Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Datacentra en Ict Dienstverlening van de toekomst

 1. DATACENTRA & ICT DIENSTVERLENING VAN DE TOEKOMST Andres Steijaert juni 2009 andres.steijaert@surfnet.nl
 2. DATACENTRA ICT DIENSTVERLENING stand van zaken in hoger onderwijs en onderzoek vragen en keuzes rol SURFnet
 3. HET SPEELVELD uitdagingen
 4. ICT wordt een integraal onderdeel is binnen de bedrijfsvoering; Primaire processen worden afhankelijk zijn van de beschikbaarheid en continuïteit van ICT diensten.
 5. Hoge eisen van ICT vaardige gebruikers Groot extern aanbod Complexe en snel evoluerende technologie Schaarse interne resources
 6. CLOUD COMPUTING “.. a broad array of web-based services aimed at allowing users to obtain a wide range of functional capabilities on a ‘pay-as-you-go’ basis that previously required tremendous hardware/software investments and professional skills to acquire.” Irving Wladawsky-Berger Chairman Emeritus, IBM Academy of Technology
 7. 300.000 servers in data center 10.000 tot 20.000 nieuwe servers per maand
 8. 450.000 servers wereldwijd? Zeecontainers - 45 containers op een locatie 
 1.160 servers per container

 9. REKENCENTRUM en ICT SERVICE CENTRUM
 10. reken centrum gebruikers
 11. servicecentrum reken centrum gebruikers
 12. servicecentrum reken centrum gebruikers
 13. WAT IS DE ROL VAN HET ICT CENTRUM ? •  Welke voorzieningen bieden we aan ? • Welke diensten intern • Welke diensten samen met andere instellingen (SURF) • Welke diensten extern
 14. DLWO 2020 Student als prosumer Internationalisering Docent als freelancer Outsourcing Indirecte kwaliteitsborging Toename van levenlang leren accreditatie op macroniveau Instelling als netwerk Open content (communities)
 15. In 2020 vindt de bouw, onderhoud, beheer en hosting van de infrastructuur en applicaties, niet meer plaats bij hoger onderwijs instellingen.Tevens zijn in 2020 ondersteunende diensten uitbesteed.
 16. SPANNING B A jaren IMPLEMENTATIE
 17. ONDERZOEK Datacentrum Continuïteit en beschikbaarheid van ICT diensten 2008 34 deelnemende instellingen
 18. DOELSTELLINGEN DATACENTRUM CONTINUITEIT n va n Veiligstellen Red ucere uik r van data nerg iegeb e Continueren van applicaties en de door hen geboden functionaliteit
 19. UITKOMSTEN ONDERZOEK •  Instellingen bewust van noodzaak tot veiligstellen systemen en gegevens •  Lokale netwerk veelal dubbel uitgevoerd •  Aandachtspunt: aansluiting op SURFnet ook dubbel uitvoeren •  Aantal instellingen •  dubbel uitgevoerd datacenter •  belangrijke servers dubbel uitgevoerd op twee geografisch gescheiden locaties
 20. BELEMMERINGEN
 21. SAMENWERKING
 22. ROL SURF(net) Advies van respondenten aanbieden van netwerk-connectiviteit bundelen van kennis gezamenlijk inkopen van zaken zoals hard- en software en ruimte in datacentra fungeren als adviseur
 23. Paul Dekkers - SURFnet Virtualisatie is een techniek die het door het abstraheren van computerbronnen mogelijk maakt fysieke computers te verdelen of te combineren tot een of meerdere systemen. De compartimentering van systemen blijkt in de praktijk bij veel servers in datacenters zinvol omdat deze niet ten volle worden benut. Daarnaast hebben deze servers genoeg kracht om verschillende toepassingen tegelijkertijd uit te voeren. Server virtualisatie in een datacenter geeft bovendien geavanceerde mogelijkheden voor het verhogen van de beschikbaarheid, en vereenvoudigd uitvoeren van een omgeving voor tests en acceptatie. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden voor onderhoud, beveiliging, beschikbaarheid en schaalbaarheid vaak verbeterd. Het verbruik van stroom en ruimte in een datacenter kan sterk worden teruggedrongen door de reductie van fysieke servers. http://www.surfnet.nl/Documents/indi-2008-07-018.pdf
 24. ONDERSCHEIDEND VERMOGEN
 25. TOEGEVOEGDE WAARDE
 26. SYSTEEMLAGEN maatwerk speciale applicaties standaard applicaties user databases content databases besturingssystemen servers (computers) netwerk elektriciteit fysieke locatie / huisvesting
 27. KOESTER LOKALE EXPERTISE
 28. specialized ICT Service Centrum hoger onderwijs en onderzoek aanbieders externe diensten commodity
 29. De pionier zal niet willen en kunnen wachten op het aanbod van de commerciële markt Hans Dijkman “Willen de rekencentra een hogere toegevoegde waarde hebben dan commerciële aanbieders, dan is krachtenbundeling onontkoombaar”
 30. innovatie exploitatie
 31. ke ten og i n de Om ho
 32. VIRTUAL RESEARCH ENVIRONMENT Sharepoint maatwerk in samenwerking met Microsoft
 33. ONDERZOEKSDATA FORUM Onderzoeksdata zijn een belangrijke hulpbron voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en de maatschappij Samenwerking faciliteren tussen instellingen en organisaties die zich met verschillende aspecten van onderzoeksdata bezighouden
 34. Future internet 2020 recommendations Invesng
in
long-term research and innovation
necessary
to
rethink
the
 Internet architecture as the spinal cord of 21st century society. A major push in socio-economic research
to
ensure
societal
and
economic
 factors are taken into account in Future Internet development. S an Intetro daard A focus on standards
so
as
to
ensure
interoperability
in
the
Future
Internet
 openperabilen and
realise
economies
of
scale
essenal
for
widespread
deployment
of
new
 conte iteit applicaons.

 nt Promoting take-up of the Future Internet within key sectors so
as
to
create
 a
strong home market for Future Internet technologies and services. Creating a supportive regulatory environment
that
fully
reflects
the
new
 reality
of the Web-based Service Economy and the Internet with Things, and in particular balances the needs of businesses, consumers and citizens in relation to trust and privacy. A
pooling
of
efforts
on
the
Future
Internet
at
private,
European,
naonal
and
 internaonal
levels.

 35. VERTROUWEN CONTROLE
 36. AFSPRAKEN MET LEVERANCIERS •  Functionele aspecten •  Kosten en licentie •  Ondersteuning •  Gebruikersvoorwaarden •  Privacy aspecten
 37. ONLINE APPLICATIES PROJECT •  Universiteit Utrecht •  Universiteit van Tilburg •  ROC Midden Nederland •  Hogeschool InHolland •  Rijksuniversiteit Groningen •  Hogeschool Utrecht •  Hogeschool van Amsterdam •  Hogeschool van Amsterdam •  Open Universiteit •  Noordelijke Hogeschool Leeuwarden •  Rijksuniversiteit Groningen •  Wellant College
 38. http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/ecm/2911847/1277020/googlecontract-was-juridische-breinbreker.html
 39. 17 juni 2009 “Rece Goog nt repo l This fsix doe rts ind sa ege page letter to Google’s CEO, in rmuard ts is signed ic EricfoSchmidt,not adeate thaby 37 ation he conf quate t researchers at it oib ential ly th and academics in the d tains” fields of computer cience,information security and privacy law. Together, they ask Google to protect its customers’ communications from theft and snooping by enabling industry standard transportencryption technology (HTTPS) for Google Mail, Docs, and Calendar. Google services are the subject of a complaint to the Federal Trade Commission as well.
 40. Eén van de snelste en meest geavanceerde netwerken ter wereld Meer dan 8000 km dark fiber tot in de instellingen Dynamische lichtpaden
 41. Reguliere IP verbinding
 42. Dynamisch lichtpad
 43. •  Netwerk •  Samenwerkende •  Universitaire •  Reken •  Faciliteiten Andres.Steijaert@SURFnet.nl
Anzeige