Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 8 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie De professionele praktijk als onderneming (20)

Weitere von Association of Corporate Governance of Organizations in Education (VTOI) (20)

Anzeige

De professionele praktijk als onderneming

  1. 1. De professionele praktijk als onderneming Adviezen uit een onderzoek Drs. Steven P.M. de Waal Utrecht, 7 juni 2000 This report is solely for the use of our clients. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the client organization without prior written approval of Public SPACE Foundation. Nieuwegracht 58, 3512 LT Utrecht, The Netherlands, +31 (0)6 462 06 336, secr. +31 (0)6 535 11 939, info@public-space.com
  2. 2. Introductie Public SPACE is een private, onafhankelijke Denktank op het gebied van dynamiek en ondernemerschap in en voor de publieke zaak. Recente publicatie: ‘Strategisch Management voor de Publieke Zaak”(Lemma 2008) Onderzoek op eigen initiatief naar het professioneel ondernemerschap in de 1e lijnszorg (start 2006, afronding sept 2008). Methodieken: interviews alle stakeholders landelijk niveau, best practices onderzoek, analyse beleidsrapporten, ronde tafels in binnen- en buitenland. 1
  3. 3. Belangrijkste Conclusies Er is al heel veel dynamiek en ook onrust, maar omslag van verdediging naar klantgerichte innovatie nodig; Huidige schaalvergroting is vooral monodisicplinair en kostengericht; Geografische samenhang blijft hard nodig, maar moet via ondernemerschap/op maat en kan niet via blauwdrukken; Huidige NMa regels belemmeren dit; Huidige financiering te outputgericht, ook te weinig oog voor noodzaak samenhang en samenwerking; Vele allianties van buiten traditionele 1e lijn komen eraan 2
  4. 4. Kansrijke gebieden voor ondernemerschap a. Chronische en ouderenzorg; b. Preventie; c. Substitutie; d. Poortwachter en Vertrouwenspersoon Acute en urgente zorg is zorgenkindje 1e lijn: • Verwarring met zorg buiten kantooruren. Meer initiatief nodig/mogelijk van individuele partijen. Biedt concurrentievoordeel; • HAP heeft t.o.v. SEH nauwelijks toegevoegde waarde, behalve in gebieden op grote afstand van ziekenhuis en houdt verwarring in stand. 3
  5. 5. ROLMODELLEN in de zorg ((X)=gedelegeerd) Zorginhoud Ondernemer- Bedrijfsvoering schap Professioneel X X X/(X) Ondernemer Chef de X X -/ (X) Clinique Zorgprofessio- X - - neel leider Hoofdaanne- _ X (X) mer Onderaanne- _ _ X mer 4
  6. 6. Allianties met Derden? Binnen eerste lijn: Buiten eerste lijn: Multi- Gemeenten en ZH / VH / GZ / disciplinair overheid GGZ Mono- Professional Thuiszorg disciplinair Strategische Combinaties partner zijn mogelijk bedrijfsleven Solo Strategische partner Backoffice- zorgverzekeraar combinatie 5
  7. 7. Voorzet voor sterke combinaties Ondersteu- Backoffice Zorg (Mede-) ning Partner Partner Eigenaar Gemeenten X X _ _ Ziekenhui- X X X _! zen Zorgaanbie _/? _/? X (X) ders Care Zorgverze- X X _ X! keraars Leveran- X X _ _ ciers Retail X X _ X! 6
  8. 8. De missie van Public SPACE: “Creating Winning Strategies for the Common Good” Onze missie is de strategische innovatie in het publieke domein, gericht op een zo intelligent en creatief mogelijke aanpak van maatschappelijke vraagstukken. ONS DENKKADER Onze filosofie: de opkomende civil society zal de bestaande verhoudingen en strategieën in de publieke sector fundamenteel wijzigen. Er moet veel meer gebruik gemaakt worden van maatschappelijk ondernemerschap en actief burgerschap. We zijn op onbekend terrein. Ideologisch verankerde rolopvattingen bieden geen houvast meer. Een open, lerende houding naar de toekomst vanuit een herdefinitie van algemeen belang is nodig. We doen dat door 3 sporen: a.Adoptie van nieuwe concrete maatschappelijke initiatieven en deze openlijk steunen; b.Innovatief meedenken over belangrijke maatschappelijke vraagstukken die binnen bestaande kaders maar niet worden opgelost en hierover verslag doen; c.Langjarig eigen onderzoek naar fundamentele kwesties en structurele trends die we hieruit analyseren. Tevens het in stand houden van een onafhankelijke Denktank van intellectueel geïnteresseerde bestuurders opererend in de frontlinie van Maatschappelijke partijen kunnen met ons maatschappelijke trends. samenwerken door: We verspreiden onze ideeen actief via deelname voorleggen eigen maatschappelijk initiatief, aan en zelf organiseren van maatschappelijke en samenwerken in onderzoek, vragen om politieke debatten en via boeken, website, lezingen, congresbijdragen of strategische consultancy, als gast interviews, manifesten en ronde tafels. op uitnodiging in Denktank meedoen, publiciteitskanalen openstellen voor onze ideeën. De Public SPACE Foundation opereert op non profit basis, inkomsten komen voort uit vergoedingen voor research, consultancy, lezingen en boeken. 7

×