Зарахування до 1-го класу.pdf

Освіта

Керівникам департаментів (управлінь)
освіти і науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій
Заклади загальної середньої освіти
Щодо зарахування до 1-го класу
закладів загальної середньої освіти
Шановні колеги!
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного
стану» та статті 571 Закону України «Про освіту» (далі - Закон) здобувачам освіти, які в
умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи
окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку (особливий період) були
вимушені змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, місце
навчання, незалежно від місця їх проживання (перебування) на час особливого періоду
гарантується організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій
формі, що є найбільш безпечною для його учасників.
Забезпечення державних гарантій, визначених частиною першою цієї статті,
створення безпечного освітнього середовища, організацію здобуття освіти, освітнього
процесу в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану
(особливого періоду) у межах своєї компетенції здійснюють:
органи виконавчої влади, органи військового командування, військові, військово-
цивільні адміністрації та органи місцевого самоврядування, їх представники, посадові
особи (керівники, голови, начальники), органи управління (структурні підрозділи) у сфері
освіти;
заклади освіти, установи освіти, наукові установи, їх засновники;
громадські об’єднання, благодійні організації та фізичні особи, які здійснюють
благодійну (волонтерську) діяльність.
Привертаємо увагу, що зарахування дітей до першого класу, здійснюється
відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №
367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року (далі – Порядок),
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96
E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185
2
наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 № 274 «Про деякі питання
організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного
стану в Україні».
Згідно з пунктами 4 та 5 Порядку, зарахування до закладу освіти здійснюється
відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування до
закладу освіти одного з батьків дитини, до якої додаються:
1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу
здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації
№ 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати
обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженої наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.
У зв’язку із запровадженням воєнного стану, та згідно з Порядком під час прийому
документів на зарахування до 1 класу необхідно враховувати, що діти або один з їхніх
батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку
про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка
потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають одного
чи обох документів, визначених підпунктом 1 пункту 4 розділу ІІ Порядку, зараховуються
до закладу освіти без подання зазначених документів. У разі відсутності свідоцтва про
народження дитини для сприяння в його оформленні керівник закладу освіти
зобов’язаний невідкладно поінформувати орган опіки і піклування за місцем проживання
дитини чи місцезнаходженням закладу освіти.
Відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», довідка є документом, який
підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи.
Згідно з пунктом 6 Порядку, зарахування дітей до закладу освіти, у тому числі до 1
класу здійснюється, як правило, до початку навчального року та відповідно до території
обслуговування. Зазначимо, що такими, що проживають на території обслуговування
закладу освіти, є мешканці, що мають постійну реєстрацію, та зареєстровані внутрішньо
переміщені особи. Якщо документи на зарахування до 1 класу подають особи, які є
внутрішньо переміщеними особами, але не зареєстрованими на цій території, заклад
освіти сприяє їх реєстрації і не відмовляє у прийомі документів.
Зарахування дитини до 1 класу закладу освіти проводять у терміни, визначені
главою 1 розділу ІІ Порядку. Оскільки здобуття загальної середньої освіти, у тому числі
початкової, гарантується на рівних умовах усім громадянам України, рекомендуємо
зарахування до 1 класу провести без процедури жеребкування (про що йдеться у главі 2
розділу ІІ Порядку).
Якщо кількість заяв на зарахування до 1 класу перевищує планову загальну кількість
місць у 1 класах, то відповідно до пункту 5 глави 1 розділу ІІ Порядку керівник закладу
освіти вживає заходів щодо раціонального використання наявних у закладі освіти
приміщень та/або ініціює перед органом, у сфері управління якого перебуває заклад
освіти: відкриття додаткового (додаткових) класу (класів); внесення необхідних змін до
організації освітнього процесу; вивільнення приміщень, що використовуються не за
призначенням (у тому числі шляхом припинення орендних відносин).
3
У разі якщо після вжиття вичерпних заходів кількість потенційних першокласників
перевищує спроможність закладу освіти, орган, у сфері управління якого перебуває
заклад освіти, невідкладно має запропонувати на вибір батьків таких дітей перелік
закладів освіти, максимально доступних і наближених до місця їх проживання.
Батькам учнів важливо пояснити, що держава гарантує здобуття загальної середньої
освіти в закладі тієї територіальної громади, де зареєстрована особа, у тому числі і як
внутрішньо переміщена, та за найбільш безпечною для дитини формою навчання, що
може забезпечити заклад освіти. Гарантія діє і у разі зміни місця проживання дитини
протягом навчального року.
Також інформуємо, що згідно із зазначеним вище Законом органи виконавчої влади,
органи військового командування, військові, військово-цивільні адміністрації та органи
місцевого самоврядування, їх представники, посадові особи (керівники, голови,
начальники), органи управління (структурні підрозділи) у сфері освіти приймають у
межах своєї компетенції рішення, обов’язкові до виконання на відповідній території, для
реалізації державних гарантій, визначених частиною першою цієї статті, в умовах
воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду).
Заступник Міністра Віра РОГОВА
Лотоцька Алевтина 0662046558
Пархоменко Наталія 0661970184

Recomendados

Порядок зарахування до НЗ von
Порядок зарахування до НЗПорядок зарахування до НЗ
Порядок зарахування до НЗНина Ибрагимова
54 views19 Folien
4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasu von
4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasu4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasu
4.poryadok zarahuvannya do pershogo klasucompteach019
34 views19 Folien
Порядок зарахування учнів до 1-го класу von
Порядок зарахування учнів до 1-го класуПорядок зарахування учнів до 1-го класу
Порядок зарахування учнів до 1-го класуJo01
148 views19 Folien
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasu von
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasuPoryadok zarahuvannya do pershogo klasu
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasuСвітлана Краснікова
1.2K views19 Folien
Cb29c1 5543e95731f0491ea66b44bb84185813 von
Cb29c1 5543e95731f0491ea66b44bb84185813Cb29c1 5543e95731f0491ea66b44bb84185813
Cb29c1 5543e95731f0491ea66b44bb84185813Hanna Medvid
95 views19 Folien
Порядок зарахування дітей до першого класу von
Порядок зарахування дітей до першого класуПорядок зарахування дітей до першого класу
Порядок зарахування дітей до першого класуandrijbug
443 views19 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Зарахування до 1-го класу.pdf

Poryadok zarahuvannya von
Poryadok zarahuvannyaPoryadok zarahuvannya
Poryadok zarahuvannyaSarcasm Sector
1.7K views19 Folien
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasu von
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasuPoryadok zarahuvannya do pershogo klasu
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasuСвітлана Краснікова
208 views19 Folien
1 nakaz 367 von
1 nakaz 3671 nakaz 367
1 nakaz 367Pravotv
1K views19 Folien
1_nakaz_367.pdf von
1_nakaz_367.pdf1_nakaz_367.pdf
1_nakaz_367.pdfssuserabf80b
46 views19 Folien
1_nakaz_367.pdf von
1_nakaz_367.pdf1_nakaz_367.pdf
1_nakaz_367.pdfssuser9b78691
27 views19 Folien
Наказ МОН von
Наказ МОННаказ МОН
Наказ МОНRBC-Ukraine
21.3K views19 Folien

Similar a Зарахування до 1-го класу.pdf(20)

1 nakaz 367 von Pravotv
1 nakaz 3671 nakaz 367
1 nakaz 367
Pravotv1K views
Наказ МОН von RBC-Ukraine
Наказ МОННаказ МОН
Наказ МОН
RBC-Ukraine21.3K views
Наказ Міносвіти "Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переве... von tsnua
Наказ Міносвіти "Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переве...Наказ Міносвіти "Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переве...
Наказ Міносвіти "Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переве...
tsnua22.1K views
Наказ МОН зарахування von ssuser480775
Наказ МОН зарахуванняНаказ МОН зарахування
Наказ МОН зарахування
ssuser480775164 views
1 nakaz 367 von kzsh22
1 nakaz 3671 nakaz 367
1 nakaz 367
kzsh22133 views
Правила прийому до закладу освіти von MEDI3school
Правила прийому до закладу освітиПравила прийому до закладу освіти
Правила прийому до закладу освіти
MEDI3school252 views
Порядок зарахування учнів до державних та комунальних закладів освіти von Andrew Vodianyi
Порядок зарахування учнів до державних та комунальних закладів освітиПорядок зарахування учнів до державних та комунальних закладів освіти
Порядок зарахування учнів до державних та комунальних закладів освіти
Andrew Vodianyi1.8K views
Nakaz 53 nush_2020 von oksanavol1
Nakaz 53 nush_2020Nakaz 53 nush_2020
Nakaz 53 nush_2020
oksanavol192 views
Zarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchniv von таня чан
Zarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchnivZarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchniv
Zarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchniv
таня чан1.4K views
Nakaz30 zarah 1klas zosh16 21 22 von oksanavol1
Nakaz30 zarah 1klas zosh16 21 22Nakaz30 zarah 1klas zosh16 21 22
Nakaz30 zarah 1klas zosh16 21 22
oksanavol159 views
2rozyasnennya-do-poryadku-zarakhuvannya.pdf von ssuserabf80b
2rozyasnennya-do-poryadku-zarakhuvannya.pdf2rozyasnennya-do-poryadku-zarakhuvannya.pdf
2rozyasnennya-do-poryadku-zarakhuvannya.pdf
ssuserabf80b46 views
2rozyasnennya do-poryadku-zarakhuvannya von kzsh22
2rozyasnennya do-poryadku-zarakhuvannya2rozyasnennya do-poryadku-zarakhuvannya
2rozyasnennya do-poryadku-zarakhuvannya
kzsh22140 views
Статут Кочержинської гімназії von ssuser03ccfd
Статут Кочержинської гімназіїСтатут Кочержинської гімназії
Статут Кочержинської гімназії
ssuser03ccfd72 views
Puzo 03 zarakhuvannya_kalendar von Alusya
Puzo 03 zarakhuvannya_kalendarPuzo 03 zarakhuvannya_kalendar
Puzo 03 zarakhuvannya_kalendar
Alusya247 views

Último

111.pptx von
111.pptx111.pptx
111.pptxSvetlana Solyanik
27 views15 Folien
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... von
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність  академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність  академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...tetiana1958
58 views15 Folien
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
10 views14 Folien
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
6 views73 Folien
В'ячеслав Васильович Петров von
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович ПетровНБУ для дітей
7 views10 Folien
М. Гоголь.pptx von
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptxssuser705e14
14 views15 Folien

Último(14)

Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... von tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність  академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність  академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195858 views
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 views
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 views
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти von tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195841 views
ІКТ Захарчун.pdf von anazaharcun
ІКТ  Захарчун.pdfІКТ  Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 views
Академічна доброчесність von tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195861 views
«Жив і працював для Університету» von ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 views

Зарахування до 1-го класу.pdf

  • 1. Керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій Заклади загальної середньої освіти Щодо зарахування до 1-го класу закладів загальної середньої освіти Шановні колеги! Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану» та статті 571 Закону України «Про освіту» (далі - Закон) здобувачам освіти, які в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку (особливий період) були вимушені змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, місце навчання, незалежно від місця їх проживання (перебування) на час особливого періоду гарантується організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників. Забезпечення державних гарантій, визначених частиною першою цієї статті, створення безпечного освітнього середовища, організацію здобуття освіти, освітнього процесу в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) у межах своєї компетенції здійснюють: органи виконавчої влади, органи військового командування, військові, військово- цивільні адміністрації та органи місцевого самоврядування, їх представники, посадові особи (керівники, голови, начальники), органи управління (структурні підрозділи) у сфері освіти; заклади освіти, установи освіти, наукові установи, їх засновники; громадські об’єднання, благодійні організації та фізичні особи, які здійснюють благодійну (волонтерську) діяльність. Привертаємо увагу, що зарахування дітей до першого класу, здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року (далі – Порядок), МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96 E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185
  • 2. 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні». Згідно з пунктами 4 та 5 Порядку, зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини, до якої додаються: 1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа); 2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089. У зв’язку із запровадженням воєнного стану, та згідно з Порядком під час прийому документів на зарахування до 1 класу необхідно враховувати, що діти або один з їхніх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох документів, визначених підпунктом 1 пункту 4 розділу ІІ Порядку, зараховуються до закладу освіти без подання зазначених документів. У разі відсутності свідоцтва про народження дитини для сприяння в його оформленні керівник закладу освіти зобов’язаний невідкладно поінформувати орган опіки і піклування за місцем проживання дитини чи місцезнаходженням закладу освіти. Відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», довідка є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Згідно з пунктом 6 Порядку, зарахування дітей до закладу освіти, у тому числі до 1 класу здійснюється, як правило, до початку навчального року та відповідно до території обслуговування. Зазначимо, що такими, що проживають на території обслуговування закладу освіти, є мешканці, що мають постійну реєстрацію, та зареєстровані внутрішньо переміщені особи. Якщо документи на зарахування до 1 класу подають особи, які є внутрішньо переміщеними особами, але не зареєстрованими на цій території, заклад освіти сприяє їх реєстрації і не відмовляє у прийомі документів. Зарахування дитини до 1 класу закладу освіти проводять у терміни, визначені главою 1 розділу ІІ Порядку. Оскільки здобуття загальної середньої освіти, у тому числі початкової, гарантується на рівних умовах усім громадянам України, рекомендуємо зарахування до 1 класу провести без процедури жеребкування (про що йдеться у главі 2 розділу ІІ Порядку). Якщо кількість заяв на зарахування до 1 класу перевищує планову загальну кількість місць у 1 класах, то відповідно до пункту 5 глави 1 розділу ІІ Порядку керівник закладу освіти вживає заходів щодо раціонального використання наявних у закладі освіти приміщень та/або ініціює перед органом, у сфері управління якого перебуває заклад освіти: відкриття додаткового (додаткових) класу (класів); внесення необхідних змін до організації освітнього процесу; вивільнення приміщень, що використовуються не за призначенням (у тому числі шляхом припинення орендних відносин).
  • 3. 3 У разі якщо після вжиття вичерпних заходів кількість потенційних першокласників перевищує спроможність закладу освіти, орган, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, невідкладно має запропонувати на вибір батьків таких дітей перелік закладів освіти, максимально доступних і наближених до місця їх проживання. Батькам учнів важливо пояснити, що держава гарантує здобуття загальної середньої освіти в закладі тієї територіальної громади, де зареєстрована особа, у тому числі і як внутрішньо переміщена, та за найбільш безпечною для дитини формою навчання, що може забезпечити заклад освіти. Гарантія діє і у разі зміни місця проживання дитини протягом навчального року. Також інформуємо, що згідно із зазначеним вище Законом органи виконавчої влади, органи військового командування, військові, військово-цивільні адміністрації та органи місцевого самоврядування, їх представники, посадові особи (керівники, голови, начальники), органи управління (структурні підрозділи) у сфері освіти приймають у межах своєї компетенції рішення, обов’язкові до виконання на відповідній території, для реалізації державних гарантій, визначених частиною першою цієї статті, в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду). Заступник Міністра Віра РОГОВА Лотоцька Алевтина 0662046558 Пархоменко Наталія 0661970184