Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige
Anzeige

masyarakat industri

 1. SEJARAHDUNIA(1500 – 1955) KARYA: MAZWAN BIN MUHAMMED
 2. SEJARAH DUNIA TEMA : MASYARAKAT TAJUK : MASYARAKAT INDUSTRI SUB TAJUK : MASYARAKAT INDUSTRI DI JERMAN PADA ABAD KE 19-20 TAJUK SOALAN : CIRI-CIRI MASYARAKAT INDUSTRI DI JERMAN PADA ABAD KE19- 20 DISEDIAKAN OLEH : MAZWAN BIN MUHAMMED Kelas : 6 rendah za’ba
 3. PENGENALAN •Masyarakat industri di Jerman lahir kesan daripada ledakan revolusi industri selepas di England pada 1860-an hingga 1914. Kesan daripada revolusi ini, kerajaan telah memberi tumpuan untuk memajukan kemudahan infrastruktur seperti sistem pengangkutan dan komunikasi. Kerajaan juga mewujudkan lebih banyak kilang bagi menjana pertumbuhan ekonomi.
 4. PENGENALAN • PENGENALAN • Pertambahan penduduk juga telah mewujudkan masyarakat yang berorientasikan industri seperti di kawasan Ruhr, Saxony, Silesia dan Berlin. Bilangan penduduk yang semakin ramai telah membawa pertambahan dalam peluang pekerjaan di kawasan industri
 5. CIRI – CIRI INDUSTRI MASYARAKAT DI JERMAN PADA ABAD KE-18 DAN KE-19 CIRI-CIRI INDUSTRI DI JERMAN PADA ABAD KE-18 DAN KE-19 MASYARAKAT PERTANIAN MASYARAKAT PERINDUSTRIAN KEMAJUAN SISTEM PENGANGKUTAN PERLUASAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA KEMAJUAN KEWANGAN
 6. MASYARAKATPERTANIAN • Perkembangan revolusi perindustrian membawa perkembangan sektor pertanian. Kemajuan teknologi pada abad ke-18 dan ke-19 menyebabkan meningkatnya mekanisme dalam kegiatan pertanian, khususnya proses penanaman dan penuaian apabila terciptanya mesin. • Pengkajian saintifik tentang tanah misalnya, Humpray Davy telah menerbitkan buku mengenai ilmu kimia dengan fisiologi tumbuh- tumbuhan.
 7. • Mengadakan uji kaji untuk menghasilkan bahan kimia yang boleh digunakan untuk tanaman, contohnya tahun 1846 Justus Von Leibig telah menemui formula baru untuk menghasilkan baja tiruan dan baja kimia . • Selain itu petani juga turut memperkenalkan sistem pertanian campuran iaitu menternak lembu dengan diselangi oleh penanaman bijirin khasnya jagung dan ubi kentang.
 8. sd MASYARAKAT PERINDUSTRIAN  pertambahan pembukaan lombong arang batu dan besi di saxony dan silesia barat Jerman, Pengeluaran arang batu dan besi bertambah antara tahun 1860 - 1670.  Muncul pengusaha terkemuka seperti Alfred krupp yang mengeluarkan barangan alat ganti yang berkualiti tinggi dan peralatan besi.  Kemajuan industri kulit mengubah kehidupan mewah, pertambahan sistem komunikasi dan pengangkutan, kehidupan yang lebih sehat dan mementingkan pendidikan.
 9.  Pembangunan industri tekstil di Jerman bertumpu di wilayah Rhineland, Saxony dan Silesia.  Bandar Berlin pula mengeluarkan mesin-mesin yang meningkatkan industri tekstil di Jerman.  Ciptaan baru berkembang di Jerman, misalnya inovasi yang dihasilkan oleh Siemens dan Martina menyebabkan pengeluaran keluli meningkat pada tahun 1886 daripada 0.9 juta tan kepada 13.6 juta tan. Firmanya juga terkenal dengan kejuruteraan elektrik.
 10.  Jerman telah menyeragamkan ciptaan teknik dan kesannya, Jerman memimpin dunia dalam industri kimia dan elektrik.
 11. KEMAJUAN SISTEM PENGANGKUTAN  Pembinaan jalan kereta api pada tahun 1870  Firma Jerman di Borsig menjadi pengeluaran utama kereta api di Jerman.
 12. PERLUASAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA  pada tahun 1870 berlaku perkembangan pembangunan perindustrian di Jerman yang menyaksikan pertambahan dalam eksport sehingga menimbulkan masalah dalam memasarkan barangan dan mendapatkan lebih banyak sumber bahan mentah.  Perluasan empayar berlaku pada tahun 1884 apabila Jerman berjaya mengambil bahagian barat daya Afrika, Togoland dan Cameron dan seterusnya Jerman menguasai Tanganyika dan Afrika Timur
 13.  Perluasan empayar dilakukan untuk meluaskan perdagangan dan berusaha mendapatkan tanah jajahan di kawasan Pasifik. Misalnya penguasaan sebahagian New Guinea dan pembelian kepulauan Carolina dari Sepanyol pada tahun1884.  Pada tahun 1897, Jerman meluaskan hubungan perdagangan dengan China bagi mendapatkan arang batu dan membina pengkalan tentera laut di pinggir laut China.
 14. KEMAJUANSISTEM KEWANGAN  Pada tahun1880-an Bank of Prusia menjalankan perniagaan perbankan sebagai joint stock dalam pengeluaran kredit dan pelaburan kapital.  Sistem perbankan di Jerman dikawal oleh D Bank iaitu penggabungan empat buah bank utama di Jerman yang terdiri daripada : - Disconto Gesellischaft of Stuttgart (1851) - Deutshe bank (1870), - Darmstadter bank (1870) - Dresdener Bank (1872).
 15.  Kartel di Jerman membantu perkembangan sektor perindustrian. Matlamat penubuhan Kartel adalah untuk menguasai bekalan dan harga jualan bagi barangan keluaran yang akan memaksimumkan keuntungan bagi industri secara keseluruhan dan meminimumkan turun naik harga dalam pasaran dan perkhidmatan perindustrian .  Jerman menyelaraskan takrif dan cukai kereta api tertentu bagi tujuan pertahanan.
 16. Faktor perkembangan revolusi perindustrian
 17. Faktor perkembangan revolusi perindustrian 1)Kemajuan pertanian 2)Kemajuan dalam penyelidikan 3)Penubuhan koperasi 4)Kekayaan bahan mentah 5)Kemunculan bank
 18. Kemajuanpertanian  kemajuan dalam bidang pertanian disebabkan oleh penerbitan karya mengenai teknologi pertanian  justus von liebig menjalankan kajian tentang penggunaan kimia bagi meningkatkan pengeluaran hasil pertanian
 19.  penggunaan teknologi moden dan kaedah saintifik telah menyebabkan berlaku peningkatan dalam pengeluaran dalam hasil pertanian  kerajaan juga menubuhkan sekolah pertanian dan universiti bagi menjalankan kajian dalam bidang pertanian.
 20. Kemajuandalam bidang penyelidikan  makmal penyelidikan telah ditubuhkan oleh syarikat kimia dan elekrik di jerman  ahli-ahli kimia dan fizik yang terlatih daripada universiti menjalankan kajian dan penyelidikan di makmal tersebut
 21.  perkembangan ini telah menyebabkan jerman berjaya mencipta peralatan dan inovasi baharu
 22. Penubuhan koperasi  institusi ini memberikan bantuan kewangan kepada penduduk untuk melibatkan diri dalam perindustrian,contoh kesatuan kredit schulze delitzsch  menjelang pada tahun 1911,terdapat lebih kurang 25 000 buah kesatuan kredit di seluruh jerman
 23. Kekayaanbahanmentah • antara sumber bahan mentah yang terdapat di jerman ialah arang batu,bijih besi dan biji timah •Kawasan perlombongan arang batu dan bijih besi yang terkenal ialah lembah rurh,lorainne dan silesia . Sumber galian ini merupakan sumber utama dalam menggerakkan sektor perindustrian di jerman
 24. • pada tahun 1875,jerman mengeluarkan 25 juta tan arang batu dan pengeluaran bahan galian ini meningkatan kepada 287 juta tan pada tahun 1913 • bahan kimia seperti garam kalium ditemui dalam Kuantiti yang besar di jerman
 25. Kemunculan bank  kerajaan menubuhkan bank dan menyediakan pinjaman jangka panjang bagi merangsang pertumbuhan sektor perindustrian di jerman  menjelang pertengahan kedua abad ke- 19,joint stock bank ditubuhkan di jerman
 26.  sistem perbankan di jerman dikawal oleh gabungan empat buah bank utama yang terdiri darpada : 1. Disconto gesellschaft of stuttgart (1851) 2. Deustsche bank (1870) 3. Darmstadter bank (1870) 4. Dresdener bank (1872)
 27. Peranan bank o Menggalakkan penggabungan perniagaan o Memberi bantuan modal kepada pengusaha industri o Menggalakan pertumbuhan industri perlombongan o Membangunkan sistem peengangkutan darat dan laut
 28. KESIMPULAN  Perkembangaan industri di Jerman membawa kepada perkembangan masyarakat industri.  Meninggalkan pelbagai kesan sosial dan ekonomi kepada masyarakat.
 29. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SOALAN
 30. 1. NYATAKAN 3 CIRI-CIRI MASYARAKAT INDUSTRI DI JERMAN
 31. •masyarakat pertanian • masyarakat industri • kemajuan sistem pengangkutan • perluasan perdagangan antarabangsa • kemajuan sistem kewangan. SOALAN
 32. 2. NYATAKAN PERTANIAN YANG KHUSUS SETELAH TERCIPTANYA MESIN
 33. 1. penanaman 2.penuaian SOALAN
 34. 3.Siapakah yang menerbitkan buku mengenai ilmu kimia dengan fisiologi tumbuh- tumbuhan ?
 35. Humpray Davy SOALAN
 36. 4. Berikan 2 tempat pertambahan pembukaan lombong arang batu dan besi di jerman
 37. Saxony dan silesia barat jerman. SOALAN
 38. 5.Siapakah pengusaha terkemuka yang mengeluarkan alat ganti yang berkualiti tinggi ?
 39. Alfred krupp SOALAN
 40. 6. Bandar manakah yang mengeluarkan mesin- mesin yang meningkat pengeluaran industri tekstil di jerman ?
 41. Bandar berlin SOALAN
 42. 7. Berikan satu sebab kenapa perluasan empayar dilakukan ?
 43. - Untuk meluaskan perdagangan - usaha untuk mendapatkan tanah jajahan di kawasan pasifik SOALAN
 44. 8. Apakah tujuan jerman meluaskan hubungan perdagangan dengan china ?
 45. - Untuk mendapatkan arang batu - Membina pengkalan tentera laut di pinggir laut china SOALAN
 46. 9. Wilayah manakah yang tertumpu dengan pembangunan industri tekstil ?
 47. Rhineland, saxonia dan selisia SOALAN
 48. 10. Tahap berapakah berlaku revolusi perindustrian di jerman
 49. SOALAN TAHAP KEDUA
 50. 11. Kemajuan dalam bidang pertanian disebabkan oleh ?
 51. Penerbitan karya mengenai teknologi pertanian . SOALAN
 52. 12. Siapakah yang menjalankan kajian tentang penggunaan kimia bagi meningkatkan pengeluaran hasil pertanian ?
 53. Justus von liebig SOALAN
 54. 13. Siapakah yang menubuhkan makmal penyelidikan ?
 55. Syarikat kimia dan elektrik di jerman SOALAN
 56. 14. Perkembangan dalam industri kimia dan elektrik telah menyebabkan jerman muncul sebagai ?
 57. Pemimpin dunia SOALAN
 58. 15. Apakah tugas kesatuan kredit schulze delitzsch ?
 59. Memberi bantuan kewangan kepada penduduk bandar SOALAN
 60. 16. Apakah sumber bahan mentah yang terdapat di jerman ?
 61. Arang batu,bijih besi dan bijih timah SOALAN
 62. 17.Dimanakah kawasan perlombongan bahan mentah yang terkenal di jerman ?
 63. Lembah ruhr,lorainne dan silesia . SOALAN
 64. 18. Berikan 2 peranan bank di jerman ?
 65. 1.Menggalakkan penggabungan perniagaan 2. memberikan bantuan modal kepada pengusaha industri 3. menggalakkan pertumbuhan industri perlombongan 4. membangunkan sistem pengangkutan darat dan laut SOALAN
 66. 19. Berikan 2buah bank utama yang mengawal sistem perbankan di jerman ?
 67. 1.Disconto gesellschaft of stuttgart 2.Deustche bank 3.Darmstadter bank 4.Dresdener bank SOALAN
 68. 20. Berikan 3 faktor perkembangan revolusi perindustrian di jerman ?
 69. 1.Kemajuan pertanian 2. kemajuan dalam penyelidikan 3. penubuhan koperasi 4. kekayaan bahan mentah 5. kemunculan bank SOALAN
Anzeige