Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ОШ " Краљ Петар I"
Војводе Путника бр.1
18000 Ниш
Тел.018/290-004
Факс:018/290-005
E-mail:kraljpetarnis_ss@open.telekom.rs...
71. Поређење предмета утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник
1МА.1.2.1.
1МА.1.2.2.
1МА.2.2.1.
72.
Цртање правоугаоника и квадрата н...
83. Множење броја 2 и бројем 2 обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник
1МА.1.1.1.
1МА.1.1.4.
1МА.2.1.4.
1МА.3.1.3.
84. Множење бројем 2 ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Decembar

6.846 Aufrufe

Veröffentlicht am

Mesečni plan

Veröffentlicht in: Bildung
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Decembar

 1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/290-004 Факс:018/290-005 E-mail:kraljpetarnis_ss@open.telekom.rs ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2015/2016. Наставни предмет : МАТЕМАТИКА Разред и одељење : други Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Стандарди 64. Јединице мере за дужину обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.2. 65. Јединице мере за дужину утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.2. 66. Јединице мере за дужину провера Ф, И Д, ДМ н. листићи 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.2. 67. Коцка и квадар обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.1. 68. Лопта и ваљак обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.1. 69. Коцка, квадар, лопта и ваљак утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.1. 70. Поређење предмета по ширини, висини и дебљини обрада Ф, И Д, ДМ уџбвеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.1.
 2. 2. 71. Поређење предмета утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.1. 72. Цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.1. 73. Цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.1. 74. Цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.1. 75. Цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи провера Ф, И Д, ДМ н. листићи 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.1. 76. Геометријски облици – провери себе утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.1. 77. Занимљиви задаци утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.1. 78. Занимљиви задаци утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2. 1МА.2.2.1. 1МА.2.2.2. 79. Множење бројева обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.1. 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 80. Множење бројева утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.1. 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 81. Производ два броја обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.1. 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 82. Производ два броја утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.1. 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3.
 3. 3. 83. Множење броја 2 и бројем 2 обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.1. 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 84. Множење бројем 2 утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.1. 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 85. Множење бројем 10 обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.1. 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т);  Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима 1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој бројевној полуправoj. 1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом. 1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао) и уочава међусобне односе два геометријска објекта у равни (паралелност, нормалност, припадност). 1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе. 1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције 1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни. 1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине. 1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет

×