Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Патологія імунітету.

735 Aufrufe

Veröffentlicht am

Pathology immunity. Relative and absolute deficiency of immunity. The primary and secondary failure.

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
 • Als Erste(r) kommentieren

Патологія імунітету.

 1. 1. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ. ПАТОЛОГІЯ ІМУННОЇ СИСТЕМИ Лектор – Хижняк Олександр Миколайович, к.м.н.
 2. 2. НЕДОСТАТНІСТЬ ІМУНІТЕТУ ВІДНОСНА АБСОЛЮТНА ПЕРВИННА ВТОРИННА Локальна Парціальна Часова
 3. 3. МЕХАНІЗМИ ІМУНІТЕТУ ННааббууттіі ((ссппееццииффііччнніі)) ВВрроодджжеенніі ((ннеессппееццииффііччнніі)) КЛІТИННІ ГУМОРАЛЬНІ КЛІТИННІ ГУМОРАЛЬНІ Макрофаги, Згортання/фіб Дендритні клітини, Гранулоцити, Тромбоцити, Апоптоз риноліз, Кініни, Антимікробні протеїни, Комплемент, Цитокіни Нетозис Т-лімфоцити Антитіла різних класів
 4. 4. ВІДНОСНА НЕДОСТАТНІСТЬ ІМУНІТЕТУ НЕСПЕЦИФІЧНІ МЕХАНІЗМИ: ГУМОРАЛЬНІ КОМПЛЕМЕНТ
 5. 5. ВІДНОСНА НЕДОСТАТНІСТЬ ІМУНІТЕТУ НЕСПЕЦИФІЧНІ МЕХАНІЗМИ: ГУМОРАЛЬНІ КОМПЛЕМЕНТ
 6. 6. Porphyromonas gingivalis Trypanosoma cruzi Salmonella enterica Herpes simplex Enterococcus faecalis Neisseria gonorrhoeae Campylobacter jejuni Streptococcus pyogenes Гингипаин GelE Порины Lst, SOAT Prot M SpeB Рецептор PgtE gC1, gC2
 7. 7. Streptococcus Schistosoma mansoni Borrelia burgdorferi SIC Парамиозин
 8. 8. Yersinia pestis Klebsiella pneumoniae Streptococcus
 9. 9. КАТЕЛІЦИДИН ДЕФЕНЗИН
 10. 10. Еластаза SlyCEP
 11. 11. Listeria monocytogenes Coxiella burnetii Mycobacterium tuberculosis Legionella pneumophila
 12. 12. NET - Neutrophil Extracellular Trap
 13. 13. Saiton T, Misawa T, Kozaki T; 2012
 14. 14. ВІРУСИ АКТИВНО ПРОТИДІЮТЬ ПРЕЗЕНТАЦІЇ АНТИГЕНІВ В МНС І
 15. 15. Антигенна мінливість Trypanosoma brucei
 16. 16. АБСОЛЮТНА НЕДОСТАТНІСТЬ ІМУНІТЕТУ
 17. 17. Ди Джорджи
 18. 18. Х-зчеплений лімфопроліферативний синдром
 19. 19. АГАМАГЛОБУЛІНЕМІЯ БРУТОНА
 20. 20. ЗВІД (CVID)
 21. 21. СЕЛЕКТИВНИЙ ДЕФІЦИТ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ ГІПЕР IgM СИНДРОМ
 22. 22. Комбіновані Т- і В-імунодефіцити А. ТКІД (SCID) 1) Х-зчеплені 2) Аутосомно-рецесивні дефекти - АДА - Рекомбінази - Янус-кінази (Jak3) - Синдром «голих лейкоцитів» B. Синдром Віскотта-Олдрича C. Синдром Луї-Бар
 23. 23. SCID X-linked
 24. 24. William French Anderson Ashanti De Silva
 25. 25. ППооззииттииввннаа ттаа ннееггааттииввннаа ссееллееккццііяя ллііммффооццииттіівв вв ттииммууссіі
 26. 26. РОЗПОДІЛ ПЕРВИННИХ ІМУНОДЕФІЦИТІВ ЗА ТИПАМИ
 27. 27. ВТОРИННІ ІМУНОДЕФІЦИТИ Іонізуюча радіація Хімічні речовини -екзогенні -ендогенні Біологічні чинники Старіння
 28. 28. www.slideshare.net/Dosenko

×