2021_2022.docx

Ю
Юля Яловаяучитель um Криворожская общеобразовательная школа № 122

звіт керівника

Звіт в.о. директора школи заслухано та
схвалено на засіданні Ради школи від 28
серпня 2022 року. Рішенням Ради школи
діяльність директора визнана успішною,
зобов’язання перед громадою виконаними.
/протокол засідань Ради школи № 5 від
28.08.2022./
ЗВІТ
про результати основної діяльності закладу у 2021-2022 навчальному році
В.О. директора Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 122
Криворізької міської ради Дніпропетровської області
ФЕДОРИНОВОЇ НАТАЛІЇ ЄВГЕНІЇВНИ
1. Загальні відомості про навчальний заклад.
ФАКТИЧНА МЕРЕЖА УЧНІВ НА КІНЕЦЬ 2021-2022 Н.Р.
КЗШ №122
Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу
щодо збереження і розвитку мережі класів.
На початку 2021/2022 навчального року у школі було відкрито 25 класів, із
них 1-4-х - 12 класів, 5-9-х – 12 класів, 11-й – 1 клас. Мова навчання –
українська. Профіль навчання в старшій школі: 11 клас –– українська
філологія.
Станом на 01.09.2021 кількість учнів становила 698 осіб. Середня
наповнюваність учнів у класах складала – 27,5 осіб.
Організація освітнього процесу,
експериментальна та методична робота
Робота КЗШ №122 у 2021-2022 навчальному році була спрямована
на реалізацію положень Конституції України, на виконання Закону України
«Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону
України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної
середньої освіти», Указу Президента України від 09 липня 2013 року №
344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період
до 2021 року», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня 2010 року №
776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2004 року №24», постанови Кабінету Міністрів України від 20
квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту
початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23
листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів
України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного
стандарту початкової освіти», постанови Кабінету Міністрів України від
9 серпня 2017 р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації
інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», наказу
Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 904/27369 «Порядок
переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до
наступного класу», створення умов для забезпечення доступу громадян до
якісної освіти, вдосконалення культурних і національних освітніх прав і
запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних
працівників у суспільстві, в галузі освіти міста Кривого Рогу.
У 2021/2022 навчальному році педагогічний колектив працював над
реалізацією педагогічної проблеми: «Педагогічні стратегії розвитку
самоефективності особистості в освітньому просторі Нової української
школи».
Під керівництвом науково-методичної ради у складі А. Міняйленко,
Л. Безрукавої, О. Синиці, С. Митрофанової, О. Жигачова, Л. Богом’ягкової-
Теніченко, Н. Гончар, Є. Касперчук продовжено експериментальну
інноваційну діяльність учнів та педагогів.
Зокрема, учні 11 класу із вчителем Є. Касперчук завершили участь у
всеукраїнському експерименті «Розроблення і впровадження навчально-
методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки».
Євгенія Олегівна була одним із спікерів міської методичної майстерки
"Освітні практики з реалізації інтегрованого курсу «Природничі науки» в
10,11 класах та підготувала методичний посібник для вчителів біології
“Змістово-процесуальний підхід до навчання біологічних дисциплін як
стратегія підвищення якості середньої освіти”.
Відповідно до наказу МОН України від 04.06.2021 року №626 “Про
реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за
темою «Модель здорової школи» на базі закладів загальної середньої освіти
Дніпропетровської, Львівської, Полтавської, Рівненської та Херсонської
областей на квітень 2021 – жовтень 2024” розпочато участь нашої школи у
реалізації цього проєкту. Перші спроби вчителів в україно-швейцарському
проєкті «Діємо для здоров’я» були не дуже активними через об’єктивні
причини (воєнний стан та довгий період дистанційного навчання), але все
ж таки проведено низку цікавих та корисних заходів, спрямованих на
формування свідомого ставлення до власного здоров’я, вивчення факторів,
які на нього впливають, практичне застосування набутих знань, умінь та
навичок, отримано рекомендації як проводити профілактичну роботу,
турбуватися про себе та ближніх.
Педагогічні працівники брали участь у фахових конкурсах. Так,
виборола приз глядацьких симпатій в обласному етапі конкурсу «Психолог
року-2022» практичний психолог-Наталія Гончар. Заступник директора з
ВР Людмила Безрукава та учитель історії Анна Стеценко є переможцями
Проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», що виконується
Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки
посольств Великої Британії та США у партнерстві з Міністерством освіти і
науки України та Академією Української Преси.
Переможцем всеукраїнського відбору для участі у пілотному проєкті
щодо апробації нових освітніх ресурсів «Інформатика NewG»,
ініційованого Міністерством цифрової трансформації України та
Міністерством освіти і науки України за підтримки програми
EU4DigitalAU (FIIAPP) стала вчитель інформатики Юлія Ялова. Роботу у
проєкті буде у 2022-2023 році проводити і вчитель інформатики
Олександра Синиця.
Менш активними були вчителі щодо участі у вебінарах, науково-
практичних конференціях, семінарах, круглих столах в режимі офлайн,
але здійснили успішні кроки в онлайн заходах.
Так, С. Митрофанова взяла участь у майстер-класі “Партнерська
взаємодія вчителів початкових класів та вчителів-предметників в умовах
нового формату освітньої діяльності”, Л. Богом’ягкова-Теніченко
підготувала виступ про методичні новинки у роботі вчителя на засідання
РМО вчителів зарубіжної літератури та провела майстер-
клас’’Полівекторність інтерпретацій на уроках зарубіжної літератури’’,
брала участь у Всеукраїнській науковій конференції "Сучасні підходи до
організації освітнього процесу в закладах освіти", “Предметна
компетентність на уроках зарубіжної літератури на платформі ГО "РУХ:
освіта".
Виступи на РМО підготували Н. Швець, О. Овсюк, К. Дубельт
’’Особливості використання комп'ютерних, інформаційних, цифрових,
медіаосвітніх технологій на уроках української мови та літератури’’ та
’’Магія QR-кодів’’. В.Новікова поділилася досвідом із учасниками
Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційні практики
наукової освіти".
М.Мюллєр, О.Попова та А.Руда розробили по 30 уроків з математики
за підручником Н. Листопад і опублікували їх на Освітньому порталі міста
Кривого Рогу. Продовжив працювати на Порталі і О. Жигачов,
розробляючи уроки англійської мови для 11 класу.
З метою стимулювання підвищення якості роботи педагогічних
працівників, визначення фактичного рівня професійної компетентності
педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, підвищення
престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу
протягом 2021-2022 н. р. проходила атестація педагогічних працівників.
Згідно з рішення атестаційної комісії І рівня, протокол № 4 від 29.03.2022
року підтверджено кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”
та педагогічне звання «учитель-методист» таким вчителям: Ларисі
Павлівні Богом’ягковій–Теніченко, Світлані Вікторівні Копайгорі,
присвоєно педагогічне звання «учитель-методист» Ніні Анатоліївні Швець
та Євгенії Олегівні Касперчук.
Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»
Ользі Олександрівні Овсюк, Карині Олександрівні Дубельт та Олександрі
Сергіївні Синиці, Наталії Анатоліївні Гончар, практичному психологу.
У вересні 2021 року кожен педагогічний працівник оформив разом із
методичною службою школи електронне портфоліо, де фіксувалися усі
активності вчителя впродовж року. Серед найактивніших педагогів можемо
назвати Н. Швець, Л. Богом’ягкову-Теніченко, Є. Касперчук, Л. Безрукаву,
О. Синицю, Ю. Ялову, В. Новікову та інших.
2. Матеріально-технічна база навчального закладу
У зв’язку з практичною спрямованістю навчання продовжено роботу щодо
оснащення необхідним сучасним обладнанням та навчально-методичним
забезпеченням навчальних кабінетів школи. У закладі функціонують 28
навчальних кабінетів, з них: 12 кабінетів початкової школи, 16 предметних
кабінетів та класних кімнат, 2 майстерні, 1 спортивна зала. Кабінети
відповідають нормативним та санітарно-гігієнічним вимогам, Положенню
про навчальні кабінеті загальноосвітніх навчальних закладів,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004
№ 601, а саме:
● естетичний вигляд кабінету;
● відповідність навчально-матеріальної бази сучасним вимогам;
● навчально-методичне забезпечення кабінету;
● систематизація та каталогізація матеріалу;
● наявність інформаційного забезпечення;
● національне виховання;
● готовність до переходу на новий зміст і структуру навчання
(профільне навчання);
● організація безпеки життєдіяльності;
● мова ведення документації;
● наявність паспорту навчального кабінету;
● перспективний план поповнення кабінету обладнанням.
У кабінетах, класних кімнатах вчителями та батьками зроблені капітальні
та ґрунтовні поточні ремонти, після яких кабінети набули новий естетичний
вигляд, відповідають сучасним вимогам. Складені паспорти кабінетів
відповідно до сучасних вимог. Окрім того, кабінети забезпечені навчально-
методичною літературою, в достатній кількості матеріалами для реалізації
практично-дійової і творчої складових змісту навчання, матеріалами для
індивідуальної підготовки вчителя до занять та підвищення його
методичного рівня. У кожному кабінеті представлені творчі роботи учнів,
матеріали до тематичного оцінювання, різнорівневий дидактичний
матеріал, постійні та динамічні експозиції тощо.
У наступному навчальному році слід продовжити роботу щодо поповнення
матеріально-технічної бази кабінетів навчальним приладдям та ТЗН,
спланувавши роботу по залученню позабюджетних коштів.
У школі зроблено поточні ремонти в рекреаціях школи, оформлено
кабінет інформатики №2, майстерні дівчаток та хлопчиків.
Охорона праці, БЖ, профілактика та попередження травматизму
дітей під час освітнього процесу, виробнича санітарія визначаються
пріоритетною у діяльності та роботі педагогічного колективу закладу.
Колективом акцентується увага на створення безпечних умов навчання і
праці, вживання певних заходів для попередження травматизму,
збереження життя та здоров’я усіх учасників освітнього процесу. У школі
зібрано основні нормативно-правові документи з питань безпеки
життєдіяльності та охорони праці. Створено накази для кожної галузі
окремо: пожежна безпека, техніка безпеки, профілактика дитячого
травматизму, тощо.
Розвиток матеріально-технічного стану закладу
Планово-господарська діяльність школи у 2021/2022 навчальному році
була спрямована на створення належних санітарно-побутових умов навчання
та виховання учнів, вдосконалення навчально-матеріальної бази школи,
осучаснення інтер’єру шкільних приміщень. Достатньо уваги було
приділено питанню економії енергоносіїв, раціональному використанню
фінансових ресурсів. Основними джерелами фінансування школи були:
● державне (місцевий бюджет) – оплата енергоносіїв, харчування учнів 1-
4 класів та дітей пільгового контингенту, заробітна плата працівників
школи.
На реалізацію освітньої програми «Нова українська школа» за
рахунок державної субвенції придбано:
- парти одномісні – 79 шт на суму 86824,95 грн;
- роздатковий дидактичний матеріал на загальну суму 4795,20 грн.
- укр. алфавіт для друку – 3 шт на суму 2670 грн;
- набір геометричних фігур – 15 шт на суму 600 грн;
- модель демонстраційного годинника – 3 шт на суму 480 грн;
- набір Кюінзенера – 15 шт на суму 807.50 грн;
- терези демонстраційні - 3 шт на суму 720 грн;
- набір дробів – 3 шт на суму 1266 грн;
- телевізор Leg ;
- портативна акустична система на суму 1644 грн;
- телевізор Smart TV – 3 шт на суму 16900 грн;
За рахунок спонсорських благодійних коштів батьків придбано:
- електрокосу на суму 4350 грн;
- двері металопластикові на суму 9000, 02 грн;
- крани – 8 шт на суму 3000 грн;
- шпаклівка, краска водоемульсійна на загальну суму 7500 грн.
За рахунок бюджетних коштів придбано:
- графічні планшети Veikk s 640– 2 шт на суму 2500 грн;
- телевізор Grundig в їдальню на суму 3500 грн;
- стойки металеві – 2 шт на суму 640 грн;
- бойлер на суму 2490 грн.
У школі зроблено поточні ремонти в кабінетах №2 (Платонова В.
Ю.), №34 (Овсюк О. О.), №35 (Новікова В. Г.), №36 (Ялова Ю. В.)
Придбано термінал для валідації (2 шт) на суму 17000 грн і
контролер для шкільної їдальні на суму 7820 грн.
Для якісного проведення ЗНО було придбано 16 акустичних систем
Т611 мікс на загальну суму 15344 грн.
- подовжувач на катушці – 1 шт на суму 761.91 грн;
- жердина – 2 шт на суму 300 грн;
- м’ячі баскетбольні – 2 шт на суму 890 грн;
- халати – 4 шт на суму 1280 грн;
- халати – 16 шт на суму 5120 грн;
- світлодіодне світло – 1 шт на суму 3200 грн;
- сапа нержавіюча – 1 шт на суму 125 грн;
- граблі штирьові – 1 шт на суму 138,72 грн;
- лопати совкові – 1 шт на суму 143.28 грн;
- АПС на суму 172916,40 грн;
- термометрія інфрачервона – 1 шт на суму 1800 грн;
- лего – 6 шт на суму 3007, 8 грн;
- термометрія інфрачервона – 2 шт на суму 2816 грн;
- відро педальне – 1 шт на суму 190 грн;
- модем – 1 шт на суму 900 грн;
- вайфай маршрутизатор – 1 шт на суму 800 грн;
- контейнер д – 4 шт на суму 4800 грн;
- контейнер розподільний для збору сміття – 4 шт на суму 1440 грн;
3. Кадрове забезпечення навчального закладу:
ЯКІСНИЙ СКЛАД
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КЗШ №122
Упродовж року навчальний заклад в основному був забезпечений кадрами.
У 2021/2022 навчальному році у школі працювало 50 педагогічних
працівників, у тому числі 1 директор, 3 заступники з навчально-виховної
роботи та 1 із виховної роботи, 1 педагог-організатор, 1 практичний
психолог, 4 асистент учителя, 1-соціальний педагог. 4 педагогічних
працівників знаходяться у відпустках по догляду за дітьми.
Якісний склад вчителів-предметників має наступний розподіл за
кваліфікаційними категоріями:
Всього працює 48
Вища категорії 26
Перша категорія 3
Друга категорія 8
Спеціаліст 11
Без категорії
Педагогічні звання
Учитель-методист 13
Старший учитель 8
Нагрудні знаки
Відмінник освіти 3
За заслуги перед містом 2
№
п/п
Категорія Кількість вчителів %
1 Вища категорія 28 54
2 І категорія 3 6
3 ІІ категорія 8 17
4 Спеціаліст 11 23
5 «Учитель-методист» 13 21
6 «Старший учитель» 8 17
7 «Відмінник освіти» 2 10
Предмет
викладання
Кільк.вч Вища
кат.
І
категорія
ІІ
категорія
спец З них
мають
звання
Прим.
Початкові
класи
11 7 1 1 2 6 -
Вихователь
ГПД
2 - - 1 1 - -
Українська
мова
та література
8 5 1 - 3 4 -
Російська
мова
2 1 - 1 - 1 -
Англійська
мова
4 2 - 1 1 1 -
Німецька
мова
2 - 1 1 - - -
Історія 1 1 - - - 1 -
Математика 2 2 - - 2 -
Інформатика 2 1 - 1 - - -
Географія 1 - - - 1 - -
Фізика 2 1 - - 1 1 -
Біологія 1 1 - - - 1 -
Хімія 1 1 - - - 1 -
Трудове
навчання
2 2 - - - 2 -
Музичне
мистецтво
1 1 - - - 1 -
Основи
здоров’я
1 - 1 - - - -
Практичний
психолог
1 - - 1 - - -
Фізична
культура
2 2 - - - 1 -
Керівники
гуртка
3 - - - 3 - -
У школі упродовж 2021/2022 навчального року працювало:
● вчителів, що отримують пенсію -10 осіб
● педагогічних працівників, що знаходяться у відпустці по догляду за
дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством –
4 особи ( А. Борисевич, А. Ярошенко, В. Степанова, К. Кондрашова).
● Таким чином, у школі проводилась системна робота по забезпеченню
освітнього процесу кваліфікованими кадрами, проводилась робота з
соціального захисту вчителів. У наступному навчальному році слід
посилити роботу з питань:
● - 100%-го забезпечення школи педагогічними кадрами відповідно до
фаху;
● - працювати в напрямку омолодження педагогічного колективу;
● - працювати в напрямку забезпечення соціального захисту вчителів;
● - знаходити можливості для матеріального стимулювання якісної
роботи педагогів.
● Кожен педагогічний працівник КЗШ №122 підвищує свій
професійний рівень та педагогічну майстерність. Вчителі підвищують
кваліфікації, тобто опановують нові та вдосконалюють раніше набуті
компетентності в межах своєї професійної діяльності або галузі знань.
Педагоги самостійно обирають форми, різновиди, напрями, а також
суб’єкта підвищення кваліфікації.
● МОН рекомендувало атестаційним комісіям, починаючи з 2020 року,
встановити мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення
кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
60 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік.
● 90 годин, якщо завершення атестації припадає на 2022 рік;
● 150 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023-й та наступні
роки.
● Є перспективний та річний план підвищення кваліфікації вчителів,
заснований на даних рекомендаціях. Більшість педагогічних працівників
підвищують свою кваліфікацію на курсах ДАНО. Крім того вчителі беруть
участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах
тощо.
● Учителі школи здійснювали самоосвітню діяльність та проходили
курсову перепідготовку на базі КДПУ, ДАНО та через інші форми. Так,
маємо 21 сертифікат від КДПУ, 10-ДАНО, 26-інші форми самоосвіти
(вебінари, семінари, конференції тощо).Учителі всіх предметних
методичних комісій успішно опанували курси підвищення кваліфікації
педагогічних працівників "Концепція "Нова українська школа" в дії: базова
та профільна школа", пройшовши підготовку до впровадження Державного
стандарту базової школи, починаючи із 5-х класів у 2022-2023 н. р.
4. Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі
У школі створені оптимальні умови для медичного обслуговування
учнів школи. Є добре обладнаний медичний кабінет, кімната для щеплень
та кімната для амбулаторного прийому здобувачів освіти та персоналу
закладу. Медичне обслуговування учнів здійснювали сестра медична
закладу Бикова Я.С. та сімейні лікарі міських амбулаторій.
Протягом 2021/2022 навчального року для потреб медичного кабінету
було закуплено необхідних, для першої медичної допомоги. Щорічно учні
1-11-х класів школи проходять поглиблений профілактичний медичний
огляд. Цей огляд забезпечують сімейні лікарі міських амбулаторій.
У 2021 році сімейними лікарями міських амбулаторій проведено
поглиблений медичний огляд учнів 1-11 класів школи. Всього обстежено
698 здобувачів освіти.
За результатами медогляду складені групи здоров’я: основна група –
344 учні, підготовча група – 295, спеціальна група – 53 учень та визначені
діти, що звільняються від занять фізичної культури – 6 учнів.
З обстежених дітей: здорові – 639 учнів (92,6%), дітей з вадами здоров’я –
59 учнів (8,5%).
Результати медичного огляду учнів доводяться до відома батьків та
враховуються при проведенні уроків фізичної культури, трудового
навчання, Захисту України. Спортивні заходи проводяться в школі тільки з
обов’язковою присутністю медичної сестри. На кожний клас складено
листи здоров’я. Протягом навчального року проводилась змістовна
санітарно-профілактична робота.
При організації роботи з медичного обслуговування учнів у 2021/2022
навчальному році необхідно звернути більше уваги на:
• медичний контроль за проведенням уроків фізичної культури,
особливо на дітей з вадами в здоров’я;
• виділяти більше коштів на покращення матеріальної бази медичного
кабінету та закупівлі ліків і медичних матеріалів.
Таблиця №1
Стан здоров’я учнів школи
Групи здоров’я Діти звільнені від уроків
Навчальний
рік
К-ть
учнів у
школі
Основна
група
здоров’я
Підготовча
група
здоров’я
Спеціальна
група
здоров’я
Фізична
культура
Технічна та
обслуговуюча
праця
2018/2019 696 338
(48,6%)
272(39,1%) 76(10,9%) 10(1,4%) -
2019/2020 699 326
(46,6%)
301(43,1%) 64(9,2%) 8(1,1%) -
2020/2021 710 306
(43,1%)
327(46,1%) 71 (10%) 6 ( 0,8%) -
2021/2022 698 344
(49,2%)
295
(42,2%)
53 (7,5%) 6 ( 0,8%) -
Таблиця №2
Стан здоров’я учнів на 2021-2022 учбовий рік
№ Захворювання Кількість учнів
(з вадами здоров’я)
1. Хвороби ендокринної системи 4
2. Хвороби серцево-судинної системи 8
3. Хвороби органів дихання 12
5. Хвороби органів зору 50
6. Хвороби ЛОР-органів 2
7. Хвороби органів травлення 7
8. Хвороби сечовидільної системи та статевих
органів
7
9. Хвороби шкіри 4
10. Хвороби кістково м’язової системи 15
11 Вроджені аномалії 4
Всього хворих 125
Таблиця № 3
Звіт про захворюваність учнів протягом навчального року
№ Захворювання Кількість
випадків
1. Вірусні захворювання ( ГРВІ, риніти, синусіти
тощо)
272
2. Захворювання органів дихання ( пневмонії,
бронхіти, бронхіальна астма тощо)
43
3. Захворювання шкіри (дерматити, алергічні
реакції тощо)
2
4. Захворювання серцево-судинної системи -
5. Захворювання органів травлення 4
6. Захворювання опорно-рухового апарату 1
7. ЛОР захворювання 50
8. Стоматологічні захворювання 3
9. Захворювання нервової системи 3
10. Захворювання органів зору 8
11. Хірургічні захворювання 1
12. Урологічні захворювання -
13. Захворювання ендокринної системи -
14. Інфекційні захворювання 4
15. Травми 25
Всього 416 випадків
Робота проводилась відповідно до річного плану роботи школи на
2021-2022 навчальний рік, плану роботи шкільної соціально-психологічної
служби.
Відповідно до Концепції “Нова українська школа” метою діяльності
соціально - психологічної служби системи освіти є збереження і зміцнення
психічного, фізичного здоров’я та соціального благополуччя всіх учасників
навчально-виховного процесу, формування та виховання кожної дитини,
гідного громадянина – патріота України, забезпечення позитивного
психологічного комфорту в освітній діяльності та побудова діалогу з
батьківською громадою. Велика увага приділялася профілактиці
негативних емоційних станів, підвищеної тривожності та стресу в усіх
учасників освітнього процесу.
5. Організація здорового харчування для всіх учасників освітнього
процесу
У школі харчування відіграє важливу роль, адже воно має вплив на
самопочуття та ефективність учнів на уроках. Тому їдальня в закладі
відіграє важливу роль у формуванні здорового харчування
З цією метою було розроблені такі документи:
1 . Наказ №91 від 01.09.2021 «Про організацію харчування в 2021-2022 р.»
2. Наказ №43-аг від 31.08.2021 “Про організацію безкоштовного
харчування для дітей пільгових категорій у 2021-2022 н.р.”
3. Наказ № 2-аг від 10.01.2022 “Про організацію безкоштовного харчування
для дітей пільгових категорій у ІІ семестрі 2021-2022 н.р.”
4. Наказ №128 від 14.09.2021 “ Про організацію та контроль за
впровадженням системи “вхід/вихід” харчування в школі”
5. Наказ № 40/1 від 02.03.2022 “ Про організацію харчування в школі на
період воєнного стану”
Відгуки серед батьків про їдальню у школі позитивні. Діти завжди
нагодовані, задоволені обслуговуванням та смаком їжі. Працівники їдальні
дотримуються всіх норм під час приготування і подачі їжі.
Учасники навчального процесу, які задоволені умовами та харчуванням в
цілому
Для виявлення проблем та недоліків у роботі їдальні та поданих страв серед
школярів раз на рік проводиться анкетування з таких питань:
- Які страви подобаються?
- Від яких страв варто відмовитися?
- Чи харчуються учні в їдальні?
- Чи влаштовує харчування?
Учням подобається меню їдальні. Додаткову продукцію (булочні вироби,
випічку, тощо) вживають із задоволенням. Власну їжу учні вживають на
території їдальні.
Результати анкетування серед учнів:
6. Система профілактичної роботи із учнями
З метою створення безпечного освітнього середовища в КЗШ № 122,
запобігання вчинення дітьми кримінальних проступків, злочинів,
правопорушень, булінгу в освітньому просторі, формування позитивних
соціальних установок, попередження вживання алкогольних, наркотичних
речовин, тютюнових виробів учнівською молоддю протягом 2021-2022 н.р.
із дотриманням протиепідемічних вимог у КЗШ № 122 була проведена
відповідна робота. Цілісна система профілактичної роботи із учнями, що
потребують підвищеної педагогічної уваги, дітьми з неблагонадійних
сімей, учнями, що знаходяться на внутрішкільному контролі, спрямована
на пропаганду принципів здорового способу життя серед усіх учасників
освітнього процесу. Її результативність підтверджується відсутністю
затримань під час рейдових заходів учнів школи, відсутністю наших
школярів на обліку у наркокабінеті, ССД та секторі ювенальної превенції
Саксаганського відділу поліції.
Протягом 2021-2022 навчального року у КЗШ № 122 була проведена
відповідна робота, направлена на превенцію злочинності, правопорушень
серед дітей та учнівської молоді, пропаганду здорового способу життя усіх
учасників освітнього процесу.
Особливістю цього навчального року стало те, що значна частина
освітнього процесу відбувалася із застосуванням дистанційних технологій,
коли вчителі були позбавлені можливостей тримати під контролем місце
перебування учнів, їхнє дозвілля. Адміністрації школи, соціально-
психологічній службі, класним керівникам із метою подолання певних
негативних проявів у поведінці дітей доводилося постійно працювати із
окремими учнями та їхніми батьками.
Створення безпечного середовища для дітей під час освітнього процесу —
одне із головних завдань Нової української школи, реалізації якого
відводиться провідне місце у системі навчальної та виховної роботи
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 122.
«Школа та родина – простір, у якому немає місця насиллю» - кредо
педагогічної спільноти 122-ї, яка постійно удосконалює систему
запобігання будь-яким негативним проявам як у закладі освіти, так і у
сім’ях.
На сайті школи відведено окремий розділ, де висвітлюються
нормативно-правові документи, накази МОН України, ДОН виконкому
Криворізької міської ради, накази по школі щодо протидії булінгу, номери
телефонів, куди можна звернутися за допомогою в разі виникнення фактів
цькування. У шкільних групах у Фейсбуці, Інстаграмі, Вайбері постійно
оновлюється інформація щодо превенції цього ганебного явища та
розміщуються корисні поради, спрямовані на надання психологічної
підтримки особам, які піддалися будь-яким формам насилля.
У школі розроблено і проведено організаційні заходи з профілактики
злочинності, правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх. Узято
на контроль питання:
- максимального охоплення дітей шкільного віку загальною середньою
освітою;
- відвідування учнями школи навчальних занять;
- залучення неповнолітніх, які перебувають на внутрішкільному
обліку, до занять у гуртках, спортивних секціях у позаурочний час;
- виконання заходів річного плану роботи школи щодо попередження
правопорушень і злочинності.
Продовжила свою роботу шкільна Рада порозуміння, членами якої
залагоджувалися всі конфліктні ситуації, що виникали під час освітнього
процесу. Основними напрямами діяльності Ради порозуміння школи є
захист прав дітей, соціальне згуртування суб’єктів освітнього процесу,
координація інноваційних форм соціально-педагогічної роботи,
гармонізація психологічного клімату дитячому колективі, створення у
школі безпечного для дитини середовища, атмосфери довіри і
взаємоповаги, де немає насильства та дискримінації, створення інтегральної
системи безперервного розвитку особистості. Постійно проводилася
індивідуальна робота із дітьми, що потребують особливої педагогічної
уваги, та їхніми батьками. Планові засідання шкільної Ради порозуміння
проводилися 1 раз на місяць, позапланові - у разі необхідності. У залежності
від питань, які розглядаються, на засідання запрошувалися шкільні
медіатори з числа лідерів старшокласників. Конфлікти у шкільному
середовищі вирішувалися мирним шляхом із залученням усіх сторін.
Рішеннями комісії за учнями, які потребують особливої уваги у вихованні,
схильними до правопорушень, закріплено наставників із числа
педагогічних працівників та учнів-старшокласників.
Розгляд звернень батьків та дітей щодо конфліктних ситуацій між
учнями завжди проходив за « круглим» столом у спокійній доброзичливій
атмосфері. У більшості випадків у кінці зустрічі учасники конфліктної
ситуації потискували одне одному руки
Комісія з превентивних питань та раннього виявлення неповнолітніх,
схильних до вживання психоактивних речовин, алкоголю та тютюнових
виробів, очолювана директором школи Наталією Федориновою ,
продовжила проведення профілактичної роботи із учнями та їхніми
батьками. Членами комісії постійно проводилася роз’яснювальна робота зі
школярами щодо шкідливого впливу тютюну на організм дітей і підлітків.
Учні, схильні до паління, виступали перед однокласниками із
виготовленими власноруч мультимедійними презентаціями, що
пропагують здоровий спосіб життя. Періодично уточнювалися списки
учнів, схильних до паління.
Практичним психологом Наталією Гончар протягом навчального
року з учасниками освітнього процесу проведено ряд заходів, спрямованих
на профілактику куріння та вживання алкоголю, тютюну, психоактивних
речовин:
• Диспути з учнями середньої та старшої школи «Я обираю здоров’я»
• Тренінги, круглі столи щодо профілактики куріння та вживання
алкогольних напоїв, наркотичних речовин.
• Виступи на батьківських зборах офлайн та на освітніх платформах
Meet, Zoom:
o Формування відповідальної поведінки дитини в родині;
o Роль сім’ї у протидії агресивності, лихослів’ю, насиллю;
o Реалізація прав дитини;
o Батьківська підтримка у період підліткового віку.
Просвітницька робота:
Психолого-педагогічні семінари («СДВГ: якщо у вашому класі
активна дитина»);
Школа молодого директора («Рефлексія емоційного стану»,
«Психологічний дивертисмент»);
Тренінги для вчителів («Профілактика емоційного вигорання»;
«Мрії збуваються», «Вміння казати НІ»);
Психологічна студія для батьків (Нappy family);
Тиждень психології в жовтні
Години психолога (за річним планом роботи).
7. Управлінська діяльність у навчальному закладі:
Самооцінювання освітньої діяльності Криворізької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №122 КМР ДО за 2021-2022 навчальний рік було
проведено протягом року та узагальнено у червні 2022 року. Методичною
основою для доцільного, точного та інформативного проведення
самооцінювання є «Положення про внутрішню систему якості освіти»
Затвердженого наказом по КЗШ І-ІІІ ступенів № 122 від 02 вересня 2019
року №56/1 «Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної
середньої освіти». Основні форми моніторингу: анкетування учасників
навчального процесу (батьки, вчителі, учні), перевірка документації.
Моніторинг освітньої діяльності було проведено згідно із
наказом “Про створення робочої і моніторингової груп та
проведення комплексного самооцінювання за трьома напрямками у
2021-2022 н. р.” № 124 від 07.09.2021 року,
https://docs.google.com/document/d/1-
QsMMH0KuLyi1iZrvC6OplEcHkrf0n5_emRF-
YxGmkc/edit?usp=sharing
1.Освітнє середовище в школі(за критерієм)
1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці
1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм
насильства та дискримінації.
. 2. Система оцінювання здобувачів освіти (за критерієм)
2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає
систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного
здобувача освіти.
3. Педагогічна діяльність (за критеріями)
3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї
діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації
освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей
здобувачів освіти.
3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної
майстерності педагогічних працівників.
3.3. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на
засадах академічної доброчесності.
Результати самооцінювання
Рівень
Освітнє середовище закладу освіти Високий
Система оцінювання учнів Достатній
Педагогічна діяльність
педагогічних працівників школи
Достатній
8. Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі
Систематичною є робота класних керівників з батьками (або особами,
які їх замінюють) з питань родинного виховання, профілактики шкідливих
звичок та правопорушень. З метою просвітницької роботи серед батьків
поновлюється інформаційними матеріалами та порадами сайт школи,
рекомендаціями щодо організації дозвілля дітей, організації дистанційного
навчання, інформацією щодо роботи позашкільних закладів, порадами для
батьків.
Одним з дієвих методів попередження негативних проявів у дитячому та
юнацькому середовищі є залучення учнів до активної громадської
діяльності. Саме це і роблять педагоги 122-ї, щоб дозвілля їхніх вихованців
було змістовним, корисним, щоб не було в ньому місця злу, насиллю та
шкідливим звичкам.
Відповідно до затверджених наказами по школі планів роботи
заступниками директора з ВР та НВР, соціально-психологічною службою
школи, вчителем правознавства, вчителями-предметниками, педагогом
організатором, класними керівниками проводилися заходи, спрямовані на
профілактику будь-якого насилля та дискримінації, правоосвітню
діяльність. До цієї роботи адміністрація закладу активно залучає органи
місцевого самоврядування, громадські організації, представників
соціальних служб, сектору ювенальної превенції, сектору пробації,
патрульної поліції, ССД, представників батьківської громадськості, які
мають юридичну освіту. Школа активно співпрацює із Центром соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальним закладом «Криворізький
Центр здоров’я», ГО «Шанс». Результатом такої співпраці є відсутність
затримань наших учнів під час рейдових заходів та відсутністю школярів на
обліку у наркокабінеті, ССД, секторі ювенальної превенції.
У рекреації другого поверху школи та у кожній класній кімнаті
оформлено антибулінгові куточки, що містять інформацію про номери
телефонів, за якими можна звернутися у разі виникнення небезпеки для
життя чи здоров'я дитини. Із батьками, учнями та педагогічним
коллективом опрацьовано чіткий алгоритм дій учасників освітнього
процесу в разі виявлення фактів булінгу.
У школі продовжується робота щодо взаємодії педагогічного
колективу, батьків, учнівського самоврядування. Батьківські комітети
вирішують питання життєдіяльності класів, висловлюють пропозиції щодо
покращення освітнього процесу, допомагають в організації колективних
творчих справ, профорієнтаційної роботи. Саме партнерські рівноправні
стосунки налагоджено педагогами Н.Гончар, соціальний педагог Г.Люліна
постійно надають поради, проводять консультації щодо подолання
проблем, які виникають у стосунках батьків і дітей.
Педагогічний колектив школи, як завжди, продовжував приділяти
велику увагу плануванню та проведенню позакласної роботи під час
канікул. Кожен класний керівник перед виходом на канікули провів
відповідну роботу зі своїми вихованцями та їхніми батьками, склав
відомість про місце перебування кожного учня. Продовжують проводитися
у групах у Вайбері, у телефонному режимі бесіди з батьками щодо
попередження дитячої безпритульності, негативних проявів у поведінці,
дотримання вимог чинного законодавства та протиепідемічних правил,
публікуються корисні поради, різні цікавинки в згаданих групах.
Проводилися різнопланові виховні заходи, окремо планувалася та
проводилася робота із учнями, що перебувають на обліку ВШО.
Індивідуальну роботу з обліковими категоріями учнів під час канікул
проводили соціальний педагог Г. Люліна та психолог школи Н. Гончар.

Recomendados

Zvit direktora von
Zvit direktoraZvit direktora
Zvit direktoraVladyslavDuz
101 views11 Folien
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc von
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.docЗвіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022_остаточний.docssuserb89685
34 views17 Folien
Звіт керівника КЗШ_2021_2022.doc von
Звіт керівника КЗШ_2021_2022.docЗвіт керівника КЗШ_2021_2022.doc
Звіт керівника КЗШ_2021_2022.docssuserb89685
16 views16 Folien
_Річний план 2022-2023.docx_ І семестр.docx von
_Річний план 2022-2023.docx_ І семестр.docx_Річний план 2022-2023.docx_ І семестр.docx
_Річний план 2022-2023.docx_ І семестр.docxRebbit2015
69 views52 Folien
Zvit Fedorunova N.E. 2020 2021 von
Zvit Fedorunova N.E. 2020 2021Zvit Fedorunova N.E. 2020 2021
Zvit Fedorunova N.E. 2020 2021Юля Яловая
162 views21 Folien

Más contenido relacionado

Similar a 2021_2022.docx

The results of the school von
The results of the schoolThe results of the school
The results of the schoolkzsh22
129 views94 Folien
ЗВІТ 2022.pptx von
ЗВІТ 2022.pptxЗВІТ 2022.pptx
ЗВІТ 2022.pptxallamak
378 views55 Folien
план роботи міської творчої групи вчителів рн von
план роботи міської творчої групи вчителів рнплан роботи міської творчої групи вчителів рн
план роботи міської творчої групи вчителів рнLudaKisa
2.8K views32 Folien
Analiz roboty zdo 20 21 von
Analiz roboty zdo 20 21Analiz roboty zdo 20 21
Analiz roboty zdo 20 21Olga Saulchak
61 views25 Folien
Початок методичної роботи в Кагарлицькому НВК у 2019-2020 н. р. von
Початок методичної роботи в Кагарлицькому НВК у 2019-2020 н. р.Початок методичної роботи в Кагарлицькому НВК у 2019-2020 н. р.
Початок методичної роботи в Кагарлицькому НВК у 2019-2020 н. р.Богдан Лісовенко
344 views41 Folien
zvit 2022 von
zvit 2022zvit 2022
zvit 2022sadochok
73 views51 Folien

Similar a 2021_2022.docx(20)

The results of the school von kzsh22
The results of the schoolThe results of the school
The results of the school
kzsh22129 views
ЗВІТ 2022.pptx von allamak
ЗВІТ 2022.pptxЗВІТ 2022.pptx
ЗВІТ 2022.pptx
allamak378 views
план роботи міської творчої групи вчителів рн von LudaKisa
план роботи міської творчої групи вчителів рнплан роботи міської творчої групи вчителів рн
план роботи міської творчої групи вчителів рн
LudaKisa2.8K views
Початок методичної роботи в Кагарлицькому НВК у 2019-2020 н. р. von Богдан Лісовенко
Початок методичної роботи в Кагарлицькому НВК у 2019-2020 н. р.Початок методичної роботи в Кагарлицькому НВК у 2019-2020 н. р.
Початок методичної роботи в Кагарлицькому НВК у 2019-2020 н. р.
zvit 2022 von sadochok
zvit 2022zvit 2022
zvit 2022
sadochok73 views
ЗВІТ І-ІІ етап_експеримент_2022.docx von Rebbit2015
ЗВІТ І-ІІ етап_експеримент_2022.docxЗВІТ І-ІІ етап_експеримент_2022.docx
ЗВІТ І-ІІ етап_експеримент_2022.docx
Rebbit201521 views
Річний звіт von MEDI3school
Річний звітРічний звіт
Річний звіт
MEDI3school269 views
методична робота 2017 2018р. von lanschool
методична робота 2017 2018р.методична робота 2017 2018р.
методична робота 2017 2018р.
lanschool505 views
Plan roboty shkoly 2021 2022 von ssuserc2ff23
Plan roboty shkoly 2021 2022Plan roboty shkoly 2021 2022
Plan roboty shkoly 2021 2022
ssuserc2ff23146 views
2017 2018н.р. von rmk-resh
 2017 2018н.р. 2017 2018н.р.
2017 2018н.р.
rmk-resh520 views
план роботи школи на 2021 2022 н.р von sofija01112012
план роботи школи на 2021 2022 н.рплан роботи школи на 2021 2022 н.р
план роботи школи на 2021 2022 н.р
sofija01112012130 views
Коференція 2011 текст von Tamara Emec
Коференція 2011 текстКоференція 2011 текст
Коференція 2011 текст
Tamara Emec1.6K views
Analiz roboti za_2020-2021 von MEDI3school
Analiz roboti za_2020-2021Analiz roboti za_2020-2021
Analiz roboti za_2020-2021
MEDI3school151 views
план роботи на 2017 2018 von Gymn2
план роботи на 2017 2018план роботи на 2017 2018
план роботи на 2017 2018
Gymn272 views

Más de Юля Яловая

ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf von
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdfОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdfЮля Яловая
190 views20 Folien
меморандум.pdf von
меморандум.pdfмеморандум.pdf
меморандум.pdfЮля Яловая
5 views39 Folien
про академічну доброчесність .pdf von
про академічну доброчесність .pdfпро академічну доброчесність .pdf
про академічну доброчесність .pdfЮля Яловая
13 views5 Folien
вакансії.pdf von
вакансії.pdfвакансії.pdf
вакансії.pdfЮля Яловая
14 views1 Folie
Відомості про навчальн-методи.docx von
Відомості про навчальн-методи.docxВідомості про навчальн-методи.docx
Відомості про навчальн-методи.docxЮля Яловая
12 views1 Folie
Якісний склад.docx von
Якісний склад.docxЯкісний склад.docx
Якісний склад.docxЮля Яловая
22 views1 Folie

Más de Юля Яловая(20)

про академічну доброчесність .pdf von Юля Яловая
про академічну доброчесність .pdfпро академічну доброчесність .pdf
про академічну доброчесність .pdf
Відомості про навчальн-методи.docx von Юля Яловая
Відомості про навчальн-методи.docxВідомості про навчальн-методи.docx
Відомості про навчальн-методи.docx
протокол вибору підручників 5-6 клас2578.pdf von Юля Яловая
протокол вибору підручників 5-6 клас2578.pdfпротокол вибору підручників 5-6 клас2578.pdf
протокол вибору підручників 5-6 клас2578.pdf
протокол вибору підручників2576.pdf von Юля Яловая
протокол вибору підручників2576.pdfпротокол вибору підручників2576.pdf
протокол вибору підручників2576.pdf
Інформація_КГ_№122_про_участь_україно_швейцарському_проєкті_Діємо.pdf von Юля Яловая
Інформація_КГ_№122_про_участь_україно_швейцарському_проєкті_Діємо.pdfІнформація_КГ_№122_про_участь_україно_швейцарському_проєкті_Діємо.pdf
Інформація_КГ_№122_про_участь_україно_швейцарському_проєкті_Діємо.pdf
Плакат_Тарілка_здорового_харчування.pdf von Юля Яловая
Плакат_Тарілка_здорового_харчування.pdfПлакат_Тарілка_здорового_харчування.pdf
Плакат_Тарілка_здорового_харчування.pdf

Último

Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
6 views73 Folien
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
10 views14 Folien
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfVchutelInf
5 views244 Folien
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» von
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
22 views10 Folien
М. Гоголь.pptx von
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptxssuser705e14
23 views15 Folien

Último(19)

Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 views
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 views
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
ІКТ Захарчун.pdf von anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 views
Експресіонізм von CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo5 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891140 views
Академічна доброчесність von tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195872 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx von ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 views
«Жив і працював для Університету» von ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 views
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти von tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195845 views
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... von tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195869 views

2021_2022.docx

 • 1. Звіт в.о. директора школи заслухано та схвалено на засіданні Ради школи від 28 серпня 2022 року. Рішенням Ради школи діяльність директора визнана успішною, зобов’язання перед громадою виконаними. /протокол засідань Ради школи № 5 від 28.08.2022./ ЗВІТ про результати основної діяльності закладу у 2021-2022 навчальному році В.О. директора Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 122 Криворізької міської ради Дніпропетровської області ФЕДОРИНОВОЇ НАТАЛІЇ ЄВГЕНІЇВНИ 1. Загальні відомості про навчальний заклад. ФАКТИЧНА МЕРЕЖА УЧНІВ НА КІНЕЦЬ 2021-2022 Н.Р. КЗШ №122 Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження і розвитку мережі класів. На початку 2021/2022 навчального року у школі було відкрито 25 класів, із них 1-4-х - 12 класів, 5-9-х – 12 класів, 11-й – 1 клас. Мова навчання – українська. Профіль навчання в старшій школі: 11 клас –– українська філологія. Станом на 01.09.2021 кількість учнів становила 698 осіб. Середня наповнюваність учнів у класах складала – 27,5 осіб.
 • 2. Організація освітнього процесу, експериментальна та методична робота Робота КЗШ №122 у 2021-2022 навчальному році була спрямована на реалізацію положень Конституції України, на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», Указу Президента України від 09 липня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня 2010 року № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №24», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 904/27369 «Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, в галузі освіти міста Кривого Рогу. У 2021/2022 навчальному році педагогічний колектив працював над реалізацією педагогічної проблеми: «Педагогічні стратегії розвитку самоефективності особистості в освітньому просторі Нової української школи». Під керівництвом науково-методичної ради у складі А. Міняйленко, Л. Безрукавої, О. Синиці, С. Митрофанової, О. Жигачова, Л. Богом’ягкової- Теніченко, Н. Гончар, Є. Касперчук продовжено експериментальну інноваційну діяльність учнів та педагогів. Зокрема, учні 11 класу із вчителем Є. Касперчук завершили участь у всеукраїнському експерименті «Розроблення і впровадження навчально- методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки». Євгенія Олегівна була одним із спікерів міської методичної майстерки "Освітні практики з реалізації інтегрованого курсу «Природничі науки» в 10,11 класах та підготувала методичний посібник для вчителів біології “Змістово-процесуальний підхід до навчання біологічних дисциплін як стратегія підвищення якості середньої освіти”.
 • 3. Відповідно до наказу МОН України від 04.06.2021 року №626 “Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Модель здорової школи» на базі закладів загальної середньої освіти Дніпропетровської, Львівської, Полтавської, Рівненської та Херсонської областей на квітень 2021 – жовтень 2024” розпочато участь нашої школи у реалізації цього проєкту. Перші спроби вчителів в україно-швейцарському проєкті «Діємо для здоров’я» були не дуже активними через об’єктивні причини (воєнний стан та довгий період дистанційного навчання), але все ж таки проведено низку цікавих та корисних заходів, спрямованих на формування свідомого ставлення до власного здоров’я, вивчення факторів, які на нього впливають, практичне застосування набутих знань, умінь та навичок, отримано рекомендації як проводити профілактичну роботу, турбуватися про себе та ближніх. Педагогічні працівники брали участь у фахових конкурсах. Так, виборола приз глядацьких симпатій в обласному етапі конкурсу «Психолог року-2022» практичний психолог-Наталія Гончар. Заступник директора з ВР Людмила Безрукава та учитель історії Анна Стеценко є переможцями Проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», що виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств Великої Британії та США у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української Преси. Переможцем всеукраїнського відбору для участі у пілотному проєкті щодо апробації нових освітніх ресурсів «Інформатика NewG», ініційованого Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством освіти і науки України за підтримки програми EU4DigitalAU (FIIAPP) стала вчитель інформатики Юлія Ялова. Роботу у проєкті буде у 2022-2023 році проводити і вчитель інформатики Олександра Синиця. Менш активними були вчителі щодо участі у вебінарах, науково- практичних конференціях, семінарах, круглих столах в режимі офлайн, але здійснили успішні кроки в онлайн заходах. Так, С. Митрофанова взяла участь у майстер-класі “Партнерська взаємодія вчителів початкових класів та вчителів-предметників в умовах нового формату освітньої діяльності”, Л. Богом’ягкова-Теніченко підготувала виступ про методичні новинки у роботі вчителя на засідання РМО вчителів зарубіжної літератури та провела майстер- клас’’Полівекторність інтерпретацій на уроках зарубіжної літератури’’, брала участь у Всеукраїнській науковій конференції "Сучасні підходи до організації освітнього процесу в закладах освіти", “Предметна компетентність на уроках зарубіжної літератури на платформі ГО "РУХ: освіта".
 • 4. Виступи на РМО підготували Н. Швець, О. Овсюк, К. Дубельт ’’Особливості використання комп'ютерних, інформаційних, цифрових, медіаосвітніх технологій на уроках української мови та літератури’’ та ’’Магія QR-кодів’’. В.Новікова поділилася досвідом із учасниками Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційні практики наукової освіти". М.Мюллєр, О.Попова та А.Руда розробили по 30 уроків з математики за підручником Н. Листопад і опублікували їх на Освітньому порталі міста Кривого Рогу. Продовжив працювати на Порталі і О. Жигачов, розробляючи уроки англійської мови для 11 класу. З метою стимулювання підвищення якості роботи педагогічних працівників, визначення фактичного рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу протягом 2021-2022 н. р. проходила атестація педагогічних працівників. Згідно з рішення атестаційної комісії І рівня, протокол № 4 від 29.03.2022 року підтверджено кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” та педагогічне звання «учитель-методист» таким вчителям: Ларисі Павлівні Богом’ягковій–Теніченко, Світлані Вікторівні Копайгорі, присвоєно педагогічне звання «учитель-методист» Ніні Анатоліївні Швець та Євгенії Олегівні Касперчук. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» Ользі Олександрівні Овсюк, Карині Олександрівні Дубельт та Олександрі Сергіївні Синиці, Наталії Анатоліївні Гончар, практичному психологу. У вересні 2021 року кожен педагогічний працівник оформив разом із методичною службою школи електронне портфоліо, де фіксувалися усі активності вчителя впродовж року. Серед найактивніших педагогів можемо назвати Н. Швець, Л. Богом’ягкову-Теніченко, Є. Касперчук, Л. Безрукаву, О. Синицю, Ю. Ялову, В. Новікову та інших. 2. Матеріально-технічна база навчального закладу У зв’язку з практичною спрямованістю навчання продовжено роботу щодо оснащення необхідним сучасним обладнанням та навчально-методичним забезпеченням навчальних кабінетів школи. У закладі функціонують 28 навчальних кабінетів, з них: 12 кабінетів початкової школи, 16 предметних кабінетів та класних кімнат, 2 майстерні, 1 спортивна зала. Кабінети відповідають нормативним та санітарно-гігієнічним вимогам, Положенню про навчальні кабінеті загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601, а саме: ● естетичний вигляд кабінету; ● відповідність навчально-матеріальної бази сучасним вимогам;
 • 5. ● навчально-методичне забезпечення кабінету; ● систематизація та каталогізація матеріалу; ● наявність інформаційного забезпечення; ● національне виховання; ● готовність до переходу на новий зміст і структуру навчання (профільне навчання); ● організація безпеки життєдіяльності; ● мова ведення документації; ● наявність паспорту навчального кабінету; ● перспективний план поповнення кабінету обладнанням. У кабінетах, класних кімнатах вчителями та батьками зроблені капітальні та ґрунтовні поточні ремонти, після яких кабінети набули новий естетичний вигляд, відповідають сучасним вимогам. Складені паспорти кабінетів відповідно до сучасних вимог. Окрім того, кабінети забезпечені навчально- методичною літературою, в достатній кількості матеріалами для реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання, матеріалами для індивідуальної підготовки вчителя до занять та підвищення його методичного рівня. У кожному кабінеті представлені творчі роботи учнів, матеріали до тематичного оцінювання, різнорівневий дидактичний матеріал, постійні та динамічні експозиції тощо. У наступному навчальному році слід продовжити роботу щодо поповнення матеріально-технічної бази кабінетів навчальним приладдям та ТЗН, спланувавши роботу по залученню позабюджетних коштів. У школі зроблено поточні ремонти в рекреаціях школи, оформлено кабінет інформатики №2, майстерні дівчаток та хлопчиків. Охорона праці, БЖ, профілактика та попередження травматизму дітей під час освітнього процесу, виробнича санітарія визначаються пріоритетною у діяльності та роботі педагогічного колективу закладу. Колективом акцентується увага на створення безпечних умов навчання і праці, вживання певних заходів для попередження травматизму, збереження життя та здоров’я усіх учасників освітнього процесу. У школі зібрано основні нормативно-правові документи з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці. Створено накази для кожної галузі окремо: пожежна безпека, техніка безпеки, профілактика дитячого травматизму, тощо. Розвиток матеріально-технічного стану закладу Планово-господарська діяльність школи у 2021/2022 навчальному році була спрямована на створення належних санітарно-побутових умов навчання та виховання учнів, вдосконалення навчально-матеріальної бази школи, осучаснення інтер’єру шкільних приміщень. Достатньо уваги було приділено питанню економії енергоносіїв, раціональному використанню фінансових ресурсів. Основними джерелами фінансування школи були:
 • 6. ● державне (місцевий бюджет) – оплата енергоносіїв, харчування учнів 1- 4 класів та дітей пільгового контингенту, заробітна плата працівників школи. На реалізацію освітньої програми «Нова українська школа» за рахунок державної субвенції придбано: - парти одномісні – 79 шт на суму 86824,95 грн; - роздатковий дидактичний матеріал на загальну суму 4795,20 грн. - укр. алфавіт для друку – 3 шт на суму 2670 грн; - набір геометричних фігур – 15 шт на суму 600 грн; - модель демонстраційного годинника – 3 шт на суму 480 грн; - набір Кюінзенера – 15 шт на суму 807.50 грн; - терези демонстраційні - 3 шт на суму 720 грн; - набір дробів – 3 шт на суму 1266 грн; - телевізор Leg ; - портативна акустична система на суму 1644 грн; - телевізор Smart TV – 3 шт на суму 16900 грн; За рахунок спонсорських благодійних коштів батьків придбано: - електрокосу на суму 4350 грн; - двері металопластикові на суму 9000, 02 грн; - крани – 8 шт на суму 3000 грн; - шпаклівка, краска водоемульсійна на загальну суму 7500 грн. За рахунок бюджетних коштів придбано: - графічні планшети Veikk s 640– 2 шт на суму 2500 грн; - телевізор Grundig в їдальню на суму 3500 грн; - стойки металеві – 2 шт на суму 640 грн; - бойлер на суму 2490 грн. У школі зроблено поточні ремонти в кабінетах №2 (Платонова В. Ю.), №34 (Овсюк О. О.), №35 (Новікова В. Г.), №36 (Ялова Ю. В.) Придбано термінал для валідації (2 шт) на суму 17000 грн і контролер для шкільної їдальні на суму 7820 грн. Для якісного проведення ЗНО було придбано 16 акустичних систем Т611 мікс на загальну суму 15344 грн. - подовжувач на катушці – 1 шт на суму 761.91 грн; - жердина – 2 шт на суму 300 грн; - м’ячі баскетбольні – 2 шт на суму 890 грн; - халати – 4 шт на суму 1280 грн; - халати – 16 шт на суму 5120 грн; - світлодіодне світло – 1 шт на суму 3200 грн; - сапа нержавіюча – 1 шт на суму 125 грн; - граблі штирьові – 1 шт на суму 138,72 грн; - лопати совкові – 1 шт на суму 143.28 грн; - АПС на суму 172916,40 грн;
 • 7. - термометрія інфрачервона – 1 шт на суму 1800 грн; - лего – 6 шт на суму 3007, 8 грн; - термометрія інфрачервона – 2 шт на суму 2816 грн; - відро педальне – 1 шт на суму 190 грн; - модем – 1 шт на суму 900 грн; - вайфай маршрутизатор – 1 шт на суму 800 грн; - контейнер д – 4 шт на суму 4800 грн; - контейнер розподільний для збору сміття – 4 шт на суму 1440 грн; 3. Кадрове забезпечення навчального закладу: ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КЗШ №122 Упродовж року навчальний заклад в основному був забезпечений кадрами. У 2021/2022 навчальному році у школі працювало 50 педагогічних працівників, у тому числі 1 директор, 3 заступники з навчально-виховної роботи та 1 із виховної роботи, 1 педагог-організатор, 1 практичний психолог, 4 асистент учителя, 1-соціальний педагог. 4 педагогічних працівників знаходяться у відпустках по догляду за дітьми. Якісний склад вчителів-предметників має наступний розподіл за кваліфікаційними категоріями: Всього працює 48 Вища категорії 26 Перша категорія 3 Друга категорія 8 Спеціаліст 11 Без категорії Педагогічні звання Учитель-методист 13 Старший учитель 8
 • 8. Нагрудні знаки Відмінник освіти 3 За заслуги перед містом 2 № п/п Категорія Кількість вчителів % 1 Вища категорія 28 54 2 І категорія 3 6 3 ІІ категорія 8 17 4 Спеціаліст 11 23 5 «Учитель-методист» 13 21 6 «Старший учитель» 8 17 7 «Відмінник освіти» 2 10 Предмет викладання Кільк.вч Вища кат. І категорія ІІ категорія спец З них мають звання Прим. Початкові класи 11 7 1 1 2 6 - Вихователь ГПД 2 - - 1 1 - - Українська мова та література 8 5 1 - 3 4 -
 • 9. Російська мова 2 1 - 1 - 1 - Англійська мова 4 2 - 1 1 1 - Німецька мова 2 - 1 1 - - - Історія 1 1 - - - 1 - Математика 2 2 - - 2 - Інформатика 2 1 - 1 - - - Географія 1 - - - 1 - - Фізика 2 1 - - 1 1 - Біологія 1 1 - - - 1 - Хімія 1 1 - - - 1 - Трудове навчання 2 2 - - - 2 - Музичне мистецтво 1 1 - - - 1 - Основи здоров’я 1 - 1 - - - - Практичний психолог 1 - - 1 - - -
 • 10. Фізична культура 2 2 - - - 1 - Керівники гуртка 3 - - - 3 - - У школі упродовж 2021/2022 навчального року працювало: ● вчителів, що отримують пенсію -10 осіб ● педагогічних працівників, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством – 4 особи ( А. Борисевич, А. Ярошенко, В. Степанова, К. Кондрашова). ● Таким чином, у школі проводилась системна робота по забезпеченню освітнього процесу кваліфікованими кадрами, проводилась робота з соціального захисту вчителів. У наступному навчальному році слід посилити роботу з питань: ● - 100%-го забезпечення школи педагогічними кадрами відповідно до фаху; ● - працювати в напрямку омолодження педагогічного колективу; ● - працювати в напрямку забезпечення соціального захисту вчителів; ● - знаходити можливості для матеріального стимулювання якісної роботи педагогів. ● Кожен педагогічний працівник КЗШ №122 підвищує свій професійний рівень та педагогічну майстерність. Вчителі підвищують кваліфікації, тобто опановують нові та вдосконалюють раніше набуті компетентності в межах своєї професійної діяльності або галузі знань. Педагоги самостійно обирають форми, різновиди, напрями, а також суб’єкта підвищення кваліфікації. ● МОН рекомендувало атестаційним комісіям, починаючи з 2020 року, встановити мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. 60 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік. ● 90 годин, якщо завершення атестації припадає на 2022 рік; ● 150 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023-й та наступні роки. ● Є перспективний та річний план підвищення кваліфікації вчителів, заснований на даних рекомендаціях. Більшість педагогічних працівників підвищують свою кваліфікацію на курсах ДАНО. Крім того вчителі беруть участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо. ● Учителі школи здійснювали самоосвітню діяльність та проходили курсову перепідготовку на базі КДПУ, ДАНО та через інші форми. Так,
 • 11. маємо 21 сертифікат від КДПУ, 10-ДАНО, 26-інші форми самоосвіти (вебінари, семінари, конференції тощо).Учителі всіх предметних методичних комісій успішно опанували курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників "Концепція "Нова українська школа" в дії: базова та профільна школа", пройшовши підготовку до впровадження Державного стандарту базової школи, починаючи із 5-х класів у 2022-2023 н. р. 4. Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі У школі створені оптимальні умови для медичного обслуговування учнів школи. Є добре обладнаний медичний кабінет, кімната для щеплень та кімната для амбулаторного прийому здобувачів освіти та персоналу закладу. Медичне обслуговування учнів здійснювали сестра медична закладу Бикова Я.С. та сімейні лікарі міських амбулаторій. Протягом 2021/2022 навчального року для потреб медичного кабінету було закуплено необхідних, для першої медичної допомоги. Щорічно учні 1-11-х класів школи проходять поглиблений профілактичний медичний огляд. Цей огляд забезпечують сімейні лікарі міських амбулаторій. У 2021 році сімейними лікарями міських амбулаторій проведено поглиблений медичний огляд учнів 1-11 класів школи. Всього обстежено 698 здобувачів освіти. За результатами медогляду складені групи здоров’я: основна група – 344 учні, підготовча група – 295, спеціальна група – 53 учень та визначені діти, що звільняються від занять фізичної культури – 6 учнів. З обстежених дітей: здорові – 639 учнів (92,6%), дітей з вадами здоров’я – 59 учнів (8,5%). Результати медичного огляду учнів доводяться до відома батьків та враховуються при проведенні уроків фізичної культури, трудового навчання, Захисту України. Спортивні заходи проводяться в школі тільки з обов’язковою присутністю медичної сестри. На кожний клас складено листи здоров’я. Протягом навчального року проводилась змістовна санітарно-профілактична робота. При організації роботи з медичного обслуговування учнів у 2021/2022 навчальному році необхідно звернути більше уваги на: • медичний контроль за проведенням уроків фізичної культури, особливо на дітей з вадами в здоров’я; • виділяти більше коштів на покращення матеріальної бази медичного кабінету та закупівлі ліків і медичних матеріалів. Таблиця №1 Стан здоров’я учнів школи Групи здоров’я Діти звільнені від уроків
 • 12. Навчальний рік К-ть учнів у школі Основна група здоров’я Підготовча група здоров’я Спеціальна група здоров’я Фізична культура Технічна та обслуговуюча праця 2018/2019 696 338 (48,6%) 272(39,1%) 76(10,9%) 10(1,4%) - 2019/2020 699 326 (46,6%) 301(43,1%) 64(9,2%) 8(1,1%) - 2020/2021 710 306 (43,1%) 327(46,1%) 71 (10%) 6 ( 0,8%) - 2021/2022 698 344 (49,2%) 295 (42,2%) 53 (7,5%) 6 ( 0,8%) - Таблиця №2 Стан здоров’я учнів на 2021-2022 учбовий рік № Захворювання Кількість учнів (з вадами здоров’я) 1. Хвороби ендокринної системи 4 2. Хвороби серцево-судинної системи 8 3. Хвороби органів дихання 12 5. Хвороби органів зору 50 6. Хвороби ЛОР-органів 2 7. Хвороби органів травлення 7 8. Хвороби сечовидільної системи та статевих органів 7 9. Хвороби шкіри 4
 • 13. 10. Хвороби кістково м’язової системи 15 11 Вроджені аномалії 4 Всього хворих 125 Таблиця № 3 Звіт про захворюваність учнів протягом навчального року № Захворювання Кількість випадків 1. Вірусні захворювання ( ГРВІ, риніти, синусіти тощо) 272 2. Захворювання органів дихання ( пневмонії, бронхіти, бронхіальна астма тощо) 43
 • 14. 3. Захворювання шкіри (дерматити, алергічні реакції тощо) 2 4. Захворювання серцево-судинної системи - 5. Захворювання органів травлення 4 6. Захворювання опорно-рухового апарату 1 7. ЛОР захворювання 50 8. Стоматологічні захворювання 3 9. Захворювання нервової системи 3 10. Захворювання органів зору 8 11. Хірургічні захворювання 1 12. Урологічні захворювання - 13. Захворювання ендокринної системи - 14. Інфекційні захворювання 4 15. Травми 25 Всього 416 випадків Робота проводилась відповідно до річного плану роботи школи на 2021-2022 навчальний рік, плану роботи шкільної соціально-психологічної служби. Відповідно до Концепції “Нова українська школа” метою діяльності соціально - психологічної служби системи освіти є збереження і зміцнення психічного, фізичного здоров’я та соціального благополуччя всіх учасників навчально-виховного процесу, формування та виховання кожної дитини, гідного громадянина – патріота України, забезпечення позитивного
 • 15. психологічного комфорту в освітній діяльності та побудова діалогу з батьківською громадою. Велика увага приділялася профілактиці негативних емоційних станів, підвищеної тривожності та стресу в усіх учасників освітнього процесу. 5. Організація здорового харчування для всіх учасників освітнього процесу У школі харчування відіграє важливу роль, адже воно має вплив на самопочуття та ефективність учнів на уроках. Тому їдальня в закладі відіграє важливу роль у формуванні здорового харчування З цією метою було розроблені такі документи: 1 . Наказ №91 від 01.09.2021 «Про організацію харчування в 2021-2022 р.» 2. Наказ №43-аг від 31.08.2021 “Про організацію безкоштовного харчування для дітей пільгових категорій у 2021-2022 н.р.” 3. Наказ № 2-аг від 10.01.2022 “Про організацію безкоштовного харчування для дітей пільгових категорій у ІІ семестрі 2021-2022 н.р.” 4. Наказ №128 від 14.09.2021 “ Про організацію та контроль за впровадженням системи “вхід/вихід” харчування в школі” 5. Наказ № 40/1 від 02.03.2022 “ Про організацію харчування в школі на період воєнного стану” Відгуки серед батьків про їдальню у школі позитивні. Діти завжди нагодовані, задоволені обслуговуванням та смаком їжі. Працівники їдальні дотримуються всіх норм під час приготування і подачі їжі. Учасники навчального процесу, які задоволені умовами та харчуванням в цілому Для виявлення проблем та недоліків у роботі їдальні та поданих страв серед школярів раз на рік проводиться анкетування з таких питань: - Які страви подобаються? - Від яких страв варто відмовитися? - Чи харчуються учні в їдальні? - Чи влаштовує харчування? Учням подобається меню їдальні. Додаткову продукцію (булочні вироби, випічку, тощо) вживають із задоволенням. Власну їжу учні вживають на території їдальні. Результати анкетування серед учнів:
 • 16. 6. Система профілактичної роботи із учнями З метою створення безпечного освітнього середовища в КЗШ № 122, запобігання вчинення дітьми кримінальних проступків, злочинів, правопорушень, булінгу в освітньому просторі, формування позитивних соціальних установок, попередження вживання алкогольних, наркотичних речовин, тютюнових виробів учнівською молоддю протягом 2021-2022 н.р. із дотриманням протиепідемічних вимог у КЗШ № 122 була проведена відповідна робота. Цілісна система профілактичної роботи із учнями, що потребують підвищеної педагогічної уваги, дітьми з неблагонадійних сімей, учнями, що знаходяться на внутрішкільному контролі, спрямована на пропаганду принципів здорового способу життя серед усіх учасників освітнього процесу. Її результативність підтверджується відсутністю затримань під час рейдових заходів учнів школи, відсутністю наших школярів на обліку у наркокабінеті, ССД та секторі ювенальної превенції Саксаганського відділу поліції. Протягом 2021-2022 навчального року у КЗШ № 122 була проведена відповідна робота, направлена на превенцію злочинності, правопорушень серед дітей та учнівської молоді, пропаганду здорового способу життя усіх учасників освітнього процесу. Особливістю цього навчального року стало те, що значна частина освітнього процесу відбувалася із застосуванням дистанційних технологій, коли вчителі були позбавлені можливостей тримати під контролем місце перебування учнів, їхнє дозвілля. Адміністрації школи, соціально- психологічній службі, класним керівникам із метою подолання певних негативних проявів у поведінці дітей доводилося постійно працювати із окремими учнями та їхніми батьками. Створення безпечного середовища для дітей під час освітнього процесу — одне із головних завдань Нової української школи, реалізації якого
 • 17. відводиться провідне місце у системі навчальної та виховної роботи Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 122. «Школа та родина – простір, у якому немає місця насиллю» - кредо педагогічної спільноти 122-ї, яка постійно удосконалює систему запобігання будь-яким негативним проявам як у закладі освіти, так і у сім’ях. На сайті школи відведено окремий розділ, де висвітлюються нормативно-правові документи, накази МОН України, ДОН виконкому Криворізької міської ради, накази по школі щодо протидії булінгу, номери телефонів, куди можна звернутися за допомогою в разі виникнення фактів цькування. У шкільних групах у Фейсбуці, Інстаграмі, Вайбері постійно оновлюється інформація щодо превенції цього ганебного явища та розміщуються корисні поради, спрямовані на надання психологічної підтримки особам, які піддалися будь-яким формам насилля. У школі розроблено і проведено організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх. Узято на контроль питання: - максимального охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою; - відвідування учнями школи навчальних занять; - залучення неповнолітніх, які перебувають на внутрішкільному обліку, до занять у гуртках, спортивних секціях у позаурочний час; - виконання заходів річного плану роботи школи щодо попередження правопорушень і злочинності. Продовжила свою роботу шкільна Рада порозуміння, членами якої залагоджувалися всі конфліктні ситуації, що виникали під час освітнього процесу. Основними напрямами діяльності Ради порозуміння школи є захист прав дітей, соціальне згуртування суб’єктів освітнього процесу, координація інноваційних форм соціально-педагогічної роботи, гармонізація психологічного клімату дитячому колективі, створення у школі безпечного для дитини середовища, атмосфери довіри і взаємоповаги, де немає насильства та дискримінації, створення інтегральної системи безперервного розвитку особистості. Постійно проводилася індивідуальна робота із дітьми, що потребують особливої педагогічної уваги, та їхніми батьками. Планові засідання шкільної Ради порозуміння проводилися 1 раз на місяць, позапланові - у разі необхідності. У залежності від питань, які розглядаються, на засідання запрошувалися шкільні медіатори з числа лідерів старшокласників. Конфлікти у шкільному середовищі вирішувалися мирним шляхом із залученням усіх сторін. Рішеннями комісії за учнями, які потребують особливої уваги у вихованні, схильними до правопорушень, закріплено наставників із числа педагогічних працівників та учнів-старшокласників.
 • 18. Розгляд звернень батьків та дітей щодо конфліктних ситуацій між учнями завжди проходив за « круглим» столом у спокійній доброзичливій атмосфері. У більшості випадків у кінці зустрічі учасники конфліктної ситуації потискували одне одному руки Комісія з превентивних питань та раннього виявлення неповнолітніх, схильних до вживання психоактивних речовин, алкоголю та тютюнових виробів, очолювана директором школи Наталією Федориновою , продовжила проведення профілактичної роботи із учнями та їхніми батьками. Членами комісії постійно проводилася роз’яснювальна робота зі школярами щодо шкідливого впливу тютюну на організм дітей і підлітків. Учні, схильні до паління, виступали перед однокласниками із виготовленими власноруч мультимедійними презентаціями, що пропагують здоровий спосіб життя. Періодично уточнювалися списки учнів, схильних до паління. Практичним психологом Наталією Гончар протягом навчального року з учасниками освітнього процесу проведено ряд заходів, спрямованих на профілактику куріння та вживання алкоголю, тютюну, психоактивних речовин: • Диспути з учнями середньої та старшої школи «Я обираю здоров’я» • Тренінги, круглі столи щодо профілактики куріння та вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин. • Виступи на батьківських зборах офлайн та на освітніх платформах Meet, Zoom: o Формування відповідальної поведінки дитини в родині; o Роль сім’ї у протидії агресивності, лихослів’ю, насиллю; o Реалізація прав дитини; o Батьківська підтримка у період підліткового віку. Просвітницька робота: Психолого-педагогічні семінари («СДВГ: якщо у вашому класі активна дитина»); Школа молодого директора («Рефлексія емоційного стану», «Психологічний дивертисмент»); Тренінги для вчителів («Профілактика емоційного вигорання»; «Мрії збуваються», «Вміння казати НІ»); Психологічна студія для батьків (Нappy family); Тиждень психології в жовтні Години психолога (за річним планом роботи). 7. Управлінська діяльність у навчальному закладі: Самооцінювання освітньої діяльності Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №122 КМР ДО за 2021-2022 навчальний рік було проведено протягом року та узагальнено у червні 2022 року. Методичною основою для доцільного, точного та інформативного проведення самооцінювання є «Положення про внутрішню систему якості освіти»
 • 19. Затвердженого наказом по КЗШ І-ІІІ ступенів № 122 від 02 вересня 2019 року №56/1 «Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти». Основні форми моніторингу: анкетування учасників навчального процесу (батьки, вчителі, учні), перевірка документації. Моніторинг освітньої діяльності було проведено згідно із наказом “Про створення робочої і моніторингової груп та проведення комплексного самооцінювання за трьома напрямками у 2021-2022 н. р.” № 124 від 07.09.2021 року, https://docs.google.com/document/d/1- QsMMH0KuLyi1iZrvC6OplEcHkrf0n5_emRF- YxGmkc/edit?usp=sharing 1.Освітнє середовище в школі(за критерієм) 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації. . 2. Система оцінювання здобувачів освіти (за критерієм) 2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти. 3. Педагогічна діяльність (за критеріями) 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти. 3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників. 3.3. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності. Результати самооцінювання Рівень Освітнє середовище закладу освіти Високий Система оцінювання учнів Достатній Педагогічна діяльність педагогічних працівників школи Достатній
 • 20. 8. Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі Систематичною є робота класних керівників з батьками (або особами, які їх замінюють) з питань родинного виховання, профілактики шкідливих звичок та правопорушень. З метою просвітницької роботи серед батьків поновлюється інформаційними матеріалами та порадами сайт школи, рекомендаціями щодо організації дозвілля дітей, організації дистанційного навчання, інформацією щодо роботи позашкільних закладів, порадами для батьків. Одним з дієвих методів попередження негативних проявів у дитячому та юнацькому середовищі є залучення учнів до активної громадської діяльності. Саме це і роблять педагоги 122-ї, щоб дозвілля їхніх вихованців було змістовним, корисним, щоб не було в ньому місця злу, насиллю та шкідливим звичкам. Відповідно до затверджених наказами по школі планів роботи заступниками директора з ВР та НВР, соціально-психологічною службою школи, вчителем правознавства, вчителями-предметниками, педагогом організатором, класними керівниками проводилися заходи, спрямовані на профілактику будь-якого насилля та дискримінації, правоосвітню діяльність. До цієї роботи адміністрація закладу активно залучає органи місцевого самоврядування, громадські організації, представників соціальних служб, сектору ювенальної превенції, сектору пробації, патрульної поліції, ССД, представників батьківської громадськості, які мають юридичну освіту. Школа активно співпрацює із Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальним закладом «Криворізький Центр здоров’я», ГО «Шанс». Результатом такої співпраці є відсутність затримань наших учнів під час рейдових заходів та відсутністю школярів на обліку у наркокабінеті, ССД, секторі ювенальної превенції. У рекреації другого поверху школи та у кожній класній кімнаті оформлено антибулінгові куточки, що містять інформацію про номери телефонів, за якими можна звернутися у разі виникнення небезпеки для життя чи здоров'я дитини. Із батьками, учнями та педагогічним коллективом опрацьовано чіткий алгоритм дій учасників освітнього процесу в разі виявлення фактів булінгу. У школі продовжується робота щодо взаємодії педагогічного колективу, батьків, учнівського самоврядування. Батьківські комітети вирішують питання життєдіяльності класів, висловлюють пропозиції щодо покращення освітнього процесу, допомагають в організації колективних творчих справ, профорієнтаційної роботи. Саме партнерські рівноправні стосунки налагоджено педагогами Н.Гончар, соціальний педагог Г.Люліна постійно надають поради, проводять консультації щодо подолання проблем, які виникають у стосунках батьків і дітей. Педагогічний колектив школи, як завжди, продовжував приділяти велику увагу плануванню та проведенню позакласної роботи під час
 • 21. канікул. Кожен класний керівник перед виходом на канікули провів відповідну роботу зі своїми вихованцями та їхніми батьками, склав відомість про місце перебування кожного учня. Продовжують проводитися у групах у Вайбері, у телефонному режимі бесіди з батьками щодо попередження дитячої безпритульності, негативних проявів у поведінці, дотримання вимог чинного законодавства та протиепідемічних правил, публікуються корисні поради, різні цікавинки в згаданих групах. Проводилися різнопланові виховні заходи, окремо планувалася та проводилася робота із учнями, що перебувають на обліку ВШО. Індивідуальну роботу з обліковими категоріями учнів під час канікул проводили соціальний педагог Г. Люліна та психолог школи Н. Гончар.