romboló, egyre agresszívabb, és meg kell állítani.” „…a gyerekszülés egekbe emelése, AZ ÖNJELŐLT ERŐSZAKOS ASZTROLOGIZÁLÁS, minden féle legitim képzettség nélkül NEM MEHET TOVÁBB.” ….” Az ő életük, úgy működik, hogy akkor van megrendelés, ha valaki rájuk talál az interneten, és tetszik neki, amit talál. Ezért írják ők is tele az internetet…, TELJESEN KI VANNAK SZOLGÁLTATVA ANNAK, HOGY MÁSOK MIT ÍRNAK RÓLUK.” - Tette közzé Gerle Éva 3O13 december 1O-én hajnalban, a „Csakazolvassa –én szóltam” c. bolg-bejegzésében, amelyből akkor is egyértelműen ki következtethető, hogy ő kíván az, az „internetes néphatalomnak” a megtestesülése lenni, aki mindebben a gyalázatosságban minket meg fog állítani, ha ezt nem írja le egyértelműen. Az viszont konkrét tény, hogy engem nyíltan provokált arra, hogy ilyen, akkor még csak általa felmért – számomra tehát kedvezőtlen - körülmények között „mérkőzzek meg vele.” Hiszen mi mást is jelenthetnek ezek a kiszólások a szövegből: „Mi fog történni a családi dinamikában? Mellé áll-e, az élettárs, úgy, ahogy ő is kommentel,
 5. 5. a férfi jó híre érdekében, készülnek-e antigerleéva-videók (Ó Bár…!) És Szilárd is közli majd a saját scribdjei között a „tanulmányokat”, vagy ez csak Cicaharc, Violetta magán retikülpárbaja? Szilárd, ön mit szól ehhez?” Nos, én ettől a keringőre való felhívástól, még nem szóltam volna semmit, mivel nem csak akkor, de még nagyon sokáig nem olvastam Éva féle feminista műveket, mivel az én metafizikai életszemléletem szempontjából, érdektelennek és lényegtelennek tartottam az ilyen fórumokon megjelenő, a valóságot bántóan egyoldalúan tárgyaló írásokat, mások (pl. a kiszemelt és általában a férfiak) rovására történő szellemeskedéseket. De a gerleévai, konkrét vadász-provokációt megelőző, korábbi lekezelő és mélyen igazságtalan asztrológia-ellenes sorok olvasása bizony ellenkezést váltott ki belőlem december 1O-én este, mivel Viola, délután közölte azt a www.asztrologosz. c. portálon. Ekkor rámentem a Gerle Éva Facebook-oldalára, és ott, többek között, még több ilyen, a mi állítólagos káros tevékenységünknek a megállításának a szükségéről szóló eszmefuttatást – értekezést is olvastam, amiket Gerle Éva azóta már rég letörölt, akárcsak a Naja nevű olvasójához írt elképesztő valóság-hamisításokat tartalmazó válaszait. De nem ez volt Gerle Évának, a mi „megállításunk”, egészen pontosan: „az ő Blogja erejével, és a Google és más internet-keresők preferenciája segítségével, szerinte könnyen keresztülvihető tönkretételünk lehetőségéről szóló, egyetlen terve. Ilyet közölt még a Facebookon (Amit szintén letörült), és a mi állítólagos „gyűlöletkampányunk” ellen indított Petíciójának az egyik komment-szövegében is (15-ös sz. tárgyi bizonyíték, amely 2O13 december 28-án keletkezett), amit mi képernyő-másolási technika segítségével lemásoltunk és el mentettünk, és amelynek a szkennelt fénymásolatát Violetta elküldött önöknek korábban. Summa summarum: azt tehát, hogy mindaz, ami a későbbiek során történt, egy előre jól megfontolt stratégiai terv szerint vitte véghez velünk szemben Gerle Éva, nem tagadható le, és tisztességtelen dolog, a törvényhozói szervekkel szemben is, azt állítani, amit Gerle Éva ország-világ által hirdet, ti., hogy mi kötöttünk belé, mi hurcoltuk meg, illetve, ahogy a rá jellemző nagyképűséggel a Najának adott válaszában írja, hogy „úgy kell nekünk”, mivel mi „meghúztuk neki a bajszát.” És nem csak fenyegetéseket írt Gerle Éva Joó Violának, a 2,5 éves közös kislányunk Ividő édesanyjának és élettársamnak, hanem magához édesgető, Mo-ra „haza hívó”, a szó szoros értelmében is, csábítgató üzeneteket is és több rendben is, még valamilyen egzotikus szigeten való, romantikus együttléttel is kecsegtetve! Ezért, amikor többszöri felszólításra sem törölte le a rólunk szóló kegyetlen hazudozásait, hanem fölényesen kigúnyolt és én beváltva a vonatkozó ígéretemet, közöltem az indítékait leleplezni hivatott horoszkópja első részletét, nem annyira, a szembe tűnő kegyetlenségre és rombolásra való hajlamait emeltem ki, hanem a, beteges hazudozásra való hajlamok mellett, a leszbikus hajlamaira utaló jeleket. Ekkor ugyanis még az volt a benyomásom, hogy mindössze emiatt indította ellenünk ezt a vehemensen nagy apparátussal dolgozó támadás-sorozatát, ti., hogy Violát tőlem elszakítva, a szeretőjévé tegye. De legalább is, egyik fő hívévé, mint amilyenek Évának a Lelkes Villő és Kovács – Killer – Csilla nevű fő harcostársai. A
 6. 6. horoszkópjából ugyancsak kiolvasható erős pedofiliára való hajlamáról nem akartam írni, mivel mégiscsak három gyermek édesanyja. De amikor a fentebb említett „rákenési” stratégiájával arra kezdett célozni, hogy én pedofil ösztönöktől indíttatva filmeztem le a kislányaimat fürdőruhába, amikor azok vízisíklót fogtak, fel mutattam Gerle Éva horoszkópjának az ide vonatkozó határozottan ilyen jellegű hajlamokra utaló jel-rendszerét is. Később, amikor az elmegyógyászati problémáira utaló közlései közben és az után kiemelten és kimondottan is, az anális szex által elérhető különleges élvezeti lehetőségekről szóló írásait is elolvastam, majd azt az elméletét is, amely az ő életfilozófiáját képezi, és amely szerint a férfi nemű személyek már eleve, veleszületetten csak és csakis bántalmazók lehetnek, miközben a nők részéről szerinte, ez a lehetőség ki van zárva, és mindezt össze vetettem a rengeteg negatív fényszöget és csak két pozitív fényszöget tartalmazó sorsképletének az elemeivel (Több ízben is említettem, hogy nem kívántam abba ennyire elmélyülni!) bizonyossá vált a számomra, hogy ennek az embernek az ösztönös lét- és életlátása telve van funkcionális összetévesztésekkel (perverzióra való erős hajlamok gyökereivel), és, hogy tulajdonképpen azért folytatja ellenünk ezt a szűnni nem akaró rágalmazási háborút, mert abban az élvezetben kíván részesülni, amit a mások szenvedésének a tudata és látása okoz az ilyen lét-funkcionális zavarokkal küzdő személyeknek. – Aki tud nekem a jóléti unalmában, vagyis puszta szórakozásból egy négy gyermekes családnak a gazdasági tönkretevését eszelős módon – Még öt darab konkrét béke-és kiegyezési ajánlat után is! - abba hagyni nem akaró, irracionális ambíciójára más magyarázatot adni, szívesen meghallgatom. De erről nagyon meg vagyok győződve. Gerle Éva velünk szemben elkövetett konkrét bűncselekményei tehát a következők: A-4. Szakmai és erkölcsi hitelrontás, a rólam, és családtagjaimról általa kieszelt és „ránk fogott”, vagy a fenti módon kicsavart és „kész tényként” nyilvánosságra hozott, de a gyakorlati tények szintjén, a TÁRGYI – ANYAGI VALÓSÁGGGAL MERŐBEN ELLENTÉTES, számtalan hamis információnak az interneten való terjesztésével. Ilyenek pl., az, hogy 1. gazdasági (Cégbírósági) engedély nélkül, tehát folyamatos adócsalásban(!), gyakorlom a hivatásomat (Asztrológia), mely gazdasági haszonnal is járó tevékenységből tartom el a családomat. - Holott erre nekem 1996 júliusától meg van az engedélyem. 2. Azok a (Nem lehet tudni, hogy honnan szedett és milyen tárgyi-valóság alapon terjesztett?!) állítások is, hogy A GYERMEKEIM – FÉLIG…(?) – ÁLLAMI GONDOZÁSBAN VANNAK(!), és, hogy éheztetem és testileg folyamatosan bántalmazom őket. 3. Továbbá: Hogy, a gyermekeim bántalmazzák a „mások gyermekeit” az iskolában, tehát azoknak a szülei állítólag (Gerle szerint!) utálnak bennünket, a szomszédainkkal együtt (Ezt az általa tényszerűen közölt „értesülését” szintén a hasából vette, mert éppen, a fordítottja igaz a valóságban!), és 4. , hogy, mivel Gerle Éva szerint, állítólag meg támadtuk volna őket, minket a többi Erdélyi asztrológus is utál! Holott Erdélyben kizárólag az
 7. 7. én tanítványaimból lett asztrológusok működnek, tehát, azok, akiket én bíztattam arra, hogy legyenek asztrológusokká és akikkel szoros baráti kapcsolatot tartok fenn. Sőt: 5. hogy annyira utálatosak vagyunk általában is, hogy – Gerle Évának a Naja nevű olvasójához írt válaszából idézek: „…amit csinálnak,…, attól borzad el minden ép lelkű ember”(!). – Terjeszti ezt rólunk éppen az Gerle Éva, aki, a Csakazolvassa c. blogján, „Az ANÁLIS SZEXUÁLIS KÖZÖSÜLÉS ÚTJÁN szerezhető gyönyörökről és a saját elmegyógyászati „ÉRDEKESSÉGEIRŐL” ÉRTEKEZIK. Ezt, a Második számot viselő Tárgyi bizonyítékunkat, 2O13 december 12-án írta Gerle Éva, tehát akkoriban, amikor én az ő ellenem folytatott hitelrontási – rágalmazási hadjáratáról tudomást szereztem (December 1O-én), és ennek a megszüntetésére és a fent említett rágalmazásainak az internetről való letörlésére, őt a Facebook- oldalán felszólítottam. Ebben, a korábban deklarált, és akkorra már teljes gőzzel „belőtt” Kozma-család ellenes (Csakis az általunk, utólag felfedezett pszichiátriai bajairól szóló listáján szereplő kényszer-képzeteivel magyarázható) eszelős, gazdasági - tönkretételi háborúban tehát, Gerle Éva, már közli is rólam, azokat az általa gonosz módon kieszelt, és az én állítólagos sorshelyzetemre vonatkozó „tényállásokat”, amelyeknek az olvasata bőven elégséges kellett volna legyen ahhoz, hogy attól kezdve, SENKI NE RENDELJEN TŐLEM TÖBBÉ SZEMÉLYI HOROSZKÓPOT, és elutasítsa az asztrológiai szolgáltatásaimat. (Tehát a: fekete munkás szakmai tevékenység, ezzel együtt járó adócsalás, és VÉGLETES SZEGÉNYSÉG, valamint a közvetlen és a tágabb – szakmai - KÖRNYEZETNÜNKNEK A VELÜNK SZEMBEN érzett UTÁLATA ÉS MEGVETÉSE.) - Amennyiben tehát mindezt, én és az élettársam nem cáfoltuk volna meg folyamatosan, és nem mutattuk volna ki ezekről a gerleévai hamis „tényekről” , hogy egyszerű hazugságok, kinek is lett volna kedve még horoszkópot rendelni tőlem? - Ki szeretne oda kerülni, ahol azok a Gerle Éva ördögi leírásában szereplő „Nyomorult Csíkszeredai asztrológusok „léteznek”, akik ellen, szerinte „hatósági eljárási is folyik” tehát: ultra-szegénységben, és a szűkebb és a tágabb közönsége utálatában, megvetésében? Ugyancsak a Gerle Évának a blogján és a Facebook- oldalán, saját magáról és erkölcsi világlátásáról közölt információkra alapozva, belátható, hogy ő, egy olyan, „bipoláris depresszióval” egybekötött alvásparalízisben és más pszichiátriai kényszerekben (pl. hajrágás, vagy öncsonkító kar-vagdosás) szenvedő, egzaltált és extravagáns személyiség (Lásd a 3.sz. Tárgyi bizonyítékot, amelyben Gerle Éva, közli az elmegyógyászati depressziós és kényszer-betegségeit!) aki a közismert és nyíltan hirdetett, nemi jellegű ellenség-képzetei szerint gondolkozik és cselekszik az életben. („Mint egy tank, amely nem hátrál meg soha, bármi is történne” - írja magáról a „Top 1O – kín” című konfessziójában). Az, hogy G. É. időnként, a szexista (Ezt a kifejezést tőle tanultam!) feminista érzelmű, férfi-áldozatokat látni kívánó olvasóközönsége számára, ilyen hajtóvadászatokat rendez, ezen pszichiátriai betegségének a hatására, őt közösségi erkölcsi szempontból, teljesen hiteltelen
 8. 8. személlyé teszi. Ezt próbáltam meg tehát, a szüntelen gerleévai bombázások közepette elmagyarázni a potenciális horoszkóprendelőimnek, annak érdekében, hogy ne maradjak családom egyedüli fenntartójaként, gazdasági jövedelem nélkül, miközben Gerle Éva éppen, hogy ezt a célt tűzte ki magának. Ezzel és csakis ezzel, a pszichiátriai sérültségben (3-as sz. melléklet) gyökerező furcsa ambícióval magyarázható meg tehát, Gerle Évának, a kívülállók számára hihetetlen, sőt: egyenesen abszurd számba menő, de több hónapja már a gyakorlati alkalmazásban levő - A saját diagnózisa szerinti bipoláris depressziója és a többi 1O pontban közölt elmegyógyászati kényszerképzetei által sugallt! - „Kozma-családnak az előzetesen közölt tönkretevési (kilövési) akciójában tanúsított, eszelős kitartása és kiengesztelhetetlen bosszú-szomja. Az olvasói számára nagy dérrel – dúrral (Lásd a tárgyi bizonyítékok teljes szövegét!) beharangozott tönkretevési terve, szégyenszemre nem tudott beteljesedni három hónap után sem. 2O13 december elején ugyanis, amikor a kikészítési akcióját elkezdte, nem tudott arról, hogy én még egy, a korábban megjelent könyveimben még nem közölt, életművel is rendelkezem, és, hogy igazi író vagyok (1992-től a magyar írószövetség tagja). Azt képzelte, hogy olyan könnyen és hamar el tud majd bánni, mint ahogyan tette azt az előttem megtámadott áldozataival is. Arra sem számított, hogy nekem nem csak egy asztrológusi honlapom van (www.kozmaszilard.hu), amit ő azelőtt megismert és kitanulmányozott, hanem még egy másik honlapom, és egy nagyon kemény, minőségi asztrológiai portálom is, a számtalan facebook – oldalamon és különböző témájú blogom mellett. Ezekkel nem számolva tehát, Gerle Évának csalódottan kellett látnia, hogy nem tudja egyből az asztrológusi nevemet bemocskolni és a szakmai hitelemet tönkre tenni, ahogy előre tervezte, még az által sem, hogy időközben megrendelt cikkeket íratott rólam, híres és erős internet-portálokon amelyekben AZ ÁRTATLANSÁG VÉLELMÉNEK AZ ELVÉT RENGETEG ALKALOMMAL MEGSÉRTVE, a barátai úgy írtak rólunk, minthogyha már el is lennénk a bíróság által ítélve, és a bezárásunk már csak adminisztrációs – bürokráciai intézkedéseken múlna! B- 1. Az összes békeajánlatunkat elutasította és erősítette a rombolást Kérem szépen a tisztelt ügyészséget és nyomozó hatóságot, azt is figyelembe venni, hogy mindezt aközben cselekedte és „rendíthetetlenül” és habozás nélkül folytatta Gerle Éva, hogy már az ő olvasói is több rendben figyelmeztették arra, hogy abba kell hagynia a velünk szembeni kegyetlenkedést. Sőt: annak ellenére is, hogy összesen ötször ajánlottuk fel neki, az ellenségeskedés befejezését és konkrét BÉKEAJÁNLATOKAT TETTÜNK, amelyekben megfogadtuk, hogy HAJLANDÓK VAGYUNK MINDEN RÓLA SZÓLÓ KOMPROMMITÁLÓ ANYAGOT LETÖRÜLNI, amennyiben ő is ezt teszi a rólunk való hamis állításaival, rágalmaival. A transindexen tett negyedik ajánlat most is olvasható. Grele Évának tehát, a fenti gyakorlati okok miatt (Ti., hogy nem tudott arról, hogy nekem nem csak egy honlapom létezik, aminek a tartalmi – eszmei mondanivalóját a
 9. 9. korábban ecsetelt, és a rólunk szóló „tényekként” közölt, hitelrontó hazudozásaival könnyen kompromittálhatta volna) nem sikerült minket három hónap múlva sem gazdaságilag tönkretenni. Nem sikerült tehát a család megnyomorítási – gazdasági tönkretételi terve, még annak ellenére sem, hogy az ugyanebből a célból elindított Petícióján is erőltette (Lásd a Joó Violetta, az ő feljelentésiben már korábban önöknek elküldött, feljelenésének az ide vonatkozó leírásait és tárgyi bizonyítékait) és a minél teljesebb (mélyebb és szélesebb!) a hitel-rontásunkat. Három hónap múlva viszont, eszelősen félreseperve minden béke-ajánlatunkat, új blogot indított, Kovács – Killer – Csilla nevű, minket folyamatosan fenyegető fegyvertársával, Csakazolvaska címmel, amelyet kimondottan abból a célból hoztak létre, hogy rólunk, általuk montírozott gúnyfotókat közöljenek. Majd, egy másikat is indítottak, amin állítólag hozza értő személyként, tehát un.”szakértőként”, az én asztrológiai tanulmányaimat „ismertetik” ugyancsak gúnyosan, azzal a címmel, hogy „értőn olvasunk”. Ezt „Kozmaszilaard.wordpress.com” néven „alkották meg. És mindezt annak ellenére is folytatják, hogy miután az internetes kereső- technikában kiismervén magam (Gerle Évának az internet találati listákon, az én nevemre megjelenő, rengeteg általa írt hazug szöveg-zuhatagának a megírásával és közlésével kényszeritett erre!), megírtam nekik, hogy az általunk az ők hitelrontó szövegeinek a semlegesítése érdekében (Tehát védelemből!) indított Petíciónkat és a Gerle Éva hazugságai c. blogunkat nem indítottuk volna el, ha láttam volna, hogy a régi honlapjaimmal és blogjaimmal kiszoríthatom az ő szövegeit tartalmazó linkes címszavakat a nevemre szóló találati listájáról. Azt, hogy ebben az esetben: még csak fel sem szólítottam volna Gerle Évát december 1O-én arra, hogy törülje le a rólam korábban írt hitelrontó hazudozásait, és, az ő elvakult ambícióinak a karmikus mozgatórúgóit leleplezni hivatott csonka- horoszkóp-szöveget sem közöltem volna, és ami miatt állítólag megíratta Sipos Zoltán pornó-fordítóval, a transindex.ro c, hírportálon a rólunk szóló, asztrológus-rágalmazó cikkét. Még ezeket sem közöltem volna tehát, nem, hogy az utána következő, ellenünk folytatott hazudozó – rágalmazó internetes vadászakcióit kommentáltam volna. Sőt: azokat a honlapjáról származó és az ő túlzón szabadelvű erkölcsiségét bizonyító írásait (Ti. a 1O pontba szedett pszichiátriai bajairól és főként az anális szexuális élvezetekről szóló propagandisztikus írásait), sem emeltem volna ki és nem kommentáltam volna, amelyek érthető módon, őt most, mint közéleti blog- írót kompromittálják. B-2. Végső következtetés és a legfontosabb panasz - feljelentés a Gerle Éva nevű, az emberiségnek a férfi részét, veleszületetten bántalmazónak megjelölő szélsőséges feminista, és a gyermekeiket gondozó, általa kiszemelt családapáknak az erkölcsi és gazdasági tönkretételét célzó közbűnözőnek a velem szemben elkövetet vétkei ellen. Ahelyett tehát, hogy G.É. legalább a Negyedik vagy az Ötödik Békeajánlatunkat elfogadta volna (Lásd a www. Transindex.ro c, hírportálon közölt negyedik békeajánlatnak a tárgyi bizonyítékát) és emiatt még a saját olvasóival is összeveszve – veszekedve, most már újabb önigazolásokat sem keresve, a legsötétebb
 10. 10. (gonoszabb) aljasságok elkövetésére vetemedett, és létrehozván az én nevemre, a www.szilardkozma.wordpress.com c. blogját, azon ismételten azt terjeszti, hogy „bevallottan engedély nélkül működő asztrológus” vagyok. (Úgy mintha tehát én írnám és terjeszteném ezt magamról!) és ezek mellett még olyasmiket is terjeszt itt, hogy „bébiszittereket” és más nőket termékenyítek meg erőszakosan, és, hogy a gyermekverést propagálom, stb.” De még ezek az én nevemben és rólam szóló, általa írt hazugságok hatásai is, messze eltörpülnek, azok mellett az általa montírozott, engem különféle nyomorék állatnak ábrázolt gúnyképeknek a hatóerejétől, amelyeknek természetesen ugyancsak az a szerepe, hogy Gerle Éva a teljes gazdasági nyomorba döntésemet és ezzel a családom tönkretételét elérje és ezzel azt is, amit a kezdetben már kész tényként meghirdetett: a HÁROM NAGYOBB KISLÁNYOMNAK AZ ÁRVAHÁZBA VALÓ JUTATTÁSÁT. - Minden jel arra mutat ugyanis, hogy ezekkel a nevemre szóló blogokkal, végre, el fogják érni a céljukat. Három hete, ami óta ezek megjelentek, több horoszkóprendelésem nem érkezett és ezen a hétvégén éljük fel a nagy- családunk utolsó gazdasági tartalékait. Gondolom, eddig tartott a kifutási ideje annak is, hogy a minket a Gerle Éva által indított lejáratási akció előtt megismerő személyek még megtették a rendeléseiket. Azok viszont, akik most találkoznak a nevemmel és a tanulmányaimmal, a Gerle Éva és a harcos barátnői által rólunk írt hazudozásait és gúnyos mocskolódásait is látják, és persze, hogy nem kérnek belőle. Gerléék azt is jól tudják, hogy nagyobb gyermekeknek az édesanyja, még a törvényileg hozza ítélt legkisebb közös gyermekünket: Kozma Réka Apollóniát sem képes gondozni és nevelni, hanem mindezt a 87 éves nagymamájára kénytelen ráhagyni! Én viszont 61 évesen, egészen biztos, hogy nem kapok majd, a 24 éve az újságírás, majd az asztrológia gyakorlási lehetősége érdekében ott hagyott, és azóta erősen leszegényedett román építőipari munkatelepek egyikén sem, üzemmérnöki munkát. És ráadásul ezt is miért kellene? Csak azért Budapesten egy szabadon tevékenykedő (garázdálkodó), háborúzási- rombolási mániában szenvedő és mások szenvedésében az élvezetét találó, pszichiátriai kezelésre szoruló személy, nekem és az élettársamnak meg akarja határozni, hogy mit írjunk le az interneten és mit nem, olyan témakörben, amiről ő maga is azt állítja, hogy nem érdekli? Mivel, ha ez így folytatódik, minden esély meg van arra, hogy Gerle Éva a kitűzött célját elérje, kérem szépen az ügyünkben az eljárást meggyorsítani, és Gerle Évát az általa december elején megkezdett család-tönkretételi tervének a végső végrehajtásában megakadályozni, az erre irányuló tevékenységét neki törvényileg gyökeresen megtiltani! – Én és az élettársam, Joó Viola, akárcsak eddig is, a Gerle Éva és barátnői által ránk zúdított „borzalom-hónapok” alatt, készek vagyunk, minden rá vonatokozó, illetve vele kapcsolatos írásunkat az internetről letörülni, vele semmilyen formában a jövőben nem foglalkozni, amennyiben ő is, ezt megteszi. Tisztelettel: Kozma Botond Szilárd, magyar nemzetiségű, román állampolgár és Romániai lakos. Csíkszereda, 2O15 III. 28

×