Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
W Y S T Ą P I E N I E N A S E M I N A R I U M
„ R O Z W A Ż A N I A O S Y S T E M A C H W Y B O R C Z Y C H :
W I Ę K S Z ...
Rozliczalność: aspekt kontekstowy
Wybory do instytucji przedstawicielskich są jednym,
choć niezbywalnym, z elementów mecha...
Wybór zasad wyboru reprezentacji
politycznej
 Postępowanie polityczne
 Vs.
 Postępowanie analityczne.
Wpływ ordynacji wyborczej na:
 Strukturę wewnętrzną partii politycznych;
 Liczbę partii politycznych (twierdzenie
Duverg...
Przedmiot kampanii wyborczych
 System większościowy, JOW: dążenie do kontroli
nad „środkiem boiska” orientacja na elektor...
W ujęciu formalnej teorii wyboru
 W JOW politycy spotykają się idealnie w punkcie
medianowego wyborcy, czyli takiego, że ...
Zalety i wady WOW i JOW
 Arend Lijphart, kryteria oceny: sprawiedliwość
społeczna, reprezentacja mniejszości (np. feminiz...
Suwerenność obywatela, czy suwerenność polityka?
Negocjacje programu wyborczego.
JOW, poza parlamentem – w społeczeństwie ...
Sprawność ekonomiczna a OW
 Do wcześniej przywołanych zalet WOW Lijphart dodał tezę
że WOW zapewniają większą sprawność e...
Torsten, Persson i Guido Tabellini, The Economic Effects of
Constitutions. Cambridge, MA: MIT Press, 2003
 W systemach wi...
Polityczny komentarz do Perssona i Tabelliniego
Stosunkowo wyższy udział budżetu państwa w PKB, wyższe
wydatki socjalne, o...
Ordynacja wyborcza a korupcja polityczna
 Lijphard, na gruncie teorii przyjął, że systemy konsensualne winien
cechować ni...
Ocena wyników badań
Uwaga: Większość statystycznie istotnych wyników badań
porównawczych nad ustrojami politycznymi cechuj...
Konsolidacja ustroju państwa jest procesem, gdzie
liczy się czas i kolejność zdarzeń
Sekwencja rozwoju i osiągania równowa...
Konkluzja
 Nie ma rozwiązań powszechnie dobrych,
 chociaż są takie, które są uniwersalnie złe
 i takie, które w danej, ...
Dziękuję za
uwagę
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Antoni Z. Kamiński - "Wady i zalety JOW w świetle inżynierii konstytucyjnej: tour d'horizon"

294 Aufrufe

Veröffentlicht am

Wystąpienie na seminarium "Rozważania o systemach wyborczych: większościowe systemy wyborcze", Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 31 maja 2016

Veröffentlicht in: Präsentationen & Vorträge
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Antoni Z. Kamiński - "Wady i zalety JOW w świetle inżynierii konstytucyjnej: tour d'horizon"

 1. 1. W Y S T Ą P I E N I E N A S E M I N A R I U M „ R O Z W A Ż A N I A O S Y S T E M A C H W Y B O R C Z Y C H : W I Ę K S Z O Ś C I O W E S Y S T E M Y W Y B O R C Z E ” . I N S T Y T U T P O L I T O L O G I I U . W R . , 3 1 M A J A 2 0 1 6 . Wady i zalety JOW w świetle „inżynierii konstytucyjnej”: tour d’horizon
 2. 2. Rozliczalność: aspekt kontekstowy Wybory do instytucji przedstawicielskich są jednym, choć niezbywalnym, z elementów mechanizmu, które zapewniają obywatelom zdolność rozliczania osób pełniących urzędy i funkcje publiczne z ich obowiązków. Skuteczność instytucji wyborczych w spełnianiu tych funkcji zależy nie tylko od przyjętej metody wyboru, ale też od instytucjonalnego kontekstu, tj. od stanu pozostałych elementów mechanizmu i wzajemnych relacji międy nim.
 3. 3. Wybór zasad wyboru reprezentacji politycznej  Postępowanie polityczne  Vs.  Postępowanie analityczne.
 4. 4. Wpływ ordynacji wyborczej na:  Strukturę wewnętrzną partii politycznych;  Liczbę partii politycznych (twierdzenie Duvergera);  Rządy (koalicyjne vs. jednopartyjne);  Zasady rekrutacji ludzi do polityki i relacje między rządzącymi a rządzonymi;  Zasady konkurencji politycznej.
 5. 5. Przedmiot kampanii wyborczych  System większościowy, JOW: dążenie do kontroli nad „środkiem boiska” orientacja na elektorat „umiarkowany”.  Ordynacja proporcjonalna, WOW orientacja na „twardy” elektorat (np. „radiomaryjny” vs LGBT); dopiero na dalszym miejscu dążenie do rozszerzania poparć.
 6. 6. W ujęciu formalnej teorii wyboru  W JOW politycy spotykają się idealnie w punkcie medianowego wyborcy, czyli takiego, że przynajmniej połowa wyborców jest równie lub bardziej radykalna niż on i przynajmniej połowa jest równie lub mniej radykalna niż on (A. Downs, An Economic Theory of Democracy, 1957).  Przy WOW, politycy spotykają się na medianowym parlamentarzyście (M. Laver i N. Schofield, Multiparty Government. The Politics of Coalition in Europe, 1990). Czyżby?  Jak blisko medianowy parlamentarzysta jest od medianowego wyborcy?
 7. 7. Zalety i wady WOW i JOW  Arend Lijphart, kryteria oceny: sprawiedliwość społeczna, reprezentacja mniejszości (np. feminizacja reprezentacji), bardziej egalitarny podział dochodów, bardziej innowacyjna polityka rodzinna (badania Harolda Wilensky’ego),  Krytycy WOW: dezintegrujący wpływ na społeczeństwo; trudność w sformułowaniu rządu i przyjęcia koherentnej linii politycznej; problem rozliczalności.  Wybór ordynacji wyborczej to wybór wartości: rozliczalność i sprawność vs. proporcjonalność reprezentacji i sprawiedliwość społeczna (Lijphart, Norris).
 8. 8. Suwerenność obywatela, czy suwerenność polityka? Negocjacje programu wyborczego. JOW, poza parlamentem – w społeczeństwie obywatelskim. WOW – wielopartyjny parlament, gdzie dopiero formuje się koalicja i uzgadniany jest program rządu. Wyłanianie kandydatów na posłów a wektor zależności. JOW: partie wystawiają osoby, które mogą zwyciężyć w okręgu, dalej – muszą liczyć się z nimi, ze względu na lokalne poparcie. Wektor zależności wychylony w kierunku wyborców. WOW: wyborcy głosują na partię; kandydaci zawdzięczają miejsce na liście przywódcom. Wektor zależności wychylony w kierunku przywódców partii. Ograniczona zdolność elektoratu do rozliczenia polityków.
 9. 9. Sprawność ekonomiczna a OW  Do wcześniej przywołanych zalet WOW Lijphart dodał tezę że WOW zapewniają większą sprawność ekonomiczną (“Reflections– dimensions of democracy”. European Journal of Political Research, No. 31.1997; L. M. Crepaz, „Consensus vs majoritarian democracy: Political institutions and their impact on macroeconomic performance and industrial disputes”, CPS, 29, 1996);  L. Anderson: zależność staje się pozorna, gdy uwzględnić korporatyzm i autonomię banku centralnego (“The Implications of Institutional Design for Macroeconomic Performance: Reassessing the Claims of Consensus Democracy”. Comparative Political Studies, Vol. 34 No. 4, May, 2001)  „W świecie idealnym najbardziej właściwą konstelacją instytucjonalną dla osiągnięcia optymalnych warunków dla wyników makroekonomicznych okazała się większościowa ordynacja wyborcza, z korporacyjnym systemem godzenia interesów, oraz niezależnym bankiem centralnym” (Anderson, 448-449).
 10. 10. Torsten, Persson i Guido Tabellini, The Economic Effects of Constitutions. Cambridge, MA: MIT Press, 2003  W systemach większościowych, wydatki rządu centralnego są o ok. 3% PKB niższe niż w systemach o ordynacji proporcjonalnej;  Wydatki socjalne są o 2-3% niż przy ordynacji większościowej;  Deficyt budżetowy jest 1-2% niższy niż przy RP;  Wyższa proporcja indywidualnie wybranych kandydatów sprzyja niższej korupcji;  Państwa z mniejszymi okręgami wyborczymi cechuje niższa korupcja;  Wyższa proporcja indywidualnie wybranych kandydatów koreluje z wyższą wydajnością pracy;  Państwa z mniejszymi okręgami wyborczymi cechuje wyższa wydajność pracy.
 11. 11. Polityczny komentarz do Perssona i Tabelliniego Stosunkowo wyższy udział budżetu państwa w PKB, wyższe wydatki socjalne, oraz skłonność do deficytu budżetowego przy RP, sugerują związek z państwem opiekuńczym. Z kolei T. Iversen i D.Soskice dowodzą, że RP sprzyja rządom koalicji centro-lewicowych, podczas gdy ordynacja większościowe (plurality systems) partiom centro-prawicy. („Electoral Institutions and the Politics of Coalitions: Why Some Democracies Redistribute More Than Others”, APSR, 2006, no 100) Typ wartości: JOW, skuteczność rządów i rozliczalność wiąże się raczej z tradycją republikańską; gdy WOW - ze sprawiedliwością społeczną i paternalizmem.
 12. 12. Ordynacja wyborcza a korupcja polityczna  Lijphard, na gruncie teorii przyjął, że systemy konsensualne winien cechować niższy poziom korupcji. Wyniki jego badania na próbie 36 państw, choć nieistotne statystycznie, przeczą tej opinii.  Badania J. Kunicovej i S. Rose-Ackerman potwierdziły tezę Perssona i Tabelliniego, że system PR jest bardziej narażony na korupcję niż JOW (szczególnie wyraźne przy zamkniętych listach wyborczych oraz przy połączeniu PR z rządem prezydenckim).  Wyjaśniły to odwołując się do przeszkód w działaniu zbiorowym: 1/ tezy Mancura Olsona o związku między wielkością zbiorowości a tendencją do „jazdy na gapę” (free-ride); 2/ potrzeba koalicjanta osłabia konkurencję („Electoral Systems and Constitutional Structures as Constraints on Corruption”, BJPS, 2005).  W przypadku JOW efekt osłabiania konkurencji ma gerrymandering.  Oba argumenty dotyczą rozliczalności (accountability).
 13. 13. Ocena wyników badań Uwaga: Większość statystycznie istotnych wyników badań porównawczych nad ustrojami politycznymi cechuje raczej niski poziom korelacji. Efekty systemu wyborczego zależą od szeregu zmiennych kontekstowych: stanu społeczeństwa obywatelskiego, typu rządu, stanu wymiaru sprawiedliwości, terytorialnego ustroju państwa, organizacji administracji publicznej, ustroju samorządowego, itd.
 14. 14. Konsolidacja ustroju państwa jest procesem, gdzie liczy się czas i kolejność zdarzeń Sekwencja rozwoju i osiągania równowagi przez poszczególne sfery instytucjonalnych przebiega różnie, co wpływa na końcowy efekt ustrojowy. Przykład: badania porównawcze E. Etzioni-Halevy: kiedy partie polityczne umocnią kontrolę w systemie rządów zanim administracja publiczna okrzepnie i ustali swe misje i procedury, to będzie ona zbyt słaba, by obronić się przed inwazją partii, co skutkuje korupcją polityczną. Podstawą ustrojów konstytucyjno liberalnych jest równowaga między elementami państwa. Kiedy zostaje ona naruszona, pojawiają się różnego rodzaju zjawiska patologiczne.
 15. 15. Konkluzja  Nie ma rozwiązań powszechnie dobrych,  chociaż są takie, które są uniwersalnie złe  i takie, które w danej, konkretnej sytuacji są szkodliwe, choć w innych warunkach mogą okazać się właściwe.  Decyzja o ordynacji wyborczej jest kluczowym, ale nie jedynym, elementem inżynierii ustrojowej.  Regulacja konkurencji politycznej powinna służyć suwerenności obywatela tak, jak rynek - suwerenności konsumenta.  Decyzji o metodzie wyboru nie powinno się zostawić w rękach polityków. Ale, czy jest inne wyjście?
 16. 16. Dziękuję za uwagę

×