Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Nächste SlideShare
Kista Idea City/Lab - Bergen
Weiter

1

Teilen

Framtidens bibliotek härnösand

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Framtidens bibliotek härnösand

 1. 1. Kontinuitet och utveckling -bibliotekets roll i en föränderlig värld F R A M T I D E N S B I B L I O T E K Ett seminarium om biblioteksutveckling och yrkesroller @Sambiblioteket Härnösand, Torsdag 20 oktober 2011
 2. 2. CC: Broken Cities http://www.flickr.com/photos/brokencities/5865119585/
 3. 3. CC: Awlxz http://www.flickr.com/photos/avlxyz/3449586218/
 4. 6. Agenda
 5. 7. Framtidens bibliotek? bibliotek? <ul><li>ett API för inkludering </li></ul><ul><li>vårt kollektiva minne </li></ul><ul><li>miljö för (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>ett sammanhang, ej byggnad </li></ul><ul><li>inbäddat </li></ul><ul><li>kollaborativt och agilt </li></ul><ul><li>= biblioteksmedarbetaren </li></ul><ul><li>en långsam plats </li></ul><ul><li>mobilt API för inkludering </li></ul><ul><li>minnesfaciliterare </li></ul><ul><li>vägvisare till (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>i ett sammanhang = mobil </li></ul><ul><li>inbäddad </li></ul><ul><li>kollaborativ och agil </li></ul><ul><li>= biblioteket (varumärket) </li></ul><ul><li>en långsam förebild </li></ul>Framtidens bibliotekarie?
 6. 8. Framtidens bibliotek? bibliotek? <ul><li>ett API för inkludering </li></ul><ul><li>vårt kollektiva minne </li></ul><ul><li>miljö för (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>ett sammanhang, ej byggnad </li></ul><ul><li>inbäddat </li></ul><ul><li>kollaborativt och agilt </li></ul><ul><li>= biblioteksmedarbetaren </li></ul><ul><li>en långsam plats </li></ul><ul><li>mobilt API för inkludering </li></ul><ul><li>minnesfaciliterare </li></ul><ul><li>vägvisare till (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>i ett sammanhang = mobil </li></ul><ul><li>inbäddad </li></ul><ul><li>kollaborativ och agil </li></ul><ul><li>= biblioteket (varumärket) </li></ul><ul><li>en långsam förebild </li></ul>Framtidens bibliotekarie?
 7. 9. Framtidens bibliotek? bibliotek? <ul><li>ett API för inkludering </li></ul><ul><li>vårt kollektiva minne </li></ul><ul><li>miljö för (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>ett sammanhang, ej byggnad </li></ul><ul><li>inbäddat </li></ul><ul><li>kollaborativt och agilt </li></ul><ul><li>= biblioteksmedarbetaren </li></ul><ul><li>en långsam plats </li></ul><ul><li>mobilt API för inkludering </li></ul><ul><li>minnesfaciliterare </li></ul><ul><li>vägvisare till (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>i ett sammanhang = mobil </li></ul><ul><li>inbäddad </li></ul><ul><li>kollaborativ och agil </li></ul><ul><li>= biblioteket (varumärket) </li></ul><ul><li>en långsam förebild </li></ul>Framtidens bibliotekarie?
 8. 10. Framtidens bibliotek? bibliotek? <ul><li>ett API för inkludering </li></ul><ul><li>vårt kollektiva minne </li></ul><ul><li>miljö för (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>ett sammanhang, ej byggnad </li></ul><ul><li>inbäddat </li></ul><ul><li>kollaborativt och agilt </li></ul><ul><li>= biblioteksmedarbetaren </li></ul><ul><li>en långsam plats </li></ul><ul><li>mobilt API för inkludering </li></ul><ul><li>minnesfaciliterare </li></ul><ul><li>vägvisare till (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>i ett sammanhang = mobil </li></ul><ul><li>inbäddad </li></ul><ul><li>kollaborativ och agil </li></ul><ul><li>= biblioteket (varumärket) </li></ul><ul><li>en långsam förebild </li></ul>Framtidens bibliotekarie?
 9. 11. Framtidens bibliotek? bibliotek? <ul><li>ett API för inkludering </li></ul><ul><li>vårt kollektiva minne </li></ul><ul><li>miljö för (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>ett sammanhang, ej byggnad </li></ul><ul><li>inbäddat </li></ul><ul><li>kollaborativt och agilt </li></ul><ul><li>= biblioteksmedarbetaren </li></ul><ul><li>en långsam plats </li></ul><ul><li>mobilt API för inkludering </li></ul><ul><li>minnesfaciliterare </li></ul><ul><li>vägvisare till (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>i ett sammanhang = mobil </li></ul><ul><li>inbäddad </li></ul><ul><li>kollaborativ och agil </li></ul><ul><li>= biblioteket (varumärket) </li></ul><ul><li>en långsam förebild </li></ul>Framtidens bibliotekarie?
 10. 12. Framtidens bibliotek? bibliotek? <ul><li>ett API för inkludering </li></ul><ul><li>vårt kollektiva minne </li></ul><ul><li>miljö för (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>ett sammanhang, ej byggnad </li></ul><ul><li>inbäddat </li></ul><ul><li>kollaborativt och agilt </li></ul><ul><li>= biblioteksmedarbetaren </li></ul><ul><li>en långsam plats </li></ul><ul><li>mobilt API för inkludering </li></ul><ul><li>minnesfaciliterare </li></ul><ul><li>vägvisare till (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>i ett sammanhang = mobil </li></ul><ul><li>inbäddad </li></ul><ul><li>kollaborativ och agil </li></ul><ul><li>= biblioteket (varumärket) </li></ul><ul><li>en långsam förebild </li></ul>Framtidens bibliotekarie?
 11. 13. Framtidens bibliotek? bibliotek? <ul><li>ett API för inkludering </li></ul><ul><li>vårt kollektiva minne </li></ul><ul><li>miljö för (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>ett sammanhang, ej byggnad </li></ul><ul><li>inbäddat </li></ul><ul><li>kollaborativt och agilt </li></ul><ul><li>= biblioteksmedarbetaren </li></ul><ul><li>en långsam plats </li></ul><ul><li>mobilt API för inkludering </li></ul><ul><li>minnesfaciliterare </li></ul><ul><li>vägvisare till (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>i ett sammanhang = mobil </li></ul><ul><li>inbäddad </li></ul><ul><li>kollaborativ och agil </li></ul><ul><li>= biblioteket (varumärket) </li></ul><ul><li>en långsam förebild </li></ul>Framtidens bibliotekarie?
 12. 14. Framtidens bibliotek? bibliotek? <ul><li>ett API för inkludering </li></ul><ul><li>vårt kollektiva minne </li></ul><ul><li>miljö för (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>ett sammanhang, ej byggnad </li></ul><ul><li>inbäddat </li></ul><ul><li>kollaborativt och agilt </li></ul><ul><li>= biblioteksmedarbetaren </li></ul><ul><li>en långsam plats </li></ul><ul><li>mobilt API för inkludering </li></ul><ul><li>minnesfaciliterare </li></ul><ul><li>vägvisare till (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>i ett sammanhang = mobil </li></ul><ul><li>inbäddad </li></ul><ul><li>kollaborativ och agil </li></ul><ul><li>= biblioteket (varumärket) </li></ul><ul><li>en långsam förebild </li></ul>Framtidens bibliotekarie?
 13. 15. Framtidens bibliotek? bibliotek? <ul><li>ett API för inkludering </li></ul><ul><li>vårt kollektiva minne </li></ul><ul><li>miljö för (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>ett sammanhang, ej byggnad </li></ul><ul><li>inbäddat </li></ul><ul><li>kollaborativt och agilt </li></ul><ul><li>= biblioteksmedarbetaren </li></ul><ul><li>en långsam plats </li></ul><ul><li>mobilt API för inkludering </li></ul><ul><li>minnesfaciliterare </li></ul><ul><li>vägvisare till (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>i ett sammanhang = mobil </li></ul><ul><li>inbäddad </li></ul><ul><li>kollaborativ och agil </li></ul><ul><li>= biblioteket (varumärket) </li></ul><ul><li>en långsam förebild </li></ul>Framtidens bibliotekarie?
 14. 16. Framtidens bibliotek? bibliotek? <ul><li>ett API för inkludering </li></ul><ul><li>vårt kollektiva minne </li></ul><ul><li>miljö för (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>ett sammanhang, ej byggnad </li></ul><ul><li>inbäddat </li></ul><ul><li>kollaborativt och agilt </li></ul><ul><li>= biblioteksmedarbetaren </li></ul><ul><li>en långsam plats </li></ul><ul><li>mobilt API för inkludering </li></ul><ul><li>minnesfaciliterare </li></ul><ul><li>vägvisare till (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>i ett sammanhang = mobil </li></ul><ul><li>inbäddad </li></ul><ul><li>kollaborativ och agil </li></ul><ul><li>= biblioteket (varumärket) </li></ul><ul><li>en långsam förebild </li></ul>Framtidens bibliotekarie?
 15. 17. Blå linjen
 16. 18. http://www.youtube.com/watch?v=63bvfCNqGPk&feature=related
 17. 19. Miljonprogram
 18. 20. Kista Science City
 19. 21. Kista Science City <ul><li>Ett av världens mest mångteknologiska områden. En av världens snabbast växande vetenskapsstäder och ICT-kluster (främst telecom) där företag, forskare och studenter samverkar för att utvecklas enligt en Triple Helix -modell. </li></ul><ul><li>Ett av världens mest mångspråkiga områden </li></ul>
 20. 24. Järvalyftet <ul><li>Stockholms stads och andra aktörers satsning på social och ekonomisk utveckling i stadsdelarna kring Järvafältet : Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta. Järvafältet ska också vara en motor för tillväxt i hela Stockholm. Mål: 1) Bra boende 2) Ökad trygghet 3) Stärkt utbildning 4) Fler jobb och ökat företagande. Förbättra kommunikationen med olika målgrupper i och kring Järva. </li></ul>
 21. 25. Triple Helix <ul><li>” En modell för att beskriva samspelet mellan forskning, politik/samhälle och näringsliv (Academy, Public, Industry)” </li></ul><ul><li>(...) ”bygger på aktivt deltagande och samspel mellan regionala aktörer inom forskning, politik och näringsliv” </li></ul><ul><li>” Genom att utveckla en gemensam vision och samordna de utvecklingsresurser som satsas inom en region är syftet att få till stånd en ökad innovationsförmåga och större avkastning på insatserna” Källa: Tillväxtverket 2011-03-11, http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag / klusterprogrammet/klusterochnarliggandebegrepp.4.21099e4211fdba8c87b800017782.html </li></ul>
 22. 26. API (Application Programming Interface) ”En regeluppsättning för hur en viss programvara kan kommunicera med annan programvara”
 23. 27. Det digitala biblioteket
 24. 28. A random walk in Google maps
 25. 29. API för lokalsamhället Biblioteket som inkluderande samhällsnod där: - den formella forskningen kan kommunicera med informellt lärande - etablerade offentliga institutioner kan kommunicera med civilsamhället - storföretag kan kommunicera med småföretagande och (socialt) entreprenörskap
 26. 34. Partnerships for Inclusion - Workshop @Next Library 2011
 27. 35. Triple Helix-organisationer <ul><li>Kista Science City </li></ul><ul><li>Interactive Institute </li></ul><ul><li>Mobile life </li></ul>
 28. 36. ” Triple Helix”-bibliotek <ul><li>Husby kulturhus (2014) </li></ul><ul><li>Bibliotekslabb @NOD (2013) </li></ul><ul><li>Kista Idea City @Kista galleria (2016) </li></ul>
 29. 38. Bibliotekslabb @NOD
 30. 39. ? 2013
 31. 44. Kista Idea City @Kista galleria @Kista galleria
 32. 48. Framtidens bibliotek? bibliotek? <ul><li>ett API för inkludering </li></ul><ul><li>vårt kollektiva minne </li></ul><ul><li>miljö för (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>ett sammanhang, ej byggnad </li></ul><ul><li>inbäddat </li></ul><ul><li>kollaborativt och agilt </li></ul><ul><li>= biblioteksmedarbetaren </li></ul><ul><li>en långsam plats </li></ul><ul><li>mobilt API för inkludering </li></ul><ul><li>minnesfaciliterare </li></ul><ul><li>vägvisare till (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>i ett sammanhang = mobil </li></ul><ul><li>inbäddad </li></ul><ul><li>kollaborativ och agil </li></ul><ul><li>= biblioteket (varumärket) </li></ul><ul><li>en långsam förebild </li></ul>Framtidens bibliotekarie?
 33. 49. A
 34. 50. B
 35. 51. M
 36. 52. Det digitala kulturarvet
 37. 53. Kista World Music Walk
 38. 54. Framtidens bibliotek? bibliotek? <ul><li>ett API för inkludering </li></ul><ul><li>vårt kollektiva minne </li></ul><ul><li>miljö för (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>ett sammanhang, ej byggnad </li></ul><ul><li>inbäddat </li></ul><ul><li>kollaborativt och agilt </li></ul><ul><li>= biblioteksmedarbetaren </li></ul><ul><li>en långsam plats </li></ul><ul><li>mobilt API för inkludering </li></ul><ul><li>minnesfaciliterare </li></ul><ul><li>vägvisare till (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>i ett sammanhang = mobil </li></ul><ul><li>inbäddad </li></ul><ul><li>kollaborativ och agil </li></ul><ul><li>= biblioteket (varumärket) </li></ul><ul><li>en långsam förebild </li></ul>Framtidens bibliotekarie?
 39. 55. The Languages in my Life
 40. 58. Framtidens bibliotek? bibliotek? <ul><li>ett API för inkludering </li></ul><ul><li>vårt kollektiva minne </li></ul><ul><li>miljö för (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>ett sammanhang, ej byggnad </li></ul><ul><li>inbäddat </li></ul><ul><li>kollaborativt och agilt </li></ul><ul><li>= biblioteksmedarbetaren </li></ul><ul><li>en långsam plats </li></ul><ul><li>mobilt API för inkludering </li></ul><ul><li>minnesfaciliterare </li></ul><ul><li>vägvisare till (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>i ett sammanhang = mobil </li></ul><ul><li>inbäddad </li></ul><ul><li>kollaborativ och agil </li></ul><ul><li>= biblioteket (varumärket) </li></ul><ul><li>en långsam förebild </li></ul>Framtidens bibliotekarie?
 41. 59. Var är biblioteket?
 42. 60. T.ex. <ul><li>Husby kulturhus i ögonhöjd </li></ul><ul><li>Det här kan VI! Delprojekt: Kollaborativa lärmiljöer för digital och språklig delaktighet </li></ul>
 43. 61. #KistaSocials
 44. 62. Framtidens bibliotek? bibliotek? <ul><li>ett API för inkludering </li></ul><ul><li>vårt kollektiva minne </li></ul><ul><li>miljö för (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>ett sammanhang, ej byggnad </li></ul><ul><li>inbäddat </li></ul><ul><li>kollaborativt och agilt </li></ul><ul><li>= biblioteksmedarbetaren </li></ul><ul><li>en långsam plats </li></ul><ul><li>mobilt API för inkludering </li></ul><ul><li>minnesfaciliterare </li></ul><ul><li>vägvisare till (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>i ett sammanhang = mobil </li></ul><ul><li>inbäddad </li></ul><ul><li>kollaborativ och agil </li></ul><ul><li>= biblioteket (varumärket) </li></ul><ul><li>en långsam förebild </li></ul>Framtidens bibliotekarie?
 45. 63. Det inbäddade biblioteket <ul><li>Från här till där </li></ul><ul><li>Från någonstans till överallt </li></ul><ul><li>Från webbplats till närvaro </li></ul>
 46. 64. The Guardian på Facebook på Facebook
 47. 65. Digitalt mycel
 48. 66. Framtidens bibliotek? bibliotek? <ul><li>ett API för inkludering </li></ul><ul><li>vårt kollektiva minne </li></ul><ul><li>miljö för (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>ett sammanhang, ej byggnad </li></ul><ul><li>inbäddat </li></ul><ul><li>kollaborativt och agilt </li></ul><ul><li>= biblioteksmedarbetaren </li></ul><ul><li>en långsam plats </li></ul><ul><li>mobilt API för inkludering </li></ul><ul><li>minnesfaciliterare </li></ul><ul><li>vägvisare till (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>i ett sammanhang = mobil </li></ul><ul><li>inbäddad </li></ul><ul><li>kollaborativ och agil </li></ul><ul><li>= biblioteket (varumärket) </li></ul><ul><li>en långsam förebild </li></ul>Framtidens bibliotekarie?
 49. 68. Framtidens bibliotek? bibliotek? <ul><li>ett API för inkludering </li></ul><ul><li>vårt kollektiva minne </li></ul><ul><li>miljö för (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>ett sammanhang, ej byggnad </li></ul><ul><li>inbäddat </li></ul><ul><li>kollaborativt och agilt </li></ul><ul><li>= biblioteksmedarbetaren </li></ul><ul><li>en långsam plats </li></ul><ul><li>mobilt API för inkludering </li></ul><ul><li>minnesfaciliterare </li></ul><ul><li>vägvisare till (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>i ett sammanhang = mobil </li></ul><ul><li>inbäddad </li></ul><ul><li>kollaborativ och agil </li></ul><ul><li>= biblioteket (varumärket) </li></ul><ul><li>en långsam förebild </li></ul>Framtidens bibliotekarie?
 50. 70. Framtidens bibliotek? bibliotek? <ul><li>ett API för inkludering </li></ul><ul><li>vårt kollektiva minne </li></ul><ul><li>miljö för (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>ett sammanhang, ej byggnad </li></ul><ul><li>inbäddat </li></ul><ul><li>kollaborativt och agilt </li></ul><ul><li>= biblioteksmedarbetaren </li></ul><ul><li>en långsam plats </li></ul><ul><li>mobilt API för inkludering </li></ul><ul><li>minnesfaciliterare </li></ul><ul><li>vägvisare till (e)läsning o lärande </li></ul><ul><li>i ett sammanhang = mobil </li></ul><ul><li>inbäddad </li></ul><ul><li>kollaborativ och agil </li></ul><ul><li>= biblioteket (varumärket) </li></ul><ul><li>en långsam förebild </li></ul>Framtidens bibliotekarie?
 51. 73. The Yin/Yang library
 52. 74. Tillbaka till rummet?
 53. 75. Slacktivismen Källa: http://www.dn.se/kultur-noje/det-ar-ratt-att-gora-uppror--fast-helst-pa-natet
 54. 76. Det digitala självmordet
 55. 77. Sociala medier om 5-10 år om 5-10 år
 56. 78. #framtidsbibblan
 57. 79. Tack! :) <ul><li>Följ oss: www.ssblabs.se Twitter: ssblabs </li></ul><ul><li>Följ mig: www.akenygren.se Twitter: akenyg E-post: [email_address] </li></ul>
 • JanAinali

  Dec. 7, 2011

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

1.765

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

811

Befehle

Downloads

0

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

1

×