Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

LIKAS NA YAMAN.pptx

  1. MGA LIKAS NA YAMAN NG ASYA
  2. Natataya ang kaunlaran ng isang bansa batay sa mga likas na yamang matatagpuan sa loob ng kaniyang teritoryo. Sa pamamagitan ng wastong paggamit ng mga ito, mapananatili ang supply ng mga ito at magigigng mahalagang salik para sa pagsusulong ng kaunlaran sa kasalukuyan at sa hinaharap.
  3. Nagtataglay ang bawat rehiyon sa Asya ng mga likas na yamang natatangi sa iba. Ang pagkakaiba ng katangian ng mga likas na yaman na ito ng bawat rehiyon ay siya ring nagiging daan upang ang bawat rehiyon ay magkaroon ng ugnayan sa isa’t isa sa pamamagitan ng kalakalan.
  4. Tumutukoy ang mga likas na yaman sa mga yamang nagmumula sa kalikasan at maaaring makapanatili kahit walang gawaing pagkilos ang tao. Kabilang dito ang iba’t ibang elementong matatagpuan sa daigdig tulad ng sinag ng araw, lupa, tubig, hangin, mga mineral na matatagpuan sa lupa, at mga halaman. Mahalaga ang ilan sa mga ito upang makapamuhay ang tao sa araw-araw.
  5. Maaaring uriin ang mga likas na yaman sa iba’t ibang paraan. Posibleng ibatay ito sa pinagmulan, antas ng paglinang, o kung mabilis ba itong na- papalitan. Batay sa pinagmulan, maaari itong biotic o abiotic. Biotic na matatawag ang likas na yaman kung nagmula ito sa mga buhay o organikong materyal. Kasama rito ang mga hayop, kagubatan, fossil fuels (tulad ng coal at petroleum). Abiotic naman ang likas na yaman kung nagmula ang mga ito sa mga hindi-buhay at di-organikong materyal. Kasama rito ang lupa, tubig, hangin, at mga bakal (tulad ng ginto, pilak, at tanso).
  6. Ano ang kahalagahan ng mga likas na yman sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao?
Anzeige