Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ОШ " Краљ Петар I"
Војводе Путника бр.1
18000 Ниш
Тел.018/290-004
Факс:018/290-005
E-mail:kraljpetarnis_ss@open.telekom.rs...
14. Сабирање ( 17 + 6 ) обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник
1МА.1.1.4.
1МА.2.1.3.
15. Сабирање ( 17 + 6 ) утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбе...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Septembar

6.533 Aufrufe

Veröffentlicht am

Septembar matematika

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Septembar

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/290-004 Факс:018/290-005 E-mail:kraljpetarnis_ss@open.telekom.rs ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2015/2016. Наставни предмет: МАТЕМАТИКА Разред и одељење: други Предметни наставник Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Стандарди 1. Бројеви до 20 утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА. 1.1.1. 2. Бројеви до 100 утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА. 1.1.1. 3. Бројеви до 100 утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА. 1.1.1. 4. Сабирање и одузимање до 100 утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 5. Занимљиви задаци утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 6. Сабирање и одузимање до 100 утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 7. Сабирање ( 27 + 3) обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 8. Сабирање ( 27 + 3) утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 9. Одузимање утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 10. Одузимање ( 30 – 3 ) обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 11. Одузимање ( 30 – 3 ) утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 12. Сабирање и одузимање утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 13. Сабирање и одузимање провера Ф, И Д, ДМ н. листићи 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3.
  2. 2. 14. Сабирање ( 17 + 6 ) обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 15. Сабирање ( 17 + 6 ) утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 16. Сабирање ( 25 + 17 ) обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 17. Сабирање ( 25 + 17 ) утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 18. Сабирање ( 17 + 6 ), ( 25 + 17 ) утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 19. Одузмање ( 23 – 6 ) обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 20. Одузмање ( 23 – 6 ) утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 21. Одузимање ( 52 – 17 ) обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 22. Одузимање ( 52 – 17 ) утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т);  Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима 1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој бројевној полуправoj. 1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом. 1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза.

×