Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Sănătatea mediului

7.289 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • bună, poţi te rog să-mi transmiţi proiectul dat, mersi
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Sănătatea mediului

 1. 1. Poluarea
 2. 2. • Progresul industriei = poluarea mediului înconjurător
 3. 3. Ce este poluarea?• Poluarea reprezintă contaminareamediului înconjurător cu materialecare interferează cu sănătateaumană, calitatea vieţii sau funcţianaturală a ecosistemelor(organismele vii şi mediul în caretrăiesc).
 4. 4. Categorii de poluanţi• Poluanţii biodegradabili sunt substanţe care se descompunrapid în proces natural.• Poluanţii nondegradabili sunt materiale care nu se descompunsau se descompun foarte lent în mediul natural
 5. 5. Tipuri de poluare• Poluarea aerului• Poluarea luminoasă• Poluarea fonică• Poluarea solurilor• Poluarea radioactivă• Poluarea vizuală• Poluarea apei
 6. 6. Poluarea aerului•Poluarea urbană a aerului este cunoscută sub denumirea de smog.(amestec de monoxid de carbon şi compuşi organici din combustiaincompletă a combustibililor fosili -cărbunii şi de dioxid de sulf de laimpurităţile din combustibili).
 7. 7. • Smog fotochimic:cauzat decombustibilului careproduce oxizi deazot şi elibereazăhidrocarburi dincombustibilii"nearşi".
 8. 8. • Oxizii de sulf şi de azot sunttransformaţi în acizi care secombină cu ploaia.• Europa şi estul Statelor Unite şiCanadei, sunt cele mai afectatede ploi acide.• Ploile acide =dureri de cap,iritaţii ale ochilor, gâtului, tusesau chiar astm• = dizolvă încetstatui istorice din piatră şifaţade din Roma, Atena siLondra.
 9. 9. Încălzirea globală• O creştere a temperaturii Pământuluicauzată de acumularea unor gazeatmosferice cum ar fi dioxidul decarbon.• CO2 iș gazele de seră, reduccăldura disipată de Pământ dar nublochează radiaţiile Soarelui. Dincauza efectului de seră se asteaptăca temperatura globală să creascăcu 1,4° C până la 5,8° C până înanul 2100.
 10. 10. • Poluarea aerului poate săafecteze regiunea superioară aatmosferei numită stratosferă.• Producţia excesivă acompuşilor care conţin clor cumar fi clorofluorocarbonaţii (CFC)a epuizat stratul de ozonstratosferic, creând o gaurădeasupra Antarcticii.
 11. 11. Poluareaapelor• Din anul 1942 până în anul 1990preluarea apei potabile din râuri,lacuri, rezervoare şi alte surse acrescut de patru ori.• Apa menajeră, apa industrială şiprodusele chimice folosite înagricultură, cum ar fiîngrăşămintele şi pesticidele suntprincipala cauză a poluării apelor.
 12. 12. • Mai mult de 95% din apa menajeră este aruncată în râuri şi golfuri,creând un risc major pentru sănătatea umană.
 13. 13. • Îngrăşămintele chimice cum ar fifosfaţii şi nitraţii folosiţi înagricultură sunt vărsate în lacuri şirâuri,mărind viteza de dezvoltare aalgelor.• Eutrofizarea apelor, poate cauzamoartea peştilor şi a altor forme deviaţă acvatice.• La sfârşitul anilor 90 în apeledintre Golful Delaware şi GolfulMexic au murit mii de peşti dincauza dezvoltării unei forme toxicede alge numită Pfisteria piscicida.
 14. 14. • În 1989, 260.000 barilide petrol s-au vărsat dinpetrolierul Exxon Valdezîn Strâmtoarea "PrinceWilliam" din Alaska, unvechi şi bogat loc depescuit.• În 1999 s-au raportat8.539 accidentepetroliere în apele şi înjurul apelor StatelorUnite, vărsându-se 4,4miliarde de litri de petrol.
 15. 15. Poluarea solului• Poluarea solului este acumularea decompuşi chimici toxici, săruri, agen ițpatogeni (organisme care provoacăboli), sau materiale radioactive,metale grele care pot afecta viaţaplantelor şi animalelor.• Tratarea solului cu îngrăşămintechimice, pesticide şi fungicideomoară organisme utile cum ar fiunele bacterii, fungi şi altemicroorganisme.
 16. 16. • Irigaţia necorespunzătoare în zonele în care solul nu estedrenat bine poate avea ca rezultat depozite de sare careinhibă creşterea plantelor şi pot duce la lipsa recoltei.
 17. 17. Combaterea poluăriiÎn Statele Unite au fost create• Actul pentru Aer Curat (1970)• Actul pentru Apa Curată (1977)• Actul pentru Apă Potabilă Curată(1974)• Actul pentru Controlul SubstanţelorToxice (1976)• Actul pentru Conservarea şiRecuperarea Resurselor (1976).
 18. 18. • Reţeaua Acţiunii Pesticidelor răspândeşte informaţii tehnice cuprivire la efectele pesticidelor asupra agricultorilor care lefolosesc.• Greenpeace este o organizaţie activistă care concentreazăatenţia internaţională asupra industriilor şi guvernelor carecontaminează terenul, apele sau atmosfera cu deşeuri toxice.
 19. 19. 8 lucruri înfricoşătoare despre poluare1. 4 tone de dioxid ce carbon/an2. Pădurile tropicale dispar dispar într-un ritm de unteren de fotbal şi jumătate pe secundă3. În ultimii 100 de ani a crescut cu 22% cantitateagazelor cu efect de seră din atmosferă.
 20. 20. 4. O moleculă de CFS este de 12.000 deori mai periculoasă ca efect de serădecât molecula de CO2.5. În ultimii 160 000 de ani nu a fost otemperatură medie şi o cantitate maimare de CO2 în atmosferă.6. De fiecare dată când scade CO2,scade şi temperatura. În 160000 de aniCO2 a fluctuat între 190 şi 280 ppm. Lasfârşitul sec 20 CO2 era de 300 ppm.
 21. 21. 7. În 1896, Arrhenius a scris într-un eseu:„noi evaporăm minele noastre de cărbuneîn aer”. În 1900 stăteai pe un deal şiputeai privi 70 mile în depărtare, astăzidoar 15 mile.8. Există 500 de milioane de maşini pepământ. Şi în 2030 se aşteaptă dublarealor: 1 miliard. Culmea producţiei de petrola fost în 2006, de atunci scade mereu.
 22. 22. Studiu poluareAerul poluat scade cu 8,6 lunidurata de viaţă a unui cetăţeaneuropeanExpunerea pe termen lung laparticulele fine ale poluanţiloraerieni poate provocaateroscleroza, complicaţii în timpulnaşterii şi boli respiratorii la copii.
 23. 23. Un mediu curat este esen ialțpentru sănătate i bunăstare!ș
 24. 24. Proiect realizat de :1. Adumitrachioaie Alina2. Apostol Anca3. Chiriac Alexandra4. Chelea Adriana5. Deaconu Daniela6. Diaconu Emilian7. Dulhaniuc Alexandra8. Farca Ioanaș9. Gherghel Paula10.Hohan Maria11.Hri uleac Ancaț12.Popovici Alexandru13.Sandu Călina14.Silva Georgeș15.Surdu Daniela16.Toma AlexandraBibliografie:http://ro.wikipedia.orghttp://ec.europa.euhttp://www.poluare.org/http://www.water-pollution.org.uk/https://www.youtube.com/watch?v=TAbOVeKYgjUhttps://www.youtube.com/watch?v=vP3pbh_-pu8Profesor coordonator:Lorela Caradan

×