Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

ES II.pdf

  1. ENERGETSKA POSTROJENJA UVOD
  2. Definicija • Pod energetskim postrojenjima podrazumijevaju se ona postrojenja kojima je osnovna namjena proizvodnja energije, kao i sva prateća oprema i uređaji koji su ugrađeni u građevinu te čine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu za odvijanje određenog energetskog i/ili tehnološkog procesa.
  3. Podjela U ovu grupu pripadaju sljedeći primjeri: • termoelektrane na fosilna goriva (ugalj, mazut ili ekstra lako loživo ulje, prirodni gas) • nuklearne elektrane • toplane i energane • postrojenja za proizvodnju toplinske i/ili električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije (hidroelektrane, vjetroelektrane, solarne elektrane, geotermalne elektrane i elektrane koje koriste čvrsto, tečno ili gasovito biogorivo)
  4. Tehnološke potrebe Postrojenja za proizvodnju pare za tehnološke potrebe • pumpne i kompresorske stanice (postrojenja) u sklopu energetskih postrojenja • Sistem rashladne vode (sa ili bez rashladnih tornjeva) • skladištenje i distribucije čvrstog goriva • toplotne stanice u energetici • hemijska priprema vode u energetici • zaštita od požara i tehnološke eksplozije • postrojenja za prečišćavanje i odvod otpadnih gasova • kogeneracijska i trigeneracijska postrojenja, banke leda, rekuperacija toplote i sl.
Anzeige