Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
TEORI
PENGELUARAN
DAN KOS
PENGENALAN KEPADA PENGELUARAN
 Firma adalah satu unit pengeluaran asas yang
menggabungkan faktor-faktor pengeluaran
 Ian...
 Secara amnya pengeluaran ditafsirkan sebagai proses
transformasi input kepada output.
 Sebagai contoh kilang proton men...
PENGKELASAN INPUT
 Input ditakrifkan sebagai sumber-sumber yang
merangkumi sumber manusia, asli dan sumber
buatan manusia...
 Input tetap
 Tidak boleh diubah dalam tempoh masa pengeluaran atau hanya
boleh diubah dengan kos yang tinggi.
 Input b...
 Pengkelasan input-input ini bergantung kepada
dimensi
 jangka masa pendek – satu jangka masa yang
mempunyai beberapa in...
FUNGSI PENGELUARAN
 Fungsi pengeluaran menggambarkan hubungan
diantara jumlah input dan jumlah output.
 Funsi pengeluara...
 Andaikan input berubah adalah buruh (L) dan input
tetap adalah modal (C). Secara persamaan, fungsi
pengeluaran jangka ma...
PENGELUARAN DALAM JANGKA MASA PENDEK
 Fungsi pengeluaran menerangkan hubungan
diantara input dan output.
 Ianya boleh di...
Jadual fungsi pengeluaran
Jumlah pengeluaran (TP) adalah
jumlah kuantiti output yang
dikeluarkan dengan kuantiti input
diberi.
Input berubah- kuanti...
Pengeluaran purata (AP) adalah pengeluaran bagi setiap
unit input berubah yang digunakan.secara formula:
Pengeluaran purat...
Pengeluaran sut (MP) adalah perubahan
dalam jumlah pengeluaran akibat
daripada perubahan dalam satu unit input
berubah. Pe...
TEORI KOS
 Kos didefinisikan sebagai pengorbanan yang perlu
dibuat apabila seseorang ingin mendapatkan sesuatu.
 Ianya a...
 Untung normal adalah satu bayaran minimum
kepada kemahiran pengurusan dan penanggunga
risiko seseorang peniaga supaya be...
KOS PENGELUARAN JANGKA MASA PENDEK
 Terdapat beberapa jenis kos pengeluaran
 Kos tetap (FC)
 contoh: sewa tanah, bangun...
 Kos purata (AC)
 Kos untuk setiap unit per output
 Juga dikenali kos per unit output
 Jika peratus kenaikan jumlah ko...
kos tetap = jumlah kos – kos berubah
kos berubah = jumlah kos – kos tetap
2.00
Jumlah kos = kos tetap + kos berubah
atau
jumlah kos = kos purata x output
Kos purata = jumlah kos
output
2.00
Kos sut = perubahan dalam kos berubah
Perubahan dalam output
2.00
KOS PENGELUARAN JANGKA MASA PANJANG
 Dalam jangka masa yang panjang firma boleh
mengubah kesemua input dan keupayaannya u...
 Dalam analisis ekonomi saiz loji digambarkan
dengan keluk kos purata (AC)
 Pengeluaran yang meminimumkan kos dapat
dike...
ACS
ACM
ACL
output
kosFirma boleh memilih 3 saiz
loji: S, M, L.
Setiap saiz mempunyai
keluk kos purata jangka
pendek .
Dal...
 Keluk LRAC adalah keluk yang berbentuk U yang
menyentuh setiap keluk AC
 Titik sentuhan itu merupakan kos pengeluaran y...
KELUK LRAC
Q
ATCTitik sentuhan kos
pengeluaran yang
paling minimum untuk
pelbagai kuantiti
keluaran yang akan
dicapai dala...
BAGAIMANA ATC BERUBAH BERKADARAN DENGAN KOS
PENGELUARAN BERUBAH
Ekonomi bidangan:
ATC menurun apabila
Q meningkat.
Ekonomi...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Ecn 2013 teori kos dan pengeluaran

14.384 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

Ecn 2013 teori kos dan pengeluaran

 1. 1. TEORI PENGELUARAN DAN KOS
 2. 2. PENGENALAN KEPADA PENGELUARAN  Firma adalah satu unit pengeluaran asas yang menggabungkan faktor-faktor pengeluaran  Ianya bertujuan untuk mengeluarkan barang- barang dan perkhidmatan .  Justeru itu, firma dianggap sebagai unit perancangan pengeluaran.  Pembentukan firma bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah asas ekonomi.  Didalam mengatasi masalah-masalah ini, firma perlu membuat keputusan bagi memaksimumkan keuntungan. Ini dilakukan dengan memaksimumkan jualan dan meminimumkan kos.
 3. 3.  Secara amnya pengeluaran ditafsirkan sebagai proses transformasi input kepada output.  Sebagai contoh kilang proton mengambil pekerja yang menggunakan mesin-mesin dan menukarkan besi,plastik, getah, kaca, dan sebagainya kepada output akhir iaitu kereta.  Pengeluaran tidak terbatas kepada pengeluaran output yang mempunyai bentuk fizikal semata-mata, namun ianya meliputi pengeluaran perkhidmatan seperti khidmat perbankan, guaman dan pendidikan.  Output yang dihasilkan oleh proses pengeluaran terdiri daripada barang akhir dan barang pertengahan.
 4. 4. PENGKELASAN INPUT  Input ditakrifkan sebagai sumber-sumber yang merangkumi sumber manusia, asli dan sumber buatan manusia yang digunakan dalam proses pengeluaran untuk menghasilkan output.  Input boleh dibahagikan kepada:  Buruh  Modal  Sumber-sumber asli  Kebolehan usahawan
 5. 5.  Input tetap  Tidak boleh diubah dalam tempoh masa pengeluaran atau hanya boleh diubah dengan kos yang tinggi.  Input berubah  Input yang kuantitinya boleh berubah dalam jangka masa pendek .  Ini bermakna apabila kuantiti output hendak ditambah atau dikurangkan, maka kuantiti input yang digunakan boleh berubah secara langsung.  Input berubah meliputi buruh dan bahan-bahan mentah yang digunakan dalam proses pengeluaran.
 6. 6.  Pengkelasan input-input ini bergantung kepada dimensi  jangka masa pendek – satu jangka masa yang mempunyai beberapa input tetap. Input-input tetap tidak dapat berubah dengan serta merta.  jangka masa panjang – satu jangka masa yang panjang yang membolehkan semua input(input tetap dan input berubah) untuk berubah
 7. 7. FUNGSI PENGELUARAN  Fungsi pengeluaran menggambarkan hubungan diantara jumlah input dan jumlah output.  Funsi pengeluaran dalam jangka masa pendek mengambarkan bagaimana jumlah output maksimum firma berubah apabila jumlah input berubah, ditambah atau dikurangkan.  Fungsi pengeluaran dalam jangka masa pendek hanya melibatkan hanya satu input berubah dan satu input sahaja.
 8. 8.  Andaikan input berubah adalah buruh (L) dan input tetap adalah modal (C). Secara persamaan, fungsi pengeluaran jangka masa pendek adalah seperti berikut: Q= f(L,C) dimana Q= jumlah output  Fungsi pengeluaran tersebut menunjukkan bahawa jumlah output sesuatu barang adalah bergantung kepada jumlah input seperti tanah dan buruh yang digunakan pada satu tingkat teknologiyang tertentu.  Dalam jangka masa pendek, input tetap tidak berubah hanya jumlah input berubah sahaja yang dapat bertambah atau berkurang.
 9. 9. PENGELUARAN DALAM JANGKA MASA PENDEK  Fungsi pengeluaran menerangkan hubungan diantara input dan output.  Ianya boleh diwakili dalam bentuk keluk, jadual atau persamaan yang menunjukkan tahap output yang maksimum yang mampu dikeluarkan.
 10. 10. Jadual fungsi pengeluaran
 11. 11. Jumlah pengeluaran (TP) adalah jumlah kuantiti output yang dikeluarkan dengan kuantiti input diberi. Input berubah- kuantiti boleh ditambah bagi menambahkan output atau pengeluaran Input tetap
 12. 12. Pengeluaran purata (AP) adalah pengeluaran bagi setiap unit input berubah yang digunakan.secara formula: Pengeluaran purata= jumlah pengeluaran jumlah input berubah
 13. 13. Pengeluaran sut (MP) adalah perubahan dalam jumlah pengeluaran akibat daripada perubahan dalam satu unit input berubah. Pengeluaran sut akan menunjukkan sumbangan setiap unit kepada pengeluaran firma.
 14. 14. TEORI KOS  Kos didefinisikan sebagai pengorbanan yang perlu dibuat apabila seseorang ingin mendapatkan sesuatu.  Ianya adalah pelbagai yang merangkumi aspek yang boleh dinilai dan tidak boleh dinilai.  Kos eksplisit adalah wang yang dibelanjakan apabila seseorang itu melakukan sesuatu aktiviti ekonomi. Contoh: bayaran yang dibuat apabila membeli sumber- sumber pengeluaran.  Kos implisit adalah bayaran yang boleh didapati oleh seseorang jika sumber yang dipunyainya digunakan untuk mengendalikan aktiviti ekonomi lain. Contohnya penggunaan bangunan yang dimiliki untuk tujuan perniagaan
 15. 15.  Untung normal adalah satu bayaran minimum kepada kemahiran pengurusan dan penanggunga risiko seseorang peniaga supaya beliau tetap berkecimpung dalam perniagaan yang diceburi.  Untung perakaunan ialah sama dengan jumlah pendapatan ditolak kos eksplisit.  Untung ekonomi bersamaan dengan jumlah pendapatan ditolak kos eksplisit dan kos implisit. Untung = jumlah hasil – kos pengeluaran
 16. 16. KOS PENGELUARAN JANGKA MASA PENDEK  Terdapat beberapa jenis kos pengeluaran  Kos tetap (FC)  contoh: sewa tanah, bangunan, bayaran ansuran bagi peralatan dibeli, gaji pengurus.  Kos tetap tidak berubah mengikut tingkat output.  Juga dikenali sebagai kos overhead atau kos tak langsung. kos tetap = jumlah kos – kos berubah  Kos berubah (VC)  Jumlah kos bagi penggunaan input berubah.  Berubah secara langsung dengan tahap output,semakin tinggi tingkat output, semakin tinggi kos berubah.  Juga dikenali sebagai kos langsung kos berubah = jumlah kos – kos tetap  Jumlah kos ( TC)  Jumlah semua kos yang ditanggung dalam pengeluaran  Jumlah kos adalah hasil tambah kos tetap dan kos berubah. Jumlah kos = kos tetap + kos berubah atau jumlah kos = kos purata x output
 17. 17.  Kos purata (AC)  Kos untuk setiap unit per output  Juga dikenali kos per unit output  Jika peratus kenaikan jumlah kos adalah lebih kecil daripada peratus kenaikan jumlah output, kos purata akan menurun.  Sebaliknya, kos purata akan meningkat sekiranya peratus perubahan jumlah kos adalah lebih besar daripada peratus pertambahan output Kos purata = jumlah kos output  ianya juga boleh dikira untuk kos berubah yang dinamakan kos berubah purata (AVC) dan kos tetap purata (AFC)  Kos sut (MC)  Tambahan kepada jumlah kos akibat daripada tambahan satu output Kos sut = perubahan dalam kos berubah Perubahan dalam output
 18. 18. kos tetap = jumlah kos – kos berubah kos berubah = jumlah kos – kos tetap 2.00
 19. 19. Jumlah kos = kos tetap + kos berubah atau jumlah kos = kos purata x output Kos purata = jumlah kos output 2.00
 20. 20. Kos sut = perubahan dalam kos berubah Perubahan dalam output 2.00
 21. 21. KOS PENGELUARAN JANGKA MASA PANJANG  Dalam jangka masa yang panjang firma boleh mengubah kesemua input dan keupayaannya untuk mengeluarkan output.  Ini kerana dalam jangka masa yang panjang, semua input adalah berubah  Dalam jangka masa panjang juga, tidak ada satu pun input tetap. Ini bermakna tidak ada kos tetap dalam jangka masa panjang.  Kesemua kos adalah merupakan kos berubah.  Dalam jangka masa panjang, firma boleh mengubah keupayaan pengeluarannya, maka firma akan menentukan saiz loji bagi meminimumkan kos pengeluaran.
 22. 22.  Dalam analisis ekonomi saiz loji digambarkan dengan keluk kos purata (AC)  Pengeluaran yang meminimumkan kos dapat dikesan dengan memerhatikan keluk kos purata bagi pelbagai jenis saiz loji.
 23. 23. ACS ACM ACL output kosFirma boleh memilih 3 saiz loji: S, M, L. Setiap saiz mempunyai keluk kos purata jangka pendek . Dalam jangka masa panjang, firma boleh mengubah keupayaan pengeluarannya, maka firma akan menentukan saiz loji bagi meminimumkan kos pengeluaran. LRAC Contoh keluk purata jangka masa panjang (LRAC)
 24. 24.  Keluk LRAC adalah keluk yang berbentuk U yang menyentuh setiap keluk AC  Titik sentuhan itu merupakan kos pengeluaran yang paling minimum untuk pelbagai kuantiti keluaran yang akan dicapai dalam jangka masa panjang.
 25. 25. KELUK LRAC Q ATCTitik sentuhan kos pengeluaran yang paling minimum untuk pelbagai kuantiti keluaran yang akan dicapai dalam jangka masa panjang. : LRATC
 26. 26. BAGAIMANA ATC BERUBAH BERKADARAN DENGAN KOS PENGELUARAN BERUBAH Ekonomi bidangan: ATC menurun apabila Q meningkat. Ekonomi malar: ATC berkadaran dengan penambahan Q Ekonomi tidak bidangan: ATC meningkat apabila Q meningkat LRAC Q ATC

×