Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ČSÚ - Výzkum a vývoj v České republice (2017)

301 Aufrufe

Veröffentlicht am

Prezentace z tiskové konference ČSÚ (31. řijna 2017) o výdajích na výzkum a vývoj, která odvětví investují do výzkumu a vývoje nejvíce, data o výzkumných centrech, regionální i mezinárodní srovnání atd.

Veröffentlicht in: Wirtschaft & Finanzen
 • Login to see the comments

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

ČSÚ - Výzkum a vývoj v České republice (2017)

 1. 1. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | www.czso.cz Martin Mana Marek Štampach VÝZKUM A VÝVOJ V ČESKÉ REPUBLICE Tisková konference, 31. října 2017, ČSÚ Praha
 2. 2. 2 Kolik peněz jde v Česku na výzkum a vývoj Meziroční změny celkových výdajů na výzkum a vývoj – ukazatel GERD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Absolutní (v mld. Kč) 6,7 -0,1 1,0 2,1 9,8 9,6 5,5 7,3 3,6 -8,6 Procentuální 15,6 % -0,3 % 2,0 % 4,1 % 18,5 % 15,3 % 7,6 % 9,3 % 4,2 % -9,6 % Podle druhu nákladů na VaV 50,0 49,9 50,9 53,0 62,8 72,4 77,9 85,1 88,7 80,1 1,30% 1,24% 1,29% 1,34% 1,56% 1,78% 1,90% 1,97% 1,93% 1,68% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mld. Kč Podíl na HDP 44% 52% 35% 39% 21% 9% 2015 2016 Investice Ostatní běžné náklady Mzdové náklady
 3. 3. 3 Kde jsou v Česku výdaje na výzkum a vývoj vynakládány 54% 61% 25% 20% 20% 18% 2015 2016 Podnikatelský sektor Vysokoškolský sektor Vládní sektor Soukromý neziskový sektor Celkové výdaje na výzkum a vývoj podle sektorů provádění Běžné výdaje na VaV (mld. Kč) Kapitálové výdaje na VaV (mld. Kč) 44,5 15,7 12,3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Podnikatelský Vysokoškolský Vládní 7,6 4,5 7,3 0,6 5,9 2,3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Podnikatelský Vysokoškolský Vládní
 4. 4. 4 Kdo a v jaké míře v Česku výzkum a vývoj financuje Podle výše zdrojů určených na financování výzkumu a vývoje Mld. Kč Jako % HDP 51% 51% 60% 44% 32% 36% 4% 16% 3% 2010 2015 2016 Podniky - soukromé zdroje Stát - veřejné zdroje z ČR EU - veřejné zdroje ze zahraničí ostatní 48,2 24,3 28,5 13,8 2,7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Podniky Stát EU 1,01% 0,62% 0,66% 0,60% 0,06% 0,31% 0,06% 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Podniky Stát EU
 5. 5. 5 Kam směřují v Česku peníze na výzkum a vývoj z veřejných zdrojů podle jejich konečných příjemců • Za posledních 10 let investoval stát do výzkumu a vývoje 258 miliard korun, z nich přibližně 40 % (100 mld. Kč) získaly vysoké školy, 30 % (75 mld. Kč) pracoviště AV ČR a necelých 15 % (36 mld. Kč) soukromé podniky. • Z EU bylo od roku 2010 využito pro výzkum a vývoj v Česku celkem 61 mld. Kč Ze státního rozpočtu ČR 8,8 10,5 11,3 11,9 12,7 12,9 13,4 7,0 7,4 7,3 7,2 7,3 8,0 8,2 3,6 4,2 4,3 3,8 3,8 3,2 2,5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mld. Kč Veřejné VŠ Pracoviště AV ČR Soukromé podniky Ze zdrojů EU 7,4 6,1 1,7 4,2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mld. Kč
 6. 6. 6 Výdaje na výzkum a vývoj ve vybraných oblastech Informační a komunikační technologie Biotechnologie 9,0 10,9 11,8 12,5 4,7 6,4 6,7 8,2 11,6% 12,8% 13,3% 15,6% 2013 2014 2015 2016 Celkem - mld. Kč z toho v oblasti VaV nového softwaru - mld. Kč Podíl na celkových výdajích na VaV v ČR 2,1 3,2 3,5 5,3 5,9 6,9 6,0 1,6 2,1 1,9 2,4 2,2 2,4 3,2 4,0% 5,0% 4,9% 6,9% 6,9% 7,7% 7,5% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Celkem - mld. Kč z toho financované ze státního rozpočtu ČR - mld. Kč Podíl na celkových výdajích na VaV v ČR Podle typu subjektů, kde se tento výzkum a vývoj provádí (2016) 30% 29% 5% 61% 16% 10% 43%Biotechnologie ICT Podniky domácí Podniky zahraniční VŠ AV ČR ostatní subjekty
 7. 7. 7
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10 Výzkum a vývoj ve veřejném sektoru v roce 2016 Vládní sektor Vysokoškolský sektor 59 10,5 10 90536 2,8 1 814 60 1,7 805 16 0,9 43924 0,6 587 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Počet pracovišť VaV Zaměstnanci VaV (tis. FTE) Výdaje na VaV (mil. Kč) Ostatní Zdravotnická zařízení Knihovny, archivy, muzea Resortní výzkumná pracoviště Akademie věd ČR 193 28,8 15 267 10 2,5 93124 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Počet pracovišť VaV Zaměstnanci VaV (tis. FTE) Výdaje na VaV (mil. Kč) Soukromé VŠ Fakultní nemocnice Veřejné a státní VŠ
 11. 11. 11
 12. 12. 12 Výdaje na výzkum a vývoj ve vládním sektoru a) Podle druhu výdajů (mld. Kč) b) Podle zdroje financování (mld. Kč) 5,0 5,3 5,5 5,9 6,4 6,8 6,9 5,3 5,2 5,3 4,9 4,9 5,4 5,3 1,7 2,5 3,0 4,1 4,8 5,9 2,3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mzdové Ostatní běžné Investiční 9,8 10,1 9,8 9,9 10,2 11,1 11,2 0,5 1,1 2,2 2,9 3,9 4,7 1,2 1,7 1,8 1,8 2,0 2,0 2,2 2,0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Veřejné z ČR Veřejné ze zahraničí Podnikatelské
 13. 13. 13 Výdaje na výzkum a vývoj ve vysokoškolském sektoru a) Podle druhu výdajů (mld. Kč) b) Podle zdroje financování (mld. Kč) 4,9 6,0 6,7 8,3 8,6 8,6 8,7 5,0 5,5 5,9 6,7 7,6 7,3 7,1 0,8 3,8 7,3 6,2 5,4 6,2 0,6 0 5 10 15 20 25 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mzdové Ostatní běžné Investiční 9,2 10,9 11,6 12,6 13,4 13,6 14,2 0,9 3,6 7,4 7,8 7,2 6,9 0,8 0,2 0,2 0,4 0,5 0,9 0,9 0 5 10 15 20 25 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Veřejné z ČR Veřejné ze zahraničí Podnikatelské
 14. 14. 14 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% Švýcarsko Izrael Japonsko USA Čína Rusko Korea Irsko Dánsko Portugalsko Švédsko Velká Británie Rakousko Itálie Litva Maďarsko Rumunsko Belgie Bulharsko Španělsko Finsko EU28 Polsko Nizozemsko Řecko Francie Slovensko Česko Německo 2016 Výdaje na výzkum a vývoj jako % HDP v roce 2015 a) Vládní sektor b) Vysokoškolský sektor 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% Rusko Čína USA Korea Japonsko Izrael Švýcarsko Bulharsko Rumunsko Maďarsko Polsko Irsko Španělsko Řecko Itálie Velká Británie Francie EU28 Česko Belgie Německo Slovensko Litva Portugalsko Nizozemsko Finsko Rakousko Švédsko Dánsko 2016
 15. 15. 15 Výzkumná centra na vysokých školách v roce 2016 28 výzkumných center v rámci OP VaVpI (Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Zlín, Liberec, České Budějovice, Střední Čechy) Zaměstnanci výzkumu a vývoje Výzkumní pracovníci (HC) 147 90 1 420174 Ostatní Slováci Češi Celkem Nově zaměstnaní v roce 2016 a) Podle vědních oblastí b) Podle státního občanství 334 913 1 247 191 219 410 Přírodní vědy Technické vědy Celkem Muži Ženy 1 402 1 778 698 950 Zaměstnanci VaV (FTE) Zaměstnanci VaV (HC) Muži Ženy
 16. 16. 16 Výzkumná centra na vysokých školách v roce 2016 Výdaje na výzkum a vývoj 8% 81% 7% Podnikatelské Veřejné z ČR Veřejné ze zahraničí Ostatní a) Podle druhu výdajů b) Podle zdroje financování celkem 3 360 mil. Kč 41% 53% 6% Mzdové Ostatní běžné Investiční celkem 3 360 mil. Kč
 17. 17. 17 Výdaje na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru Podle druhu výdajů Podle zdroje financování 14,0 15,5 18,1 19,2 22,3 23,6 25,9 11,8 13,3 13,6 15,6 17,1 18,5 18,6 4,2 5,4 6,5 6,7 7,6 6,0 4,5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mld.Kč Mzdové Ostatní běžné Investiční 24,8 27,9 31,4 35,3 40,6 42,3 45,3 4,4 5,0 5,0 4,4 4,3 3,7 3,0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mld.Kč Podnikatelské Veřejné z ČR Veřejné ze zahraničí
 18. 18. 18 Podnikový výzkum a vývoj – mezinárodní srovnání 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Švédsko Finsko Rakousko Dánsko Německo Belgie Slovinsko Francie EU28 VelkáBritánie Nizozemsko Maďarsko Irsko Česko Itálie Estonsko Španělsko Portugalsko Polsko Řecko Slovensko Rumunsko Izrael Korea Japonsko Švýcarsko Spojenéstáty Čína EU28 Rusko % Podnikové výdaje na výzkum a vývoj (BERD) jako % přidané hodnoty vytvořené v podnicích 2015 2010
 19. 19. 19 Výdaje za výzkum a vývoj podle typu podniků Celkové výdaje Financované ze státního rozpočtu 31,4 15,7 1,9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2010 2012 2014 2016 Mld.Kč Pod zahraniční kontrolou Soukromé domácí Veřejné domácí 50% 64% 43% 32% 2010 2016 0,4 2,1 0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 2010 2012 2014 2016 Mld.Kč 14% 13% 69% 70% 17% 17% 2010 2016
 20. 20. 20 V jakém objemu je v Česku financován výzkum a vývoj prováděný v soukromých podnicích z veřejných zdrojů 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mld.Kč Celkem Přímá podpora z ČR Nepřímá (daňová) podpora Přímá podpora ze zahraničí 74% 64% 53% 50% 44% 23% 24% 25% 30% 35% 3% 12% 22% 21% 21% 2008 2010 2012 2014 2015 Přímá podpora ze zahraničí Nepřímá (daňová) podpora Přímá podpora z ČR
 21. 21. 21 Výzkum a vývoj podle převažující ekonomické činnosti podniků (odvětvové sekce) provádějících VaV 15,8 26,2 7,8 11,0 4,1 8,6 0 5 10 15 20 25 30 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Mld.Kč Zpracovatelský průmysl (Sekce C) Profesní, vědecké a technické činnosti (Sekce M) Informační a komunikační činnosti (Sekce J) Podle výše celkových výdajů za zde provedený výzkum a vývoj (mld. Kč; %) 53% 53% 64% 26% 22% 13% 14% 18% 19% 2010 2016 2016* Ostatní činnosti Informační a komunikační činnosti (Sekce J) Profesní, vědecké a technické činnosti (Sekce M) Zpracovatelský průmysl (Sekce C) * Podle odvětví, pro které podniky výzkum a vývoj provádějí
 22. 22. 22 Výzkum a vývoj ve zpracovatelském průmyslu – TOP 10 odvětví podle výdajů na výzkum a vývoj, 2016 2,8 0,7 1,0 1,1 0,9 0,9 1,0 1,0 1,9 4,3 6,5 3,0 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,8 3,8 4,0 7,8 11,6% 2,9% 3,3% 3,5% 4,0% 4,0% 4,3% 6,9% 14,5% 15,1% 29,8% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ostatní odvětví Letecký průmysl (NACE 303) Železniční průmysl (NACE 302) Chemický průmysl (NACE 20) Gumárenský a plastový průmysl (NACE 22) Kovozpracující průmysl (NACE 25) Farmaceutický průmysl (NACE 21) Výroba měřících přístrojů (NACE 265-267) Elektrotechnický průmysl (NACE 27) Strojírenský průmysl (NACE 28) Automobilový průmysl (NACE 29) Mld. Kč 2016 2013 podíl na zprac. průmyslu v roce 2016
 23. 23. 23
 24. 24. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | www.czso.cz Děkujeme za pozornost Martin Mana, ředitel odboru tel.: 274 052 369, e-mail: martin.mana@czso.cz Marek Štampach tel.: 274 054 150, e-mail: marek.stampach@czso.cz Odbor statistik rozvoje společnosti ČSÚ

×