Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
RSUU4b
RSUU4b
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 3 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie RSUU5 (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

RSUU5

  1. 1. 12-01-2023 15:50 GST Stage Pagina 1 van 3 http://gst-stage.fss.uu.nl/#/pip2eind !"#$%!&&'$!("#)*+,-./*010*2 !"#$%$"&'%&() Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 1. Stelt leerdoelen op voor het gehele curriculum en specifieke lessen 2. Ontwerpt leeractiviteiten voor de gestelde leerdoelen 3. Plant de uitvoering van leeractiviteiten 4. Begeleidt de uitvoering van leeractiviteiten 5. Toetst in welke mate de gestelde leerdoelen gerealiseerd zijn Toelichting of voorbeeld Net als bij de tussenbeoordeling geldt nog steeds dat er veel verschillende werkvormen en opdrachten voorbijkomen. Bijvoorbeeld Whatsappopdrachten, het interactieve spel Blooket, Restaurantgesprekopdracht usw. *+$",--, Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 6. Gaat interpersoonlijke relaties met (groepen) leerlingen aan 7. Creëert een ordelijke werksfeer waarbij hij inzicht toont in communicatieprocessen 8. Begeleidt de ontwikkeling van leerlingen als persoon 9. Handelt vanuit een visie op persoonsvorming Toelichting of voorbeeld Indrukwekkend hoe goed Raoul in zijn eerste jaar als leraar zo'n goede sfeer in de les kan creëren. Leerlingen kunnen zichzelf zijn en begeven zich in een veilige omgeving. Raoul straalt uit dat het niet uitmaakt wie je bent (of je achtergrond) en uit dit ook in zijn reacties op leerlingen. Iedereen is gelijk. Naam lio Raoul Schroen Naam school Sondervick College Naam sb Anna Engel Datum 12 - 01 - 2023
  2. 2. 12-01-2023 15:50 GST Stage Pagina 2 van 3 http://gst-stage.fss.uu.nl/#/pip2eind .-&+/'0%/012+$+0&-/'+3' Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 10. Voert les-, klas- en vakoverstijgende taken uit en 11. Werkt daarbij constructief samen Toelichting of voorbeeld Betrokken bij International School en bij de organisatie van de activiteitenweek. Ook organiseert Raoul met de collega's taaldorp. Daarnaast is hij betrokken bij het opzetten van uitwisselingsprojecten met Duitsland. 4"/",+205"/0$+062-7+))%-/+8+0-/'9%##+8%/, Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 12. Verbetert systematisch zijn professionele handelen Toelichting of voorbeeld Vraagt feedback, stelt vragen over hoe dingen binnen de school of in de vakgroep aangepakt moeten worden, heeft duidelijk voor ogen hoe onderwijs er uit zou kunnen zien en heeft ideeën voor verbeteringen op school, maar wil deze niet opdringen. Daarnaast is hij op de hoogte van actuele literatuur bv met betrekking tot toetsen. :%/$1+--2$+8%/, Voldoende Toelichting bij voldoende: Je zou niet zeggen dat Raoul LIO is. Eerder vind ik hem al een echte leraar die stevig in zijn schoenen staat en duidelijk weet waar hij het over heeft. Hij heeft veel ideeën om de overdracht van kennis te kunnen verbeteren. Raoul brengt veel afwisseling in zijn werkmethoden en denkt out of the box over hoe hij het Duits onderwijs leuker en aantrekkelijker kan maken. Hij weet leerlingen te inspireren voor Duits (vorig jaar geen havo 4, nu willen veel havo 3 leerlingen Duits kiezen) Ook heeft hij ideeën over welke boeken er gelezen kunnen worden. Met de moeilijke klassen, voor mij havo 3 en mavo, kan hij goed overweg. Raoul is een aanwinst voor de vakgroep. Om in aanmerking te komen voor het judicium Cum Laude voor de lerarenopleiding (LVHO of Educatie & Communicatie) dien je voor de onderdelen van het programma een gewogen gemiddelde te hebben behaald van ten minste een niet afgeronde 8,0 waarbij de weging geschiedt op basis van studiepunten. Daarnaast dien je voor PiP 2 te voldoen aan de volgende voorwaarden: Minimaal 7 van de 12 taken bevinden zich op niveau 3 en zijn verspreid over de vier handelingsgebieden. De examencommissie gaat over tot toetsing van de voorwaarden, indien de student op basis van zijn resultaten bij de overige cursussen in aanmerking komt voor het judicium Cum Laude. Zie het OER artikel 6.2 voor de volledige Cum Laude regeling. Onvoldoende Dit betekent dat de lio nog niet toe is aan het beginnend docentschap. Indien de SB aan het eind van stage PiP 2 vindt dat de student nog niet toe is aan het beginnend docentschap, kunnen de
  3. 3. 12-01-2023 15:50 GST Stage Pagina 3 van 3 http://gst-stage.fss.uu.nl/#/pip2eind volgende opties besproken worden met de instituutsopleider: PiP 2 wordt afgekeurd met het advies te stoppen met de opleiding. PiP 2 wordt herkanst. Dat betekent verlenging van zes weken op dezelfde school, waarna beoordeeld wordt of de student voldoet aan de gestelde eisen voor een voldoende. PiP 2 wordt overgedaan. De student moet een nieuwe stage doen. Toelichting en advies bij onvoldoende

×