Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

TalentHunting

481 Aufrufe

Veröffentlicht am

РЕФЕРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В HR.
Сокращаем время и затраты на рекрутинг.
Повышаем вовлеченность.
Укрепляем HR-бренд.

Veröffentlicht in: Präsentationen & Vorträge
 • Als Erste(r) kommentieren

TalentHunting

 1. 1. E *-<ilz-; çrt-'. lųçs. .uçanvųn Šiüçwíßsƒšl „nl ; +`= .rr'; }›. =.rr'g»n Híâl grėėvė; ç›v„*rírnlHr; rI<: n;i: -›Iųr. =.¡a¡u1 sv: rgsruçnxçaístkuz: nfrg Ví»'{i§í„'I? l_FlFE*? l?l_¡vAJ VFI„F-; ›~-FŠ'VIQI; I_%LLI„
 2. 2. `7jnâí` *'ė4aíí; Iė*-= í P'›_¡+. *.7I`: n*rlž›l7'1 V_naí-a: -:: ;wv*r'+»rrlré r, “kųzrlsųrlēéhlçuųw Tzųųhrēų" 50151!? ]¡_= f`-lš{" P Išií WC 1' C if ”ç ~`A'›}ZIFI. '4|¡'(C l? “| í=l~7““; ~'v¡IäW*`Š LI-*ylC: l$l*_r; n"Ií›n= I*ēt-°i ”lçlalí'ų; fâliv¡llv¡fâí
 3. 3. B: -B: ::; :BuL: -;}›BLB: : Bx-: u IKvAIBFFfėBIBFBIBHIFŠJL; '| . F'? rl, í*! ~^', FI~'íIŠr`lFI'â`t; -'3I Fl<jVí'£1Š1ÜH<ílíTb _= -: mngiatr- BrlŠ: <B: ›;; -"-L: ~ L-, T*THŠWŠÝIÝVÜVIŠIFW: ` Eišxlífíílčíâčil BVläl'ēlííTl'z-n`~<l<f'VTE- na; ma IHQWEI í*VHKl>1¡?4.f`F? iFI§nHC1 «Wz-: ç : urrçsm mrgnn. Bržxsârlgrrxßlçrçƒu
 4. 4. LITO HoB0r0? 1. Hononnl/ ITBHBHBIVI I/ ICTOHHVIK , ansi ylacc- peKpyTmHra (y›Ke oTcpmnbrpoBal-IHBIM c0TpyųHwKaMw) ēšiííxxišâēíėçeėâgä
 5. 5. 4-13 IV: L <-: "r; ¡~; :„: nI; r« : ›¡: :~; › : ŠŠIBŠÄMILŠŠ “ülš f _ 1- x ` Šäsų 'x , `/ . £ C. V -Q ` _ '3 . l A: :J ¥ ¡. . «x *4 „ _, ah' , . ' i V. ?_ `, . . g. : " * . L ēB: :-›IrB“"? ,BIL-›Ií: _:1L-¡II-: C:Q„ = r=_a : LustrInI~'L: I*2ILI*4I; lrlgrâl+lslgntt~
 6. 6. LITO HoBoro? 3. CTapToBoe , ųoBepvIe KaHųI/ maToB
 7. 7. r: klgsagrznlni : ~:= _n›. ,f. I~L„í; ¡=. r>- : <'"r'; '~f. “.MHnI: v . zšlí mšb IIAU' n n = 1Ha|7IM PEEOME 1 Haí/ 'IM
 8. 8. blTo naeT? 2. CoKpauJpHvIe cpoKa aųanTaųmw ' ~ 'Š "vw „AÝ/ ' / l „í A, . f* rí>›= ~e:3§
 9. 9. .Fw ~a= w' . . rj ` . "gxszwnrzrarlraėe "n ']V: _uų&_; _`; `l( ~ß,3IüIL_I= +;L. _lhEI- W
 10. 10. MMSNI oƒlbr mammu; owaoųcxuun - puncxvm sumo . awßzėėzzmçsžēē
 11. 11. , « taa t r: f i L , V nlrlí"1ß '~ ~r . . „. . . 4; . üųawų cmaLlbiçLrlnlí”'13 Afvßwl" 'V"| ›'«e* AS! " ~ < r * '” Lpm uhIÝr _. 3 . › -- ¡:4;1=4rw. -- . . ' s „- s Prßhulülh? 'I-eiw T ; «r: _|„F! A-. _„. l*rfâ! ~
 12. 12. i : ag n : jura guaz-íyr *v*í'hl“rlffš„ė `. . 'šlėsrlhßülėlklínla* ƒ“I<: ›*-L“I“: ›.H~ilé"'r'h nl siilsirlâlhlėlkkltI-Tríhw Iäiųszvunâtrrât wlnirgteuvu %~I; r;I_=1hrr*«'r- FIL-. rítm FlVlFläâlklL-: Ilvxvd m rlanr*“v„*trçr"'g FFve'-7J_FI_VAF`~^IH<ŠI? -“ rlçlülíšikrâlkl_hlç~ Jyumr* šlcjVlâjvgšâl 1 h „ ' a' w / wa? ,x/ ` 4. */ 4 O __' l. ` / ` __~ ' r
 13. 13. A Kp0Me peKpyTm-Ira? 2. YKpenneHwe HR-õpeHna
 14. 14. 43 ` "“ mi» 211;“ 7 wtf. "I xfnsçztrlaüí. ,íƒsėw 41:41; x:4«, „č; =__ . mm r ”í'_“»"„Š_lI+I'4l{~J'I «Is- („: :4:~: „'wr=4~; u„. x. , -:4.-f: ~:nvun|3n: ųų. _uu; 5*? ?I{*í? .I>BIųŠ'II" »JE KG-lâl K | ¡*AI"¡? I'~I"4I"¡-
 15. 15. “V” IF: Š. .í`í`„Ií'¡¡'7"v»'= -l= i'= 'í? .=: ¡"""e: «arvn»”lr~zummr rv-›` - . . _. _. .. r' t Šíäíl; v. li? ? : +.= „¡: ;;Is. rrv›v» sralz: ėln›: :nlfííx : "$? F`+I? ¡'. `í'5¡'j_. ä! H? Ki1r| _|u}'; |;.1-: fr; {q» ¡rr¡: r¡n¡¡{. ~'¡; .¡ EE: ICL lçlffífhlgrel<í Itfr*. T E ÄŠr; IY4Díi_{'Š${'r'_l?4l? çrçrrí; rçrír Eit gsrlalélçamténtnfrgw l wt-' rlFr I; Iėamgvnlßlr*
 16. 16. «YCFleIJJHaFI» TaõypeTKa - min 3 HO>KKl/ I
 17. 17. `FLíI+4J <« A*. Z¥_Iíll*§. ”í. )> fr›'<ilfß?4ųl, 'r; l*i§ IM FT! ” “i'r'f`í'âl}7¡? ¥líž'rílí' ru: <, BI; r:¥*z»'rI: -rr; rr~„~^ a mm: rrívųlsrçnųrų-ė: » . P*Ir_rräí. ra«: :4~: ~ nu ríIí; Iu*ILų; :<: z-: =». .= r ra? ?¡¡v4|uI«: L:Inßiçlųínwâs › . ÜšlFl-(í › QIEÝTC Imrarríntstâílléųíhçt-*ē1 w
 18. 18. I `Fri: .¡k= ¡¡1(tífr: ! kli'. ÜŠiI„I; L.„í"| _.| QF-Iųtâiēlf-Ýí E" Š'¡$LLFÝŠ. P'>-. I.“_| í. . `! ¡¡'<Ä*V'4I_= *§lLI. 'íE-'~I í âl. íílx¥¡, i.'4lríéí. "¡gmliíâíLlhtäl ÄLuSVFíIKVAEITVAISfQLIhFI air : -: L; “-"¡ ix'
 19. 19. . I' *rívrva v. *;a~L; ųa*r“: Lí : BJIFIK r“r'âš. juä= 'ír' 3 3aI<a›KvITe gųsēunnv: ' TALENT © Hummoí Kax ZITODšÖDI-Ivl 'T w 'v-= &ar~.
 20. 20. L 'LH H r! M L! M' „ : war Jârrxílstciiíülít â-: tçvng cnçųí/ :ßsuçmiihsurilina ; =›-'n'nl'âl1t ~nlçugíklkaaiiíwnaé-ühega-w, » H Fsu-çiçlžçr-ilcnt: Talent Hunting : Vinuk-tn "trauma 5-2 Jnka-ítlhų «PeKoMeHgaTenBHbM QeKpyTMHr» wvvw. TaIentHuntin . ru : i TALENT ? HMNI_I_NG_
 21. 21. HW ü? ! : ų wir: »J J fš¡u: suisjl_síųls jųmuíėxyov

×