Đề thi GK lớp LSĐ - SMT1008_30.doc

đề thi gk LSD

Trang 1/2 - Mã đề thi 01
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
ĐỀ THI GIỮA KỲ
Tên học phần: Đường lối cách mạng của ĐCSVN
Thời gian làm bài:
(20 câu trắc nghiệm + tự luận) / /2020
Mã học phần: LỊCH SỬ ĐẢNG - Số tín chỉ (hoặc đvht): 2
Lớp: ………………….
Mã đề thi
01
(Thí sinh được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã sinh viên: .............................
I. PHẦN THI TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1: Phan Bội Châu đã lãnh đạo phong trào nào sau đây?
A. Duy Tân. B. Việt Nam Quang phục hội.
C. Đông Du. D. Cả b và c đều đúng.
Câu 2: Kẻ thù chính của cách mạng Việt Nam ngay sau Cách mạng 8- 1945?
A. Thực dân Pháp xâm lược C. Thực dân Anh xâm lược
B. Tưởng Giới Thạch và tay sai D. Giặc đói và giặc dốt
Câu 3: Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô
sản vào thời gian nào?
A. 1917. B. 1918. C. 1919. D. 1920.
Câu 4: Ai là người đã tham gia sáng lập Việt Nam Quốc dân Đảng 1927?
A. Tôn Quang Phiệt. B. Nguyễn Thái Học. C. Trần Huy Liệu. D. Nguyễn Tuấn Tài.
Câu 5: Khẩu hiệu nào sau được nêu ra trong Cao trào kháng Nhật cứu nước?
A. Đánh đuổi phát xít Nhật- Pháp. B. Giải quyết nạn đói.
C. Đánh đuổi phát xít Nhật. D. Chống nhổ lúa trồng đay.
Câu 6: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua mấy văn kiện?
A. 3 văn kiện. B. 4 văn kiện. C. 5 văn kiện. D. 6 văn kiện.
Câu 7: Văn kiện nào của Đảng nhấn mạnh “Vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân
quyền”?
A. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.
B. Chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh (18-11-1930).
C. Luận cương chính trị tháng 10-1930.
D. Chung quanh vấn đề chính sách mới của Đảng (10-1936).
Câu 8: Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?
A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. B. Đông Dương cộng sản Đảng.
C. An Nam cộng sản Đảng. D. Đông Dương cộng sản liên đoàn.
Câu 9: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập khi nào?
A. Cuối tháng 3/1929. B. Đầu tháng 3/1929.
C. 4/1929. D. 5/1929.
Câu 10: Trong các điểm sau, chỉ rõ điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
và Luận cương chính trị tháng 10-1930 là:
A. Phương hướng chiến lược của cách mạng. B. Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng.
C. Vai trò lãnh đạo cách mạng. D. Phương pháp cách mạng.-------------------------
----------------------
II. PHẦN THI TỰ LUẬN (5 điểm) (sinh viên chọn 1 trong hai câu sau để làm bài)
Câu 1: Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Câu 2: Phân tích vai trò của Đảng đối với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Trang 2/2 - Mã đề thi 01
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
ĐỀ THI GIỮA KỲ
Tên học phần: Đường lối cách mạng của ĐCSVN
Thời gian làm bài:
(10 câu trắc nghiệm + tự luận) / /2020
Mã học phần: LỊCH SỬ ĐẢNG - Số tín chỉ (hoặc đvht): 2
Lớp: ………………….
(Thí sinh được sử dụng tài liệu)
Mã đề thi
01
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã sinh viên: .............................
I. PHẦN THI TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
II. PHẦN THI TỰ LUẬN (5 điểm) (sinh viên chọn 1 trong hai câu sau để làm bài, sinh viên
làm luôn vào bài thi).

Recomendados

Đề-thi-onl-LSĐNh1008.docx von
Đề-thi-onl-LSĐNh1008.docxĐề-thi-onl-LSĐNh1008.docx
Đề-thi-onl-LSĐNh1008.docxssusera22777
73 views3 Folien
196-cau-hoi-dap-duong-loi-dang-cong-san von
196-cau-hoi-dap-duong-loi-dang-cong-san196-cau-hoi-dap-duong-loi-dang-cong-san
196-cau-hoi-dap-duong-loi-dang-cong-sanfeudmtk
21.1K views259 Folien
Cau hoi-tn-duong-loi-cach-mang von
Cau hoi-tn-duong-loi-cach-mangCau hoi-tn-duong-loi-cach-mang
Cau hoi-tn-duong-loi-cach-mangnguyennhutthanhk12
2.3K views34 Folien
Những câu-hỏi-hay Đường lối ĐCSVN von
Những câu-hỏi-hay Đường lối ĐCSVNNhững câu-hỏi-hay Đường lối ĐCSVN
Những câu-hỏi-hay Đường lối ĐCSVNTường Minh Minh
8.3K views28 Folien
Update book.vn đề thi cuối k đường lối von
Update book.vn đề thi cuối k đường lốiUpdate book.vn đề thi cuối k đường lối
Update book.vn đề thi cuối k đường lốipjgloveheoiu
728 views4 Folien
BỘ CÂU HỎI THAM KHẢO ĐOÀN - HỘI - ĐỘI von
BỘ CÂU HỎI THAM KHẢO ĐOÀN - HỘI - ĐỘI BỘ CÂU HỎI THAM KHẢO ĐOÀN - HỘI - ĐỘI
BỘ CÂU HỎI THAM KHẢO ĐOÀN - HỘI - ĐỘI nataliej4
215 views60 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Đề thi GK lớp LSĐ - SMT1008_30.doc

Trắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảo von
Trắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảoTrắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảo
Trắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảoTuan Le
8.1K views7 Folien
Trắc nghiệm LỊCH SỬ ĐẢNG.docx von
Trắc nghiệm LỊCH SỬ ĐẢNG.docxTrắc nghiệm LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
Trắc nghiệm LỊCH SỬ ĐẢNG.docxHuyenDiem2
741 views12 Folien
Duong loi dang von
Duong loi dangDuong loi dang
Duong loi dangTú Nhi Lê
14.9K views36 Folien
250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN von
250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN  250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN
250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN alexandreminho
120.7K views31 Folien
dlcmcdcsvn von
dlcmcdcsvndlcmcdcsvn
dlcmcdcsvnLong Tran Huy
2.2K views16 Folien
Ke hoach day hoc 2 von
Ke hoach day hoc 2Ke hoach day hoc 2
Ke hoach day hoc 2Hưng Nguyễn Ngọc
124 views7 Folien

Similar a Đề thi GK lớp LSĐ - SMT1008_30.doc(20)

Trắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảo von Tuan Le
Trắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảoTrắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảo
Trắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảo
Tuan Le8.1K views
Trắc nghiệm LỊCH SỬ ĐẢNG.docx von HuyenDiem2
Trắc nghiệm LỊCH SỬ ĐẢNG.docxTrắc nghiệm LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
Trắc nghiệm LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
HuyenDiem2741 views
Duong loi dang von Tú Nhi Lê
Duong loi dangDuong loi dang
Duong loi dang
Tú Nhi Lê14.9K views
250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN von alexandreminho
250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN  250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN
250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN
alexandreminho120.7K views
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (Có Đáp Án) von nataliej4
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (Có Đáp Án) Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (Có Đáp Án)
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (Có Đáp Án)
nataliej41.7K views
TÀI-LIỆU-ÔN-THI-LỊCH-SỬ-ĐẢNG-CỘNG-SẢN-VIỆT-NAM.docx von LinhLeThiHong
TÀI-LIỆU-ÔN-THI-LỊCH-SỬ-ĐẢNG-CỘNG-SẢN-VIỆT-NAM.docxTÀI-LIỆU-ÔN-THI-LỊCH-SỬ-ĐẢNG-CỘNG-SẢN-VIỆT-NAM.docx
TÀI-LIỆU-ÔN-THI-LỊCH-SỬ-ĐẢNG-CỘNG-SẢN-VIỆT-NAM.docx
LinhLeThiHong102 views
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an von mcbooksjsc
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-anDe thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an
De thi-minh-hoa-mon-lich-sư-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-dap-an
mcbooksjsc5K views
Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử đảng Việt Nam.docx von NguynVnLinh37
Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử đảng Việt Nam.docxCâu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử đảng Việt Nam.docx
Câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử đảng Việt Nam.docx
NguynVnLinh37143 views
Câu hỏi trắc nghiệm đáp án a von Trúc Hương
Câu hỏi trắc nghiệm   đáp án aCâu hỏi trắc nghiệm   đáp án a
Câu hỏi trắc nghiệm đáp án a
Trúc Hương8.6K views
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcm von Nguyen_Anh_Nguyet
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcmNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcm
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcm
Nguyen_Anh_Nguyet222.6K views
Đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2016. von Linh Nguyễn
Đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2016.Đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2016.
Đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2016.
Linh Nguyễn219 views

Último

Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế... von
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...tcoco3199
5 views155 Folien
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... von
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...sividocz
6 views26 Folien
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... von
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...Nguyen Thanh Tu Collection
9 views147 Folien
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N... von
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...tcoco3199
5 views198 Folien
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ... von
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...tcoco3199
5 views174 Folien
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf von
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfconghoaipk
178 views31 Folien

Último(20)

Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế... von tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...
Luận Văn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Ung Thư Biểu Mô Tuyế...
tcoco31995 views
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... von sividocz
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
sividocz6 views
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... von Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N... von tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...
Luận Văn Nghiên Cứu Tính Đa Hình Của Một Số Gen Liên Quan Đến Loãng Xƣơng Ở N...
tcoco31995 views
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ... von tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...
Luận Văn Nghiên Cứu Hình Thái Nhân Trắc Và Phẫu Thuật Tạo Hình Nếp Mi Trên Ở ...
tcoco31995 views
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf von conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk178 views
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... von Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ... von Nguyen Thanh Tu Collection
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 4 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn... von sividocz
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
sividocz9 views
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc von tcoco3199
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.docLuận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc
Luận Văn Thế Giới Tuổi Thơ Trong Truyện Ngắn Của Nguyễn Ngọc Tư.doc
tcoco31995 views
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G... von Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị... von tcoco3199
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
tcoco31995 views
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ... von sividocz
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
sividocz9 views
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... von tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
tcoco31996 views
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... von Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl... von tcoco3199
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
tcoco319910 views
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CH...
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương... von sividocz
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...
Luận Văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng TMCP công thương...
sividocz7 views

Đề thi GK lớp LSĐ - SMT1008_30.doc

  • 1. Trang 1/2 - Mã đề thi 01 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỀ THI GIỮA KỲ Tên học phần: Đường lối cách mạng của ĐCSVN Thời gian làm bài: (20 câu trắc nghiệm + tự luận) / /2020 Mã học phần: LỊCH SỬ ĐẢNG - Số tín chỉ (hoặc đvht): 2 Lớp: …………………. Mã đề thi 01 (Thí sinh được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã sinh viên: ............................. I. PHẦN THI TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Câu 1: Phan Bội Châu đã lãnh đạo phong trào nào sau đây? A. Duy Tân. B. Việt Nam Quang phục hội. C. Đông Du. D. Cả b và c đều đúng. Câu 2: Kẻ thù chính của cách mạng Việt Nam ngay sau Cách mạng 8- 1945? A. Thực dân Pháp xâm lược C. Thực dân Anh xâm lược B. Tưởng Giới Thạch và tay sai D. Giặc đói và giặc dốt Câu 3: Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào thời gian nào? A. 1917. B. 1918. C. 1919. D. 1920. Câu 4: Ai là người đã tham gia sáng lập Việt Nam Quốc dân Đảng 1927? A. Tôn Quang Phiệt. B. Nguyễn Thái Học. C. Trần Huy Liệu. D. Nguyễn Tuấn Tài. Câu 5: Khẩu hiệu nào sau được nêu ra trong Cao trào kháng Nhật cứu nước? A. Đánh đuổi phát xít Nhật- Pháp. B. Giải quyết nạn đói. C. Đánh đuổi phát xít Nhật. D. Chống nhổ lúa trồng đay. Câu 6: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua mấy văn kiện? A. 3 văn kiện. B. 4 văn kiện. C. 5 văn kiện. D. 6 văn kiện. Câu 7: Văn kiện nào của Đảng nhấn mạnh “Vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền”? A. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt. B. Chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh (18-11-1930). C. Luận cương chính trị tháng 10-1930. D. Chung quanh vấn đề chính sách mới của Đảng (10-1936). Câu 8: Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam? A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. B. Đông Dương cộng sản Đảng. C. An Nam cộng sản Đảng. D. Đông Dương cộng sản liên đoàn. Câu 9: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập khi nào? A. Cuối tháng 3/1929. B. Đầu tháng 3/1929. C. 4/1929. D. 5/1929. Câu 10: Trong các điểm sau, chỉ rõ điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10-1930 là: A. Phương hướng chiến lược của cách mạng. B. Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng. C. Vai trò lãnh đạo cách mạng. D. Phương pháp cách mạng.------------------------- ---------------------- II. PHẦN THI TỰ LUẬN (5 điểm) (sinh viên chọn 1 trong hai câu sau để làm bài) Câu 1: Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Câu 2: Phân tích vai trò của Đảng đối với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945
  • 2. Trang 2/2 - Mã đề thi 01 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỀ THI GIỮA KỲ Tên học phần: Đường lối cách mạng của ĐCSVN Thời gian làm bài: (10 câu trắc nghiệm + tự luận) / /2020 Mã học phần: LỊCH SỬ ĐẢNG - Số tín chỉ (hoặc đvht): 2 Lớp: …………………. (Thí sinh được sử dụng tài liệu) Mã đề thi 01 Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã sinh viên: ............................. I. PHẦN THI TRẮC NGHIỆM (5 điểm) PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D II. PHẦN THI TỰ LUẬN (5 điểm) (sinh viên chọn 1 trong hai câu sau để làm bài, sinh viên làm luôn vào bài thi).