Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 7 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Het Ziekenhuis van de Toekomst (20)

Weitere von Association of Corporate Governance of Organizations in Education (VTOI) (18)

Anzeige

Aktuellste (20)

Het Ziekenhuis van de Toekomst

  1. 1. Gepresenteerd op jubileumconferentie januari 2002 Samenvatting NVZ studie : Het Ziekenhuis van de Toekomst
  2. 2. Medisch-curatief aanbod 2010 <ul><li>Vier dominante ontwikkelingsrichtingen, eigen keuze nodig! </li></ul>Medisch-klinische setting van de toekomst <ul><li>Patiënten </li></ul><ul><li>Ziekten </li></ul><ul><li>Professionals </li></ul><ul><li>Techniek </li></ul><ul><li>Organisatiemanagement </li></ul><ul><li>Huisvesting </li></ul>Open & verbonden 1 Modulair 2 Professioneel en hoogrisico 3 Maatschappelijk ondernemend 4
  3. 3. 1. Open en verbonden <ul><li>Zelfsturing in patiëntenlogistiek </li></ul><ul><li>Naadloze ketenzorg </li></ul><ul><li>Kleinschalige technieken (diagnose, alarmering) </li></ul><ul><li>Verdere poliklinisering </li></ul><ul><li>Telemedicine </li></ul>Kerntrends Concrete mogelijkheden <ul><li>Hospital Control Room </li></ul><ul><li>Specialisten in de wijkkliniek </li></ul><ul><li>Hospital-at-home </li></ul><ul><li>Huisarts-kliniek </li></ul><ul><li>Verpleegkundig casemanager </li></ul><ul><li>Verticale en horizontale allianties in de hele bedrijfskolom, inclusief HRM, onroerend goed, verzekeren, farmacie </li></ul>Curatieve zorg van huis - tot - huis inclusief preventief
  4. 4. 2 . Modulair <ul><li>Diversificatie financiering en ondernemerschap </li></ul><ul><li>Verschillende routines en specialisaties met hoge logistieke eisen </li></ul><ul><li>Mobiliteit en Europa </li></ul><ul><li>Macht patiënt en macht dokter </li></ul><ul><li>‘ War for talent’ </li></ul>Kerntrends Concrete mogelijkheden <ul><li>Basisziekenhuis naast specialisaties </li></ul><ul><li>Niet overal acute zorg resp. eigen ambulance-dienst </li></ul><ul><li>Shop-in-the-shop, satellieten, PMC-units, boulevards </li></ul><ul><li>‘ Flying squad’ </li></ul><ul><li>Monopolist, domein - bewaker, of innovator </li></ul><ul><li>Basisgeneralist </li></ul><ul><li>Actieve deconcentratie </li></ul><ul><li>Scheiden zorg-onroerend goed </li></ul>Entre-preneur-schap Collectief verzekeren Routine en koopkracht Speciali-satie en techniek Bestuur Overheid Patiënt Dokter
  5. 5. 3 . Professioneel en hoog risico <ul><li>‘ War for talent’ </li></ul><ul><li>Internationalisatie en normalisatie arbeid s markt </li></ul><ul><li>Uitzuivering zorgketen </li></ul><ul><li>Juridificering en publicering </li></ul><ul><li>Reputatiemanagement </li></ul><ul><li>Parttime personeel </li></ul>Kerntrends Concrete mogelijkheden <ul><li>Toppartnership </li></ul><ul><li>Terugkeer geneesheer-directeur </li></ul><ul><li>PR-strategie rond professionals </li></ul><ul><li>Scala aan contractering, beloning en zeggenschap professionals (breed) </li></ul><ul><li>Ziekenhuis als opdracht - gever van opleidingen </li></ul><ul><li>Periodieke herijking </li></ul><ul><li>Specialistis ch er verpleegkundige </li></ul><ul><li>Michelin-sterrensysteem </li></ul><ul><li>Voorbeeld: Luchtvaartbedrijf: </li></ul><ul><ul><li>Positie piloot </li></ul></ul><ul><ul><li>Accident-relations </li></ul></ul>
  6. 6. 4. Maatschappelijk ondernemend <ul><li>Legitimeringskloof </li></ul><ul><li>Anticiperen op publieke verantwoordelijkheid </li></ul><ul><li>Back to the roots/ communitygevoel </li></ul><ul><li>Rantsoenering </li></ul>Kerntrends Concrete mogelijkheden <ul><li>Deelname aan maatschappelijke activiteiten/debat </li></ul><ul><li>Verantwoordingsstructuur verbreden en verdiepen </li></ul><ul><li>Alliantie met pressuregroups individuele zorgverzek e raars </li></ul><ul><li>Goed werkgeverschap </li></ul><ul><li>Overname-strategie </li></ul>Het gezicht van de samenleving die draagt
  7. 7. De missie van Public SPACE <ul><li>Onze missie is het bevorderen van een innovatieve en duurzame productie van het publieke goed. Public SPACE brengt publieke en private partijen bij elkaar in constructieve samenwerkingsverbanden en levert strategische modellen waardoor zij effectiever met elkaar kunnen interacteren. </li></ul><ul><li>Globalisering, mondigheid, flexibilisering, mobiliteit en ontwikkelingen in de ICT veranderen de verhoudingen tussen burgers, overheid en het bedrijfsleven. Immers: </li></ul><ul><ul><li>(Internationale) bedrijven worden machtiger en mobieler. </li></ul></ul><ul><ul><li>Burgers organiseren zichzelf wereldwijd en lopen hun informatieachterstand in. </li></ul></ul><ul><ul><li>Monopolie van de overheid is over, er ontstaan meer co-producties en vormen van interactief beleid. </li></ul></ul><ul><li>Deze drie partijen zien zich geconfronteerd met de uitdaging het publieke domein in nauwe samenwerking met elkaar vorm te geven. </li></ul>“ Winning strategies for the common good” Ons denkkader www.public-space.com public private partnerships civil entrepreneurship corporate citizenship realigning government government market/industry citizen / consumer

×