Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ammattikoulutuksen kehittäminen tauriainen

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 16 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (16)

Anzeige

Ähnlich wie Ammattikoulutuksen kehittäminen tauriainen (20)

Weitere von MTK ry (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Ammattikoulutuksen kehittäminen tauriainen

 1. 1. Ajankohtaista ammattikoulutuksen kehittämisessä 20.9.2012, Levi Yksikön päällikkö, opetusneuvos Susanna Tauriainen
 2. 2. Ammattikoulutuksen kehittäminen Resurssit: päällikkö, 9 asiantuntijaa, 2 sihteeriä •Työssäoppiminen Laadunhallinta Instrumentit: valtionavustukset (20 •Laajennettu top hakua/v, n 12 Meuroa, 351 kpl päätöstä/v) •Amm.lisäkoulutus => kehittämishankkeet, kokeilut, •Oppisopimus työryhmät •Alakohtainen Kumppanit: AM-yksiköt, kehittäminen koulutuksen järjestäjät, ministeriöt, järjestöt, kv-kumppanit Elinikäi- sen oppimi-sen avain- taidot •Läpäisyn •Nuoret & aikuiset edistäminen •Opiskelijahuolto •Mamut •Urheilijat Toimintaympäristö: •Tyky-passi •Erityisopiskelijat Kansallinen •Huippuosaajat •Vangit Eu AMMATTIOSAAJA Kansainvälinen
 3. 3. Valtionavustukset kehittämisen välineenä - Verkottuminen, yhdessä tekeminen, yhteistyö, laatu Työelämälähtöisen ammatillisen Opiskelijan / tutkinnon suorittajan koulutuksen kehittäminen Joustavien opintopolkujen kehittäminen hyvinvoinnin tehostaminen Alkuperäiskarjan hoidon tuki kahdelle Ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittäminen opetusmaatilalle Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen Ammatillisen erityisopetuksen kehittämistoiminta Moniammatillinen ohjaus ja opiskelijahuolto Koordinering av funktioner och verksamhet inom dem svenskspråkiga utbildningen Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Maahanmuuttajien ammatillisen Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet aikuiskoulutuksen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen Työnjohtokoulutuskokeilut peruskoulutuksen kehittäminen Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Puutarha-alan koulutuksen kehittämisstrategia Laatustrategian toimeenpanon tuki Valtakunnallisten näyttötutkintoaineistojen kehittäminen Tutkintojen toimeenpano NTM-toimeenpanon tuki Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Urheilijat
 4. 4. Ammatillisen koulutuksen valtionavustukset lukuina 2012 Valtionavustusta on myönnetty yhteensä 12 140 000 € (45 % haetusta määrästä) Valtionavustusta on haettu yhteensä 26 684 344 € Yhteensä käsiteltiin 351 päätöstä, joista myönteisiä oli 179 kpl ja kielteisiä 172 kpl
 5. 5. Ammatillisen koulutuksen valtionavustukset lukuina 2012 Hakemuksia lähetti 100 eri koulutuksen järjestäjää, joka on 28 % kaikista 16 koulutuksen järjestäjää sai yhteensä yli 300 000 euroa valtionavustusta 21 koulutuksen järjestäjää sai yhteensä 90 000 – 300 000 euroa valtionavustusta 18 koulutuksen järjestäjää sai yhteensä 40 000 – 90 000 euroa valtionavustusta 19 koulutuksen järjestäjää sai yhteensä alle 40 000 euroa valtionavustusta 26 koulutuksen järjestäjää jäi ilman avustusta, nämä olivat joko yhden tai kahden kohteen (hakuryhmän) hakijoita
 6. 6. Ammatillisen koulutuksen valtionavustukset lukuina 2012 Suurin myöntösumma oli 650 000 ja pienin 4 000 euroa Alle 10 000 euron myöntösummat muodostuivat pääsääntöisesti säätiöille suunnatuista avustuksista 29 koulutuksen järjestäjää haki vain yhdestä hakuryhmästä Aktiivisimmat hakijat hakivat avustusta 12:sta eri hakuryhmästä Eniten myönteisiä päätöksiä saivat Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Pirkanmaan koulutuskonserni- kuntayhtymä sekä Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur / Yrkesakademin i Österbotten 15 aktiivisinta hakijaa saivat 2-7 myönteistä päätöstä ja yhteensä 127 000 – 805 000 euroa valtionavustusta Viisi aktiivisinta hakijaa
 7. 7. Ammatillisen koulutuksen valtionavustukset lukuina 2012 39 suurinta (100 000 euroa tai yli) avustusta jakautuvat kaikki eri koulutuksenjärjestäjille Koulutuksenjärjestäjän yhteyshenkilö oli pääsääntöisesti eri henkilö eri hakuryhmissä 13 hakijaa olivat keskittäneet hakemusten kirjoittamisen yhdelle henkilölle Koulutuksenjärjestäjistä 7 % oli ruotsinkielisiä
 8. 8. Ammatillisen koulutuksen valtionavustukset lukuina 2012 Kaikista hankkeista koordinaatiohankkeita on 81 % ja muita 19 % Kaikista myönteisen päätöksen saajista oli koordinaatiohankkeita 85 % ja muita 15 %. Kaikista hankkeista alueellisia oli 46 %, paikallisia 13 % ja valtakunnallisia 41 % Kaikista myönteisen päätöksen saajista oli alueellisia 48 %, paikallisia 11 % ja valtakunnallisia 41 %
 9. 9. Työelämälähtöinen toimintaympäristön varmistaminen Miten opettajat tukevat Miten tuetaan joustavan opiskelijaa ammatillisen opintopolun saavuttamista? kehityksen vaiheissa? Tukevatko opetusmenetelmät joustavien Miten tutkinnon opintopolkujen uudistuksen Pedagoginen mahdollistamista? joustavuus on hyödynnetty? johtajuus! Miten eri alat huomioidaan Miten joustavuuden opiskelijan/tutkin valinnoissa? non suorittajan Miten arviointi on Miten mahdollistetaan järjestetty? työssäoppimisen yhteistyö laatu varmistetaan oppilaitosten/kj:n joustavuuden välillä? näkökulmasta?
 10. 10. Työkaluja: http://toplaaja.purot.net/
 11. 11. Läpäisyn tehostamisen hanke 2011-14 Vuoden 2011 alkaneet hankkeet: •Helsingin kaupungin opetusvirasto •Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä •Hyria Koulutus Oy •Itä-Savon koulutuskuntayhtymä •Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä •Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä •Länsirannikon Koulutus Oy WinNova •Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus •Rovaniemen koulutuskuntayhtymä •Sastamalan koulutuskuntayhtymä •Satakunnan koulutuskuntayhtymä •Savon koulutuskuntayhtymä •Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab •Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/Yrkesakademin i Österbotten •Seinäjoen koulutuskuntayhtymä •Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi Vuonna 2012 alkaneet hankkeet: •Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland •Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry •Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä / Porvoon ammattiopisto •Jyväskylän koulutuskuntayhtymä •Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä •Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/ Oulun seudun ammattiopisto
 12. 12. Läpäisyn tehostamisen hanke Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen on osa yhteiskuntatakuuta ja koulutustakuuta. Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen ohjelmaan on myönnetty rahoitusta 17 hankkeelle (14 suomenkielistä),joilla kullakin on 3-8 yhteistyökumppania. Yhteensä mukana on 43 koulutuksen järjestäjää. Osa hankkeista keskittyy alueelliseen kehittämiseen ja ratkaisumallien kehittämiseen. Osa hankkeista on tavoitteiltaan ja yhteistyömuodoiltaan valtakunnallisia.
 13. 13. Valtionavustusten painopistealueet Opinto-ohjauksen ja opiskelijahuollon ennakoivien ja nykyistä yksilöllisempien toimintamallien kehittäminen. Pedagogisten ratkaisujen kehittäminen ja opetusjärjestelyjen joustavoittaminen yksilöllisten opintopolkujen ja työn ohella opiskelun mahdollistamiseksi ja tukemiseksi. Koko tutkinnon suorittamista tukevien pedagogisten ratkaisujen, ohjauskäytänteiden ja toimintamallien kehittäminen silloin, kun opiskelija lähtökohtaisesti suorittaa tutkintoa osissa.
 14. 14. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintamallien kehittäminen opintoaikojen lyhentämiseksi. Asuntolatoiminnan kehittäminen ja opiskelijoiden vapaa- ajantoiminnan tukeminen. Muu ammatillisen koulutuksen läpäisyä edistävä kehittäminen.
 15. 15. Työelämälähtöinen toimintaympäristön varmistaminen Miten tuetaan joustavan Miten varmistetaan opettajien opintopolun saavuttamista? ammattitaidon Miten jokainen uusiutuminen? opettaja tukee opiskelijaa opintojensa aikana? Miten ammatilliset Muuttunut opettajat toimivat opettajuus Miten oppilaitosten yhteistyössä? hanke- ja kehittämistyö ulottuu jokaisen opettajan Miten opettajat toteuttavat Miten kaikki Miten opettaja työhön? opettajat löytää oppimisen ja työskentelevät yhteistyökumppan osaamisen yhteistyössä arviointia? työpaikkojen in muista kanssa? oppilatoksista?
 16. 16. KIITOS! http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/ammatillinen_koulu

Hinweis der Redaktion

 • Tukea ajankohtaisiin ammatillisen koulutuksen kehittämiskohteisiin
 • UUDET KELTAISELLA KARTASSA

×