Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Kompetenshöjning - Vad är det

  1. Kompetensutvecklingens betydelse för arbetslivet och din personliga utveckling
  2. Alpha Competence Bolaget grundades 2002 Huvudkontor i Alingsås Tobias Strandh Utbildning hela Sverige Sälj/Affärsutvecklare En leverantör, All utbildning Inom utbildning sen 2004 Van nätverkare Stort kontaktnät 2011 blev Alpha Competence utvald (bland 29 utbildningsföretag) som bästa utbildningsleverantör med högsta kvalitet och genuin serviceanda under ett ESF- projekt i Västsverige som pågått under två års tid och omfattat 30 olika bolag inom olika branscher med varierande kompetensbehov.
  3. Några av våra kunder - som vi arbetar allra närmst med Stora Enso = Microsoft Office – Presentationsteknik – Förhandlingsteknik – Kemikaliehantering – Engelska SAAB = Presentationsteknik, teamutbildning – assistentutbildning Fortum = Ledarskap – Lean, 5S, Produktionseffektivitet Statens Provningsanstalt = Arbetsmiljö Grund – Arbetsmiljö Fördjupning – Microsoft Office – Engelska – Härdplastutbildning – Grafiska utbildningar (Adobe) Metsä Tissue AB = Microsoft Office utbildning, ca 50 dagar för ungefär 180 personer Svenska Fönster AB – Office 2010, Excel och projektledning AB Volvo = Projektledning – Engelska Teknisk konversation, Microsoft Office, Nätverksutbildning Alingsås Kommun = Microsoft Office, Presentationsteknik – NLP – Konflikthantering – Arbetsrätt Fryshuset & Luftfartsverket = ca 25 personer var på UGL
  4. Kompetensutveckling – Vad är det… Vad är kompetens? Hur kan man få den? Vad ska vi göra med den? Hållbarheten? Dåtid kontra framtid? Ordet kompetens används ofta i begreppet kompetensutveckling. Kompetensutveckling definieras som att man "ökar sin förmåga att klara av olika krav som ställs i en viss situation inom en viss verksamhet".
  5. Vad är kompetens? Kompetens = Affärsnytta Kompetens = Utveckling Kompetens = Förtroende Kompetens = Existens Vad innebär kompetens för dig och ditt bolag?
  6. Hur får man kompetens? Nyfikenhet Ihärdighet Repetition Tidningar, Webben, E-learning Klassrumsutbildning, Praktik (!)
  7. Vad gör vi med kompetensen? Rätt sak på rätt plats… Ta till vara på kreativitet Underhåll kompetensen Alltid uppdaterad!
  8. ”Bäst före datum” på kompetens!? Fortfarande användbar? Finns bättre alternativ? När hände något sist? Verkstadschefen – ”Tänk om jag satsar på utbildning för alla och någon konkurrent snor över hela gänget!?? VD’n – ”Tänk om du inte satsar på kompetenshöjning och alla stannar kvar…”
  9. Kompetens – Dåtid kontra framtid Förr var det ofta så att utbildning var något man gjorde innan man började arbeta ”på riktigt”… nu ser allt fler att utbildning är en del av den dagliga utvecklingen… Hur stor budget hade ni för kompetenshöjning under förra året? Hur uppmuntrar ni era medarbetare till att bli ännu bättre på vad de gör? Om en tredagarskurs gör att var och en av de som går utbildningen klarar sin uppgifter på 55 minuter istället för 60… hur lång tid tar det innan ni börjar göra vinst på utbildningen?
  10. All Utbildning – En leverantör!
Anzeige