Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Gevaarlijke verkeersdrempels Stokkelen - Eersel

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Oktober 2022 Definitief Pagina 1 van 38
EERSEL - De werkzaamheden om de rijbaan Stokkelen in Eersel tussen de Hazenstraat ...
Oktober 2022 Definitief Pagina 2 van 38
op heden niet geleverd. Na 2e
verzoek aan de wethouder (SK) gaf de wethouder met e...
Oktober 2022 Definitief Pagina 3 van 38
Gemeente Eersel is niet toegankelijk
De huidige inrichting van Stokkelen weerspieg...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 38 Anzeige

Gevaarlijke verkeersdrempels Stokkelen - Eersel

Herunterladen, um offline zu lesen

Het artikel rapporteert, op basis van aangeleverde stukken, significante afwijkingen tussen ontwerp en realisatie van raadsbesluit R21.038. Gemeente Eersel en de aannemer zijn tot op heden geen partijen gebleken die verantwoordelijkheid nemen over de gerealiseerde situatie. De gesloten passieve houding van gemeente Eersel en aannemer maken dat met de huidige situatie onacceptabele risico’s voor de bewoners van Stokkelen en weggebruikers niet worden weggenomen. Het is onverantwoord om in deze gesloten passieve toestand te blijven hangen. Het is nu aan gemeente Eersel en de aannemer door uit hun naïef gesloten autoritaire houding te stappen verantwoordelijkheid te nemen door deskundigen de significant afwijkende hoogtes van de verkeersdrempels en plateaus te laten beoordelen en te voorzien van consequenties m.b.t. verkeersveiligheid, milieu, hulpdiensten en overlast.

Het artikel rapporteert, op basis van aangeleverde stukken, significante afwijkingen tussen ontwerp en realisatie van raadsbesluit R21.038. Gemeente Eersel en de aannemer zijn tot op heden geen partijen gebleken die verantwoordelijkheid nemen over de gerealiseerde situatie. De gesloten passieve houding van gemeente Eersel en aannemer maken dat met de huidige situatie onacceptabele risico’s voor de bewoners van Stokkelen en weggebruikers niet worden weggenomen. Het is onverantwoord om in deze gesloten passieve toestand te blijven hangen. Het is nu aan gemeente Eersel en de aannemer door uit hun naïef gesloten autoritaire houding te stappen verantwoordelijkheid te nemen door deskundigen de significant afwijkende hoogtes van de verkeersdrempels en plateaus te laten beoordelen en te voorzien van consequenties m.b.t. verkeersveiligheid, milieu, hulpdiensten en overlast.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

Gevaarlijke verkeersdrempels Stokkelen - Eersel

 1. 1. Oktober 2022 Definitief Pagina 1 van 38 EERSEL - De werkzaamheden om de rijbaan Stokkelen in Eersel tussen de Hazenstraat en Diepveldenweg veilig in te richten en de fietspaden naast Stokkelen te asfalteren tussen de Hazenstraat en de gemeentegrens Bergeijk kosten bijna een miljoen euro. Van juni 2021 tot 30 juli 2021 zijn de werkzaamheden uitgevoerd. De communicatie over de plannen voor de verkeersmaatregelen is niet verlopen zoals het hoort, beaamt de wethouder (SK) tijdens de raadsvergadering. Vier wegversmallingen, drie verhoogde kruispunten Het is een spoedprocedure geworden om de werkzaamheden nog voor de zomer te voltooien. De weg is al afgesloten in verband met het project Diepveldenweg en de aanleg van de fietstunnels. Stokkelen wordt ingericht als 60 kilometer per uur weg. Er komen vier wegversmallingen en drie kruispunten worden verhoogd. Ook wordt een gedeelte van de fietspaden geasfalteerd. De verkeersremmende maatregelen moeten het sluipverkeer beperken en de verkeersveiligheid verhogen. bron: ed.nl “Omwonenden zien deel van hun wensen in vervulling gaan; gemeente past plannen voor verkeersmaatregelen Stokkelen in Eersel deels aan” is de kop van het artikel in het Eindhovens Dagblad van 2 juni 2021. bron: ed.nl Raadsvoorstel en raadsbesluit Het raadsvoorstel met kenmerk R21.038 [1] is opgesteld en ingediend op 13 april 2021 door de teamcoördinator Uitvoering en Beheer (GK) van gemeente Eersel. In het raadsvoorstel wordt expliciet met gedetailleerde (ontwerp) tekeningen als bijlagen [2,3] van bureau CinCera aangegeven welke verkeersmaatregelen er genomen worden. In het raadsvoorstel wordt expliciet gesteld dat "1.2 Het ontwerp voldoet aan de 60 km/h ontwerpeisen voor een duurzaam veilige weg." Het raadsvoorstel bevat de volgende randvoorwaarden t.a.v. subsidies en risico: • Om de toegekende subsidies veilig te stellen moet het werk in 2021 worden uitgevoerd • Door het uitvoeringskrediet Stokkelen nu al beschikbaar te stellen, kunt u deze niet meer betrekken bij de integrale afwegingen voor het MIP 2022-2025. Het raadsbesluit R21.038 ([1], pagina 5) bevat expliciet "In te stemmen met het ontwerp van de 60 km/h verkeersmaatregelen Stokkelen." Tijdens de raadsvergadering van 6 mei 2021 is het raadsvoorstel met kenmerk R21.038 behandeld en unaniem vastgesteld. Toelichting door de wethouder Tijdens de raadsvergadering van 6 mei 2021 is door de wethouder verkeer en mobiliteit (SK) op meerdere momenten het belang van duurzaam veilige inrichting van Stokkelen benoemd. Op 25 mei 2021 is d.m.v. een raadsinformatiebrief (RIB) met kenmerk 21.11421 [4] door de wethouder (SK) expliciet aan de raad gemeld dat "De 60 km/h drempels buiten de bebouwde kom comfortabel, lang en “laag” (12 cm) worden uitgevoerd." Bij de wethouder (SK) zijn de stukken opgevraagd waarmee door de wethouder verantwoording wordt afgelegd over realisatie van de duurzaam veilige inrichting van Stokkelen (bijlage 3). De stukken zijn tot
 2. 2. Oktober 2022 Definitief Pagina 2 van 38 op heden niet geleverd. Na 2e verzoek aan de wethouder (SK) gaf de wethouder met emotionele bewoordingen “de vragen heb ik ambtelijk doorgezet. Ik persoonlijk zal de mail niet oppakken en/of beantwoorden.” expliciet aan afstand te nemen van de gerealiseerde situatie op Stokkelen. Uitvoering en reacties Complimenten zijn op z'n plaats voor de wijze waarop Stokkelen in de periode juni - juli 2021 is aangepakt, en met name het fietspad is een enorme verbetering en waardering voor de fietsers die gebruik maken van deze verbinding. Uitvoering drempels niet conform vastgesteld ontwerp en gemeentelijke visie De eerste reactie op het Facebookbericht van gemeente Eersel over de heropening voor weggebruikers van Stokkelen en opening van ovonde met Diepveldenweg spreekt boekdelen: "Levensgevaarlijk met die springbulten er in lijkt wel een 30km zone" In een schriftelijke reactie van de uitvoerder (GK) van gemeente Eersel op de vraag over gerealiseerde hoogtes van de verkeersdrempels is in oktober 2021 (bijlage 5) het volgende antwoord verstrekt: "Wij hebben de hoogtes van de verkeersplateaus en drempels nog een keer nagemeten. Sommige plateaus zijn inderdaad iets hoger uitgevallen dan de beoogde 12 cm" [2,3]. "In praktijkritten hebben we geconstateerd dat zowel de wegversmallingen als de plateaus probleemloos en schadevrij met 60 km/h gepasseerd kunnen worden. Wel is het zo dat dit bijzonder oncomfortabel aanvoelt en dat het niet uitnodigt om dit te doen. Wij adviseren dit dan ook niet. " De manager uitvoering (GM) verklaart in zijn 1e schriftelijke reactie m.b.t. het raadsbesluit “De inhoud van het raadsbesluit is om de weg zodanig in te richten dat de snelheid van de weggebruiker wordt begrenst op 60 km/uur” en t.a.v. uitvoering “aanleg van een drempel om het verkeer te remmen tot maximaal 60 km/uur”. De manager uitvoering vermijdt een relatie te maken met het ontwerp dat onderdeel is van het raadsbesluit. De manager uitvoering heeft in zijn 2e schriftelijke reactie verklaard: "Vervolgens is er een bestek gemaakt zodat de aannemer/uitvoerder uitvoering kon geven aan het besluit van de raad conform de CROW richtlijn." De manager uitvoering heeft het bestek dat is gebruikt tijdens uitvoering, ondanks meerdere verzoeken, tot op heden niet verstrekt. Bureau CinCera heeft schriftelijk verklaard dat: "De werkzaamheden van CinCera betroffen enkel het opstellen van het ontwerp. Tijdens de realisatie van het project zijn wij niet betrokken geweest." Gemeentelijke verkeersvisie De verkeersvisie [5] van gemeente Eersel bevat in paragrafen bereikbaar en Toeristisch en gastvrij het volgende: "Voor nieuwe ontwikkelingen moeten we bij de herontwikkeling van het buitengebied en het opknappen van bestaande wegen, zorgen we waar mogelijk voor een passende weginrichting met voldoende breedte volgens de richtlijnen van het CROW. De locaties waar de verkeersveiligheid onder druk staat, hebben hierbij prioriteit. " [4, paragraaf 2.1.2] "Een aantrekkelijk straatbeeld vinden we belangrijk en is bepalend voor de inrichting van de fysieke omgeving. Het Beeldkwaliteitsplan is hierin richtinggevend. Het centrum en de toegangswegen hebben hierin prioriteit vanwege het visitekaartje voor de gemeente Eersel." [4, paragraaf 2.2]
 3. 3. Oktober 2022 Definitief Pagina 3 van 38 Gemeente Eersel is niet toegankelijk De huidige inrichting van Stokkelen weerspiegelen de wijze waarop de communicatie met de ambtenaren van gemeente Eersel in deze casus verloopt. Er zijn hoge en bijzonder oncomfortabele (lees gevaarlijk hoge) drempels die een rit naar Eersel zeer onaangenaam en onveilig maken. Ambtenaren van gemeente Eersel zijn, op basis van ervaringen in deze casus, niet toegankelijk. 1e contactpoging was in september 2021. Pas na een 3e poging om contact te krijgen met gemeente Eersel over de gerealiseerde drempels, wordt er eind oktober 2021 voor de eerste keer zeer schuw, zeer passief en heel beknopt gereageerd. De structurele terughoudendheid van alle betrokken van gemeente Eersel werkt stimulerend om meer te willen weten over deze casus en vermeerdert het aantal vragen. “Wij gebruiken gewoon ons boerenverstand. Dorp met menselijke maat” [15] Gemeente Eersel verklaart in haar eigen stukken “Onze samenleving kan echter alleen functioneren indien democratisch geformuleerde regels op een verantwoord niveau worden nageleefd.” [31] en “Eenzijdige sturing door het lokaal bestuur vinden wij dan ook tot de verleden tijd behoren.” [32] maar handelt er zelf niet naar. Gemeente Eersel laat geen andere keuze toe dan (schriftelijk) te blijven communiceren. Voornamelijk reacties met beweringen en meningen Meerdere ambtenaren van gemeente Eersel hebben inmiddels extreem terughoudend gereageerd op vragen die gesteld zijn over de huidige en (t.o.v. ontwerp) afwijkende situatie. Het valt nadrukkelijk op dat er in deze casus door de ambtenaren van gemeente Eersel voornamelijk beweringen en meningen zonder argumenten worden gegeven. Hierbij spreken ambtenaren elkaar regelmatig tegen of komen met beweringen die aantoonbaar onjuist zijn. Een voorbeeld hierbij is dat de manager uitvoering (GM) beweert dat er geen hoogtes van drempels in het raadsvoorstel staan. Terwijl in de officiële bijlagen [2,3] van het raadsbesluit [1] van bureau CinCera een hoogte van 12 cm voor de drempels is aangegeven. Voorts is d.m.v. een RIB [4] door de wethouder formeel aangegeven dat "De 60 km/h drempels buiten de bebouwde kom comfortabel, lang en “laag” (12 cm) worden uitgevoerd." WOB procedure Door middel van een WOB verzoek aan gemeente Eersel is getracht om d.m.v. een 7-tal vragen (bijlage 1) alle stukken te verkrijgen waarin de uitvoering van de verkeersdrempels en plateaus zijn behandeld. De woordvoerder (PB) heeft n.a.v. het WOB verzoek in een persoonlijk telefoongesprek een mondeling voorstel gedaan om alle vragen buiten de WOB procedure te beantwoorden. Hiervoor diende het WOB verzoek schriftelijk ingetrokken te worden. De 1e kennismaking met de woordvoer verliep zeer joviaal en de woordvoerder toonde aanvankelijk duidelijke intenties om de gestelde vragen te willen beantwoorden. Het WOB verzoek is n.a.v. dit voorstel van de woordvoerder schriftelijk ingetrokken onder nadrukkelijke voorwaarde dat gemeente Eersel goede antwoorden met volledige onderbouwing verstrekt op gestelde vragen zodat antwoorden van gemeente Eersel verifieerbaar zijn. Helaas heeft de woordvoerder zich niet aan de voorwaarden gehouden en zijn tot op heden de meeste vragen niet door gemeente Eersel beantwoord met verifieerbare antwoorden. Er zijn uitsluitend meer beweringen en meningen zonder argumenten door ambtenaren van gemeente Eersel verstrekt. Na het 1e contact met de woordvoerder was er geen sprake meer van joviaal gedrag, maar zeer terughoudend en gesloten gedrag. De houding van de woordvoerder is duidelijk veranderd na intern overleg tussen woordvoerder en manager uitvoering. De woordvoerder heeft tijdens het verdere verloop geen rol van betekenis meer gehad. De correspondentie is overgenomen door de manager uitvoering maar heeft nooit geleid tot beantwoording van gestelde vragen en het aanleveren van alle opgevraagde stukken (zie bijlage 1).
 4. 4. Oktober 2022 Definitief Pagina 4 van 38 Uitvoering en gerealiseerde hoogtes De uitvoerder (GK) van gemeente Eersel heeft in zijn schriftelijke reactie (okt. 2021) de hoogte van de drempels uit het ontwerp (beoogde hoogte) van 12cm vermeld. In een 1e reactie op de vraag wat de gerealiseerde hoogtes van de drempels zijn, beweert de manager uitvoering (GM) dat "Geconstateerd is dat deze in geringe mate af wijkt naar boven. De exacte exacte hoogte is niet vastgelegd...". Echter na meerdere verzoeken zijn er door gemeente Eersel meetrapporten met een beperkt aantal hoogtemetingen (d.d. 2-11-2021) van de aannemer (firma Mourik infra) opgeleverd waarin precieze hoogtes vermeld zijn. Daarbij heeft de uitvoerder van gemeente Eersel (GK) een overzicht met d.d. 26- 11-2021 opgesteld. Dit overzicht (tabel 1) vermeldt de volgende hoogtes en posities waar geen metingen hebben plaatsgevonden. Tabel 1 Het overzicht van de uitvoerder (GK) van gemeente Eersel (tabel 1) is duidelijk opgesteld op basis van beschikbare hoogtemetingen van de aannemer. De opmerkingen van de uitvoerder van gemeente Eersel bij tabel 1 zijn niet verifieerbaar en dienen waarschijnlijk om binnen gemeente Eersel geen onrust te zaaien over de "bijzonder oncomfortabel" drempels. In onderstaand overzicht zijn de hoogtes uit het overzicht van de uitvoerder van gemeente Eersel (tabel 1) tegen het ontwerp [3] uitgezet. Het ontwerp van bureau CinCera - onderdeel van het raadsbesluit [1] - geeft consequent een drempelhoogte van 12 cm en d.m.v. kleuren (zie legenda) is in onderstaande tabel (tabel 2) aangegeven waar op basis van het beperkt aantal hoogte metingen huidige afwijkingen t.a.v. gerealiseerde hoogtes op basis van het overzicht van de uitvoerder zich bevinden. De door de uitvoerder van gemeente Eersel vermelde lengte van de hellingen (tabel 1) zijn allemaal conform het ontwerp (tabel 2). Tabel 2 Bij het narekenen van het door de uitvoerder (GK) van gemeente Eersel opgesteld overzicht (tabel 1) zijn er enkele rekenfouten bij "versmalling Vissers" geconstateerd waardoor enkele hoogtes op basis van de hoogte metingen hoger zijn dan in het overzicht van de uitvoerder van gemeente Eersel vermeld zijn. Onderstaande tabel (tabel 3) bevat op basis van de hoogtemetingen de juiste drempelhoogtes en is gehanteerd voor de verdere uitwerking.
 5. 5. Oktober 2022 Definitief Pagina 5 van 38 Tabel 3 Belangrijke opmerking Hoogtemetingen zijn op beperkt aantal plaatsen uitgevoerd waardoor niet alle hoogtes beschikbaar zijn dus betreft dit geen totaal overzicht. CROW 344 richtlijn - drempels en plateaus CROW 344 richtlijn [9] bevat een richtlijn voor drempels en plateaus en is een belangrijke richtlijn als referentie t.a.v ontwerp van drempels en plateaus en om een gerealiseerde drempels en plateaus te kunnen toetsen m.b.t. gewenst resultaat zoals comfort, effectiviteit, veiligheid en bijwerkingen. De ontwerpsnelheid van de verkeersdrempel moet passen bij de geldende snelheidslimiet. Het criterium daarbij is dat een weggebruiker die zijn snelheid heeft aangepast aan de limiet geen noemenswaardige hinder ondervindt. Het toepassen van de CROW 344 richtlijn is niet vrijblijvend. In principe zijn de richtlijnen van CROW niet bindend. Op het moment dat in regelgeving of beleidsnota's wordt verwezen naar de CROW-publicaties, zijn ze bindend [8]. De CROW richtlijnen worden door gemeente Eersel gehanteerd in de verkeersvisie [5], Verkeersveiligheidsplan [6] en bestek (zie bovenstaande reactie manager uitvoering). Figuur 1 Bovenstaande figuur (figuur 1) bevat een dwarsdoorsnede uit de CROW 344 richtlijn [9]. De dwarsdoorsnede bevat enkele kenmerken, zoals straatniveau (0 punt), helling (tussen A en B) en verhoogd niveau (afstand tussen B en B'). Verhoogd niveau dient horizontaal te verlopen (bron: CROW 344, figuur 17). Het verhoogde niveau (hoogte op punt B) t.o.v. straatniveau met een maximale tolerantie van 8 mm [9, bijlage II] is bepalend voor de hoogte van betreffende drempel of plateau. In principe moet het verkeersplateau of de verkeersdrempel hetzelfde dwarsprofiel hebben als de weg (tonrond of dakprofiel) [9, pg 35].
 6. 6. Oktober 2022 Definitief Pagina 6 van 38 Hulpdiensten Politie-, brandweer-en ambulancevoertuigen moeten vaak met grote spoed naar een calamiteit. Drempels op de route vormen daarbij zoals voor alle voertuigen -een belemmering en verhogen aanrijtijden. Een ambulance met een ernstig gewonde persoon kan slechts stapvoets de drempel passeren. Het verrichten van levensreddende handelingen in de ambulance wordt bij het passeren van de drempel ernstig bemoeilijkt. Voor de brandweer geldt dat de eerste brandweerwagen maatgevend is voor het eventueel onaanvaardbaar zijn van (een) drempel(s), of plateau omdat deze binnen de 'professionele norm' van 8 minuten bij de plaats van de calamiteit moet zijn. Het toestaan van het overschrijden van de maximumsnelheid voor hulpdiensten (sirenes aan!) op de openbare weg doet het oplopen van de aanrijtijden door drempels en plateaus weer enigszins teniet. Politieauto's die worden gebruikt voor surveillance zijn in de regel normale personenwagens, die drempels gemakkelijke kunnen overrijden. bron: CROW 344 [9], pagina 17 en 18 De passage met brede landbouwmachines vergt aandacht, evenals het vervoer op slecht of ongeveerde aanhangers. Goed overleg met betrokkenen vooraf voorkomt klachten achteraf. Landbouwvoertuigen ondervinden bij het passeren van 8 cm hoge plateaus nauwelijks problemen, in tegenstelling tot bij 12 cm hoge plateaus. Aangetekend wordt dat de wettelijke maximumsnelheid voor landbouwvoertuigen 25 km/h bedraagt. bron: CROW 344 [9], pagina 18 Een verkeersdrempel heeft op een vrachtauto een veel sterkere uitwerking dan op een personenauto. De passeersnelheid ligt voor deze voertuigen dan ook 10 tot 30 km/h onder die voor personenauto's met toch nog een behoorlijk discomfort voor de chauffeur. bron: CROW 344 [9], pagina 17 De wegbeheerder moet er volgens artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek voor zorgen dat de openbare weg in een goede staat verkeert. Ook is de wegbeheerder verplicht de wegen regelmatig te inspecteren en moet hij alle moeite doen om ze berijdbaar te houden.[27] Volgens John Boender (CROW) zal de rechter kijken of de CROW-richtlijnen zijn gevolgd. "Als dat niet het geval is, moet de gemeente kunnen aantonen dat deze drempel net zo goed is. “ [27] De BOVAG heeft geen exacte schadecijfers, maar ziet wel een heel duidelijk verband tussen de vele verkeersdrempels in ons land en het grote aantal kapotte veren en schokbrekers dat bij apk's wordt vastgesteld. ,,In geen enkel ander Europees land komen zoveel gebroken veren voor als in Nederland. Kapotte veren staan op plaats 7 in de APK-afkeurpunten top 10. En ook schokbrekers komen vaak ’snel’ aan hun einde", zegt de woordvoerder. De schade aan de wielophanging is lastig te becijferen maar moet in de vele miljoenen euro's lopen. Automobilisten draaien doorgaans zelf op voor de schade als gevolg van een niet goed aangelegde of slecht onderhouden drempel. Tenzij iemand de moed heeft de wegbeheerder aansprakelijk te stellen. Dat kan, maar de bewijslast is lastig. Met deskundige hulp aantonen dat een drempel niet volgens de CROW-richtlijnen is aangelegd, dat lukt misschien nog wel. [35] Interpretatie hoogtemetingen van aannemer Alvorens het verhoogd niveau kan worden vastgesteld is contact gelegd met CROW te Ede voor de juiste aanpak om hoogtemetingen te interpreteren en te reflecteren op de CROW 344 richtlijn. Daarna zijn de door gemeente Eersel aangeleverde (beperkt aantal) hoogtemetingen van de aannemer (Mourik) geraadpleegd m.b.t. de maximum hoogtes van verhoogde niveaus van drempels en plateaus waar verkeersdeelnemers van Stokkelen mee geconfronteerd worden (bijlage 8). De directeur projecten van Mourik (GvdH) heeft schriftelijk verklaard dat "De werkzaamheden in het contract worden altijd
 7. 7. Oktober 2022 Definitief Pagina 7 van 38 conform bestek uitgevoerd.". Welke waarde deze bewering van de directeur projecten (GvdH) van Mourik daadwerkelijk heeft zijn tijdens het gesprek met de projectmanager van Mourik (GKa) niet duidelijk geworden. Op basis van ontvangen stukken en hoogtemetingen is hiervan geen bewijs aangetroffen. Nadat de hoogtemetingen aan de projectmanager van Mourik voorgelegd zijn, met de toezegging vanuit Mourik dat deze intern binnen Mourik bekeken zouden worden, is de communicatie met de aannemer eenzijdig door de aannemer gestopt. De directeur projecten van Mourik was in zijn laatste reactie zeer geagiteerd en vertoonde sterk ontwijkend gedrag. De metingen die door de uitvoerder (GK) van gemeente Eersel op 26-11-21 zijn verwerkt in bovenstaand overzicht (tabel 3) en betreffen lengte van de hellingen en de hoogtes op punt B. De lengtes van de hellingen (afstand A-B) zijn in het overzicht van de uitvoerder gelijk aan het ontwerp. Ten aanzien van de hoogtes zijn op punt B de drempels en plateaus in een flink aantal gevallen (tabel 3 en figuur 2) meer dan 25% hoger (B1 ) dan de maximale tolerantie van de CROW 344 richtlijn [9] (rood gekleurd). In enkel geval (donkerrood gekleurd) is de hoogte van de verkeersdrempel meer dan 35% hoger op punt B2 . Naast de drempelhoogte op punt B zijn op basis van de hoogtemetingen van de aannemer de maximale hoogtes bepaald (tabel 4). De maximale hoogte van de verkeersdrempels en plateaus geeft een inzicht t.a.v. de te overbruggen hoogte bij het passeren van de verkeersdrempels en plateaus. Op basis van de CROW 344 richtlijn dient Punt B de maximale hoogte van drempel of plateau te zijn. In onderstaand overzicht (tabel 4) zijn op basis van de hoogtemetingen van de aannemer (Mourik) de maximaal te overbruggen hoogtes t.o.v. straatniveau vermeld en uitgezet tegen het ontwerp (12 cm als te realiseren hoogtes). Tabel 4 De totaal te overbruggen hoogte is weergegeven met punten C in onderstaand figuur (figuur 2). Op basis van de hoogtemetingen die door de aannemer (Mourik) verstrekt zijn, worden verkeersdeelnemers op Stokkelen geconfronteerd met verkeers- drempels en plateaus met een totale eindhoogte (C3 ) tot 190% hoger (34,80 cm) t.o.v. straatniveau. Bovenstaand overzicht (tabel 4) geeft een goed inzicht van drempels en plateaus op Stokkelen die, op basis van de beschikbare hoogtemetingen, niet voldoen (gekleurd) aan het ontwerp rekening houden met een maximale tolerantie van 8 mm [9]. Niet alle hoogtes zijn beschikbaar dus is dit geen totaal overzicht. De drempels en verkeersplateaus op Stokkelen, waarvan hoogtemetingen beschikbaar zijn, stijgen na punt B (paars gekleurd) op basis van de hoogtemetingen in de meeste gevallen nog fors (tot 34,8 cm). Dit is niet conform de CROW 344 richtlijn en ontwerp. Met deze bevindingen wordt het door de uitvoerder (GK) van gemeente Eersel schriftelijk benoemd "bijzonder oncomfortabel" karakter van de plateaus en drempels verklaard en aangetoond.
 8. 8. Oktober 2022 Definitief Pagina 8 van 38 Figuur 2 In onderstaande figuren (figuur 3 en 4) zijn van beschikbare hoogtemetingen de afwijkende hoogtes in een bovenaanzicht geplaatst. Hiermee ontstaat een duidelijk beeld (geen totaal overzicht) van de afwijkingen van de aangelegde verkeersremmende maatregelen op Stokkelen t.o.v. het ontwerp die op basis van de beschikbare hoogtemetingen vastgesteld kunnen worden. Figuur 3 Figuur 4
 9. 9. Oktober 2022 Definitief Pagina 9 van 38 Het standpunt van de ambtenaren van gemeente Eersel t.a.v. deze afwijkingen zijn: De uitvoerder (GK) heeft schriftelijk verklaard dat "Sommige plateaus zijn inderdaad iets hoger uitgevallen dan de beoogde 12 cm" en de manager uitvoering heeft schriftelijk verklaard dat "Geconstateerd is dat deze in geringe mate af wijkt naar boven". Wat ambtenaren van gemeente Eersel precies bedoelen met "iets" en "gering" is door de ambtenaren van gemeente Eersel niet toegelicht. Een acceptabele benadering van iets" en "gering" dient gevonden te worden in de CROW 344 richtlijn [9, bijlage II]. Deze bevat een expliciete tolerantie van 8 mm voor een verkeersdrempels en plateaus met een hoogte van 12 cm (120 mm). Alle beschikbare hoogtemetingen die in tabel 3 voorzien zijn van een kleur hebben een (significant) hogere afwijking dan de gedefinieerde tolerantie van 8 mm in de CROW 344 richtlijn. In de reacties van gemeente Eersel ontbreekt elke bewijs dat ambtenaren van gemeente Eersel voldoende kennis bezitten t.a.v. CROW 344 richtlijn. De bewering van de manager uitvoering “Wij zijn van mening dat de drempel ook zoals deze nu is uitgevoerd, voldoet aan de CROW-richtlijn behorende bij een 60 km weg” in relatie met de hoogtemetingen ondersteunt het gebrek aan kennis maar ook gebrek aan respect m.b.t. de CROW 344 richtlijn. Validatie door gemeentesecretaris De algemeen directeur/gemeentesecretaris draagt de zorg voor uitvoering van bestuursopdrachten door de ambtelijke organisatie [33]. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor een moderne en klantgerichte dienstverlening van de gemeente [34]. De status met onbeantwoorde vragen, zeer beperkte en tegenstrijdige antwoorden van ambtenaren van gemeente Eersel is ter validatie voorgelegd (1e verzoek) aan de gemeentesecretaris (TO) met 2 vragen. Hoe verifieerbare antwoorden van gemeente Eersel op alle vragen verkregen kan worden en of de gemeentesecretaris de huidige status - met voornamelijk ontwijkend gedrag van betrokken ambtenaren - ondersteunt die verkregen is d.m.v. correspondentie met ambtenaren. De gemeentesecretaris (TO) heeft in zijn reactie [22.12745] gemeld dat hij het verzoek aan hem zorgvuldig beoordeeld heeft en tot de conclusie is gekomen dat er door gemeente Eersel nog niet alle stukken zijn aangeleverd. De gemeentesecretaris verwijst in zijn reactie, in tegenstelling tot de manager uitvoering, wel expliciet naar de ontwerptekeningen welke onderdeel van het raadsvoorstel zijn. Met de reactie van de gemeentesecretaris is de gunningsbrief [16] verstrekt waarin duidelijk staat vermeld dat de opdracht aan Mourik is gegund met als voorwaarden bij deze opdracht; “Het bestek ‘Aanleg Diepveldenweg Bergeijk-Eersel-N397’ met besteknummer 2020-BEG016-B01, meer specifiek hoofdstuk 1. Algemeen en hoofdstuk 3. Bepalingen en in het emailbericht aan de aannemer van 26 april 2021 vermelde voorwaarden”. Het bestek met besteknummer 2020-BEG016-B01 [17] en de voorwaarden [18] die op 26 april 2021 per email naar de aannemer zijn verstuurd zijn door de gemeentesecretaris (TO) niet meegeleverd. De vragen die in het 1e verzoek gesteld zijn aan de gemeentesecretaris zijn in de 1e reactie van de gemeentesecretaris niet beantwoord. Het 2e verzoek om de openstaande vragen aan de gemeentesecretaris beantwoord te krijgen, is door de gemeentesecretaris beantwoord met “U zult binnen enkele weken een reactie van ons ontvangen”. Tot op heden is door de gemeentesecretaris nog niet inhoudelijk gereageerd op de vragen van het 1e verzoek aan de gemeentesecretaris. Controle door de gemeenteraad Met de wet dualisering gemeentebestuur is een formele en belangrijke controlerende rol voor de gemeenteraad vastgelegd. De gemeenteraad controleert de wijze waarop het college zijn taken uitvoert. Vooral die controlerende taak moet de positie van de raad versterken [11]. De gemeenteraad staat als gekozen vertegenwoordiging van de inwoners aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad stelt de begroting, het beleid en verordeningen vast en controleert de uitvoering van het beleid door het college van burgemeester en wethouders [12].
 10. 10. Oktober 2022 Definitief Pagina 10 van 38 Alle leden van de gemeenteraad zijn, op basis van haar controlerende rol, individueel en op neutrale wijze bevraagd (bijlage 2) of en hoe de controle op de uitvoering door de gemeenteraad heeft plaatsgevonden t.a.v. het raadsbesluit met kenmerk R21.038 [1] waaronder expliciete instemming met "het ontwerp van de 60 km/h verkeersmaatregelen Stokkelen." En controle door gemeenteraad n.a.v. de raadsinformatiebrief met kenmerk 21.11421 [4], tav. "De 60 km/h drempels buiten de bebouwde kom comfortabel, lang en “laag” (12 cm) worden uitgevoerd." Door middel van neutrale bevraging van de raadsleden is een beeld te verkregen of en hoe controle van het raadsbesluit door de gemeenteraad is uitgevoerd en hoe door de gemeenteraad is vastgesteld of de uitvoering conform besluit heeft plaatsgevonden. Met andere woorden kan de gemeenteraad van gemeente Eersel in haar controlerende rol op overtuigende wijze aan tonen dat de huidige situatie t.a.v. verkeersdrempels en plateaus conform ontwerp gerealiseerd zijn? Slechts 2 raadsleden hebben n.a.v. de 1e bevraging om toelichting gevraagd. De toelichting is aan de betreffende 2 raadsleden gegeven. Echter geen enkel raadslid heeft de vragen die betrekking hebben op de wettelijk bepaalde controlerende rol van raadsleden [11] op 1e verzoek beantwoord. Bij de 2e poging om antwoorden op de gestelde vragen van raadsleden te verkrijgen, is er opnieuw zeer beperkt gereageerd. 1 gemeenteraadslid meldt “U zult begrijpen dat een gemeenteraad vele verschillende punten behandeld. ‘Alles’ controleren zie ik om diverse redenen eenvoudig weg niet als mogelijk of nodig. Ik ben van mening dat als er concrete signalen zijn dat een raadsbesluit op belangrijke punten niet goed is uitgevoerd, er dan vragen aan het college gesteld worden over de feitelijke stand van zaken.” Wie of wat het concrete signaal zou moeten geven is door betreffend gemeenteraadslid niet vermeld. 1 gemeenteraadslid heeft gereageerd met “De vragen die u stelt zijn erg gedetailleerd en vragen een hele hoop uren om uit te zoeken (in feite vraagt u om het aanleggen van een heel dossier).” Nadat aan betreffend raadslid is toegelicht dat het dossier er al zou moeten zijn, is er geen reactie meer gekomen. En de laatste reactie van de 2e poging leek een positief resultaat te krijgen omdat dit raadslid heeft gemeld dat er schriftelijke vragen [20] gesteld zullen worden aan het college. De belofte om schriftelijk vragen te stellen heeft niet lang stand gehouden. In een latere reactie meldt het raadslid plotseling: “Volgens alle stukken die ik heb in gezien en de gesprekken die ik gevoerd heb, ook met mensen van een andere gemeente die met verkeersveiligheid van doen hebben, zijn de werkzaamheden op Stokkelen uitgevoerd binnen de normen en wetgeving. Vanuit mijn controlerende rol moet ik dan ook constateren dat er op de juiste manier invulling is gegeven aan de wet en gemaakte afspraken.” Echter de stukken waar het raadslid naar verwijst zijn niet gespecificeerd en niet meegeleverd. Bij de verwijzing naar gemaakte afspraken wordt door het raadslid geen relatie gelegd met het raadsbesluit met kenmerk R21.038 [1] en raadsinformatiebrief met kenmerk 21.11421 [4]. Deze reactie met een sterke wending is opmerkelijk. Het betreffende raadslid heeft ondanks meerdere verzoeken de stukken die door het raadslid ingezien zouden zijn niet aangeleverd noch gespecificeerd. Als bijvangst in de reactie van de bevragingen van raadsleden van gemeente Eersel valt op dat er raadsleden zijn die spontaan melden dat "Dat er op het gebied van dualisme nog het nodige te verbeteren valt dat ben ik met u eens." Maar ook verwondering dat iemand die niet woonachtig is in gemeente Eersel vragen stelt aan gemeente Eersel zoals: "u klopt aan bij de gemeente Eersel terwijl u zelf woonachtig bent in Bergeijk". En “Ik zou nog wel willen weten waar de interesse vandaan komt. Wat uw motief is om dit allemaal te willen weten? Doel nut en noodzaak van o.a. uw vastberadenheid blijven in mijn ogen ontbreken”. Het gaat in deze situatie over een openbare weg tussen Eersel en Bergeijk en raadsleden van gemeente Eersel houden er kennelijk geen rekening mee dat inwoners van Bergeijk ook wel eens in Eersel komen en hiervoor over een openbare weg rijden waarvan gemeente Eersel de wegbeheerder is.
 11. 11. Oktober 2022 Definitief Pagina 11 van 38 Gesprek met de Burgemeester Na veel correspondentie waarbij ambtenaren van gemeente Eersel stoïcijns ontwijkend blijven reageren met uitsluitend beweringen en meningen, is er bij de gemeentesecretaris (TO) een kleine interesse ontstaan dat aanleiding heeft gegeven voor een gesprek met de burgemeester (WW) van gemeente Eersel. De manager uitvoering (GM) was aanwezig bij het gesprek. Het gesprek met de burgemeester over de bijzonder oncomfortabele drempels en plateaus op Stokkelen was kort en passief autoritair gesloten. Er werd door de burgemeester geen ruimte gegeven om de feiten te bespreken. De burgemeester gaf aan onlangs nog over Stokkelen naar Bergeijk te zijn gereden en is op basis van zijn eigen ervaring van mening dat de drempels niet oncomfortabel zijn. Tijdens een nadere uitleg van de burgemeester bleek dat de burgemeester de drempels met 40-45 km/u passeert. Met deze passeersnelheid is verklaarbaar waarom de drempels door de burgemeester als niet oncomfortabel worden ervaren. Dat Stokkelen buiten de bebouwde kom ingericht is als 60 km/u wordt door de burgemeester niet meegenomen in de vorming van zijn mening. De burgemeester had de vooraf aangeleverde stukken niet gelezen en wilde op geen enkele vraag reageren. Over verschil tussen besluit - inclusief ontwerp en toezeggingen door de wethouder - en uitvoering bleef het angst vallend stil. Voor de burgemeester hebben de CROW richtlijnen, ondanks verwijzing in beleidsstukken - geen enkele waarde want de burgemeester en manager uitvoering zijn duidelijk mannen van de praktijk. Als er hoge drempels noodzakelijk zijn om het verkeer af te remmen, zijn hoge drempels de oplossing. Ongeacht de CROW richtlijnen, adviezen van deskundigen en consequenties voor verkeersveiligheid, milieu, hulpdiensten en overlast. Het advies om de huidige situatie m.b.t. drempels en plateaus door deskundigen te laten beoordelen met betrekking tot consequenties ten aanzien van verkeersveiligheid, milieu, hulpdiensten en overlast werd door de burgemeester onmiddellijk van tafel geveegd met het argument dat gemeente Eersel hiervoor geen publiek geld wil inzetten. De bestaansreden en waarde van de CROW richtlijnen en deskundigen zijn overduidelijk nog niet doorgedrongen bij de verantwoordelijke ambtenaren van gemeente Eersel. De burgemeester probeerde voornamelijk het onderwerp over de bijzonder oncomfortabele drempels en plateaus in algemene zin onbelangrijk te maken. De burgemeester beweerde, zonder enige onderbouwing of bewijs, dat er nauwelijks klachten over de drempels zijn gemeld en de inwoners van Stokkelen tevreden zouden zijn met het huidige resultaat. Dat de communicatie beter had gekund wil de burgemeester nog wel erkennen en excuses voor maken. Daar houdt de empathie van de burgemeester toch echt op. Een mogelijke rechtszaak veroorzaakt door een serieus incident op of vanwege de bijzonder oncomfortabele drempels op Stokkelen ziet de burgemeester, vergezeld met enige emotie, met vertrouwen tegemoet. De burgemeester is sterk van mening dat de bijzonder oncomfortabele drempels op Stokkelen aan de wet voldoen maar heeft daar geen enkele onderbouwing of bewijs van aangeleverd. Conclusie Duidelijke, zorgvuldige, complete, transparante en verifieerbare antwoorden worden door ambtenaren en raadsleden van gemeente Eersel in deze casus niet gegeven. De sterke overtuigingen waarmee de burgmeester zijn meningen uit is duidelijk doorgedrongen in de organisatie van gemeente Eersel. Meningen zonder ondersteunende stukken hebben geen enkele waarde. Zelfs met een sterke overtuiging blijft een mening zonder ondersteunende stukken waardeloos en zijn puur emotioneel gericht. Deze houding geeft een duidelijke indicatie dat binnen de muren van het gemeentehuis van Eersel een passief naïef gesloten autoritaire cultuur heerst met als excuus niet onnodig publiek geld te willen uitgeven. Als goede besteding van publiek geld echt belangrijk zou zijn, zou gemeente Eersel uitsluitend uitvoering conform besluitvorming hanteren. Binnen de huidige cultuur van gemeente Eersel spelen richtlijnen, burgers en inzichten van deskundigen voor de projecten die gemeente Eersel realiseert geen enkele rol. Als burger kom je in vergelijkbare situaties hier niet mee weg. Gemeente Eersel is bereid risico’s met mensenlevens te nemen waarbij gemeente Eersel pas gaat handelen nadat een mensenleven onnodig beschadigd is of verloren is gegaan.
 12. 12. Oktober 2022 Definitief Pagina 12 van 38 Uit de ontvangen reacties blijkt zeer duidelijk dat de situatie Stokkelen een extreem gevoelig onderwerp binnen de muren van het gemeentehuis van Eersel is. Dit maakt dat ambtenaren en raadsleden van gemeente Eersel heel terughoudend en ontwijkend reageren en daarbij de indruk wekken het allemaal niet zo serieus te nemen of geen volledige openheid te willen geven. Wellicht is het onbekwaamheid, is er sprake van belangenverstrengelingen of heerst er een onveilige cultuur binnen de muren van het gemeentehuis? Welke echte reden de oorzaak is maakt niets uit want het is de verantwoordelijkheid van college van B&W van gemeente Eersel volledig transparant en zorgvuldig te zijn met betrekking tot de antwoorden die moeten worden gegeven. De gemeenteraadsleden zijn in deze casus tijdens de uitvoering slechts figuranten gebleken. Ambtenaren van gemeente Eersel handelen in deze casus uitsluitend gesloten autoritair [32]. Menselijke communicatie is door deze houding helaas niet mogelijk gebleken. Hiermee handelt gemeente Eersel aantoonbaar strijdig met haar eigen uitgangspunten m.b.t. interactie met burgers. • De bereidheid naar elkaar te willen luisteren (horen, niet alleen aanhoren); • Inlevingsvermogen in het belang van de ander; • Een professional accepteert dat anderen iets van zijn werk mogen vinden; • Respect voor alle partijen; Bron: Burgerparticipatienota gemeente Eersel (2015) [32] Er is tot op heden geen enkele ambtenaar van gemeente Eersel die de afwijkingen tussen ontwerp en realisatie, en dus de consequenties van de door de uitvoerder (GK) schriftelijk bevestigde afwijkingen intrinsiek tot zijn/haar verantwoordelijkheid beschouwd. En er is geen raadslid die controle op uitvoering intrinsiek tot zijn/haar verantwoordelijkheid beschouwd. Gemeente Eersel voldoet hiermee aantoonbaar niet aan haar zorg- of inspanningsplicht [13]. De wethouder (SK) grapte tijdens de raadsvergadering van 6 mei 2021 m.b.t. het oude fietspad dat “De letters op zijn iPad door elkaar gingen als hij van en naar Bergeijk fietste”. Maar dat probleem is nu aantoonbaar door dezelfde wethouder verplaatst naar weggebruikers die op Stokkelen geconfronteerd worden met wat de uitvoerder (GK) expliciet benoemd heeft als “bijzonder oncomfortabele” (lees: gevaarlijke) verkeersdrempels en plateaus. Wellicht is het beter dat de wethouder de iPad, waarop alle letters door elkaar geraakt zijn, niet meer gebruikt. De gemeentesecretaris (TO) heeft tot op heden geen enkele rol van betekenis gespeeld terwijl hem een kans is gegeven om met de manager uitvoering (GM) en de juridisch controller (MS) het gesprek aan te gaan over het sterk ontwijkend gedrag van beiden. Er zijn in deze casus geen signalen van gezag [34] en leiderschap bij de gemeentesecretaris waargenomen. De gemeentesecretaris is niet boven de materie uitgestegen maar is zelf ook inhoudelijk aan de slag gegaan en heeft de zogenaamde gunningsbrief [16] aangeleverd. Helaas is de gemeentesecretaris de vragen die aan hem gesteld zijn (bijlage 6) blijkbaar uit het oog verloren. Indien je als nette weggebruiker van Stokkelen vragen stelt aan gemeente Eersel over de verkeersdrempels en plateaus op Stokkelen wordt je respectloos behandeld en krijg je, na wat aandringen, uitsluitend beweringen en meningen zonder argumenten. Een hartelijk welkom in het dorp van de contente mens, die zich niets laat wijs maken, zit er helaas niet in. Gemeente Eersel laat duidelijk niet toe om in de keuken kijken waar de doofpot op het fornuis staat. Het deksel van de doofpot wordt door gemeente Eersel en andere betrokkenen krampachtig dicht gehouden. De waargenomen spanningen zijn extreem hoog, dus is het wachten op het onvermijdelijke moment dat de huidige aanpak van gemeente Eersel leidt tot een politieke crisis.
 13. 13. Oktober 2022 Definitief Pagina 13 van 38 Nette weggebruikers Stokkelen worden door gemeente Eersel benadeeld Met de huidige inrichting van Stokkelen worden nette weggebruikers, die zich keurig aan de verkeersregels houden, door gemeente Eersel duidelijk benadeeld. De "bijzonder oncomfortabele" verkeersdrempels en plateaus zijn niet uitsluitend oncomfortabel maar zijn risico verhogend t.a.v. normtijden van hulpdiensten, het betrokken raken in een ongeval en geven extra slijtage aan onderdelen, zoals schokdempers, vering, ed., van het voertuig. Stokkelen is door verantwoordelijken van gemeente Eersel verminkt met gevaarlijk hoge drempels die voor bewoners en nette weggebruikers zeer nadelig zijn Verkeersdrempels en plateaus Stokkelen niet conform raadsbesluit en RIB Het raadsbesluit R21.038 ([1], pagina 5) bevat expliciet "In te stemmen met het ontwerp van de 60 km/h verkeersmaatregelen Stokkelen." Het ontwerp waar naar verwezen wordt in dit besluit was als bijlagen [2,3] bijgevoegd. In het ontwerp is duidelijk af te lezen dat alle drempels - zonder uitzondering - een hoogte van 12 cm zouden moeten hebben. Bij de behandeling van het raadsvoorstel in de spoedraadsvergadering van 6 mei [1] heeft het college opdracht gekregen om een inspraakmoment te organiseren voor de insprekers en ook waar mogelijk de schriftelijke inspraakreacties te verwerken. De insprekers van de raadsvergadering (van 6 mei 2021) zijn door gemeente Eersel op 18 mei 2021 uitgenodigd voor een inspraakmoment. Gemeente Eersel heeft haar toelichting tijdens het inspraakmoment , formeel vastgelegd met RIB 21.11421 [4], dat "De 60 km/h drempels buiten de bebouwde kom comfortabel, lang en “laag” (12 cm) worden uitgevoerd." niet waargemaakt. De door gemeente Eersel aangeleverde hoogtemetingen laten duidelijk een andere uitvoering zien dan in het besluit R21.038 [1] en RIB 21.11421 [4] zijn vastgelegd. Verkeersdrempels en plateaus Stokkelen niet conform CROW 344 richtlijn CROW 344 richtlijn beoogt precies het tegenovergestelde dan door gemeente Eersel gerealiseerde gevaarlijk hoge verkeersdrempels en plateaus. CROW stelt t.a.v. de CROW richtlijnen dat: "Het is de bedoeling dat wegbeheerders deze richtlijnen zo veel mogelijk volgen om daarmee een uniforme uitvoering te bewerkstelligen" [10]. Dit betekent concreet voor deze situatie dat "Een goed functionerende snelheidsremmer dwingt een gewenste passeersnelheid af en moet zijn aangepast aan het snelheidsbeeld." [10]. CROW 344 richtlijn [9] bevat expliciet een maximum hoogte van 12 cm voor een verkeers- drempel en plateaus. Gemeente Eersel heeft al eerder vastgesteld en officieel verklaard dat Stokkelen ingericht is als 60 km/u weg dus, in tegenstelling van wat de manager uitvoering zonder enig bewijs beweert, verkeersdrempels en plateaus met huidige afwijkingen op Stokkelen voldoen, op basis van bovenstaande feiten, aantoonbaar niet aan de CROW 344 richtlijn. Gapend gat tussen beleid, uitvoering en controle De huidige situatie, waarbij er door de uitvoerder (GK) expliciet is bevestigd dat er is afgeweken van het ontwerp en dus in strijd met de basisbeginselen van goed bestuur, vertoont een gapend gat. De uitvoerende organisatie van gemeente Eersel wordt blijkbaar door de gemeenteraad niet gecontroleerd of realisatie daadwerkelijk wordt uitgevoerd conform besluitvorming en afspraken.
 14. 14. Oktober 2022 Definitief Pagina 14 van 38 Gebrek aan transparantie, volledigheid en initiatief Reacties van ambtenaren van gemeente Eersel zijn voornamelijk en structureel beweringen en meningen zonder enige onderbouwing waardoor verificatie onmogelijk is. Reacties worden structureel op 1e verzoek niet voorzien van stukken om beweringen en meningen te ondersteunen. Om stukken te verkrijgen die een bewering of mening tot een verifieerbaar antwoord maken zijn volharding en meerdere verzoeken benodigd. Structureel wordt in deze casus op 1e verzoeken t.a.v. vragen en verzoeken incompleet en onzorgvuldig met een bewering of mening gereageerd. Regelmatig wordt door dezelfde ambtenaar of ambtenaren van dezelfde afdeling tegenstrijdige beweringen of meningen met eerder gegeven reacties gegeven. Consistentie van reacties op verzoeken tot verduidelijking en vervolgvragen ontbreekt. Tussen ambtenaren van gemeente Eersel wordt blijkbaar onderling niet gecommuniceerd omdat ambtenaren op basis van veronderstellingen en aannames onvolledig en kortaf richting burgers communiceren. Ik citeer: "Ik was in de veronderstelling dat dit voor u voldoende duidelijk was." Tegenstrijdige berichtgeving vanuit verschillende ambtenaren geeft een zeer onzorgvuldig en rommelig beeld van de behandeling van vragen en verzoeken door ambtenaren. De uitvoerder (GK) heeft schriftelijk gemeld dat de drempels "bijzonder oncomfortabel" zijn bij een passeersnelheid van 60 km/uur en de manager uitvoering (GM) beweert "wij zijn van mening dat er geen sprake is van een oncomfortabel drempel" zonder dat er door de manager uitvoering een passeersnelheid wordt vermeld. Volgens mondelinge toelichting van de woordvoerder (PB) dient de mening van de manager uitvoering (GM), die verder geen enkele onderbouwing kent, als officieel standpunt van gemeente Eersel beschouwd te worden. Een schriftelijke bevestiging van deze stelling, zodat deze verifieerbaar wordt, wil de woordvoerder echter niet verstrekken. Ambtenaren van gemeente Eersel zijn zeer passief. Reageren in deze casus nooit op 1e verzoeken. Er wordt door ambtenaren van gemeente Eersel veel uithoudingsvermogen en volharding van burgers geëist. Zelfs regelmatige navraag naar status en/of voorgang is geen enkele garantie dat vragen en verzoeken door betreffende ambtenaar wordt opgepakt en behandelt. Twee ambtenaren gebruiken in hun reacties hun MR-titel maar beiden leveren, ondanks meerdere verzoeken, structureel geen verifieerbare,
 15. 15. Oktober 2022 Definitief Pagina 15 van 38 volledige, zorgvuldige en correcte antwoorden op gestelde vragen. Dit is een duidelijke indicatie dat gemeente Eersel niet voornemens is om transparantie te geven en geen verantwoordelijkheid te nemen over de bijzonder oncomfortabel (lees: gevaarlijke) drempels. Gebrek aan daadkracht en zorgvuldigheid Ambtenaren van gemeente Eersel hebben, ondanks meerdere verzoeken, geen openheid gegeven over de besluitvorming en verantwoording t.a.v. de afwijkende situatie. Enkele ambtenaren van gemeente Eersel beweren dat ze zorgvuldig handelen maar er is geen bewijs van aangetroffen. De uitvoerder (GK) spreekt over een intern overleg en de manager uitvoering over behandeling door een beleidsmedewerker verkeer. Er is door ambtenaren van gemeente Eersel tot op heden geen afschrift verstrekt van het door de uitvoerder (GK) genoemde interne overleg en behandeling door de manager uitvoering genoemde beleidsmedewerker verkeer. Er is op geen enkele wijze door ambtenaren van gemeente Eersel aangetoond dat de huidige situatie voldoet aan de uitgangspunten van een duurzaam veilige inrichting [25] van Stokkelen. Omdat er aantoonbaar afgeweken is van originele ontwerp van bureau CinCera dienen t.b.v. transparantie de consequenties expliciet vastgesteld te worden. De woordvoerder van gemeente Eersel (PB) beweert dat dit niet hoeft maar weigert hierover een verifieerbaar antwoord te geven. Voorts spreekt de uitvoerder (GK) over problemen tijdens realisatie maar hiervan ontbreekt eveneens de onderbouwing of de problemen en de huidige situatie: • Door verkeersdeskundigen zijn beoordeeld en voorzien van consequenties t.a.v. verkeersveiligheid voor alle weggebruikers (personenauto's, motoren, vrachtwagens, OV, tractoren en voertuigen met aanhanger). • Consequentie voor omwonenden t.a.v. geluidsoverlast en trillingen veroorzaakt door drempels en plateaus die significant hoger zijn dan de CROW 344 richtlijn van maximaal 12cm. Door voertuigen te forceren een significant hogere drempel (t.o.v. de CROW 344 richtlijn) te overbruggen komen er zeer grote krachten vrij. • Consequenties hebben voor hulpdiensten zoals ambulances, brandweer en politievoertuigen t.a.v. normtijden [10]. • Door deskundigen zijn beoordeeld en voorzien van consequenties t.a.v. milieu omdat de Stokkelen nu niet met constante snelheid bereden kan worden en er structureel voor elke drempel sterk afgeremd moet worden. Met name door vracht- en landbouwverkeer • Consequenties hebben voor de verstrekte subsidies omdat is afgeweken van een formeel vastgesteld ontwerp en beleid t.a.v. de gerealiseerde verkeersdrempels. • De juridische consequenties beoordeeld zijn t.a.v. zorg- of inspanningsplicht [13] en omdat CROW richtlijnen in deze casus bindend zijn [8] omdat ze integraal onderdeel zijn van de verkeersvisie [5] en verkeersveiligheidsplan [6] van gemeente Eersel. De snelheid waarmee gemeente Eersel de realisatie van verkeersdrempels en plateaus op Stokkelen er doorheen gedrukt heeft grote consequenties voor de integriteit [7] en geloofwaardigheid van gemeente Eersel. Het lijkt er op dat gemeente Eersel tijdens de uitvoering zich alle vrijheid heeft gepermitteerd om verkeersdrempels en plateaus onder hoge tijdsdruk te realiseren [1] maar om onbekende reden de kaders van het ontwerp van bureau CinCera (onderdeel van formeel raadsbesluit en RIB) heeft losgelaten. En de aannemer een - t.o.v. ontwerp en bestek (dat gemeente Eersel niet wil verstrekken) afwijkende - opdracht heeft gegeven verkeersdrempels en plateaus te realiseren. Of heeft de aannemer fouten gemaakt? Wat de oorzaak van de afwijkingen ook is, op basis van de hoogtemetingen, zijn gerealiseerde verkeersdrempels en plateaus aantoonbaar niet conform de CROW 344 richtlijn. Terughoudend en ontwijkend gedrag Ambtenaren van gemeente Eersel vertonen aantoonbaar terughoudend en ontwijkend gedrag. Dit is in strijd met een transparante en integere overheid [7]. De aangewende subsidie is aantoonbaar niet goed gebruikt om het formeel vastgestelde ontwerp van de verkeersdrempels op Stokkelen te realiseren. En hierdoor is het erg kwalijk dat niemand van gemeente Eersel verantwoordelijkheid neemt.
 16. 16. Oktober 2022 Definitief Pagina 16 van 38 In de jaarrekening 2021 [19] staat op pagina 54 slechts heel beknopt vermeldt “Als flankerende maatregelen worden Stokkelen en de Hazenstraat verkeersluw ingericht.” Verder wordt er in de jaarrekening 2021 geen enkele verantwoording afgelegd t.a.v. raadsbesluit met kenmerk R21.038 en RIB met kenmerk 21.11421. In het accountantsverslag over 2021 met kenmerk 22.12879 [22] wordt door de accountant benoemd dat “Bij de uitvoering van onze controle opgetreden. Naar onze mening is ons bij de uitvoering van onze controleopdracht door de medewerkers van de gemeente de volledige medewerking verleend en hebben wij volledige toegang tot de benodigde informatie gehad.” Volledige medewerking en volledige toegang tot informatie is door medewerkers van gemeente Eersel in deze casus niet gegeven. Echter, in het accountantsverslag over 2021 ontbreekt verantwoording over de grote bedragen die gemeente Eersel in 2021 heeft uitgegeven. Met name de verantwoording of de aanbestedingen binnen de richtlijnen van de Europese aanbestedingen zijn uitgevoerd ontbreekt. Vragen aan de accountant (TvL - Crowe) zijn tot op heden niet beantwoord. Aannemer Mourik heeft in haar eerste reactie stellig verklaard dat de verkeersremmende maatregelen op Stokkelen conform bestek gerealiseerd zijn. Nadat is gebleken dat dit niet het geval is, is door de directeur projecten van Mourik (GvdH) zeer geagiteerd gereageerd en aangegeven niet te willen reageren op de vragen die aan Mourik gesteld zijn. Eerder is door de projectmanager van Mourik (GKa) mondeling de belofte gedaan om de hoogtemetingen intern te beoordelen en het resultaat terug te koppelen. Waarschijnlijk is de firma Mourik erg geschrokken van de afwijkingen en wil dit binnenskamers houden. Tot op heden is niet duidelijk geworden waarom de aannemer is afgeweken van haar opdracht zoals verwoord in de gunningsbrief [21.10241]. Er is zijn geen stukken aangeleverd dat de aannemer gemeente Eersel geïnformeerd heeft over de consequenties van de gerealiseerde afwijkende situatie t.o.v. formeel ontwerp [2,3] en afwijking t.o.v. de CROW 344 richtlijn. Menselijke communicatie met gemeente Eersel vanuit een burger positie is helaas in deze casus niet mogelijk gebleken. Van een menselijke maat, zoals vermeld in het DNA boek [15], is in deze casus geen sprake. Informatieve vragen worden structureel niet beantwoord. Na wat aandringen volgt er een summiere reactie met uitsluitend beweringen en meningen. Vervolg vragen worden nooit beantwoord zolang de vragen informatief van aard blijven. Indien vragen worden voorzien met woorden zoals "bezwaar" of "W.O.B." springt de juridisch controller (MS) meteen een formele juridische houding en wordt er onmiddellijk een procedure in werking gesteld. Van “Professioneel behandelen van bezwaarschriften” [30] door gemeente Eersel is geen sprake. Het enige doel dat de juridisch controller lijkt na te streven is om d.m.v. een procedure de beantwoording vragen op basis van procedure fouten te voorkomen. Echter goede, complete en verifieerbare antwoorden worden ook door de juridisch controller nimmer gegeven. Het blijft hangen in negeren van vragen/verzoeken (bijlage 4) en na aandringen komt er een reactie met algemene beweringen en verwijten. Vragen over aantoonbare fouten en tegenstrijdigheden in reacties van ambtenaren worden structureel genegeerd waarbij door toedoen van betreffende ambtenaren procedures actief geblokkeerd worden. Het bezwaarschrift tegen de bijzonder oncomfortabele drempels [21.23854] mocht de bezwaarcommissie niet bereiken. Er is in deze casus geen bewijs van gevraagd of ongevraagd advies [33] vanuit de juridisch controller aan verantwoordelijken. Negeren en misbruik van positie zijn expliciet benoemde vormen van ongewenst gedrag [28] maar daar lijken ambtenaren van gemeente Eersel zich niet bewust van te zijn. Is het pure naïviteit of is het hautain gedrag? Is deze waarneming opnieuw een indicatie dat er binnen gemeente Eersel een onveilige cultuur heerst? In relatie met de ambtenaren eed [7] is bij betreffende ambtenaren geen plichtsbesef waarneembaar en is er zeer waarschijnlijk (nader vast te stellen d.m.v. een gedwongen klachtenprocedure) sprake zijn van (actief) plichtsverzuim. De wethouder (SK) staat samen met het voltallige college van B&W in hun hemd Met alle goede bedoelingen en excuses over "de communicatie over de plannen voor de verkeersmaatregelen is niet verlopen zoals het hoort" is het raadsbesluit door de wethouder (SK) door de raadsvergadering van 6 mei 2021 geloodst. Het raadsbesluit R21.038 [1], inclusief ontwerp bevat een
 17. 17. Oktober 2022 Definitief Pagina 17 van 38 goed kader om van Stokkelen een duurzaam veilige weg te maken. Op 18 mei 2021 is er d.m.v. een inspraakmoment opnieuw door gemeente Eersel een expliciete toelichting gegeven over de te realiseren hoogte van de verkeersdrempels en plateaus. Op 25 mei is de gemeenteraad d.m.v. RIB 21.11421 [4] hierover schriftelijk geïnformeerd. Helaas is het daarbij gebleven omdat tijdens de uitvoering het goedgekeurde ontwerp - t.a.v. de hoogte van de verkeersdrempels en plateaus- ter zijde is geschoven en er veelvoudig andere drempelhoogtes gerealiseerd zijn dan vermeld in het ontwerp en raadsinformatiebrief. Hierdoor zijn door de uitvoerder/aannemer drempels gerealiseerd die niet alleen afwijkend zijn ten op zichtte van het formele ontwerp maar ook afwijkend zijn van het verkeersbeleid van gemeente Eersel. De uitvoerder (GK) heeft schriftelijk aangegeven "wij zijn tevreden met het resultaat". Welke betrokkenen en criteria ten grondslag liggen aan de tevredenheid waarover de uitvoerder spreekt is niet bekend gemaakt door gemeente Eersel. Welke waarde heeft een unaniem raadsbesluit indien er bij uitvoering van wordt afgeweken zonder de consequenties door deskundigen te laten valideren? Welke waarde heeft het ontwerp van bureau CinCera als tijdens uitvoering niet conform ontwerp wordt gerealiseerd? Welke waarde heeft een raadsbesluit indien de uitvoering niet wordt gecontroleerd? Welke waarde heeft een toelichting tijdens een inspraakmoment als dit niet wordt nagekomen? Welke waarde heeft een raadsinformatiebrief (RIB)? Waarom heeft de wethouder (SK) afstand genomen van de huidige situatie op Stokkelen? Er is geen ambtenaar bij gemeente Eersel die zijn/haar vingers wil branden aan het beantwoorden van deze vragen. Of een gemeenteraadslid die betekenisvolle vragen over uitvoering wil stellen. De woordvoerder (PB) heeft een poging gedaan in een mondelinge toelichting op de vraag wat de relatie is tussen een raadsbesluit inclusief alle bijlagen en uitvoering door in algemene termen te verwijzen naar wetgeving. Echter op welke wetgeving en welke artikelen bewering van de woordvoerder gebaseerd zijn wil de woordvoerder niet beantwoorden. Stokkelen door college aantoonbaar niet ingericht conform bestemmingsplan De werkwijze van gemeente Eersel in deze kwestie is zeer merkwaardig en stelt grote vraagtekens bij de zorgvuldigheid en het intrinsiek verantwoordelijkheidsgevoel van betrokken ambtenaren van gemeente Eersel. Wat is de echte waarde van de eed die een ambtenaar aflegt die toch echt stelt dat elke ambtenaar "zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar is en niets zal doen dat het aanzien van het ambt schaadt"[7]. Voor wie werken ambtenaren van gemeente Eersel eigenlijk? En welke rol spelen de raadsleden precies? Welke macht heeft de manager uitvoering? Wie trekt er achter de schermen aan de touwtjes? In elk geval lijkt zich in deze casus niemand te bekommeren over nette weggebruikers die via Stokkelen Eersel willen bezoeken en/of verlaten. Stokkelen is een gewone openbare weg die, volgens het bestemmingsplan, ingericht zou moeten zijn als 60 km/uur weg. En op basis van beleidsstukken zou moeten voldoen aan de CROW richtlijnen. Er is alleen een schriftelijke bewering van de manager uitvoering maar geen enkel bewijs dat de gerealiseerde drempels hieraan voldoen. Hoogtemetingen van de aannemer - in bezit van de manager uitvoering - laten duidelijk een andere situatie zien. Tenslotte is er geen enkel bewijs dat de uitvoering door de gemeenteraad met enige betekenis is gecontroleerd. Speelt gemeente Eersel met veiligheid van weggebruikers die gebruik maken van Stokkelen? Het handelen van gemeente Eersel (college en raad) is op basis van de huidige feiten en cijfers niet transparant en zeer respectloos richting burgers en richtlijnen. De manager uitvoering (GM) stelt ongevraagd in zijn reactie om bij schade juridische stappen tegen gemeente Eersel te nemen. De manager uitvoering van gemeente Eersel verschuilt zich hiermee aantoonbaar, zonder dat er al sprake van schade is, achter het feit dat schade veroorzaakt door bijzonder oncomfortabele (gevaarlijk hoge) drempels zeer moeilijk aan te tonen valt. De vraag wat gemeente Eersel gaat doen met aansprakelijkheid door gevaarlijk hoge drempels [13] in geval van ernstige incidenten omdat hulpdienst normtijden niet halen of ernstige verkeersongelukken. In elk geval kan gemeente Eersel zich, geïnformeerd door middel van dit artikel, niet langer verschuilen dat gemeente Eersel niet over voldoende informatie beschikt. Aantoonbaar gebrek aan kennis en respect
 18. 18. Oktober 2022 Definitief Pagina 18 van 38 m.b.t. CROW 344 richtlijn kan gemeente Eersel niet langer beweren zorgvuldig te handelen t.a.v. de bijzonder oncomfortabele verkeersdrempels en plateaus op Stokkelen. Een bewoner van Stokkelen die dringend een hulpdienst nodig heeft. Een ouder die zijn kind met de auto in Eersel naar school brengt of een gezin dat met de auto vanaf camping de Paal gezellig en onbevangen een ijsje bij de Smaak in Eersel op de markt wil gaan eten maar onderweg verongelukt op 1 van de bijzonder oncomfortabele (lees: gevaarlijk hoge) drempels. Je moet er niet aan denken, maar hoe gaan de ambtenaren en raadsleden die verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie reageren en welke verantwoordelijkheid gaan ze nemen? Hoe zal gemeente Eersel reageren als een hulpdienst door de bijzonder oncomfortabele verkeersdrempels te laat komt? Of een ambulance niet tijdig het ziekenhuis kan bereiken. Gaan ze de schuld onverbiddelijk bij de bestuurder van het voertuig neerleggen? Met andere woorden, is eerst een drama nodig om gemeente Eersel te bewegen om zaken in de uitvoering conform formele ontwerpen te realiseren en uitvoering te controleren? Het interne besluit waarin door enkele ambtenaren van gemeente Eersel besloten is om de huidige situatie te handhaven (bijlage 5) kan op basis van het huidige inzicht niet langer beschouwd worden als een zorgvuldig en verantwoord besluit waarin voldoende rekening is gehouden met verkeersveiligheid en de verantwoordelijkheden van gemeente Eersel. Het interne besluit bevat geen motivering en voldoet daarmee aantoonbaar niet aan artikel 21 van Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de beginselen van behoorlijk bestuur (Awb art. 3:2, art. 3:3 en art. 3:46). De motivering van het verkeersbesluit vermeldt in ieder geval welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de wet genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit. Indien tevens andere van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de wet genoemde belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen. Bron : Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), artikel 21 Omdat de gerealiseerde verkeersdrempels en plateaus aantoonbaar en significant afwijken van de CROW richtlijn dient gemeente Eersel sowieso aan te tonen (motiveren) dat de huidige drempels en plateaus op Stokkelen veilig zijn. Tot op heden is er door gemeente Eersel geen bewijs geleverd dat de huidige bijzonder oncomfortabele verkeersdrempels en plateaus veilig zijn. Er is dus geen bewijs dat er , t.a.v. bijzonder oncomfortabele verkeersdrempels en plateaus, momenteel sprake is van een duurzaam veilige inrichting van Stokkelen. De wethouder (SK) heeft niet zonder reden afstand genomen van de huidige situatie en schriftelijk de manager uitvoering als behandelaar aangewezen. De manager uitvoering vertoont sterk ontwijkend gedrag (bijlage 1). Verantwoording aan/door gemeenteraad De raadsleden van de gemeenteraad van gemeente Eersel zijn op basis van wet duale stelsel bevraagd t.a.v. haar controlerende rol. Hieruit komen 2 bevindingen: 1. Er zijn in deze casus geen stukken door de uitvoerende organisatie aangeleverd waarmee de gemeenteraad haar controlerende rol daadwerkelijk kan uitvoeren. Door de huidige houding van de ambtenaren van gemeente Eersel wordt de gemeenteraad niet in staat gesteld om haar controlerende rol in het kader van wet dualisering gemeentebestuur [11] uit te voeren. Opmerkelijk is dat de verantwoordelijke wethouder (SK) expliciet afstand neemt van de gerealiseerde situatie op Stokkelen en daarbij de manager uitvoering als behandelaar aanwijst. De gemeentesecretaris toont in deze casus geen gezag en leiderschap.
 19. 19. Oktober 2022 Definitief Pagina 19 van 38 2. De leden van de gemeenteraad van gemeente Eersel geven in deze casus (en wellicht structureel) aantoonbaar geen betekenisvolle invulling aan haar controlerende verantwoordelijkheid [14]. De gemeenteraad claimt - in deze casus maar wellicht niet uitsluitend - haar controlerende rol niet door de uitvoerende organisatie te dwingen verantwoording over behoorlijke uitvoering af te leggen. Er zijn door raadsleden op eigen initiatief geen moties ingediend en geen schriftelijke vragen [20] gesteld over de uitvoering van besluit met kenmerk R21.038 [1] aan het college. Hiermee verstrekt (gedoogd) de gemeenteraad een vrijbrief aan de uitvoerende organisatie en ondermijnt de gemeenteraad aantoonbaar het bij wet opgelegde controlerende aspect met betekenis als 1 van de verantwoordelijkheden van het duale stelsel. Verantwoording d.m.v. controle op uitvoering van besluit met kenmerk R21.038 en RIB met kenmerk 21.11421 [4] door de gemeenteraad van gemeente Eersel heeft dus aantoonbaar niet plaatsgevonden. Bovenstaande bevindingen roepen nieuwe vragen (die in dit artikel niet behandeld worden) op, nl: • Wie ziet er op toe dat het college d.m.v. kwalitatieve stukken de gemeenteraad in staat stelt haar controlerende rol uit te voeren? • Zijn gemeenteraadsleden van gemeente Eersel in staat om haar controlerende rol uit te voeren? • Worden gemeenteraadsleden (bij aanstelling of later) opgeleid of op welke andere wijze wordt de correcte uitvoering van controlerende rol van de gemeenteraad gegarandeerd? • Worden gemeenteraadsleden van gemeente Eersel door het college onbelemmerd in staat gesteld, onder andere d.m.v. voldoende kwalitatieve stukken (verifieerbaar, correct, compleet, tijdig etc. ) met verantwoording door college en ondersteuning door deskundigen, haar wettelijk controlerende rol uit te voeren? • Worden gemeenteraadsleden van gemeente Eersel door de cultuur binnen de gemeente Eersel belemmerd om haar wettelijk controlerende rol uit te voeren?
 20. 20. Oktober 2022 Definitief Pagina 20 van 38 Samenvatting De wijze waarop Stokkelen is aangepakt m.n. het fietspad en aansluiting op de Diepveldenweg is een forse verbetering en waardering voor de fietsers die gebruik maken van deze verbinding. Gemeente Eersel is echter met haar pragmatische aanpak t.a.v. verkeersremmende maatregelen duidelijk doorgeschoten. De enorme terughoudendheid van gemeente Eersel en aannemer geeft een duidelijke indicatie dat er iets mis is gegaan tijdens realisatie en controle op de uitvoering. De enorme terughoudendheid van gemeente Eersel stimuleert om meer vragen te stellen. Op basis van verkregen reacties van gemeente Eersel en het ontbreken van stukken kan opgemaakt worden dat in de uitvoering het aantoonbaar schort aan controle en samenwerking met deskundigen op het gebied van verkeersveiligheid, afstemming met hulpverlening, milieu en juridische kaders. Verkeersveiligheid is een recht en dient zeer serieus genomen te worden. Omdat er aantoonbaar is afgeweken van het formeel goedgekeurde ontwerp [1] en er geen formele oplossing conform CROW 344 richtlijn is voor het uitvoeringstechnisch probleem dat door de uitvoerder (GK) is aangehaald. De gerealiseerde aansluiting van de drempels op de tonronde weg is niet conform CROW 344 richtlijn en ontwerp uitgevoerd. Er is momenteel geen bewijs aanwezig dat Stokkelen t.a.v. bijzonder oncomfortabele verkeersdrempels en plateaus momenteel duurzaam veilig ingericht is. Dit is strijdig met de expliciete beloften van de wethouder (SK) verwoord in het raadsbesluit R21.038 [1] en raadsinformatiebrief met kenmerk 21.11421 [4]. Als burger wordt je structureel door gemeente Eersel respectloos genegeerd en aangeleverde stukken worden kennelijk niet gelezen. Als er al een reactie van gemeente Eersel komt wordt je afgescheept met beweringen en meningen zonder argumentatie en inconsistentie. Volharding en doorzettingsvermogen worden onnodig op de proef gesteld. Ambtenaren van gemeente Eersel blijven echter ongewenst gedrag vertonen. Dit geeft een sterke indicatie dat er een onveilige cultuur binnen de muren van het gemeentehuis heerst. Na het gesprek met de burgemeester kan de onveilige cultuur binnen de muren van het gemeentehuis geduid worden als passief naïef gesloten autoritair waarbij er geen ruimte voor dialoog op basis van feiten bestaat. Uit reacties van de raadsleden blijkt dat de bij wet opgelegde controlerende rol van de gemeenteraad van gemeente Eersel (in deze casus) niet functioneert. Verkeersveiligheid, milieu en respect horen op de 1e plaats te staan. Er is aantoonbaar iets misgegaan tijdens de realisatie van verkeersdrempels en plateaus op Stokkelen en controle op de uitvoering maar gemeente Eersel weigert dit te behandelen. Bewoners van Stokkelen die dicht bij een bijzonder oncomfortabele drempel of plateau wonen lopen een groot risico om scheuren in de woning te krijgen. Bewoners van Stokkelen 21 en 24 en Hazenstraat 1 wordt geadviseerd om bezwaar te maken tegen het zeer hoge plateau t.h.v. Broekstraat/Hazenstraat. Met een totale passeerhoogte van 34,8 cm gaat dit sowieso voor problemen aan de woning zorgen. Hopelijk kunnen hulpdiensten bewoners van Stokkelen in geval van een calamiteit nu nog tijdig bereiken en evacueren. Slechts 38% van de inwoners van gemeente Eersel heeft vertrouwen in de manier waarop gemeente Eersel wordt bestuurd [21]. Deze casus maakt pijnlijk duidelijk waar een deel van de problemen zich bevinden. De burgemeester geeft leiding aan een passief naïef gesloten autoritaire cultuur binnen gemeente Eersel die wordt gekenmerkt door emoties en meningen zonder onderbouwing. Een cultuur waarin gemeente Eersel bereid is risico’s met mensenlevens te nemen die onder leiding van manager uitvoering (GM) met de bijzonder oncomfortabele drempels zijn geïntroduceerd. De gemeenteraad verzuimd haar bij wet opgelegde controlerende rol uit te voeren en fungeert uitsluitend als figurant.
 21. 21. Oktober 2022 Definitief Pagina 21 van 38 Over de auteur De auteur van dit artikel is vóór maatregelen om de verkeersveiligheid te bevorderen. Het moet echter wel gaan om zorgvuldig overwogen maatregelen die een aantoonbare en verantwoorde bijdrage aan een hogere verkeersveiligheid realiseren met afgewogen consequenties voor milieu, hulpdiensten en overlast Met dit artikel zijn geconstateerde afwijkingen benoemd en onder de aandacht gebracht van verantwoordelijken die betrokken zijn bij besluitvorming en uitvoering van het besluit. Toelichting Een transparante overheid, een overheid die verantwoordelijkheid neemt en respectvol handelt vormen de basis voor vertrouwen. Elke burger heeft op basis van WOB/WOO het recht heeft om inzage te verkrijgen in het handelen van de overheid indien een aangetroffen situatie hem/haar raakt. De overheid is wettelijk verplicht om voldoende transparantie te geven over haar handelen en bij afwijkingen tussen besluitvorming en uitvoering een betekenisvolle verklaring te verstrekken. Na de besluitvorming volgt de fase van beleidsuitvoering. Vaak zal het gaan om meer basale keuzes, zoals de concrete invulling van een sportvoorziening of de keuze voor verkeersmaatregelen in een bepaalde buurt. Vaak gaat het om keuzes die burgers direct raken of gaat het om beleidsuitvoering in samenwerking met actoren. Uit de praktijk blijkt dat deze beleidsfase uiterst geschikt is voor burgerparticipatie. [32] Dit artikel is met hoogst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen en is niet bedoeld om iemand te beschadigen maar ambtenaren en raadsleden aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Het artikel is een weergave van correspondentie en gesprekken met ambtenaren en raadsleden van gemeente Eersel om de gevaarlijke drempels en plateaus op Stokkelen en gerelateerde interne knelpunten onder de aandacht te brengen zodat gemeente Eersel haar verantwoordelijkheid t.a.v. zorg- of inspanningsplicht kan nemen. Alle reacties, beweringen en antwoorden van gemeente Eersel zijn meerdere malen getoetst en afgestemd met betrokken ambtenaren en raadsleden. Betrokkenen hebben meerdere malen de kans gekregen om te reageren en, indien hier gebruik van gemaakt, expliciet ingestemd met gegeven reactie als officieel standpunt. Dit artikel zal een belangrijke bijdrage vormen voor – in het heden voorkombare – toekomstige rechtszaken waarin gemeente Eersel door gedupeerden en slachtoffers aansprakelijk gesteld zal worden op basis van de geconstateerde afwijkingen t.o.v. officiële richtlijnen en besluiten. Door de verantwoordelijken expliciet te benoemen zal het voor een jurist/advocaat eenvoudiger zijn om de verantwoordelijken aan te spreken en eventueel op te roepen voor een rechtszaak. Slotwoord De auteur heeft op basis van aangeleverde stukken significante afwijkingen geconstateerd tussen ontwerp en realisatie van raadsbesluit R21.038 [1]. Gemeente Eersel en de aannemer zijn tot op heden geen partijen gebleken die verantwoordelijkheid nemen over de gerealiseerde situatie. De gesloten passieve houding van gemeente Eersel en aannemer maken dat met de huidige situatie onacceptabele risico’s voor de bewoners van Stokkelen en weggebruikers niet worden weggenomen. Het is onverantwoord om in deze gesloten passieve toestand te blijven hangen. Het is nu aan gemeente Eersel en de aannemer door uit hun naïef gesloten autoritaire houding te stappen verantwoordelijkheid te nemen door deskundigen de afwijkende hoogtes van de verkeersdrempels en plateaus te laten beoordelen en te voorzien van consequenties m.b.t. verkeersveiligheid, milieu, hulpdiensten en overlast. Ik wil hierbij iedereen bedanken die een bijdrage geleverd heeft aan de totstandkoming van dit artikel.
 22. 22. Oktober 2022 Definitief Pagina 22 van 38 Uitspraken Ambtenaar Uitspraak Bron Wethouder “In te stemmen met het ontwerp van de 60 km/h verkeersmaatregelen Stokkelen.” “Geen compromis op duurzaam veilig, maximaal veilig”. “Stokkelen is ingericht als 60 km/h weg” SK R21.0381 06/05/2021 “De 60 km/h drempels buiten de bebouwde kom comfortabel, lang en ‘laag’ (12 cm) worden uitgevoerd.” 21.11421 25/05/2021 “De exacte hoogte is niet vastgelegd omdat deze niet bepalend is.” Aantoonbaar onjuiste bewering omdat in ontwerp expliciet de exacte hoogte (12cm) is aangegeven “Vervolgens is er een bestek gemaakt zodat de aannemer/uitvoerder uitvoering kon geven aan het besluit van de raad conform de CROW richtlijn” Gemeente Eersel wil bestek niet beschikbaar stellen “Het raadsbesluit zegt niets over de hoogtes, maar gaat slechts over de aanleg van de drempel conform de CROW richtlijn” Aantoonbaar onjuiste bewering omdat in raadsbesluit wel degelijk over ontwerp (waarin expliciet hoogtes staan) gesproken wordt. “Wij zijn van mening dat de drempel ook zoals deze nu is uitgevoerd, voldoet aan de CROW-richtlijn behorende bij een 60 km weg.” en “De drempel is weliswaar in z’n geheel bezien hoger, maar zowel de op- als het afrijdende gedeelte zijn minder stijl. Hierdoor is het verkeersremmende effect hetzelfde, conform de CROW richtlijn.” Aantoonbaar onjuiste beweringen. De CROW 344 richtlijn [9] bevat uitsluitend en expliciet verkeersdrempels en plateaus met een hoogte van 8 cm en 12 cm met expliciete lengtes voor op- en afritten. “Wij zijn van mening dat er geen sprake is van een oncomfortabele drempel” Aantoonbaar ontwijkend t.o.v. antwoord uitvoerder (GK) “De raad is conform het duale stelsel kaderstellend en zorgt het college voor de uitvoering: in dit geval de aanleg van een drempel om het verkeer te remmen tot maximaal 60 km/uur” Aantoonbaar ontwijkend t.o.v. beloften Wethouder GM 22.07928 07/04/2022 Manager uitvoering “Om u behulpzaam de zijn hebben wij de door u gestelde vragen zorgvuldig en zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.” Aantoonbaar ontwijkend gedrag (zie bijlage 1) 22.10080 04/05/2022 “We hebben u alles gestuurd waarover wij beschikken” Aantoonbaar ontwijkend gedrag (zie bijlage 1) 22.10334 10/05/2022 1 Mondeling tijdens raadsvergadering
 23. 23. Oktober 2022 Definitief Pagina 23 van 38 “Ik heb uw mail in goede orde ontvangen. Ik zal proberen een antwoord te dichten binnen de door u genoemde termijn van 2 weken.” “Ik heb uw verzoek zorgvuldig beoordeeld en ben tot de conclusie gekomen dat u inderdaad nog niet beschikt over de zogenaamde gunningsbrief aan het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd.” TO 22.12745 09/06/2022 Gemeentesecretaris “Vanwege ziekte en verlof heb ik niet eerder op uw mail kunnen reageren. U zult binnen enkele weken een reactie van ons ontvangen.” E-Mail 20/06/2022 “In praktijkritten hebben we geconstateerd dat zowel de wegversmallingen als de plateaus probleemloos en schadevrij met 60 km/h gepasseerd kunnen worden. Wel is het zo dat dit bijzonder oncomfortabel aanvoelt en dat het niet uitnodigt om dit te doen. Wij adviseren dit dan ook niet. ” GK 27/10/2021 (e-mail) Uitvoerder gem. Eersel Woordvoerder Gem Eersel “Er is geen bestek gemaakt. We kunnen dit dan ook niet leveren” Contradictie met wat manager uitvoering (GM) beweert “Bij opleveringen worden vooropnames gemaakt, zodat de aannemer deze kan oplossen voor de formele oplevering. Er was daarbij geen aanleiding om opmerkingen te maken over de hoogte en lengte van de drempels.” Afweging niet beschikbaar gesteld door gemeente Eersel “Er is geen rapport/document van gemaakt, dat hoeft ook niet en kan dan ook niet overlegd worden.” Motivatie/onderbouwing voor bewering wil woordvoerder niet geven “Kun je deze inboeken op GM a.u.b.? Dan maak ik het antwoord.” PB (e-mail) Juridisch controller "Ik was in de veronderstelling dat dit voor u voldoende duidelijk was." Juridisch controller weigert vragen over beweringen en fouten t.a.v. eigen handelen te beantwoorden (zie bijlage 4) en houdt daarbij het bezwaarschrift tegen de bijzonder oncomfortabele drempels opzettelijk weg bij de bezwaarcommissie. MS (e-mail) “De werkzaamheden in het contract worden altijd conform bestek uitgevoerd." Bewering van aannemer niet op basis van bestek aangetoond. Hoogte metingen bewijzen onomstotelijk het tegendeel GvdH (e-mail) Aannemer
 24. 24. Oktober 2022 Definitief Pagina 24 van 38 Bronnen [1] Raadsbesluit R21.038 [2] Corsa 21z.000252 en 21.11421 Overzichtstekening 60 km/h Stokkelen [3] Corsa 21z.000253. Detailtekening 60 km/h Stokkelen [4] 21.11421 - RIB Inspraakreacties 60 km/h-inrichting Stokkelen [5] Verkeersvisie 2030 gemeente Eersel [6] Verkeersveiligheidsplan (VPP) gemeente Eersel [7] Integriteit overheid [8] Juridische status CROW richtlijnen [9] CROW publicatie 344 richtlijn drempels, plateaus en uitritten (incl. Erratum dd. januari 2016) [10] Remmende werking verkeersdrempel (CROW) [11] Wet dualisering gemeentebestuur [12] Website gemeente Eersel [13] Aansprakelijkheid gemeente Eersel [14] Raadsleden.nl [15] DNA Boek - gemeente Eersel [16] 21.10241 project “Duurzaam veilig inrichten Stokkelen” (opdracht) [17] 2020-BEG016-B01 Bestek “Aanleg Diepveldenweg Bergeijk-Eersel-N397”* [18] Voorwaarden 26 April 2021 (emailbericht aan aannemer)* [19] 22.03617 Jaarstukken 2021 [20] Schriftelijke vragen van raadsleden aan college [21] Waarstaatjegemeente [22] 22.12879 Accountantsverklaring 2021 [23] Rijksbrede Wob-leidraad [24] Rijksbrede instructie voor het behandelen van Woo-verzoeken [25] Duurzaam veilig wegverkeer [26] De transparante gemeente (VNG) [27] Artikel: Schade aan je auto of motor door een verkeersdrempel. [28] Ongewenst gedrag en integriteitsschendingen [29] Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) [30] Professioneel behandelen van bezwaarschriften [31] Bestemmingsplan Kom Knegsel [32] Burgerparticipatienota gemeente Eersel (2015) [33] Organisatiebesluit gemeente Eersel 2017 [34] Het gezag van de gemeentesecretaris [35] Gooieneemlander * Ondanks meerdere verzoeken niet verstrekt door gemeente Eersel Legenda
 25. 25. Oktober 2022 Definitief Pagina 25 van 38 Bijlage 1 – Status beantwoording vragen door gemeente Eersel (d.d. 20-05-2022) In de brief van de manager uitvoering (GM) met kenmerk 22.10334 verklaart de manager uitvoering (GM) “We hebben u echter alles gestuurd waarover wij beschikken.” Deze bewering is helaas opnieuw onzorgvuldig omdat deze expliciet strijdig is met de schriftelijke verklaring (22.07928) van de manager uitvoering (GM) gedateerd 7 april 2022 : “Vervolgens is er een bestek gemaakt zodat de aannemer/uitvoerder uitvoering kon geven aan het besluit van de raad conform de CROW richtlijn”. Verder verklaart de manager uitvoering (GM) “Verder verwijzen wij u er nogmaals op dat wij hebben gedaan wat de raad van onze gemeente heeft gevraagd, namelijk het zodanig inrichten van de weg dat niet sneller wordt gereden dan 60 km/h”. Deze schriftelijke verklaring (22.07928) van de manager uitvoering (GM) is ook onzorgvuldig omdat de referentie naar het ontwerp (raadsbesluit) en relatie met CROW richtlijn ontbreekt. Voorts moet worden vastgesteld dat de aanpak van de woordvoerder (PB) om de vragen zonder WOB procedure af te handelen tot op heden door toedoen van gemeente Eersel niet het juiste resultaat heeft geven omdat door gemeente Eersel nog steeds niet is voldaan aan de voorwaarden van het schriftelijke verzoek (emailbericht d.d. ma, 21 mrt 2022 19:26:59) om verifieerbare antwoorden te verstekken. Beide bovengenoemde beweringen van de manager uitvoering (GM) in de brief (kenmerk 22.10334) zijn opnieuw niet verifieerbaar en door het uitblijven van verifieerbare antwoorden op de nog openstaande vragen geeft de volgende status m.b.t. de beantwoording van gemeente Eersel: 1. Welke instructies heeft de uitvoerder van Gemeente Eersel gekregen met betrekking tot uitvoering en toezicht op de te realiseren werkzaamheden zoals besloten door middel van raadsbesluit R21.038? Status: De manager uitvoering (GM) heeft in zijn schriftelijke reactie (Document nr. 22.07928) geschreven: “Vervolgens is er een bestek gemaakt zodat de aannemer/uitvoerder uitvoering kon geven aan het besluit van de raad conform de CROW richtlijn”. De woordvoerder (PB) heeft op 25 april per email verklaard dat “We hebben op basis van de ontwerptekening Stokkelen, de eenheidsprijzen van het werk Diepveldenweg het werk gegund aan die betreffende aannemer. Dit conform ons advies aan de gemeenteraad. “het werk onderbrengen bij het bestek Diepveldenweg vanwege de scherpe inschrijving op dit project” I. Door gemeente Eersel worden tegenstrijdige antwoorden verstrekt t.a.v. de precieze instructies aan de aannemer/uitvoerder. Afschrift van “Ons advies aan de gemeenteraad” is niet verstrekt. II. Gemeente Eersel heeft tot op heden het bestek (precieze instructie) zoals verstrekt aan de aannemer/uitvoerder niet verstrekt en wil dit niet verstrekken. 2. Op welk moment is de afwijking van de gerealiseerde hoogtes van de verkeersdrempels door de uitvoerder formeel gemeld aan de verantwoordelijken van gemeente Eersel? En wat zijn de vastgestelde hoogtes van de gerealiseerde drempels? Status : De manager uitvoering (GM) heeft schriftelijk (22.07928 dd 7 april 2022) heeft verklaard dat “exacte hoogte is niet vastgelegd”. Op basis van alle latere reacties van gemeente Eersel is echter gebleken dat: I. De hoogtes van de drempels zijn door de uitvoerder (Mourik) vastgelegd in hoogtemetingen, gedateerd 2-11-2021 en na meerdere verzoeken verstrekt door gemeente Eersel op 28 april 2022 II. Op 26-11-2021 is door de uitvoerder (GK) een overzicht (met kenmerk Eersel, 26-11- 2021, GK) opgesteld waarin de hoogtes van de verkeersdrempels en verkeersplateaus zijn samengebracht. III. Gemeente Eersel wil geen toelichting geven op de verstrekte hoogtemetingen. Voor de interpretatie van de drempelhoogtes van de hoogte metingen als referentiepunt heb ik “Meting t.o.v. 0 punt” uit het overzicht - met kenmerk Eersel, 26-11-2021, GK - afgeleid.
 26. 26. Oktober 2022 Definitief Pagina 26 van 38 IV. Het overzicht met kenmerk Eersel, 26-11-2021, GK is opgesteld op basis van de hoogtemetingen en dient beschouwd te worden als formele vaststelling van hoogtes door gemeente Eersel. V. De opmerkingen in het overzicht (met kenmerk Eersel, 26-11-2021, GK) “Niet zo zeer de hoogte, maar de lengte van een drempel is maatgevend voor de effectiviteit/comfort.” (a), “Dat betekent dat een drempel in het midden theoretisch lager is dan de zijkanten” (b) en “Het midden is wel de maatgevende hoogte” (c) wil gemeente Eersel niet voorzien van bronvermeldingen/referenties. VI. De afwijking van gerealiseerde hoogtes is door de uitvoerder niet aantoonbaar formeel gemeld aan de verantwoordelijken van gemeente Eersel. 3. De uitvoerder geeft in zijn reactie aan dat er een uitvoeringstechnisch probleem door hem geconstateerd is. Is dit probleem met de verantwoordelijken binnen gemeente Eersel (anders dan de uitvoerde organisatie) besproken. Welke afweging is hierbij, ten opzichte van het goedgekeurde ontwerp gemaakt? En zijn er verkeersdeskundigen betrokken bij het oplossen van dit uitvoeringstechnisch probleem? Zijn verkeersdrempels door de karakteristiek van de originele weg (tonrond) een verantwoord veilige oplossing? M.a.w. is de huidig gecreëerde situatie een aantoonbaar veilige situatie en veiliger dan voorheen? Status: De woordvoerder (PB) heeft 25 april jl. verklaard: “Bij opleveringen worden vooropnames gemaakt, zodat de aannemer deze kan oplossen voor de formele oplevering. Er was daarbij geen aanleiding om opmerkingen te maken over de hoogte en lengte van de drempels.” I. Gemeente Eersel wil vooropnames niet beschikbaar te stellen II. Door de uitvoerder is op 27 oktober 2021 schriftelijk per email verklaard dat “Na intern overleg hebben wij dan ook besloten om de verkeersplateau’s ongewijzigd te handhaven”, wil gemeente Eersel geen afschrift verstrekken van het interne besluit. III. Er is door gemeente Eersel niet aangetoond d.w.z. geen verifieerbaar antwoord verstrekt dat er verkeersdeskundigen betrokken bij het oplossen van dit uitvoeringstechnisch probleem en dat er door de aannemer/uitvoerder een verantwoord veilige oplossing is gerealiseerd. 4. Zijn de verantwoordelijken van gemeente Eersel op de hoogte van de situatie dat het passeren van de verkeersdrempels binnen de marges van de weginrichting bijzonder oncomfortabel (lees onveilig) is en dat dit door de uitvoerder geconstateerd is? M.a.w. dat hoogte van de huidige verkeersdrempels, met deze constatering van de uitvoerder, niet passen bij een 60 km/u inrichting? Indien de hoogte van 12cm, conform het ontwerp, wordt gehanteerd, treden volgens CROW deze bijwerking[1] en andere bijwerkingen[2] niet op. Volgens de CROW richtlijnen[3] geeft een goed gerealiseerde drempel nauwelijks overlast voor de bestuurders die zich aan de maximum snelheid houden en is effectief voor bestuurders die de maximum overschrijden[4]. Status: De schriftelijke verklaring van de uitvoerder op 27 oktober 21 “Wij hebben de drempels met diverse voertuigen met 60 km/h en meer gepasseerd. In deze praktijkritten hebben we geconstateerd dat zowel de wegversmallingen als de plateau’s probleemloos en schadevrij met 60 km/h gepasseerd kunnen worden. Wel is het zo dat dit bijzonder oncomfortabel aanvoelt en dat het niet uitnodigt om dit te doen. Wij adviseren dit dan ook niet” is de juiste beschrijving van de huidige situatie. De meningen en beweringen van de manager uitvoering (GM) bevatten geen argumentatie en geen andere onderbouwing waardoor de meningen en beweringen van de manager uitvoering (GM) als verifieerbaar antwoord kunnen worden aangemerkt. Op 25 april jl is door de Bakermans verklaard “Bij opleveringen worden vooropnames gemaakt, zodat de aannemer deze kan oplossen voor de formele oplevering. Er was daarbij geen aanleiding om opmerkingen te maken over de hoogte en lengte van de drempels.” I. De afwijking van gerealiseerde hoogtes is door de uitvoerder niet aantoonbaar formeel gemeld aan de verantwoordelijken van gemeente Eersel. II. Er is door de manager uitvoering (GM) niet aangetoond met een verifieerbaar antwoord dat de huidige verkeersdrempels voldoen aan de CROW richtlijnen.
 27. 27. Oktober 2022 Definitief Pagina 27 van 38 III. Gemeente Eersel wil de vooropnames niet beschikbaar stellen. IV. Gemeente Eersel heeft geen verifieerbaar antwoord verstrekt op basis van welke stukken er geen aanleiding was om opmerkingen te maken over hoogte en lengte van de drempels. 5. Door de uitvoerder is aangegeven dat er intern overleg is geweest en dat daarin het besluit is genomen om de huidige situatie te handhaven. Ik verzoek gemeente Eersel vanuit bestuurlijke verantwoordelijkheid hier een volledige toelichting op te geven. Er is immers door gemeente Eersel een formeel besluit genomen waarin de hoogte van de te realiseren drempels op 12cm is vastgesteld (zie formeel ontwerp). Status: De manager uitvoering (GM) spreekt over “Het raadsbesluit zegt niets over de hoogtes” maar deze bewering is aantoonbaar onjuist. Het ontwerp van Bureau CinCera [5,6] is integraal onderdeel van het raadbesluit (R21.038) met als argument “1.2 Het ontwerp voldoet aan de 60 km/h ontwerpeisen voor een duurzaam veilige weg”. Tijdens de telefonische bespreking van 20 april , 16:57 jl. heeft de woordvoerder (PB) mondeling een toelichting gegeven over de officiële status van een raadbesluit bestaande uit een raadsvoorstel met bijlagen maar weigerde deze schriftelijk wil bevestigen. In de schriftelijke beantwoording van punt 5 door de manager uitvoering (GM) (Document nr. 22.07928) stelt de manager uitvoering (GM) tav de aanleg “Zoals hierboven aangegeven kan dit op verschillende manieren: lager met een steilere hellingshoek, of hoger met een minder steile hellingshoek“. I. Gemeente Eersel wil geen verifieerbare duidelijkheid verschaffen t.a.v. de officiële status van een raadbesluit bestaande uit een raadsvoorstel met bijlagen. II. Gemeente Eersel wil geen verifieerbare onderbouwing leveren t.a.v. de door de manager uitvoering (GM) beschreven “verschillende manieren”. 6. Welke verantwoordelijkheid neemt gemeente Eersel zolang geconstateerde afwijkingen ten opzichte van het ontwerp en de huidige oplossing van het uitvoeringstechnisch probleem niet op een, door deskundigen bevestigde, opgelost zijn waardoor een veilige duurzame oplossing is gerealiseerd op basis van het formele ontwerp? Status: De manager uitvoering (GM) heeft schriftelijk (Document nr. 22.07928) verklaart dat “Wij zijn van mening dat de drempel ook zoals deze nu is uitgevoerd, voldoet aan de CROW-richtlijn behorende bij een 60 km weg”. Wie “wij” zijn in bovenstaande verklaring, welke deskundigen betrokken zijn en op welke wijze de geconsolideerde mening tot stand is gekomen is door gemeente Eersel niet toegelicht. Bovenstaande mening is door gemeente Eersel niet voorzien van argumenten die deze mening onderbouwt tot een verifieerbaar antwoord. I. Gemeente Eersel wil geen verifieerbare onderbouwing te geven waarin door gemeente Eersel wordt aangetoond dat de drempels op Stokkelen, zoals deze momenteel uitgevoerd, voldoen aan de CROW-richtlijn behorende bij een 60 km weg. II. Gemeente Eersel heeft niet aangetoond met een verifieerbaar antwoord dat t.a.v. de huidige afwijkingen t.o.v. het formele ontwerp deskundigen betrokken zijn geweest. 7. Wat is de relatie, in alle opzichten, tussen het raadsbesluit, waar waarin door de wethouder tijdens de raadsvergadering expliciete onderstaande toezeggingen zijn gedaan m.n. (niet uitputtend) en het interne besluit om de gerealiseerde en afwijkende situatie te handhaven. Status: De manager uitvoering (GM) stelt dat het raadbesluit “Kader stellend” is. Zoals eerder aangegeven is het ontwerp van Bureau CinCera [5,6] is integraal onderdeel van het raadsbesluit en dus kader stellend voor de uitvoering. De wethouder heeft tijdens de raadvergadering duidelijk en verifieerbare toezeggingen gedaan en niet zoals de manager uitvoering (GM) beweert “wat de wethouder zou hebben gezegd”. In de schriftelijke beantwoording van punt 5 (Document nr. 22.07928) door de manager uitvoering (GM) stelt de manager uitvoering (GM) “De raad is immers slechts kaderstellend (duale stelsel) . De raad besluit dát en het college hoe.” en “Zoals wij hierboven hebben aangegeven is de raad conform het duale stelsel kaderstellend en zorgt het college voor de
 28. 28. Oktober 2022 Definitief Pagina 28 van 38 uitvoering”. Wat “kaderstellend” en het duale stelsel in deze context precies betekent wilde de woordvoerder (PB) tijdens de telefonische bespreking van 20 april , 16:57 jl. niet toelichten. I. Bij gebrek aan toelichting van gemeente Eersel wat “kaderstellend” precies in houd, hanteer ik (als burger) de perceptie dat het volledige raadsbesluit, inclusief raadsvoorstel en bijlagen als kaderstellend beschouwd worden. II. Bij gebrek aan toelichting van gemeente Eersel wat het “duale stelsel” precies in houd, hanteer ik de volgende definitie “Binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders bestuurt het college van B&W de gemeente, de gemeenteraad controleert de wijze waarop het college zijn taken uitvoert. [bron: Wikipedia - wet dualisering gemeente bestuur] ” III. Gemeente Eersel wil niet kenbaar maken wie we van het college eindverantwoordelijk is voor de uitvoering van de aanleg van verkeersmaatregelen (wo. Verkeersdrempels). Opmerking: Door gemeente Eersel is op bovenstaande status overzicht niet meer gereageerd en wordt daardoor beschouwd als definitieve beantwoording op gestelde vragen door gemeente Eersel. [1] Zichtbare en onzichtbare schade/hogere slijtage aan auto’s. Zeer sterk afremmend verkeer etc. [2] Verkeersdrempels die zijn aangelegd met inachtneming van de functie van de weg en de in de genoemde CROW-publicatie vervatte aanbevelingen en waarbij de nodige zorgvuldigheid is betracht ten aanzien van de preventie van trilling overlast, vormvastheid, stroefheid en bodemvrijheid, zullen niet gemakkelijk aanleiding kunnen geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid. (CROW) [3] Gemeente Eersel hanteert CROW richtlijnen in eigen beleid (bron: verkeersveiligheidsplan gemeente Eersel). [4] De ontwerpsnelheid van de verkeersdrempel moet passen bij de geldende snelheidslimiet. Het criterium daarbij is dat een weggebruiker die zijn snelheid heeft aangepast aan de limiet geen noemenswaardige hinder ondervindt (CROW) [5] [21z.000252] - Overzichtstekening 60 km_h Stokkelen [6] [21z.000253] - Detailtekening 60 km_h Stokkelen
 29. 29. Oktober 2022 Definitief Pagina 29 van 38 Bijlage 2 - Vragen aan gemeenteraadsleden Beste raadsleden van de gemeenteraad van gemeente Eersel, De context van mijn vragen hebben te maken met de uitvoering van het raadsbesluit met kenmerk R21.038. Het raadsbesluit met kenmerk R21.038 ([1], pagina 5) bevat het expliciete voorstel "In te stemmen met het ontwerp van de 60 km/h verkeersmaatregelen Stokkelen." Tijdens de raadsvergadering van 6 mei 2021 is het raadsvoorstel met kenmerk R21.038 behandeld en unaniem vastgesteld. Het college heeft hierbij de opdracht gekregen om een inspraakmoment te organiseren voor de insprekers en ook waar mogelijk de schriftelijke inspraakreacties te verwerken. Op 25 mei 2021 is n.a.v. het inspraakmoment d.m.v. een raadsinformatiebrief (RIB) met kenmerk 21.11421 [4] door de wethouder (SK) aan de raad gemeld dat "De 60 km/h drempels buiten de bebouwde kom comfortabel, lang en “laag” (12 cm) worden uitgevoerd." In de periode juni 2021 tot 30 juli 2021 zijn de werkzaamheden op Stokkelen uitgevoerd. De gemeenteraad heeft in het duale stelsel een belangrijke controlerende taak tav. de wijze waarop het college haar taken uitvoert [1]. Ik doe u dit verzoek toekomen omdat ik graag verneem hoe en wanneer u als raadslid bent geïnformeerd over de gerealiseerde verkeersremmende maatregelen (verkeersdrempels en plateaus) op Stokkelen op basis van raadsbesluit met kenmerk R21.038 [2] met “In te stemmen met het ontwerp van de 60 km/h verkeersmaatregelen Stokkelen.” tot stand zijn gekomen. Het ontwerp was als bijlagen [2,3] onderdeel van het raadsvoorstel met kenmerk R21.038 aangeleverd. Aanvullend is d.m.v. RIB met kenmerk 21.11421 [4] expliciet aan de raad is gemeld dat "De 60 km/h drempels buiten de bebouwde kom comfortabel, lang en “laag” (12 cm) worden uitgevoerd." Ik heb de volgende vragen aan u als raadslid van de gemeenteraad van gemeente Eersel. Indien binnen uw fractie dit onderwerp door 1 raadslid wordt vertegenwoordigd is het voldoende om 1 reactie namens de fractie te verstrekken maar het staat u vrij om te reageren indien u dit wenst te doen. 1. Wanneer is de gemeenteraad geïnformeerd over de opgeleverde realisatie van verkeersmaatregelen op Stokkelen? 2. Op welke wijze is de gemeenteraad geïnformeerd over de opgeleverde realisatie van verkeersmaatregelen op Stokkelen? 3. Is de gemeenteraad met ondersteunende stukken geïnformeerd? Zo ja, welke stukken heeft de gemeenteraad precies ontvangen? 4. Welke controles zijn er door de gemeenteraad uitgevoerd t.a.v. de gerealiseerde verkeersremmende maatregelen op stokkelen? Zijn deze controles schriftelijk vastgelegd? 5. Heeft de gemeenteraad tijdens controles afwijkingen geconstateerd? Zo Ja, zijn deze afwijkingen schriftelijk vastgelegd en zijn geconstateerde afwijkingen voorgelegd aan deskundigen? Zo Ja, wat was de beoordeling van de deskundigen? 6. Indien er door de gemeenteraad geen controles hebben plaatsgevonden, bent u door de uitvoerenden van gemeente Eersel in staat gesteld om uw controlerende taak uit te voeren? 7. Hoe is door de gemeenteraad in haar controlerende taak vastgesteld dat de verkeersmaatregelen conform “het ontwerp van de 60 km/h verkeersmaatregelen Stokkelen” zijn uitgevoerd? Is dit schriftelijk vastgelegd? 8. Graag ontvang ik een afschrift van alle stukken die u als raadslid van de gemeenteraad ontvangen en verstrekt heeft over de uitvoering van de verkeersmaatregelen op Stokkelen. [1] Wet dualisering gemeentebestuur [wikipedia] [2] Corsa 21z.000252 en 21.11421 - Overzichtstekening 60 km_h Stokkelen [3] Corsa 21z.000253 - Detailtekening 60 km_h Stokkelen [4] RIB met kenmerk 21.11421
 30. 30. Oktober 2022 Definitief Pagina 30 van 38 Bijlage 3 – Openstaande vragen aan de wethouder Geachte wethouder Op 6 mei 2021 is er tijdens de raadsvergadering raadsbesluit met kenmerk R21.038 behandeld. Het raadsbesluit met kenmerk R21.038 ([1], pagina 5) bevat het expliciete voorstel "In te stemmen met het ontwerp van de 60 km/h verkeersmaatregelen Stokkelen." Tijdens de raadsvergadering van 6 mei 2021 is het raadsvoorstel met kenmerk R21.038 behandeld (ontwerp [2,3] als bijlage) en unaniem vastgesteld. Het college heeft hierbij de opdracht gekregen om een inspraakmoment te organiseren voor de insprekers en ook waar mogelijk de schriftelijke inspraakreacties te verwerken. Op 25 mei 2021 is n.a.v. het inspraakmoment d.m.v. een raadsinformatiebrief (RIB) met kenmerk 21.11421 [4] door u expliciet aan de raad gemeld dat "De 60 km/h drempels buiten de bebouwde kom comfortabel, lang en “laag” (12 cm) worden uitgevoerd." In de periode juni 2021 tot 30 juli 2021 zijn de werkzaamheden op Stokkelen uitgevoerd. Omdat er bij het raadsbesluit expliciet is ingestemd met “met het ontwerp van de 60 km/h verkeersmaatregelen Stokkelen." en d.m.v. RIB met kenmerk 21.11421 expliciet is toegelicht dat “De 60 km/h drempels buiten de bebouwde kom comfortabel, lang en “laag” (12 cm) worden uitgevoerd." heb ik de volgende vragen aan u als verantwoordelijke wethouder: 1. Wanneer heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de opgeleverde realisatie van verkeersmaatregelen op Stokkelen? 2. Op welke wijze is de gemeenteraad door het college geïnformeerd over de opgeleverde (huidige) situatie van verkeersmaatregelen op Stokkelen? 3. Is de gemeenteraad d.m.v. ondersteunende stukken geïnformeerd? Zo ja, welke stukken heeft de gemeenteraad precies van het college ontvangen? 4. Welke controles zijn er op basis van het ontwerp door het college uitgevoerd t.a.v. de gerealiseerde verkeersremmende maatregelen op stokkelen? Zijn deze controles schriftelijk vastgelegd? 5. Heeft het college tijdens controles afwijkingen geconstateerd? Zo Ja, zijn deze afwijkingen schriftelijk vastgelegd en zijn geconstateerde afwijkingen voorgelegd aan deskundigen? Zo Ja, wat was de beoordeling en schriftelijke reactie van de deskundigen? 6. Graag ontvang ik een afschrift van alle stukken die het college aan de gemeenteraad verstrekt heeft over de uitvoering en gerealiseerde verkeersmaatregelen op Stokkelen in relatie met Raadsbesluit met kenmerk R21.038. [1] Raadsbesluit met kenmerk R21.038 [2] Corsa 21z.000252 en 21.11421 - Overzichtstekening 60 km_h Stokkelen [3] Corsa 21z.000253 - Detailtekening 60 km_h Stokkelen [4] Raadsinformatiebrief (RIB) met kenmerk 21.11421
 31. 31. Oktober 2022 Definitief Pagina 31 van 38 Bijlage 4 – Openstaande vragen aan juridisch controller (ms) 1. De veronderstelling van juridisch controller (MS) dat ik geïnformeerd zou zijn dat mijn bezwaar niet in behandeling genomen zou worden is onjuist en ik verzoek de behandelaar de schriftelijke bewijsvoering te overleggen. 2. Ik verzoek hierbij om een schriftelijke verifieerbare onderbouwing van de bewering van juridisch controller (MS) dat ik geen belanghebbende zou zijn. NB. Zonder verifieerbare onderbouwing heeft de bewering van juridisch controller (MS) geen waarde. 3. Ik verzoek hierbij om een schriftelijke reactie wat er gedaan is met de verkeerde interpretatie (aantoonbaar) van Juridisch controller (MS) aangaande de formulering van het bezwaar gericht tegen besluitvorming. 4. Ik verzoek de behandelaar om een schriftelijke reactie wat er door juridisch controller (MS) gedaan is bij het beoordelen van het bezwaar met het uitgangspunt dat ik een burger ben. 5. Ik verzoek de behandelaar om mij schriftelijk te informeren hoe ik als belanghebbende – Juridisch controller (MS) heeft immers geen verifieerbare onderbouwing gegeven waarom ik geen belanghebbende zou zijn - het bezwaar kan voortzetten tegen het interne besluit om de afwijkingen (t.o.v. ontwerp) die gemaakt zijn tijdens de uitvoering, en bevestigd door de uitvoerder, niet te herstellen. 6. Ik verzoek de behandelaar een schriftelijke reactie te geven wat de status, uitkomst en moment van afhandeling is zoals aan Juridisch controller (MS) verzocht is om deze zaak opnieuw en zorgvuldig te bekijken en te ontdoen van alle aannames van de zijde van gemeente Eersel. 7. Ik verzoek hierbij de behandelaar om een schriftelijk stappenplan op te (laten) stellen om deze zaak tot een goede inhoudelijke afhandeling brengen. (actiepunt MS)

×