Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ТРАХЕОТОМИЈАИзработил : СТОЈАНКА ПАЛКО 17-група
ТРАХЕОТОМИЈА-историски         прегледТрахеотомија е една од најстарите хируршки процедури.Првата трахеотомија д...
ТРАХЕОТОМИЈАТрахеотомија е хируршка интервенција со која артифициелно се отвара трахеата во нејзиниот цервикален дел.  Е...
ИНДИКАЦИИ:1. Опструкција на горните дишни патиштаКонгенитални    Горна трахеална стеноза,ларингеална циста,    .  ...
ИНДИКАЦИИ:2. За тоалета и отсранување на  секрети од дишните патишта3. За по брза,лесна и сигурна  оксигенација4. Анафил...
ПРЕОПЕРАТИВНИ ПОСТАПКИ Анамнеза Клинички преглед  -Генерален  -(ОРЛ)  -Граден кош(инспек,аускултација)  -Егзаминации...
ПРЕОПЕРАТИВНИ ПОСТАПКИ Испитувања  -ртг снимки на врат,CT Избор ендотрахеални канили и инструментариум за интервенц...
ВИДОВИ НА ТРАХЕАЛНИ КАНИЛИ
ВИДОВИ НА ТРАХЕАЛНИКАНИЛИСпоред материјалот се делат на :Метални СребрениПластични Polyvinchloride(PVC) Силиконски
.  СЕТ ЗА ТРАХЕОТОМИЈА
АНАТОМИЈА ТРАХЕАТА е дел од дишните патишта,а се протега од ларинкс(крикоидната ‘рскавица) во висина на (C6) до негови...
ТРАХЕОТОМИЈА МОЖЕ ДА БИДЕ:
УРГЕНТНА ТРАХЕОТОМИЈА      ( cricothyroidotomy )Се прави при ургентни состојби,треба да се изведува доста брзо и ен...
Инцизија 0,5-1cm под крикоидната`рскавица ,над incisura jugularis sterni               Ретрахирање на стерн...
Предната страна на трахеата е покриена само со кожа и вратна фасција.Во височина 2 и 3 трахеална ‘рскавица на неа лежи (is...
Потоа во отворот на трахеата се става трахеална канила која е составена од внатрешен и надворешен дел.Внатрешниот дел на...
ХИРУРШКА ТРАХЕОТОМИЈАЗа изведување на хируршката трахеотомија за разлика од ургентната е потребна хируршка сала и секако...
ХИРУРШКА ТРАХЕОТОМИЈА Инцизијата се прави помеѓу вториот и третиот трахеален прстен почнувајки од доле кон нагоре.Работе...
ХИРУРШКА ТРАХЕОТОМИЈА
ХИРУРШКА ТРАХЕОТОМИЈАТрахеалната канила на нејзиниот крај содржи балон со цел да се превенираат секретите да стигнат...
ХИРУРШКА ТРАХЕОТОМИЈАНа крај поставањето наканилата сеправаат сутуриоколу трахеалнатаканила.
ПОСТ-ОПЕРАТИВНОМЕНАЏИРАЊЕRtg-снимка вратЈаки аналгетициАнтибиотициI.V Течности доколку не се толерира внесување перора...
ДЕКАНИЛМАНДеканилман се врши кога нема веке потреба за носење на трахеалната канила.Ако болниот ја носел канилата само не...
ДЕКАНИЛМАНДоколку болниот ја носел канилата долго време,деканилманот мора да биде постепено(постепено намалување на бројо...
ДЕКАНИЛМАННа овој начин болниот почнува да диши на ларинкс.После вадење на канилата,во случаеви кога таа долго време сто...
ШТО АКО НЕ ОДИКАКО ШТО ТРЕБА ???
ШТО ДА СЕ НАПРАВИ?Секогаш да се оди по АBCСекогаш да се оди по АBC (airway,breathing,circulation) (airway,breathing,cir...
ОТЕЖНАТ ДЕКАНИЛМАНПод отежнат деканилман се подразбира состојба кога болниот не може да диши без канила. Отежнат деканил...
ОТЕЖНАТ ДЕКАНИЛМАНЗа да се избегне оваа компликација потребно е да се смени должината на канилата после секои 2-3 дена,...
КОМПЛИКАЦИИСтадиум  Компликации
КОМПЛИКАЦИИСтадиум   Компликации
ВИ БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Traheotomija

1.837 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Traheotomija

 1. 1. ТРАХЕОТОМИЈАИзработил : СТОЈАНКА ПАЛКО 17-група
 2. 2. ТРАХЕОТОМИЈА-историски прегледТрахеотомија е една од најстарите хируршки процедури.Првата трахеотомија датира во 3600 г. п.н.е во Египет.Asclepiades од Персија е првиот човек кој правел трахеотомија во 100 г. п.н.е.Првата успешна трахеотомија ја изведил италианскиот доктор Antonio Musa Brasavola во 15.век
 3. 3. ТРАХЕОТОМИЈАТрахеотомија е хируршка интервенција со која артифициелно се отвара трахеата во нејзиниот цервикален дел. Е една од најургентните интервенции во медицината.
 4. 4. ИНДИКАЦИИ:1. Опструкција на горните дишни патиштаКонгенитални Горна трахеална стеноза,ларингеална циста, . трахео-езофагеални аномалии,или ... . хемангиома на лариксИнфективни Акутен епиглотитис,ларинготрахеобронхитис дифтерија или Ludwig’s anginaМалигни тумори Тумори на ларинкс,јазик,фаринксТраума Огнострелни повреди,повреди со нож инхалација на чад,пиење корозивна течностСтрано тело Проголтано или инхалирано страно тело на горните дишни патишта
 5. 5. ИНДИКАЦИИ:2. За тоалета и отсранување на секрети од дишните патишта3. За по брза,лесна и сигурна оксигенација4. Анафилактичен шок5. За вештачко дишење6. За ендотрахеална анестезија7. За операции на глава и врат
 6. 6. ПРЕОПЕРАТИВНИ ПОСТАПКИ Анамнеза Клинички преглед -Генерален -(ОРЛ) -Граден кош(инспек,аускултација) -Егзаминации за глава и врат
 7. 7. ПРЕОПЕРАТИВНИ ПОСТАПКИ Испитувања -ртг снимки на врат,CT Избор ендотрахеални канили и инструментариум за интервенцијата
 8. 8. ВИДОВИ НА ТРАХЕАЛНИ КАНИЛИ
 9. 9. ВИДОВИ НА ТРАХЕАЛНИКАНИЛИСпоред материјалот се делат на :Метални СребрениПластични Polyvinchloride(PVC) Силиконски
 10. 10. . СЕТ ЗА ТРАХЕОТОМИЈА
 11. 11. АНАТОМИЈА ТРАХЕАТА е дел од дишните патишта,а се протега од ларинкс(крикоидната ‘рскавица) во висина на (C6) до неговиот раздвој(bifurcatio tracheae) во висина на (Т5) Има цевковидна форма,во вратниот дел се наоѓа во средишната линија ДОЛЖИНА:10-12 cm ДИЈАМЕТАР:15-20 mm
 12. 12. ТРАХЕОТОМИЈА МОЖЕ ДА БИДЕ:
 13. 13. УРГЕНТНА ТРАХЕОТОМИЈА ( cricothyroidotomy )Се прави при ургентни состојби,треба да се изведува доста брзо и енергично со скалпел врз сите слоеви на строго средната линија на вратот.Не се води сметка за асепса или анестезија,пред се е битно да се отвори трахеа за да се овозможи дишење на пациентот.
 14. 14. Инцизија 0,5-1cm под крикоидната`рскавица ,над incisura jugularis sterni Ретрахирање на стернотиреоидните мускули латерално
 15. 15. Предната страна на трахеата е покриена само со кожа и вратна фасција.Во височина 2 и 3 трахеална ‘рскавица на неа лежи (isthmus glandulae thyroideae)таму е и местото каде треба да се прави инцизијата за трахеотомија.Има вертикална димензија 5-10 мм.Треба да се помести нагоре од трахеата за да се направи инцизија помеѓу втората и третата трахеална ‘рскавица. 5-10 mm
 16. 16. Потоа во отворот на трахеата се става трахеална канила која е составена од внатрешен и надворешен дел.Внатрешниот дел на канилата мора често да се вади,да се исчисти од секретот што доаѓа од долните дишни патишта.За време на чистењето на внатрешниот дел на канилата надворешниот дел останува на место.
 17. 17. ХИРУРШКА ТРАХЕОТОМИЈАЗа изведување на хируршката трахеотомија за разлика од ургентната е потребна хируршка сала и секако повеке време.Пациентот треба да лежи на грб,со подметната тврда перница под вратот.За разлика од ургентната трахеотомија тука е потребно пациентот да биде под општа анестезија.
 18. 18. ХИРУРШКА ТРАХЕОТОМИЈА Инцизијата се прави помеѓу вториот и третиот трахеален прстен почнувајки од доле кон нагоре.Работејки на овој начин се избегнува можна повреда на крвни садови.Инцизијата може да биде трансверсална или Y лонгитудинална,се препорачува и во форма на(Y) поради тоа што отстранувањето на канилата не е отежната. После направената инцизија на кожа се препарираат сите слоеви на ткива во медијалната линија до стеснувањето на тиреоидната жлезда,која понекогаш ако е потребно може да се сечи за да се има преглед на вториот трахеален
 19. 19. ХИРУРШКА ТРАХЕОТОМИЈА
 20. 20. ХИРУРШКА ТРАХЕОТОМИЈАТрахеалната канила на нејзиниот крај содржи балон со цел да се превенираат секретите да стигнат до белите дробови
 21. 21. ХИРУРШКА ТРАХЕОТОМИЈАНа крај поставањето наканилата сеправаат сутуриоколу трахеалнатаканила.
 22. 22. ПОСТ-ОПЕРАТИВНОМЕНАЏИРАЊЕRtg-снимка вратЈаки аналгетициАнтибиотициI.V Течности доколку не се толерира внесување перорално
 23. 23. ДЕКАНИЛМАНДеканилман се врши кога нема веке потреба за носење на трахеалната канила.Ако болниот ја носел канилата само неколку дена,доволно е канилата само да се извлечи,додека раната на вратот сама ке се затвори.
 24. 24. ДЕКАНИЛМАНДоколку болниот ја носел канилата долго време,деканилманот мора да биде постепено(постепено намалување на бројот на канилата,за нејзиниот отвор постепено да зарасне)
 25. 25. ДЕКАНИЛМАННа овој начин болниот почнува да диши на ларинкс.После вадење на канилата,во случаеви кога таа долго време стоела,тогаш трахеостома мора хируршки да се затвори.
 26. 26. ШТО АКО НЕ ОДИКАКО ШТО ТРЕБА ???
 27. 27. ШТО ДА СЕ НАПРАВИ?Секогаш да се оди по АBCСекогаш да се оди по АBC (airway,breathing,circulation) (airway,breathing,circulation)Причинител за проблеми е најчесто блокиранаПричинител за проблеми е најчесто блокиранаканилаканила Во таков случај треба итно да се отсрани Во таков случај треба итно да се отсрани канилата канилата Ефективно е да се направи директна Ефективно е да се направи директна вентилација преку устата вентилација преку устата
 28. 28. ОТЕЖНАТ ДЕКАНИЛМАНПод отежнат деканилман се подразбира состојба кога болниот не може да диши без канила. Отежнат деканилман настанува како последица на стеноза на ларинксот која по правило се јавува кога има висок отвор на трахеа. Кај ваков вид на отвор канилата врши притисок на крикоидната `рскавица после што се развива стеноза. До отежнат деканилман може да дојде и после појава на гранулација во пределот на трахеостомата и на задниот зид на трахеата,на местото каде долната ивица на канилата врши притисок на трахеата.
 29. 29. ОТЕЖНАТ ДЕКАНИЛМАНЗа да се избегне оваа компликација потребно е да се смени должината на канилата после секои 2-3 дена,на тој начин се спречува континуирано вршење притисок на истото место. Отежнат деканилман може да се јави и како последица на психички карактер.Тоа најчесто се случува кај болни кои се гушиле пред трахеотомија,тие осеќат страв да дишат без канила
 30. 30. КОМПЛИКАЦИИСтадиум Компликации
 31. 31. КОМПЛИКАЦИИСтадиум Компликации
 32. 32. ВИ БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО

×