Traditii 2

M I N I S T E R U L E D U C AŢ I E I Ş I C E R C E T ĂR I I
        GRUPUL ŞCOLAR “TRAIAN DEMETRESCU”
      GRUPUL ŞCOLARCRAIOVA- DEMETRESCU”
                  “TRAIAN DOLJ
                CRAIOVA- DOLJ            Bulevar4
         Bulevardul Decebal , nr. 105, tel. 0251 / 436733 AVIZAT


                            I.S.J.-DOLJ
                        INSPECTOR ACTIVITATI EDUCATIVE
                             Elena Vais
   GRUPUL SCOLAR                      GRUPUL SCOLAR
  ,,TRAIAN DEMETRESCU”                  ,,GEORGE BIBESCU’’
     DIRECTOR,                       DIRECTOR,
    Octavian Gavrilă                     Petre Cauc                GRUP SCOLAR INDUSTRIAL
                MINIER - LUPENI
                 DIRECTOR,
                Hodor Viorel Vasile
  ,,Tradiţii, obiceiuri, credinţe-izvoare ale identităţii noastre’’
GRUP SCOLAR ,,AL.MACEDONSKI’’           COLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI MESERII
   MELINEŞTI                     ,,CONSTANTIN BRÂNCUŞI’’
   DIRECTOR,                      DIRECTOR,
  Micu Vasile Cristinel                Mândruleanu Nirvana

              ŞCOALA GEN. NR 1 LUPENI
                 DIRECTOR,
                  Kasza Maria
Traditii 2
Traditii 2
Traditii 2
Cea mai mare bogăţie a omenirii sunt copiii. Ar fi nedrept ca ei să nu cunoască istoria, tradiţiile şi
obiceiurile locale şi naţionale. Acest lucru ar trebui să fie cel mai important deziderat în educarea
lor.
    Pentru a ne păstra identitatea, obiceiurile şi tradiţiile acestea trebuiesc cultivate în inimile şi
minţile generaţiilor tinere, care se succed pe acest tărâm , ca o valoare autentică de creaţie iar
copiii trebuie să fie acomodaţi de mici cu specificul acestora. Acest lucru este încă posibil în
oraşele mici şi în mediul rural, unde tradiţiile sunt încă vii şi încă se mai respectă la anumite
evenimente locale.
    Toată frumuseţea lăuntrică, toate acele simţiri cuprinse în creaţia populară, suntem datori să
le-o transmitem elevilorlor cu îndemnul de a le păstra.
    Apropiind copiii de cunoaşterea folclorului local, putem spune că am deschis o poartă spre
cunoaştere interioară , întrucât obiceiurile, tradiţiile şi serbările exprimă pe fiecare ca individ al
neamului din care s-a născut.
   Arta noastră populară manifestată sub toate aspectele ei reprezintă o bogăţie nepreţuită de
comori pentru toţi aceia care îşi iubesc patria şi neamul. Începând cu obiceiurile laice, continuând
cu frumoasele costume pe care le îmbracă în aceste împrejurări, şi terminând cu cântele, dansurile
şi strigăturilenelipsite la aceste datini, izvorul lor e nesecat pentru cel ce vrea sa le cunoască şi să le
adune în mănunchi pentru a le dărui din nou, aşa cum spunea Anton Pann:
                       “De la lume adunate
                      şi iarăşi la lume date”

    Obiceiurile şi datinile stăbune româneşti, rod al unui îndelungat efort de cunoaştere,
reprezintă un tezaur inestimabil de înţelepciune ale cărui valori şi sensuri nu se sting niciodată.
Asemenea lui Vasile Alecsandri care spunea : „poţi să cutreieri lumea toată şi să te minunezi de
rezultatele civilizaţiei, dar nimic nu-i mai fermecător decât colţul de pământ pe care te-ai născut.”,
şi noi trebuie să ne mândrim că suntem români, să ne bucurăm de comorile pe care ni le-au lăsat
strămoşii noştri şi să le transmitem mai departe urmaşilor noştri.
.

   Redescoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale strămoşeşti prin implicarea copiilor şi
cadrelor didactice în diverse activităţi legate de tradiţiile şi obiceiurile locale şi naţionale.
-promovarea şi cultivarea tradiţiilor specific româneşti;
-cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al elevilor;
-dezvoltarea spiritului umanitar;
-păstrarea obiceiurilor ;
-promovarea dialogului între elevii din şcolile din mediu rural şi urban;
- dezvoltarea colaborarii între cadre didactice din unităţi de invăţământ diferite;
-cunosterea unor valori ale creaţiei artistice populare locale şi naţionale;
-să conştietizeze afectivitatea de grup ca suport al prieteniei;
-simularea si promovarea capacitatii elevilor prin organizarea de expozitii cu lucrarile lor;
-să aplice principiul echilibrului si armoniei universale.
a) Resurse umane:
            - 148 de elevi, cadre didactice, părinţii copiilor
    b) Resurse materiale:
            - informaţionale: albume, enciclopedii, reviste, cărţi, pliante, casete audio-
    video, aparatură audio-video, TV, materiale didactic pentru diferite activităţi, costume
    populare, accesorii;
            - auxiliare: instrumente de lucru .
    c) Resurse temporale:
            - durata proiectului: 15 octombrie 2010 – 15 iunie 2012
    d) Resurse financiare:
            -cheltuielile pentru consumabile şi alte materiale, transport pentru excursii-
   vor fi acoperite din sponsorizări, donaţii, contribuţia cadrelor didactice coordonatoare şi a
   părinţilor elevilor din echipa de proiect
    e) Resurse de spaţiu pentru derularea proiectului:
             - săli de clasă, bisericile din localitate, căminul cultural, primăria..
Elevii de la- Grupul Şcolar,,Traian Demetrescu”
          -Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii,,Constantin Brancuşi”
          -Grupul Şcolar ,,Al.Macedonski’’ Melinesti
          -Grupul Şcolar,,George Bibescu”
          - Şcoala Gen. Nr 1 Lupeni
          -Grup Şcolar Industrial Minier Lupeni
   Proiectul este planificat a fi implementat pe perioada octombrie 2010-iunie 2012.
 -Grupul Şcolar,,Traian Demetrescu”-reprezentat prin: director,prof. Octavian Gavrilă,prof.Florea Gaina
director adj., prof.Ionel Barbu director adj. şi coordonatori de proiect, prof. Cornelia Marinescu,
prof.Constantina Ciurlin, prof.Stănăşel Georgică, prof.Nicoleta Troanta, prof.Viorica Carstea, prof. Doina
Munteanu, prof.Claudiu Gavrila, consilier educativ Camelia Macsut;
-Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii,,Constantin Brâncuşi” prin director: Nirvana Mîndruleanu, profesor
şi coordonatori de proiect, prof. Stela Şarpe;
-Grupul Şcolar ,,George Bibescu,,- reprezentat prin director: Petre Cauc,  coordonatori de proiect prof.
Carmen Marcu,prof.Floare Popescu;
-Grupul Şcolar ,,Al. Macedonski,,- reprezentat prin director: Cristinel Vasile Micu, şi coordonatori de
proiect prof. Elena Ioana, prof.Aurel Rosca.
- Grupul Şcolar Industrial Minier-Lupeni reprezentat prin director:Hodor Viorel, profesor şi coordonatori
de proiect,prof. Aurelia Bucur, prof.Mimi Cernăianu,prof.Claudiu Badila,prof.Daniela Chiolan;.
-Şcoala Gen. Nr. 1 Lupeni –reperezentată prin Kasza Maria şi coordonator de proiect, prof.Bucur Simonel
Marinescu Cornelia – tel. 0727.184668
  Stănăşel Georgică-tel.0745620369
  Şarpe Stela – tel. 0749.260167
  Marcu Carmen-tel.0741623296
    Termen                        Activitate
15.10.2010            ,,Să ne cunoaştem mai bine ‘’acţiune de informare şi de promovare a
                 activităţii ;
24.10.2010            ,,Obiecte de artă şi traditii româneşt’’,-vizită la ,,Târgul meşteşugarilor de
                 Zilele Craiovei.

16.12. 2010           ,,Portul popular la romani’’-dezbatere ,expozitie de
                 costume,prezentari Power-Point ;
                 ,, Tradiţii şi obiceiuri la români’’masa rotunda, spectacol sustinut
                 impreuna cu partenerii;
24.02.2011            ,,Sarbătorile primaveri,,-sesiune de referate.

2.03. 2011            ,,  Mărţişorul’-semnificatie,    traditie,legenda’’expozitie   de
                 martisoare,postere,felicitări,pliante realizatede elevi.
                 Tradiţie şi credinţă-simpozion

7.04.2011            Sarbatori pascale !-istoric,simboluri,semnificatie,traditii si
                 obiceiuri,invatarea de cantece religioase, confectionarea de felicitari
                 de Paşte,expozitie;
                 Participarea copiilor la slujbele bisericeşti în săptămâna mare şi de
                 sărbători
22.05.2011            ,,Cântecele Amaradiei-simpozion;
1. 06.2011            ,,Omul sfinţeşte locul, nu locul pe noi’’- organizarea unei excursii de
                 documentare la Horezu ;
Impactul pe termen scurt şi lung:

    promovarea şi cultivarea tradiţiilor specific româneşti;
    cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al elevilor;
    cunosterea unor valori ale creaţiei artistice populare locale şi naţionale;
    posibilitatea de a se întrece cu elevi din alte şcoli şi alte zone geografice;
    schimb de experienţă pentru elevi şi profesori;
    cunoaşterea reciprocă a participanţilor şi dezvoltarea capacităţii de comunicare;
    asimilarea noutăţilor;
    cunoaşterea unor evenimente istorice şi obiective turistice;
    îmbunătăţirea comunicării între instituţii locale, zonale;
    creşterea calităţii în învăţământ;
    creşterea prestigiului scolii;
    dezvoltarea de abilităţi privind managementul de proiecte;
    relaţii de colaborare între elevii şcolilor.
Modalităţi de evaluare internă:
  monitorizarea modului de pregătire şi organizare a activităţilor cuprinse în proiect
  discuţii de grup
  realizarea unui panou cu imagini şi informaţii referitoare la activităţile desfăşurate
  concursuri între elevi
  prezentarea unor produse finale în cadrul unei mese rotunde, excursie, expoziţie.

Modalităţi de evaluare externă:
       opinii ale participanţilor, colaboratorilor
       opinii ale elevilor
   Elevii participanţi
   Cadre didactice participante
 Costuri detaliate
ANEXA 1
              Tabel cu elevii participanţi


       Numele şi prenumele       Clasa    Şcoala de provenienţă
Nr crt
ANEXA 2
          Tabel cadre didactice participanteNr crt  Numele şi prenumele      Şcoala de provenienţă
ANEXA 3            Costuri detaliate pe activităţi     Cheltuieli            Preţ     Observaţii
Nr crt
Traditii 2

Recomendados

Traditii 2 von
Traditii 2Traditii 2
Traditii 2cmgavrila
892 views13 Folien
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni von
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteniOrizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteni
Orizonturi culturale revista nr 3 scoala gimnaziala petru poni cucuteniRaluca Mariana Ciudin
1.4K views70 Folien
Move4Nature Trail Presentation - Pietroasa chiscau School - Bihor, Romania von
Move4Nature Trail Presentation - Pietroasa chiscau School - Bihor, RomaniaMove4Nature Trail Presentation - Pietroasa chiscau School - Bihor, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Pietroasa chiscau School - Bihor, RomaniaUNEP VIENNA ISCC - ESD
524 views19 Folien
Motto von
MottoMotto
MottoMarinela Calangiu
666 views3 Folien
Traditii si obiceiuri de Sf. Paste von
Traditii si obiceiuri de Sf. PasteTraditii si obiceiuri de Sf. Paste
Traditii si obiceiuri de Sf. PasteIonelia Serban
3.9K views1 Folie
SIMPOZION INTERNAȚIONAL DEDICAT ZILEI PĂMÂNTULUI 2013 von
SIMPOZION INTERNAȚIONAL DEDICAT ZILEI PĂMÂNTULUI 2013 SIMPOZION INTERNAȚIONAL DEDICAT ZILEI PĂMÂNTULUI 2013
SIMPOZION INTERNAȚIONAL DEDICAT ZILEI PĂMÂNTULUI 2013 Colegiul Tehnic "Miron Costin" Roman
812 views7 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Traditii si obiceiuri von
Traditii si obiceiuriTraditii si obiceiuri
Traditii si obiceiurifloare11111111
1.2K views11 Folien
Traditii si obiceiuri von
Traditii si obiceiuriTraditii si obiceiuri
Traditii si obiceiuriScoala Cotofenii din dos
12.8K views13 Folien
Proiect traditii populare von
Proiect traditii populareProiect traditii populare
Proiect traditii popularecercelarum
18.4K views6 Folien
Metamorfoze von
Metamorfoze Metamorfoze
Metamorfoze Artemiza Milea
291 views28 Folien
Primavara copilariei nr 32 primavara vara-an scolar 2015 2016 von
Primavara copilariei nr 32 primavara vara-an scolar 2015 2016Primavara copilariei nr 32 primavara vara-an scolar 2015 2016
Primavara copilariei nr 32 primavara vara-an scolar 2015 2016Nicole France
4.5K views133 Folien
Primavara copilariei nr 33 von
Primavara copilariei nr 33Primavara copilariei nr 33
Primavara copilariei nr 33Nicole France
1.8K views162 Folien

Was ist angesagt?(20)

Proiect traditii populare von cercelarum
Proiect traditii populareProiect traditii populare
Proiect traditii populare
cercelarum18.4K views
Primavara copilariei nr 32 primavara vara-an scolar 2015 2016 von Nicole France
Primavara copilariei nr 32 primavara vara-an scolar 2015 2016Primavara copilariei nr 32 primavara vara-an scolar 2015 2016
Primavara copilariei nr 32 primavara vara-an scolar 2015 2016
Nicole France4.5K views
Primavara copilariei nr 33 von Nicole France
Primavara copilariei nr 33Primavara copilariei nr 33
Primavara copilariei nr 33
Nicole France1.8K views
Proiect Ursuletul calator_ Lic W. Shakespeare_Timisoara von Adriana Drai
Proiect Ursuletul calator_ Lic W. Shakespeare_TimisoaraProiect Ursuletul calator_ Lic W. Shakespeare_Timisoara
Proiect Ursuletul calator_ Lic W. Shakespeare_Timisoara
Adriana Drai15 views
Proiect transnational_ Natura - carte de înțelepciune Lic W. Shakespeare tim... von Adriana Drai
Proiect transnational_ Natura - carte de înțelepciune Lic W. Shakespeare tim...Proiect transnational_ Natura - carte de înțelepciune Lic W. Shakespeare tim...
Proiect transnational_ Natura - carte de înțelepciune Lic W. Shakespeare tim...
Adriana Drai46 views
Traditii si obiceiuri locale von Surdu Romeo
Traditii si obiceiuri localeTraditii si obiceiuri locale
Traditii si obiceiuri locale
Surdu Romeo5K views
Primavara copilariei nr 31 toamna iarna 2015 2016 von Nicole France
Primavara copilariei nr 31 toamna iarna 2015 2016Primavara copilariei nr 31 toamna iarna 2015 2016
Primavara copilariei nr 31 toamna iarna 2015 2016
Nicole France8.8K views
Proiect Life by the Water von Iolanda1504
Proiect Life by the WaterProiect Life by the Water
Proiect Life by the Water
Iolanda1504414 views
Traditii von 1000alyna
TraditiiTraditii
Traditii
1000alyna1.1K views

Similar a Traditii 2

Arta vietii 1pptx von
Arta vietii 1pptxArta vietii 1pptx
Arta vietii 1pptxMaria ŢUCA
298 views6 Folien
Giani von
GianiGiani
Gianigiani102001
654 views12 Folien
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf von
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdfProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdfPolianaSimizStefanes
25 views9 Folien
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc von
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.docProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.docPolianaSimizStefanes
78 views9 Folien
Metode de predare la clasele care au și elevi cu cerințe educaționale special... von
Metode de predare la clasele care au și elevi cu cerințe educaționale special...Metode de predare la clasele care au și elevi cu cerințe educaționale special...
Metode de predare la clasele care au și elevi cu cerințe educaționale special...MaxDanyCekan
291 views31 Folien
Revista PHEONIX, nr 17 -2023.pdf von
Revista PHEONIX, nr 17 -2023.pdfRevista PHEONIX, nr 17 -2023.pdf
Revista PHEONIX, nr 17 -2023.pdfssuser5555b81
96 views33 Folien

Similar a Traditii 2(20)

Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf von PolianaSimizStefanes
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdfProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ (1).pdf
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc von PolianaSimizStefanes
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.docProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ.doc
Metode de predare la clasele care au și elevi cu cerințe educaționale special... von MaxDanyCekan
Metode de predare la clasele care au și elevi cu cerințe educaționale special...Metode de predare la clasele care au și elevi cu cerințe educaționale special...
Metode de predare la clasele care au și elevi cu cerințe educaționale special...
MaxDanyCekan291 views
Revista PHEONIX, nr 17 -2023.pdf von ssuser5555b81
Revista PHEONIX, nr 17 -2023.pdfRevista PHEONIX, nr 17 -2023.pdf
Revista PHEONIX, nr 17 -2023.pdf
ssuser5555b8196 views
Patreneriat von iullianas
PatreneriatPatreneriat
Patreneriat
iullianas643 views
Raportul proiectului transnational.pptx von AdelaCov
Raportul proiectului transnational.pptxRaportul proiectului transnational.pptx
Raportul proiectului transnational.pptx
AdelaCov66 views
raport Adelina.pptx von AdelaCov
raport Adelina.pptxraport Adelina.pptx
raport Adelina.pptx
AdelaCov10 views
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val... von LiliaSergheevna
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
Raportul narativ final „EDUCAŢIE ONLINE FĂRĂ HOTARE” „Ursulețul de pluș” „Val...
LiliaSergheevna79 views
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc von PolianaSimizStefanes
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.docProiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc
Proiect_TRADITII SI OBICEIURI LOCALE 2023_ raport narativ_IULIANA.doc
Microsoft PowerPoint - PREZENTARE LICEU 2014.ppt.pptx [Doar în citire].pdf von gafar5
Microsoft PowerPoint - PREZENTARE LICEU 2014.ppt.pptx [Doar în citire].pdfMicrosoft PowerPoint - PREZENTARE LICEU 2014.ppt.pptx [Doar în citire].pdf
Microsoft PowerPoint - PREZENTARE LICEU 2014.ppt.pptx [Doar în citire].pdf
gafar558 views
Proiect educational von daniel973
Proiect educationalProiect educational
Proiect educational
daniel973221 views
Proiect educational von daniel973
Proiect educationalProiect educational
Proiect educational
daniel973103 views
Proiect educational traditii von mihaela974
Proiect educational traditiiProiect educational traditii
Proiect educational traditii
mihaela974672 views
Proiect educational von mihaela974
Proiect educationalProiect educational
Proiect educational
mihaela974167 views
Proiect educational von daniel973
Proiect educationalProiect educational
Proiect educational
daniel973157 views
Proiect educational von daniel973
Proiect educationalProiect educational
Proiect educational
daniel973291 views

Traditii 2

 • 1. M I N I S T E R U L E D U C AŢ I E I Ş I C E R C E T ĂR I I GRUPUL ŞCOLAR “TRAIAN DEMETRESCU” GRUPUL ŞCOLARCRAIOVA- DEMETRESCU” “TRAIAN DOLJ CRAIOVA- DOLJ Bulevar4 Bulevardul Decebal , nr. 105, tel. 0251 / 436733 AVIZAT I.S.J.-DOLJ INSPECTOR ACTIVITATI EDUCATIVE Elena Vais GRUPUL SCOLAR GRUPUL SCOLAR ,,TRAIAN DEMETRESCU” ,,GEORGE BIBESCU’’ DIRECTOR, DIRECTOR, Octavian Gavrilă Petre Cauc GRUP SCOLAR INDUSTRIAL MINIER - LUPENI DIRECTOR, Hodor Viorel Vasile ,,Tradiţii, obiceiuri, credinţe-izvoare ale identităţii noastre’’ GRUP SCOLAR ,,AL.MACEDONSKI’’ COLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI MESERII MELINEŞTI ,,CONSTANTIN BRÂNCUŞI’’ DIRECTOR, DIRECTOR, Micu Vasile Cristinel Mândruleanu Nirvana ŞCOALA GEN. NR 1 LUPENI DIRECTOR, Kasza Maria
 • 5. Cea mai mare bogăţie a omenirii sunt copiii. Ar fi nedrept ca ei să nu cunoască istoria, tradiţiile şi obiceiurile locale şi naţionale. Acest lucru ar trebui să fie cel mai important deziderat în educarea lor. Pentru a ne păstra identitatea, obiceiurile şi tradiţiile acestea trebuiesc cultivate în inimile şi minţile generaţiilor tinere, care se succed pe acest tărâm , ca o valoare autentică de creaţie iar copiii trebuie să fie acomodaţi de mici cu specificul acestora. Acest lucru este încă posibil în oraşele mici şi în mediul rural, unde tradiţiile sunt încă vii şi încă se mai respectă la anumite evenimente locale. Toată frumuseţea lăuntrică, toate acele simţiri cuprinse în creaţia populară, suntem datori să le-o transmitem elevilorlor cu îndemnul de a le păstra. Apropiind copiii de cunoaşterea folclorului local, putem spune că am deschis o poartă spre cunoaştere interioară , întrucât obiceiurile, tradiţiile şi serbările exprimă pe fiecare ca individ al neamului din care s-a născut. Arta noastră populară manifestată sub toate aspectele ei reprezintă o bogăţie nepreţuită de comori pentru toţi aceia care îşi iubesc patria şi neamul. Începând cu obiceiurile laice, continuând cu frumoasele costume pe care le îmbracă în aceste împrejurări, şi terminând cu cântele, dansurile şi strigăturilenelipsite la aceste datini, izvorul lor e nesecat pentru cel ce vrea sa le cunoască şi să le adune în mănunchi pentru a le dărui din nou, aşa cum spunea Anton Pann: “De la lume adunate şi iarăşi la lume date” Obiceiurile şi datinile stăbune româneşti, rod al unui îndelungat efort de cunoaştere, reprezintă un tezaur inestimabil de înţelepciune ale cărui valori şi sensuri nu se sting niciodată. Asemenea lui Vasile Alecsandri care spunea : „poţi să cutreieri lumea toată şi să te minunezi de rezultatele civilizaţiei, dar nimic nu-i mai fermecător decât colţul de pământ pe care te-ai născut.”, şi noi trebuie să ne mândrim că suntem români, să ne bucurăm de comorile pe care ni le-au lăsat strămoşii noştri şi să le transmitem mai departe urmaşilor noştri.
 • 6. . Redescoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale strămoşeşti prin implicarea copiilor şi cadrelor didactice în diverse activităţi legate de tradiţiile şi obiceiurile locale şi naţionale. -promovarea şi cultivarea tradiţiilor specific româneşti; -cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al elevilor; -dezvoltarea spiritului umanitar; -păstrarea obiceiurilor ; -promovarea dialogului între elevii din şcolile din mediu rural şi urban; - dezvoltarea colaborarii între cadre didactice din unităţi de invăţământ diferite; -cunosterea unor valori ale creaţiei artistice populare locale şi naţionale; -să conştietizeze afectivitatea de grup ca suport al prieteniei; -simularea si promovarea capacitatii elevilor prin organizarea de expozitii cu lucrarile lor; -să aplice principiul echilibrului si armoniei universale. a) Resurse umane: - 148 de elevi, cadre didactice, părinţii copiilor b) Resurse materiale: - informaţionale: albume, enciclopedii, reviste, cărţi, pliante, casete audio- video, aparatură audio-video, TV, materiale didactic pentru diferite activităţi, costume populare, accesorii; - auxiliare: instrumente de lucru . c) Resurse temporale: - durata proiectului: 15 octombrie 2010 – 15 iunie 2012 d) Resurse financiare: -cheltuielile pentru consumabile şi alte materiale, transport pentru excursii- vor fi acoperite din sponsorizări, donaţii, contribuţia cadrelor didactice coordonatoare şi a părinţilor elevilor din echipa de proiect e) Resurse de spaţiu pentru derularea proiectului: - săli de clasă, bisericile din localitate, căminul cultural, primăria..
 • 7. Elevii de la- Grupul Şcolar,,Traian Demetrescu” -Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii,,Constantin Brancuşi” -Grupul Şcolar ,,Al.Macedonski’’ Melinesti -Grupul Şcolar,,George Bibescu” - Şcoala Gen. Nr 1 Lupeni -Grup Şcolar Industrial Minier Lupeni Proiectul este planificat a fi implementat pe perioada octombrie 2010-iunie 2012. -Grupul Şcolar,,Traian Demetrescu”-reprezentat prin: director,prof. Octavian Gavrilă,prof.Florea Gaina director adj., prof.Ionel Barbu director adj. şi coordonatori de proiect, prof. Cornelia Marinescu, prof.Constantina Ciurlin, prof.Stănăşel Georgică, prof.Nicoleta Troanta, prof.Viorica Carstea, prof. Doina Munteanu, prof.Claudiu Gavrila, consilier educativ Camelia Macsut; -Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii,,Constantin Brâncuşi” prin director: Nirvana Mîndruleanu, profesor şi coordonatori de proiect, prof. Stela Şarpe; -Grupul Şcolar ,,George Bibescu,,- reprezentat prin director: Petre Cauc, coordonatori de proiect prof. Carmen Marcu,prof.Floare Popescu; -Grupul Şcolar ,,Al. Macedonski,,- reprezentat prin director: Cristinel Vasile Micu, şi coordonatori de proiect prof. Elena Ioana, prof.Aurel Rosca. - Grupul Şcolar Industrial Minier-Lupeni reprezentat prin director:Hodor Viorel, profesor şi coordonatori de proiect,prof. Aurelia Bucur, prof.Mimi Cernăianu,prof.Claudiu Badila,prof.Daniela Chiolan;. -Şcoala Gen. Nr. 1 Lupeni –reperezentată prin Kasza Maria şi coordonator de proiect, prof.Bucur Simonel
 • 8. Marinescu Cornelia – tel. 0727.184668 Stănăşel Georgică-tel.0745620369 Şarpe Stela – tel. 0749.260167 Marcu Carmen-tel.0741623296 Termen Activitate 15.10.2010  ,,Să ne cunoaştem mai bine ‘’acţiune de informare şi de promovare a activităţii ; 24.10.2010  ,,Obiecte de artă şi traditii româneşt’’,-vizită la ,,Târgul meşteşugarilor de Zilele Craiovei. 16.12. 2010  ,,Portul popular la romani’’-dezbatere ,expozitie de costume,prezentari Power-Point ;  ,, Tradiţii şi obiceiuri la români’’masa rotunda, spectacol sustinut impreuna cu partenerii; 24.02.2011  ,,Sarbătorile primaveri,,-sesiune de referate. 2.03. 2011  ,, Mărţişorul’-semnificatie, traditie,legenda’’expozitie de martisoare,postere,felicitări,pliante realizatede elevi.  Tradiţie şi credinţă-simpozion 7.04.2011  Sarbatori pascale !-istoric,simboluri,semnificatie,traditii si obiceiuri,invatarea de cantece religioase, confectionarea de felicitari de Paşte,expozitie;  Participarea copiilor la slujbele bisericeşti în săptămâna mare şi de sărbători 22.05.2011  ,,Cântecele Amaradiei-simpozion; 1. 06.2011  ,,Omul sfinţeşte locul, nu locul pe noi’’- organizarea unei excursii de documentare la Horezu ;
 • 9. Impactul pe termen scurt şi lung:  promovarea şi cultivarea tradiţiilor specific româneşti;  cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al elevilor;  cunosterea unor valori ale creaţiei artistice populare locale şi naţionale;  posibilitatea de a se întrece cu elevi din alte şcoli şi alte zone geografice;  schimb de experienţă pentru elevi şi profesori;  cunoaşterea reciprocă a participanţilor şi dezvoltarea capacităţii de comunicare;  asimilarea noutăţilor;  cunoaşterea unor evenimente istorice şi obiective turistice;  îmbunătăţirea comunicării între instituţii locale, zonale;  creşterea calităţii în învăţământ;  creşterea prestigiului scolii;  dezvoltarea de abilităţi privind managementul de proiecte;  relaţii de colaborare între elevii şcolilor. Modalităţi de evaluare internă:  monitorizarea modului de pregătire şi organizare a activităţilor cuprinse în proiect  discuţii de grup  realizarea unui panou cu imagini şi informaţii referitoare la activităţile desfăşurate  concursuri între elevi  prezentarea unor produse finale în cadrul unei mese rotunde, excursie, expoziţie. Modalităţi de evaluare externă:  opinii ale participanţilor, colaboratorilor  opinii ale elevilor  Elevii participanţi  Cadre didactice participante
 • 10.  Costuri detaliate ANEXA 1 Tabel cu elevii participanţi Numele şi prenumele Clasa Şcoala de provenienţă Nr crt
 • 11. ANEXA 2 Tabel cadre didactice participante Nr crt Numele şi prenumele Şcoala de provenienţă
 • 12. ANEXA 3 Costuri detaliate pe activităţi Cheltuieli Preţ Observaţii Nr crt