Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

гдз (відповіді, решебник) інформатика 3 клас коршунова

15.778 Aufrufe

Veröffentlicht am

гдз (відповіді, решебник) інформатика 3 клас коршунова

Veröffentlicht in: Wissenschaft
 • Als Erste(r) kommentieren

гдз (відповіді, решебник) інформатика 3 клас коршунова

 1. 1. ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА 2 КЛАС 9 1. Як Данилко відпочив влітку 1. А) передавання: Б) опрацювання; В) стримування; Г) зберігання. 2. Клавіатура. миша, монітор, принтер. сканер, модем. СІ)- ЕОМ, БУВ-ЕОМ. звукова система. З. 1 - отримання інформації; 2 -- стримування та опрацювання інформації; З - стримування та опрацювання інформації: 4 - стримування та опрацювання інформації: 5 - опрацю- вання інформації; 6 - отримування. опрацювання та збері- гання інформації; 7 - опрацювання інформації. 4. Пристрої введення: відео- і веб-камера, мікрофон. клавіатура. миша, сканер, джойстик. Пристрої виведення: монітор. проектор, принтер. Вбудований динамік, колонки. навушники. 5. Калькулятор. принтер. сканер; комп'ютер як цілісна система. 9 2. Повторюємо основні правила роботи за комп'ютером 1. ввімкнення: натиснути кнопку Рошег на системному бло- ці. зачекати готовності комп'ютера до роботи (комп'ютер готовий до роботи. коли на екрані з'явиться зображення Робочого стола. ) вимкнення: натиснути кнопку Пуск. і внизу меню сЇЇУСКо клацнути «завершити роботуо: з'явиться вікно «Вимкнути комп'ютери у якому слід обрати вимкнення. 2. а) Місгоєоіі Шото; б) Раіт; в) Місговоіі Шото або Раіпі; г) Калькулятор. З. а) С замінити на Ж: б) , ІІ замінити на Ч: в) . Л замінити на В. 4. Ьїис. бюст. мить. 5. а) клавіатура: б) мікрофон: в) пробіл: і) митна. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І КОМПЮТЕР 5 З. Способи подання повідомлень 2. а) Погода дуже тепла. Сонце сяє так яскраво, на небі не ви- дно ні хмариночкъі. Все таке чудове навкруги. б) намалюйте літо: сонце. квіти, зелені дерева. 4. а) звуковий; б) текстовий; в) текстовий; т) графічний; ґ) ком< бінований: д) звуковий. 7. а) графічний; б) комбінований; в) звуковий; г) комбінований.
 2. 2. 5 4. Носії повідомлень. дані 1. а) сумка; б) ваза; в) папір; г) знак. 2. а) диск; б) папір; в) фотокамера; г) Відеокамера. 4. а) плівка; б) ліплення; в) мікрофон. 5 5". Поняття про символи та їх кодування 1. Символи українського та англійського алфавітів, символи прапорців тощо. 2. Передати повідомлення людям, які розмовляють різними мо- вами, один із способів розпізнання інформації комп'ютером. 4. Слова для гри: б. Кіт - кит, мишка -- вишка; жито -- сито. ФАЙЛИ ТА ПАПКИ. ВіКі-ІА ТА ОПЕРАЦІЇ НАД ВІКНАМИ 5 7. Файли 1. Файл - це дані, збережені на комп'ютерному носії під яки- мось ім'ям. А 2. а) план; б) відпочинок; в) липень; г) річна; г) червень; д) ве- ресень. З. а) малюнок; б) малюнок; в) текст; г) текст; ґ) текст; д) звук. 4. 1. Відкрий комп'ютерну програму. (Для опрацювання даних у вигляді тексту - текстовий редактор, у вигляді малюн- ків - графічний редактор і т. д. ) 2. Введи дані. З. Обери команду Зберегти. 4. Укажи місце збереження файлу та його ім'я. 5. Підтвердь збереження даних. 5. Кожен файл, як книжка, має своє ім'я. Воно надається йому в процесі збереження. Проте дані на комп'ютерних носіях зберігаються саме у файлах, а не у книжках.
 3. 3. 1. 2. З. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. б. 5 8. Папки Дані в комп'ютерах також можна упорядковувати. Напри- клад. файли об'єднують у групи і розкладають по папках. 3 папки та З файли. Українські, російські. а) в назві папки не можна використовувати дані символи; б) папки с однаковими назвами не можуть існувати разом; в) в папці присутні як інші папки, так і файли: б. е. є - не можна використовувати як ім'я папки, бо при- сутні заборонені символи. ё 9. Вікна Комп'ютерне вікно - це область екрана. обмежена прямо- кутною рамкою. у ній відображається вміст папки. або від- крита програма. або комп'ютерний документ. Рядок заголовка вікна. робоча область. кнопки керування вікном. панель інструментів. Рядок заголовка вікна завжди повідомляє нам назву папки. зміст якої відображено у вікні. Історія. Смуги прокручування призначені для повного перегляду вмісту вікна. змінювати розташування та розмір вікна на екрані. а та- кож закривати вікно. змінювати його режим відображення. згортати. для перегляду вмісту папки потрібно встановити на неї вказівник і двічі натиснути ліву кнопку миші. Для повер- нення в попереднє вікно необхідно натиснути на кнопку «Назад» 5 10. Меню Меню - це список команд, що виводиться на екран і про- ітонуєтьсн користувачу. У меню відтворено список команд. за допомогою яких можна запустити програми, виконати операції над даними в комп'ютері, завершити роботу з комп'ютером та інше. Меню у шкільній їдальні. у комп'ютерній грі «Прибирання кімнатна тощо. Можна запустити програми. виконати операції над даними в комп'ютері. завершити роботу з комп'ютером та інше. Список команд. який викликається для об'єкта правою кнопкою миші. називають контекстним меню. ґа ь а ґа ґ: ґа
 4. 4. ПОШУК ДАНИХ В ІНТЕРНЕТ! 5 11. Комп'ютерна мережа 1 . Група з'єднаних між собою комп'ютерів називається ком- п'ютерною мережею. 2. Це дає змогу користуватися даними і програмами, що збе- рігаються на інших компїютерах, швидко обмінюватися ними, спілкуватися за допомогою комп'ютерних програм, зберігати свої дані. використовуючи комп'ютерні носії інших комп'ютерів тощо. З. а) якщо треба передати інформацію читачеві або знайти інформацію; б) якщо в музеях декілька комп'ютерів, вони можуть ін- формувати один одного, ділитися фотографіями, відео тощо; в) якщо в класі є тільки один принтер і комп'ютери з'єднано в одну мережу. то користувач будь-якого комп'ютера може роздруковувати свої документи. 4. Ми зможемо передавати інформацію та виконувати разом роботу навіть будучи вдома. Це дасть багато переваг. 5. а) 7; б) комп'ютери під номерами 4, 5. 6; в) звук. 6. Можливість керувати багатьма процесами одночасно, зали- шаючись на одному місці. 9 1 2. Інтернет 1. Інтернет - це всесвітня комп'ютерна мережа. 2. Телеграф, радіо, телефон, телебачення. З. а) ти зможеш листуватися з другом, передавати йому різні файли (фото, відео тощо); б) Інтернет допоможе тобі зібрати всю необхідну інформацію; в) ти можеш знайти цікаві конкурси, ідеї для організації свята. 4. Модем використовують для переведення сигналів. 5. За допомогою радіохвиль, мобільних та супутникових зв'язків. 6. Хлопчик за допомогою роутеру забезпечив всі комп'ютери та ноутбуки Інтернетом. ё 1 З. ВЕБ-СТОРІНКИ ТА ГІПЕРПОСИЛАННЯ 1. Веб-сторінка - це електронний документ, підготовлений для розміщення в мережі Інтернет. 2. Сукупність усіх веб-сторінок, розміщених у мережі Інтернет, називають послугою ЩЩЧІ, що в перекладі українською означає всесвітнє павутиння).
 5. 5. 3. Для організації таких переходів використовують гіпер- посилання. На шер-сторінці вони відображаються іншим кольором у вигляді підкресленого тексту. При наведенні покажчика миші на неї той відображається у вигляді кисті руки. а при клацанні - відбувається перехід на зазначене місце. ' 4. курсор встановлений на об'єкті «Цікаві факти про морози- во». Він має такий вигляд, тому що «Цікаві факти про мо- розиво» - гіперпосилання. 5. а) шшхдмзііііігц - зайве, бо всі інші сайти знаходяться в Україні, а ця адреса - в Росії; б) ріапеъапітаііпіо - зайве, бо адреса закінчується на іпіо, тобто на назву ділянки мережі. і б. відображені веб-сторінки, перша веб-сторінка - головна, в ній розміщені гіперпосилання на З інші сторінки. 7.1-Б;2-В; З--Г;4-А. ё 14. Знайомство з програмою-браузером 1. Браузер - це комп'ютерна програма, що призначена для пе- регляду веб-сторінок. 2. Основне їхнє призначення - забезпечити доступ до ресурсів веб-простору. 3.1 -В;2-Г;3-А;4-Б. 4. Зв'язок ще потрібно встановити між 4 та 6 документами. 5. Обрати місце збереження, ввести ім'я файлу, натиснути кнопку Зберегти. 9 1 5. Правила пошуку даних в Інтернеті 1. Для пошуку інформації в програмах-браузерах передбачено рядок пошуку. У нього вводиться текст, за яким відбувається пошук веб-сторінок з потрібною інформацією. 2. Для складання запитів необхідно ввести у рядок пошу- ку необхідні ключові слова та натиснути клавішу Епіег. Для вибору ключових слів необхідно пам'ятати такі правила: І. Щоб виключити з результатів пошуку сторінки з непо- трібною інформацією, слід сформулювати запит для пошуку якомога точніше. 2. Складаючи запит, слід враховувати, що потрібні відомості можуть бути записані без використання саме тих слів. які є в запиті. тобто в текстах можуть бути їх синоніми. З. Якщо потрібно знайти дані. які мають точно збігатися зі словами запиту, то ключові слова беруть у лапки.
 6. 6. 4. Для пошуку малюнків потрібно натиснути гіперпоси- лання ІМАЄЕБ на пошуковій сторінці. З. б, в. 4. В цьому тексті йдеться про правила поведінки на воді. Якщо потрібно знайти веб-сторінку, що містить саме цей текст, то я оберу з нього найбільш рідкісні слова і запишу їх у лап- ках «найважливіша гарантія безпечного відпочинку на воді». 5. а) равлика може бути аж 25 000 зубів. „„ , ... ,_ в) перетворити скромний аркуш паперу на розкішну сніжин- ку дуже просто. Все, що нам знадобиться для новорічного чарівництва - папір, Ножиці, красиві схеми, олівець, трохи вільного часу і натхнення! Спочатку з квадратного аркуша паперу складаємо заготовку для майбутньої сніжиніси, як показано на зображенні нижче. п-. дг-ыъ-Їё- д, - . Мін-пд -т-ч- ц: „„. -.: .., д,. (глини, . . її . """""_ Скориставшись різними схемами, з трикутної основи можна вирізати сотні, якщо не тисячі. сніжинок найбільш неперед- бачуваних форм і візерунків. простим олівцем ІІЄРЄНОСНМО на основу малюнки за схемами і ві-ірізаємо сніжннки з паперу. г) На неї птах сідає, вона його гойдас, а звук ви замініть звірятком стане вмить. (Гілка, білка)
 7. 7. РОБОТА З ПРЕЗЕНТАЦІЯМИ 9 1 7. Презентація та слайди 1. Призначення електронної презентації - допомогти краще запам'ятати інформацію, уявити те, що презентують. а також більше зацікавити аудиторію. 2. Слайд презентації ы- це окрема екранна сторінка, яка може містити різні об'єкти ііреэентації (текст, відео, звук. малю- нок та інше). З. На мою думку, доречно і цікаво використовувати презентації майже на всіх уроках. окрім фізичної культури, тому що вони допомагають краще запам'ятати інформацію. уявити те, що презентують, а також більше зацікавитися темою уроку. 4. а) фон слайда, текстовий об'єкт та декілька графічних об'єктів; б) фон слаііда, текстовий об'єкт та декілька графічних об'єктів; Мис -лкі 'і в) фон слайда, текстовий об'єкт та декілька г за ічних І об'єктів; г) фон слайда, текстовий об'єкт та декілька графічних об'єктів. Ці гірезентації можна пока- зати на спеціальних шкіль- них конкурсах або на уроках інформатики.
 8. 8. 5. 1. 4. 5. Захід, на якому представлено новий продукт, тому що оголо- шення та телереклама можуть бути представлені у вигляді презентації, а захід - подія набагато ширша та включає, окрім презентації, різноманітні об'єкти та предмети. 5 18. Середовище редактора презентацій Пуск -э Усі програми -э Місгозоґі Оііісе -ъ Місгозоіі Оііісе РошегРоіпЬ. У звичайному режимі можна побачити ескізи слайдів і один слайд, ескіз якого було виділено. Для виділення ескізу слай- да потрібно встановити на нього нказівник і клацнути ліву кнопку миші. Їлайди можна редагувати, тобто змінювати об'єкти на слайдах, вилучати та додавати слайди, змінювати їх порядок тощо. Наведи вказівник на кнопку Оґїісе і натисни ліву кнопку миші ч обери у меню, яке відкрилося, команду Відкрити -э обери у вікні Відкриття документа місце файлу м) установи. вказівник на потрібний файл і клацни ліву кнопку миті -э натисни кнопку Відкрити. У режимі показу слайдів кожний слайд відтворюється на весь екран. Виконувати перехід між слайдами можна за до- помогою клавіш керування курсором або натиененням лівої кнопки миші. Для переходу в режим показу слайдів потрібно Натиснути клавішу РБ, а для виходу з нього в клавішу Евс. 5 19. Створюємо презентацію Треба запустити програму Місгозоїі Оіїісе РохчегРоіпі, тоді на екрані відкриється перший слайд, що має два об'єкти - Написи. Цей слайд має назву титульний. На ньому, як правило, розміщують назву теми презентації та відомості про ії авторів. Для створення нового слайду потрібно натиснути кнопку Створити слайд. яка розміщена на Стрічці. Створений слайд також має два об'єкти Напис, але іншого розміру і в одному з них є кнопки для додавання у слайд інших об'єктів пре- зентації (малюнків, таблиць, відеофрагментів та іншого). Натисни кнопку Вставка -+ обери у вікні Вставка малюнка місце зберігання файлу з потрібним малюнком -> установи вказівник на файл і клацни ліву кнопку миші -> натисни кнопку Вставити. Можна змінювати такі властивості: висоту і ширину, поло- ження на слайді та інше. Щоб змінити властивості малюнка, його потрібно виділити. Після виділення навколо малюнка
 9. 9. з'являється контур у вигляді тонкої рамки з маркерами для зміни розмірів, а також для деяких малюнків і маркер обертання. Вибравши відповідний маркер і натиснувши ліву кнопку миші, можна змінювати розміри та положення малюнка. 5 20. Редагування презентації Редагуванням називають процес внесення змін. На першому слайді потрібно виправити помилку в тексті, тобто замінити текстовий символ. Для цього слід виконати такі дії: 1) Установити текстовий курсор на літеру, яку потрібно вилучити. 2) Вилучити «зайву» літеру, натиснувши клавішу Васіс Брасе. З) Ввести потрібний символ. На другому слайді потрібно додати слово. Для цього слід виконати такі дії: 1) Установити текстовий курсор на місце. де потрібно розміс- тити слово (у нашому випадку ніж двома даними словами). 2) відступити місце від першого слова. З) Ввести необхідне слово. На третьому слайді потрібно додати малюнок. Для цього слід виконати такі дії: 1) Натиснути кнопку Вставка. 2) Обрати у вікні Вставка малюнка місце зберігання файлу з потрібним малюнком. * З) Установити вказівник на- файл і клацнути ліву кнопку миші. 4) Натисни кнопку Вставити. Вставлениймалюнок слід перемістити та змінити його роз- міри. Для цього слід виконати такі дії: 1) Для переміщення малюнка потрібно встановити на нього вказівник так, щоб він набув вигляду перехрещених стрілок і, натиснувши ліву кнопку миші, перемістити його. 2) для зміни розміру малюнка потрібно його виділити та, встановивши вказівник в один з маркерів, змінити розмір. На четвертому слайді потрібно перенести слова на новий рядок. Для цього слід виконати такі дії: 1) Установити текстовий курсор перед словами, які потрібно перенести. 2) Натиснути клавішу Епъег.
 10. 10. 9 21 . Форматування об'єктів слайду 1. Розмір, колір, встановлення накреслення, шрифт та інше. 2. формувати текстові символи можна за допомогою контек- стного меню, але перед цим слід виділити потрібний фраг- мент тексту. З. Змінений колір. форматування. 5 22. Етапи створення презентація' 1 . Мету презентації необхідно визначити для того, щоб знати, як і яку інформацію розміщувати на слайдах. адже презен- тації бувають для самостійного перегляду користувачами на комп'ютері або такі, які супроводжуються виступом. 2. Якщо презентація доповнює виступ, то на слайдах потрібно розмістити тільки найголовніші відомості. Але якщо презен- тація розрахована для самостійного перегляду, то інформація з обраної теми на слайдах має бути повною. 3. Спочатку потрібно визначити мету презентації, скласти зміст презентації, потім скласти тексти, ретельно підібрати ілюстрації, після цього ввести дані в презентацію, оформити її, переглянути готову презентацію та виправити недоліки, якщо вони є, зберегти презентацію. 4. Для збереження презентації необхідно виконати такі дії: 1) Натиснути кнопку Оіїісе. 2) Обрати команду Зберегти. З) Вказати у вікні Збереження документа місце збереження файлу. 4) Ввести ім'я файлу. б) Натиснути кнопку Зберегти. АЛГОРИТМИ І ВИКОНАВЦІ 9 24. Алгоритми і виконавці 1. Алгоритм - це порядок дій, що дає змогу виконати певну задачу. 2. Люди, технічні пристрої. З. М21-А, .Мё2-Б, МЗ-В, Г. 4. а) Прочитайте умову задачі, запишіть її, позначте відомі та невідомі, знайдіть формулу, за якою треба вирішити задачи підставте відомі величини, проведіть розрахунки, напишіть відповідь. б) З'ясуйте в слові кількість складів, поставте наголос, за- пишіть у стовпчик усі татари, поряд у транскрипції зазна- чте, який звук позначає кожна буква, якщо звук голосний,
 11. 11. то зазначте, наголошений він чи ні. якщо приголосний -- твердий чи м'який. дзвінкий чи глухий, порахуйте кількість букв та звуків. в) Відкрийте ццоденник, оберіть предмет. який вам потрібен, під диктовку вчителя Запишіть домашнє завдання. г) З'ясуйте, яка аплікація вам необхідна, знайдіть у книжці або в Інтернеті покрокову інструкцію. за нею зробіть аплі- кацію. 5 25. Знайомство з Рудим котом 1. Інструкції для виконавців записують зрозумілою для них мовою. Комп'ютери розуміють цифри, але людині складати інструкції із цифр незручно, тому існують різні середовища для складання комп'ютерних іірограм. У цих середовища): є виконавці, кожен зі своїм набором команд. 2. Можна керувати розмірами сцени, запускати та зупиняти виконання скрипту. налаштовувати спрайт, давати команди виконавцям. З. Спрайт. 4. Скрипт. 5.1--Б,2-Г,3-А,4м--В. 5 26. Перші кроки 1. Складання скриптів у середовищі Скретч нагадує гру у ди- тячий конструктор Лего. Усі команди, розташовані право- руч, можна перетягувати в область складання скриптів і з'єднувати одна з одною за допомогою виїмок. Якщо клац- нути на побудованому блоці команд, то виконавець. для якого складали скрипт, його одразу виконає. Для зручності кожен набір має свій колір. 2. Команда «йти 10 кроків» (пройти вказану кількість кроків), команда «повернути на 15 градусів» (стрілка вказує за чи проти годинникової стрілки повертати); команда «повернути в напрямку 900 (вказує, .в якому напрямі слід повернути), команда . повернути до» (повернути в напрямі до іншої іс- тоти або координати миші), «змінити х (у) на» (змінити по- ложення по осі х або у на вказану кількість кроків). З. Для встановлення напрямку руху виконавця можна викорис- тати команду «повернути в напрямку 90». Якщо натиснути на стрілку біля прямокутного отвору зі значенням команди, то побачимо список, у якому можна встановити один із чо- тирьох напрямків руху. Також можна використати команду «повернути на 15 градусів» (стрілка вказує за чи проти го- динникової стрілки повертати).

×