Anzeige

Kompetenspartner - Alpha Competence

CEO @Republify um Republify
25. Oct 2012
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Kompetenspartner - Alpha Competence

  1. Effektiv kompetensutveckling Inom Ditt Företag
  2. Önskat Utfall / Målsättning Dra nytta av skalfördelar inom företaget och ”siterna” I Sverige och övriga Världen Sänka den relativa utbildningskostnaden för ”Skall utbildningar” och Vanliga utbildningar med minst x% Minska administrativa kostnader för kompetenförsörjningsprocessen Stärkt kontroll och uppföljning avseende efterlevnad av lagstadgade utbildningar. Kraftigt förenklad hantering av planering & genomförande av utbildningar. Frigjord tid för verksamhetens chefer & ledare för fokus på kärnprocesserna. Stärkt varumärke på arbetsmarknaden.
  3. Alpha Competence Startades i Bollnäs 2002, idag kontor i Alingsås och Stockholm. Levererar årligen ca 300 utbildningar över hela Sverige Särskiljer sig genom att fokusera på att erbjuda prismässigt konkurrenskraftiga utbildningar byggda på den unika kundens behov. Leverans genom ett stort nätverk av lärare/konsulter som kontinuerligt utvärderas & kvalitetssäkras. ”Den värdeskapande kompetenspartnern som är enklast och snabbast att samarbeta med”
  4. Alpha Competence, partner i Kompetensadministration Lång erfarenhet av genomförande av berörda ”Måste utbildningar” och vanliga utbildningar Snabb tillgång till kompetenta lärare inom flera olika områden Bevisat hög kvalitet i utbildningsgenomförande Har som Vision att skapa mervärde för kunden Kan erbjuda kompletterande IT-system för administration av kompetensprocessen ”Den värdeskapande kompetenspartnern som är enklast och snabbast att samarbeta med”
  5. Struktur i möjligt upplägg Ditt • Sammanställning av totalt företags tillstånd och utbildningsbehov ”siter” • Tillgång till medarbetardata & utbildningsstatus (uppkopplad IT-lösning eller manuellt) 3. Genomförande 2. Utbildnings 1. Kontroll på administration planering utbildningsstatus • Anmälan sköts av Alpha- • Sammanställning av • Tillgång till information Övriga • Information om Certifikat- & Competence i samarbete med berörd chef/enhet utbildningsbehov per enhet. avseende utbildnings- certifikat & tillstånd tillstånds-status • Tydligt input till Alpha- • Sammanställt behov & budget • Säkring av utbildare & utbildningsbudgetering. (Skall utbildningar) kunder • Full utbildningsadminstration genomförandeplats • Baserat på det totala behovet (Minskad komplexitet & • Kurskallelse planeras rätt antal byråkrati) utbildningstillfällen per • Utvärdering av utbildning utbildning • Lägre utbildningskostnader • Uppdatering av utbildningsregister
  6. Partnerskapstrappan Totalpartner i kompetens och HR-frågor Koordinering av andra utbildningsområden •Datautbildning •Projektledning •Ledarskap •Lean Produktion Samordning, •Utbildningswebb (Intranet) koordinering och Förtroende effektivisering av Leverans av tex: skallkravsutbildningar •Truckkort A •Truckkort B •Hjullastare •Mobila Plattformar •El utbildningar •HLR/LABC •Arbetsmiljöutbildningar •Traversutbildningar •Repetition av truckkort Tid
Anzeige