Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BÜTÜNLEŞME VE İNTERNETTedarik zinciri ,tedarikçiden tüketiciye kadar,hammadde,yedek parça ve b...
TAKTİKSEL AŞAMABu aşamada ise zaman periyotları uzundur, muhtemelen birkaç ay sürebilir. Kaynakların sıralanmasımakineden ...
BÜTÜNLEŞİK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİM Bütünleşik tedarik zinciri yönetimi müşterilere ürün ve hizmet sağlayan, üreten ve sun...
EXTRANET  Extranet, özellikle bağımsız çalışmayan şirketlerin ve kurumların kullanması gereken bir ağ  (network) tekno...
17.bölüm tedarik zinciri yönetiminde bütünleşme ve internet
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

17.bölüm tedarik zinciri yönetiminde bütünleşme ve internet

1.776 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Login to see the comments

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

17.bölüm tedarik zinciri yönetiminde bütünleşme ve internet

 1. 1. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BÜTÜNLEŞME VE İNTERNETTedarik zinciri ,tedarikçiden tüketiciye kadar,hammadde,yedek parça ve bitmiş malların akışınıplanlama, koordine etme ve kontrol etme ile ilgilenen iç bağlantılı aktiviteler bütünüdür. LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARMüşteri ihtiyaçlarının karşılanması için başlangıç noktasından tüketim noktasına kadar olan malların,hizmetlerin ve ilgili bilgilerin etkin verimli bir şekilde akışını ve depolanmasını planlayan, uygulayan vekontrol eden kısmıdır. Lojistiğin amacı doğru ürünleri doğru miktarda doğru zamanda ve en azmaliyetle mevcut bulundurmaktır. Tedarik zinciri yöntemi, lojistikten çok daha kapsamlı faaliyetlerikapsamaktadır. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİ GEREKLİ KILAN BAŞLICA NEDENLER• Pazar artık sadece somut ürünlerle edilememekte, etkili ürün dağıtımında düşük maliyet, istenilen yer, zaman ve miktarda ürün temini, müşteri tatmininde önemli rol oynamaktadır.• Pazarın yapısı kadar üretim sistemi de dinamik bir özellik taşımaktadır. Olaylara cevap vermek üretim sistemi ile pazarlama fonksiyonları arasında koordinasyon gerekli olmaktadır.• Şirketlerin büyümeleri ve oldukça fazla tedarik kaynağı ile çalışmak zorunda kalmaları, yönetim faaliyetlerini karmaşıklaştırmaktadır. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN OLUŞUMU VE MODEL GELİŞTİRME İhtiyaç duyulan hammadde ve yedek parçalar tedarik kaynaklarından alınmakta; buhammaddeleri, yarı mamullere dönüştüren bir üretim seviyesinden geçirilmekte; yarı mamuller dahasonra tamamlanmış ürünleri meydana getirmek üzere bir sonraki seviyede birleştirilmekte; eldeedilen ürünler dağıtım merkezlerine ve buralardan da satıcılar ve müşterilere aktarılmaktadır. HER TEDARİK ZİNCİRİ MODELİ ADIMLARININ YERİNE GETİRİLMESİNİ GEREKTİRİRa.Problemin Tanımlanması: Etkili bir çalışma yapabilmek için, potansiyel problemleri olan sistemparçalarının incelenmesi ve çalışmanın buna göre hazırlanması gerekir.b.Hedeflerin Belirlenmesi: Tedarik zinciri modelinin amaçları, üzerinde çalışılacak problemindurumuna göre saptanır. Çalışmadaki hedefin belirlenmesindeki rolü büyüktür.c.Model Formülasyonu: Hedeflerin ve problemin belirlenmesinden sonra, modeli kuracak olan kişimodelin temel çatışını geliştirebilir. Çalışmanın hedefine ulaşması açısından takip edilmesi gereken eniyi yoldur. Tedarik zinciri yönetiminin kurumsallaşması için gerekli faaliyetler, üç aşamadasınıflandırılabilir. OPERASYONEL AŞAMA Bu aşamada, muhtemelen fabrika içi veya departmanlar arası, sınırlı bir kapsamda kısa zamanlıperiyot olarak nitelenebilecek bir süreç söz konusudur.Kaynaklar yada talepler sabittir yadabiliniyordur.
 2. 2. TAKTİKSEL AŞAMABu aşamada ise zaman periyotları uzundur, muhtemelen birkaç ay sürebilir. Kaynakların sıralanmasımakineden bütün fabrikaya doğru genişletilebilir. Dosyalanmış olarak, hangi ürünün üretileceği vehangi ürünün hangi fabrikada imal edileceği ya da hangi tedarikçinin seçileceği gibi bilgiler ve ilişkileryer almaktadır. STRATEJİK AŞAMABu aşamada talep tahmin periyotları oldukça uzundur ve yıllarca sürebilir.Stratejik plan, bütünleşikolarak tüm sistemi kapsayacak şekilde geliştirilebilir. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE KARAR DEĞİŞKENLERİ Karar değişkenleri genel olarak, karar çıktısı aralıklarının sınırlarını belirlemelerinden dolayı,tedarik zinciri ile ilişkili fonksiyonel performansın artmasına katkıda bulunmaktadırlar.Dolayısıyla, birtedarik zincirinin performans ölçümleri genel olarak karar değişkenlerinin bir fonksiyonu olarak ifadeedilebilir. Karar değişkenlerinin bazıları şu şekilde açıklanabilir. • YER • YERLEŞİM • ŞEBEKE/AĞ YAPISI • TESİS VE TEÇHİZAT SAYISI • ASAMA-KATMAN SAYISI • HİZMET SIKLIĞI • MİKTAR • STOK SEVİYESİ • İŞ GÜCÜ MİKTARI • DIŞ KAYNAK KAPSAMI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ Günümüzde rekabetin, işletmeler arasında yaşanması yerine, tedarik zincirleri arasında yaşanmayabaşlamasından dolayı, tedarik zincirinin bütünsel olarak performansının değerlendirilmesi ve sürekligeliştirilmesi kritik önem taşımaktadır. Tedarik zincirindeki her bir üyenin performansının ayrı ayrıdeğerlendirilmesi, tedarik zincirinin performansına ilişkin gerçekçi bilgiler sağlamamaktadır.
 3. 3. BÜTÜNLEŞİK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİM Bütünleşik tedarik zinciri yönetimi müşterilere ürün ve hizmet sağlayan, üreten ve sunan, proses yönelimli, bütünleşik bir yaklaşımdır. Bütünleşik tedarik zinciri yönetiminin alt tedarikçileri, dahili işlemleri, müşteri ve uç kullanıcıları içeren geniş bir kapsamı vardır. Bütünleşik tedarik zinciri malzeme, bilgi ve fon akışlarının yönetimini kapsar.BÜTÜNLEŞİK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE YENİ DÖNEM:ELEKTRONİK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNTEMİ Son yıllarda teknolojideki gelişmeler sayesinde iletişimin baş döndürücü bir hızla artmasıylaberaber Tedarik Zinciri Yönetimindeki bütünleşme felsefesi de ivme kazanmıştır. Hem yönetim hem deteknoloji alanındaki gelişmeler bütünleşik tedarik zinciri yönetimi uygulamalarına geçişi hızlandırdığıgibi daha başarı düzeyini de artırmaktadır. Elektronik tedarik zinciri yönetiminin başlıca faydaları, şu şekildedir; • Ürünlerin üretim ve dağıtım maliyetlerini azaltmak • İletişim ve işbirliğini hızlandırmak ve arttırmak • Şeffaflığı ve rekabeti arttırmak • Yeni şirket modelleri yaratmak • Müşterilere sunulan seçenekleri ve müşteri memnuniyetini arttırmak E-TİCARET VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İLİŞKİSİ Elektronik ticaret, telekomünikasyon araçları vasıtası ile iş bilgilerini paylaşmak, iş ilişkilerini sürdürmek ve iş ilişkilerini yönetmek olarak tanımlanır. E-TİCARETİN KULLANILABİLECEĞİ BAŞLICA ALANLAR • Talep bilgilerinin yönetimi • Ürünlerin fiziksel akışının yönetimi • Finansal akışın yönetimi • Sipariş yönetimi • Satış ve dağıtım • Tasarım ELEKTRONİK TEDARİK ZİNCİRİNDE KULLANILAN BAŞLICA İNTERNET TEKNOLOJİLERİ İnternet olgusunun kısa bir sürede dünya geneline yayılmasıyla birlikte şirketlerde iç ve dış koordinasyonun sağlanması amacıyla İnternet, İntranet, Extranet ve Elektronik Veri Değişimi (EDI) gibi teknolojilerin kullanıldığı gözlenmektedir.
 4. 4. EXTRANET Extranet, özellikle bağımsız çalışmayan şirketlerin ve kurumların kullanması gereken bir ağ (network) teknolojisidir. Otomobil endüstrisi sipariş süreçlerini hızlandırmak ve tedarikçilere parça ve tasarım değişikliklerini bildirmek ve extranet sitelerini geniş kapsamlı olarak kullanmaktadır. Tedarikçiler de teklifleri almak, fiyat teklifi göndermek, belge sağlamak ve hatta ödemeleri sağlamak için bu siteler kullanılmaktadır. ELEKTRONİK VERİ DEĞİŞİMİ Elektronik veri değişimi (Elektronik Data Interchange), kısaca EDI, işletmeden işletme uygulamalarda kullanılır ve kabul edilmiş standartlarda bilgilerin elektronik değişimidir. Ticari ortaklar arasındaki standart iş ve teknik verilerin bilgisadayardan bilgisayara aktarımı olan EDI, iş fırsatlarını attırılabilir, ve daha fazla tüketici tatmini sağlayabilir. Kiralanmış hatlar üzerinde işletilen VAN (Value Added Network) tarafından sağlanan EDI, 10 yıldır kullanılmaktadır. İŞLETME İÇİ AĞLAR-İNTRANET İntranet dışardan erişime kapalı bir ağ olup, şirket birimlerinin ve personelin birbirleri ile iletişiminde kullanılan bir ağdır. İntranet, şirket içi bilgi akışının diğer bir deyişleenformasyon alış-veriş sisteminin kalbi olarak düşünülmektedir. Web teknolojisi sayesinde ortaya çıkan İntranetler, örgüt dahilinde enformasyon akışı, sıkı kontrol politikasını gerçekleştirmenin yanı sıra veri erişimini de basitleştirmiştir. İntranet ve İşletme İçi Bölümler Arası Etkileşim• -Tedarik ve Satın Alma• -Muhasebe ve Finansman• -Üretim• -Pazarlama veSatış• -Lojistik ve Dağıtım• -İnsan Kaynakları

×