Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Sociālo tīklu audits un stratēģija

1.507 Aufrufe

Veröffentlicht am

IMA & LIAA Seminārs 2012
Digibrand

Sociālo tīklu audits un stratēģija

 1. 1. KĀ IZVĒLĒTIES PAREIZO VIRZIENU SOCIĀLAJOS TĪKLOS?VAI JŪSU UZŅĒMUMS VAR SASNIEGT SAVUAUDITORIJU SOCIĀLAJOS TĪKLOS? Sociālo tīklu analīze Pārdomātai sociālo mediju stratēģijai Attēls no viralblog.com
 2. 2. SOCIĀLIE TĪKLI LATVIJĀ Twitter 7% Facebook 23% Draugiem 70%  Draugiem: 1 200 000  Facebook: 386 000  Twitter: 120 000 / 40 000 Datu avots: Socialbakers / Gemius / Internet Marketing Group
 3. 3. SOCIĀLIE TĪKLI CITUR Tā ir tikai mūsu Latvija! Vai varam gūt labumu izmantojot sociālos tīklus arī ārvalstīs?
 4. 4. SOCIĀLIE TĪKLI UKRAINĀ Piemērs42 mln. 37 mln. 24 mln. 09.00 11.00 15.00 18.00 21.00 Internet daily visitors Datu avots: TNS Web Index, MMI Ukraine Index, TNS Ukraine February 2012
 5. 5. SOCIĀLIE TĪKLI UKRAINĀ Piemērs - Auditorija un tās sasniegšanas paņēmieni Banks Reach Non-standard decisions Insurance Engagement Media ad FMCG Mobile operators Big National providers budgets Lead generation Politicians Applications Car manufacturers Orders Fashion operators Sales Support Lead generation Regional providers Orders Applications Service Sales operators Average Support Travel operators budgets Real estate Actions Supermarkets Contests Loyalty Announcements
 6. 6. Neatkarīgi no ģeogrāfijas .. Ir jādomā – pirms dara
 7. 7. DABĪBAS KOPSKATS SECĪBAAUDITS APTAUJA ESOŠO INSTRUMENTU ANALĪZE ATSLĒGAS VĀRDU POPULARITĀTES ANALĪZE INTERNETA TELPAS MONITORINGS KONKURENTU AKTIVITĀŠU ANALĪZESTRATĒĢIJA DIGITĀLO MĒŖĶU UN VĪZIJAS FORMULĒŠANA KANĀLU IZVĒLE UN APRAKSTS LAIKA PLĀNS BUDŽETU SADALE NEPIECIEŠAMO RESURSU UZSKAITĪJUMS
 8. 8. DARBĪBASKOPSKATS Sociālo platformu izstrāde Konkurences pētījums sociālajos tīklos Izstrāde 25% Audits 25% Stratēģija 50% Vadlīniju, rekome ndāciju, konkrētu darbību izstrāde
 9. 9. DARBĪBASSECĪBA Statuss Stratēģija Tiek veikta uzņēmuma Izejoši no audita laikā esošo aktivitāšu iegūtajiem datiem tiek apkopošana sociālajos izstrādāts kopējo aktivitāšu tikos, analizēti to rezultāti. plānojums. Kopīgi tiek noskaidrotas Audits uzņēmuma vēlmes un mērķi ko tas vēlas sasniegt izmantojot sociālos tīklus. Konkurentu sociālo tīklu noteikšana un aktivitāšu monitorings. Pārējās interneta telpas (forumi, komentāri) monitorings.
 10. 10. DARBĪBASSECĪBA Izstrāde Uzturēšana Vadoties pēc izstrādātās Tiek veikta pirmā satura stratēģijas tiek izvietošana, iesaistīšanās reģistrēti, sasaistītas interešu nepieciešamās sociālo tīklu grupās, atgriezeniskās saites platformas, kā arī pielāgoti nodrošināšana. dizaini un informācijas sadaļas.
 11. 11. AUDITSAPTAUJA
 12. 12. AUDITSAPTAUJA Tiek izstrādāta un veikta aptauja interneta lietotāju vidū, kuras rezultātā tiek iegūti dati, kurus apstrādājot iegūstam precīzu klienta mērķgrupas attēlojumu, t.i. Kādas interneta vietnes tas apmeklē, kurām interneta vietnēm –tajās iegūtai informācijai visvairāk uzticas, utt..
 13. 13. AUDITSESOŠO INSTRUMENTU ANALĪZE Tiek izvērtēti klienta rīcībā esošo interneta mārketinga instrumentu esamība un to pielietošana. Tiek veikta arī konkurentu pielietoto instrumentu noteikšana.
 14. 14. AUDITSATSLĒGAS VĀRDU POPULARITĀTES ANALĪZE Tiek veikta Google meklēšanas serveru telpas pieprasījumu analīze gada šķērsgriezumā. Rezultātā tiek iegūta precīza meklēšanas serveru statistika, kurā attēlojas nozarei atbilstošo atslēgas vārdu pieprasījumu tendences (aktivitāte, sezonalitāte, u.c.) Nākamajā slaidā apskatāms piemērs.
 15. 15. AUDITSATSLĒGAS VĀRDU POPULARITĀTES ANALĪZE 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Okt 2010 Jūl 2010 Jūn 2010 Apr 2010 Jan Dec Nov Sep Aug Maijs Mar Feb mājokļa kredīts 140 210 170 140 140 140 91 110 140 140 91 91 nauda 14800 14800 12100 9900 9900 9900 8100 12100 14800 12100 12100 12100 pārdod māju 2400 3600 2900 3600 4400 3600 3600 3600 4400 3600 2900 2900 naudas aizdevumi 1600 1300 1300 1300 1000 1000 1000 1300 1300 1300 1000 1300 naudas aizdevums 1600 1300 1300 1300 1000 1000 1000 1300 1300 1300 1000 1300 naudas kredīts 1300 1300 1300 1600 1300 1300 1900 1900 2400 2900 1900 2400 krediti 18100 18100 14800 12100 12100 12100 8100 12100 12100 14800 9900 12100 aizdevumi 4400 3600 2900 3600 2900 2900 2900 4400 4400 3600 2900 3600 kredīts 40500 40500 33100 33100 33100 33100 27100 33100 33100 40500 27100 27100 aizdevums 6600 5400 4400 5400 4400 4400 3600 4400 5400 4400 2900 3600
 16. 16. AUDITSINTERNETA TELPAS MONITORINGS Tiek veikta klienta un tā konkurentu sociālo aktivitāšu analīze interneta telpā, t.i. Informācija sociālajos tīklos, interneta lietotāju viedokļu summēšana. Rezultātā iegūstam interneta telpas kopējā noskaņojuma atainojumu. FIKSĒJAM DISKUSIJU IEVADĀM MONITORINGA SISTĒMĀ IZVĒLAMIES ATSLEGAS VĀRDU
 17. 17. AUDITSKONKURENTU AKTIVITĀŠU ANALĪZE Kā jau tika minēts iepriekšējos slaidos, tiek noteiktas konkurentu sociālo aktivitāšu vietas un tās auditētas. Tiek apskatīts vispārējo aktivitāšu daudzums, intensivitāte, publicētās informācijas tālāka izplatīšanās sociālajos tīklos. Nākamajos slaidos ir parādīti daži piemēri..
 18. 18. AUDITSKONKURENTU AKTIVITĀŠU ANALĪZE LATVIJAS RADIO FACEBOOK RESURSI Kanāls Fani Statuses Galerija Diskusijas Apraksti Pasākumi Aplikācijas www.latvijasradio.lv Latvijas-Radio 44 57 ir nav ir ir nav twitter.com/lrzinas Latvijas-Radio-4 74 13 ir nav ir ir nav twitter.com/LR1pecpusdiena twitter.com/LR_info FACEBOOK GROUP facebook.com/pages/Latvijas-Radio Kanāls Biedri Statuses Galerija Diskusijas Apraksti Pasākumi Video facebook.com/pages/Latvijskoe-radio-4 - - - - - - - - TWITTER DRAUGIEM Kanāls Tweets Following Followers Listed Kanāls Sekotāji Jaunumi Galerija "Runā" lrzinas 422 28 948 91 lr2humoratops 368 2 ir ir LR1pecpusdiena 506 680 680 40 www.latvijasradio.lv 187 36 ir ir LR_info 698 341 541 29 Dzintris 2034 203 1143 58 SEKOMAN YOUTUBE Kanāls Sekotāji Ierkaksti Aplikācijas Komentāri Kanāls Views Subsribers Aplikācijas "Runā" - - - - - - - - - - Piemērā redzama Latvijas Radio aktivitāšu pārskats sociālajos tīklos
 19. 19. AUDITSKONKURENTU AKTIVITĀŠU ANALĪZE Fans Content Engagement Rate Quality Page Score Growth rate Piemērā Facebook lapu salīdzinājums
 20. 20. AUDITSKONKURENTU AKTIVITĀŠU ANALĪZE Fans Content Engagement Rate Quality Page Score Growth rate Piemērā Facebook lapu salīdzinājums
 21. 21. AUDITSKONKURENTU AKTIVITĀŠU ANALĪZE Fans Content Engagement Rate Quality Page Score Growth rate Piemērā Facebook lapu salīdzinājums
 22. 22. AUDITSKONKURENTU AKTIVITĀŠU ANALĪZE Followers Retweet Tweet density Tweet timeline Daily tweets Frequency Piemērā Twitter salīdzinājums
 23. 23. STRATĒĢIJADIGITĀLO MĒŖĶU UN VĪZIJAS FORMULĒŠANA
 24. 24. STRATĒĢIJADIGITĀLO MĒŖĶU UN VĪZIJAS FORMULĒŠANA Tiek caurskatīta uzņēmuma vispārējā darbība publiskajā telpā.  Noskaidroti uzņēmuma vispārējie mērķi  uzstādījumi to esošais statuss  nākotnes vīzija un plānojumi. Izejoši no iegūtās informācijas, tā tiek apkopota un radīta konkrētu mērķu un vīzijas apraksts, kas jau tālāk tiek izmantota to realizācijā.
 25. 25. STRATĒĢIJAKANĀLU IZVĒLE UN APRAKSTS Izejoši no iegūtajiem datiem (aptauja, konkurentu darbības sociālajos tīklos, u.c.) Tiek izstrādāta vēlamo sociālo tīklu aktivizācijas paka, kas sevī iekļauj:  sociālo tīklu platformu uzskaitījumu  vēlamo nosaukumu pielietojumu  (dažos gadījumos tiek ņemta vērā nozarei tuvo atslēgas vārdu popularitāte)  dizaina rekomendācijas  struktūras rekomendācijas  satura rekomendācijas
 26. 26. STRATĒĢIJALAIKA PLĀNS Tiek izstrādāts uzņēmuma interneta mārketinga aktivitāšu laika plānojums gada garumā. Laika plānojums satur:  Konkrētu darbību secību  Katras darbības realizācijas pozīcijas  Katras aktivitātes darbības ilgumu (ņemot vērā kopējās mārketinga plānojuma nianses un sezonalitātes īpatnības). Izstrādāto laika plānu ir iespējas integrēt kopējā uzņēmuma mārketinga aktivitāšu plānojumā.
 27. 27. STRATĒĢIJABUŽETU SADALE Pamatojoties uz iepriekšējā slaidā minēto laika plānojumu ar darbību uzskaitījumu, iespējams efektīvi optimizēt mārketinga izdevumus, t.i. Pārskatāmā veidā redzēt, kādas ir prioritātes, kuri kanāli atbilstoši izmaksām ir visefektīvākie, u.c. Papildus laika plānam & minēto darbību uzskaitījumam tiek parādītas arī to izmaksas. Kā rezultātā uzņēmums var izvērtēt lietderīgumu un izplānot mārketinga budžetu un tā pieejamības intervālus gada griezumā. Darbību sadale pēc prioritātēm Citu pieredzes izmantošana Labākā izpildītāja piesaiste Mārketinga budžeta optimizācija Labākā risinājuma noteikšana Darbību plānojums pa datumiem
 28. 28. STRATĒĢIJANEPIECIEŠAMO RESURSU UZSKAITĪJUMS Tiek veikta nepieciešamo resursu noteikšana interneta telpas stratēģijas realizācijai, t.i. Iesaistīto pušu uzskaitījums. Piemēram, Integrētā Sociālo tīklu kampaņas realizācijā var būt nepieciešama vairāku pušu iesaistīšanās (zemāk uzskaitīta maksimālā pušu iesaiste):  Radošā aģentūra (radošā koncepta izstrāde)  Digitālā aģentūra (radošā koncepcijas realizācija)  Mediju aģentūra (mediju kampaņas izstrāde & izvietošana)  PR aģentūra (atgriezeniskās saites nodrošināšana sociālajos tīklos & forumos)  Digitālā aģentūra (monitorings, procesu kvalitātes uzraudzība)
 29. 29. Paldies!Stratēģiskais plānotājsEdgars Strolisedgars@digibrand.lv+371 20306700 - strolis

×