Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ספרים חדשים 2 מצגת

247 Aufrufe

Veröffentlicht am

מצגת - נסיון

Veröffentlicht in: Kunst & Fotos
 • I have always found it hard to meet the requirements of being a student. Ever since my years of high school, I really have no idea what professors are looking for to give good grades. After some google searching, I found this service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ who helped me write my research paper. The final result was amazing, and I highly recommend ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ to anyone in the same mindset as me.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

ספרים חדשים 2 מצגת

 1. 1. ‫תרגום‬:‫מלמד‬ ‫איה‬ ‫דצמבר‬2014-‫ופעולה‬ ‫מתח‬ 291‫עמ‬' ‫בתום‬‫מסע‬‫קשוח‬‫מקוטע‬‫כל‬‫הדרך‬‫מדקו‬ ‫טה‬‫הדרומית‬,‫ריצ‬'‫ר‬‫מגיע‬‫לבסוף‬‫לווירג‬'‫ינ‬ ‫יה‬. ‫היעד‬‫שלו‬:‫בניין‬‫אבן‬‫במרחק‬‫נסיעה‬‫קצר‬ ‫ה‬‫מוושינגטון‬,‫פקדה‬ ִ‫המ‬‫של‬‫היחידה‬‫הישנ‬ ‫ה‬‫שלו‬,‫מ‬"‫צ‬110.‫הקרוב‬ ‫הדבר‬ ‫ביותר‬‫שאי‬ ‫לבית‬-‫פעם‬‫היה‬‫לו‬. ‫המטרה‬:‫לפגוש‬‫את‬‫מפקדת‬‫היחידה‬‫החד‬ ‫שה‬,‫רב‬-‫סרן‬ ‫סוזן‬‫טרנר‬.‫אבל‬‫מאחורי‬‫השולחן‬‫שלה‬– ‫השולחן‬‫הישן‬‫של‬‫ריצ‬'‫ר‬– ‫יושב‬‫גבר‬.‫למה‬‫סוזן‬‫טרנר‬‫לא‬‫שם‬? ‫ריצ‬'‫ר‬‫המופתע‬‫מוצא‬‫את‬‫עצמו‬‫בצרה‬‫רצינ‬ ‫ית‬,‫מואשם‬‫ברצח‬‫שבוצע‬‫לפני‬16‫והוא‬‫ב‬ ‫החלט‬‫לא‬‫ציפה‬‫לשמוע‬‫את‬‫המילים‬‫האל‬ ‫ה‬" :‫אתה‬‫ה‬ ָ‫ר‬ָ‫חז‬‫בצבא‬,‫רב‬- ‫סרן‬.‫והתחת‬‫שלך‬‫בידיים‬‫שלי‬". ‫מי‬‫יתחרט‬‫על‬‫כך‬‫שחזר‬?‫הוא‬,‫או‬‫מישהו‬ ‫אחר‬? ‫לי‬ ‫עם‬ ‫מתח‬ ‫סדנת‬‫צ‬'‫יילד‬/‫קישור‬
 2. 2. ‫פורטופינו‬,‫איטליה‬,1943. ‫יפהפה‬ ‫כפרי‬ ‫בחוף‬ ‫מספינה‬ ‫יורדת‬ ‫צעירה‬ ‫אישה‬. ‫בהמון‬ ‫להיבלע‬ ‫כיצד‬ ‫יודעת‬ ‫שהיא‬ ‫למרות‬,‫אלודי‬‫מדי‬ ‫מפוחדת‬ ‫שזויפו‬ ‫זיהוי‬ ‫מסמכי‬ ‫כשבידיה‬ ‫הגרמנים‬ ‫מהקצינים‬ ‫לחמוק‬ ‫כישרון‬ ‫בחוסר‬. ‫שגבר‬ ‫עד‬ ‫במקומה‬ ‫קופאת‬ ‫היא‬,‫קודם‬ ‫פגשה‬ ‫לא‬ ‫שמעולם‬, ‫אותה‬ ‫מכיר‬ ‫שהוא‬ ‫טוען‬. ‫מחסה‬ ‫למצוא‬ ‫מצוקה‬ ‫מתוך‬,‫אלודי‬‫שעל‬ ‫לביתו‬ ‫אחריו‬ ‫הולכת‬ ‫צוקי‬‫פורטופינו‬. ‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫ספורים‬ ‫חודשים‬,‫אלודי‬‫ברטולוטי‬‫היתה‬‫צ‬'‫לנית‬ ‫מחוננת‬‫בוורונה‬,‫בעולם‬ ‫שמתחוללים‬ ‫מהאירועים‬ ‫רחוקה‬. ‫במשפחתה‬ ‫פוגע‬ ‫מוסוליני‬ ‫של‬ ‫הפשיסטי‬ ‫משטרו‬ ‫כאשר‬ ‫אבל‬, ‫נמשכת‬‫אלודי‬‫לוקה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המחתרת‬ ‫לתנועת‬,‫ספרים‬ ‫מוכר‬ ‫ונלהב‬ ‫צעיר‬. ‫הכיבוש‬ ‫התרחבות‬ ‫עם‬,‫המוזיקליים‬ ‫שכישרונותיה‬ ‫מגלה‬ ‫היא‬ ‫חיים‬ ‫להציל‬ ‫יכולים‬ ‫לבה‬ ‫ואומץ‬ ‫הייחודיים‬. ‫בפורטופינו‬,‫אנג‬ ‫דוקטור‬'‫לצעירה‬ ‫מקלט‬ ‫מעניק‬ ‫הצעיר‬ ‫לו‬ ‫והמפוחדת‬ ‫התשושה‬. ‫עצמו‬ ‫משל‬ ‫כואבים‬ ‫סודות‬ ‫לו‬ ‫יש‬,‫וחרטה‬ ‫אשמה‬ ‫רדוף‬ ‫והוא‬. ‫של‬ ‫הגעתה‬ ‫אבל‬‫אלודי‬‫ושמחה‬ ‫תקווה‬ ‫בו‬ ‫להפיח‬ ‫מסוגלת‬ ‫שאנג‬'‫לעד‬ ‫לו‬ ‫שאבדו‬ ‫האמין‬ ‫לו‬. ‫התקווה‬ ‫את‬ ‫מתאר‬ ‫המכתבים‬ ‫גן‬,‫של‬ ‫האהבה‬ ‫ופרשיות‬ ‫המתח‬ ‫יציבה‬ ‫לא‬ ‫תקופה‬, ‫ראשונה‬ ‫אהבה‬ ‫על‬ ‫סיפורים‬ ‫בה‬ ‫ששזורים‬ ‫אפית‬ ‫בעלילה‬, ‫גדול‬ ‫ואומץ‬ ‫גדולה‬ ‫טרגדיה‬ ‫ביקורות‬ ‫של‬ ‫ערימה‬/‫קישור‬
 3. 3. ‫קישור‬ ‫אוקטובר‬2014-‫מקור‬ ‫פרוזה‬|-184‫עמ‬' ‫פרפרים‬ ‫כאן‬ ‫אין‬,‫וציוצי‬ ‫רומנטיות‬ ‫שקיעות‬ ‫ציפורים‬.‫ועצבני‬ ‫מהיר‬ ‫ספר‬ ‫זהו‬,‫מאד‬ ‫מצחיק‬, ‫מאוד‬ ‫לעזוב‬ ‫אפשר‬ ‫שאי‬,‫לעזוב‬ ‫אפשר‬ ‫שאי‬ ‫בקול‬ ‫לצחוק‬ ‫כדי‬ ‫אלא‬ ‫באמצע‬.‫היא‬ ‫הגיבורה‬ ‫גדול‬ ‫במשרד‬ ‫דין‬ ‫עורכת‬,‫רק‬ ‫חייה‬ ‫כל‬ ‫שעשתה‬ ‫הנכון‬ ‫הדבר‬ ‫את‬-‫עזב‬ ‫בעלה‬ ‫אחד‬ ‫שיום‬ ‫עד‬ ‫ומכוערת‬ ‫ממנה‬ ‫מבוגרת‬ ‫אישה‬ ‫לטובת‬ ‫אותה‬ ‫ממנה‬,‫ראשה‬ ‫על‬ ‫התמוטט‬ ‫והעולם‬.‫תחת‬ ‫בכישרון‬ ‫נברא‬ ‫הלפרין‬ ‫מירב‬ ‫של‬ ‫הזריז‬ ‫עטה‬ ‫לה‬ ‫ואין‬ ‫הכול‬ ‫לה‬ ‫שיש‬ ‫אישה‬ ‫של‬ ‫עולמה‬ ‫רב‬ ‫דבר‬.‫ואם‬ ‫מתבגרים‬ ‫שני‬ ‫מגדלת‬ ‫היא‬-‫דיווה‬ ‫מזדקנת‬-‫מוצלחת‬ ‫קריירה‬ ‫לנהל‬ ‫ומנסה‬, ‫אהבה‬ ‫ולמצוא‬ ‫מגירושים‬ ‫להתאושש‬-‫אלה‬ ‫כל‬ ‫המאמץ‬ ‫את‬ ‫עליה‬ ‫שיראו‬ ‫בלי‬,‫שחולצת‬ ‫ובלי‬ ‫תתקמט‬ ‫שלה‬ ‫המעצבים‬.‫בכל‬ ‫מתמודדת‬ ‫היא‬ ‫אלוהים‬ ‫לה‬ ‫אין‬ ‫אבל‬ ‫בכולן‬ ‫ונכשלת‬ ‫החזיתות‬. ‫שכולם‬ ‫הדברים‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ ‫מעיזה‬ ‫היא‬ ‫מסתירים‬:‫לאושר‬ ‫גורמים‬ ‫לא‬ ‫ילדים‬ ‫למה‬,‫איך‬ ‫הבעל‬ ‫עם‬ ‫הסקס‬ ‫שגרת‬ ‫נראית‬,‫עם‬ ‫חיים‬ ‫איך‬ ‫בגידות‬,‫זוגיות‬ ‫למען‬ ‫להקריב‬ ‫מוכנות‬ ‫נשים‬ ‫מה‬ ‫סקס‬ ‫בשביל‬ ‫לעשות‬ ‫מוכנים‬ ‫גברים‬ ‫ומה‬.
 4. 4. ‫קישור‬ ‫תרגום‬:‫מילוא‬ ‫סמדר‬-‫ספטמבר‬2014 164‫עמ‬' ‫אישה‬ ‫עומדת‬ ‫שבמרכזו‬ ‫ומותח‬ ‫כובש‬ ‫היסטורי‬ ‫רומן‬ ‫אחת‬.‫מוונציה‬ ‫המיילדת‬ ‫היא‬ ‫לוי‬ ‫חנה‬.‫של‬ ‫ונציה‬ ‫מגפה‬ ‫משתוללת‬ ‫ברחובות‬ ‫עשרה‬ ‫השש‬ ‫המאה‬ ‫לדלת‬ ‫מדלת‬ ‫עובר‬ ‫המוות‬ ‫ומלאך‬.‫אחד‬ ‫לילה‬ ‫חנה‬ ‫של‬ ‫דלתה‬ ‫על‬ ‫מתדפק‬,‫שחיה‬ ‫יהודייה‬ ‫מיילדת‬ ‫בגטו‬,‫נוצרי‬ ‫רוזן‬.‫לאשתו‬ ‫לסייע‬ ‫ממנה‬ ‫מבקש‬ ‫הוא‬ ‫ללדת‬ ‫המתקשה‬.‫על‬ ‫תעבור‬ ‫לבקשתו‬ ‫תיעתר‬ ‫אם‬ ‫ותסכן‬ ‫רפואית‬ ‫עזרה‬ ‫להגיש‬ ‫יהודים‬ ‫על‬ ‫החל‬ ‫האיסור‬ ‫בגטו‬ ‫היהודים‬ ‫כל‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫חייה‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫לא‬. ‫סובלת‬ ‫אישה‬ ‫של‬ ‫למשאלתה‬ ‫תסרב‬ ‫איך‬ ‫אבל‬ ‫תינוקה‬ ‫ואת‬ ‫אותה‬ ‫ותפקיר‬?‫לה‬ ‫לשלם‬ ‫מוכן‬ ‫הרוזן‬ ‫סכום‬ ‫כל‬-‫השבוי‬ ‫בעלה‬ ‫את‬ ‫לפדות‬ ‫כדי‬ ‫מספיק‬ ‫במלטה‬-‫לסרב‬ ‫עליה‬ ‫מצווה‬ ‫הקהילה‬ ‫רב‬ ‫אבל‬ ‫לבקשתו‬. ‫בחירתה‬‫של‬‫חנה‬‫תסבך‬‫אותה‬‫ברשת‬‫מזימות‬‫ובגיד‬ ‫ות‬,‫ותסכן‬‫את‬‫מסעה‬‫אל‬‫בעלה‬‫יצחק‬,‫שבטוח‬‫שנספ‬ ‫תה‬‫במגפה‬‫ומוכן‬‫להתחיל‬‫בחיים‬‫חדשים‬... ‫המיילדת‬‫מוונציה‬‫מחיה‬‫תקופה‬‫ומקום‬‫אפופי‬‫קסם‬‫ו‬ ‫מסתורין‬‫ומציג‬‫כישרון‬‫חדש‬‫בסיפורת‬‫ההיסטורית‬.
 5. 5. ‫קישור‬ ‫נובמבר‬2014-248‫עמ‬' ‫בתים‬ ‫שבונה‬ ‫מצליח‬ ‫אדריכל‬ ‫על‬ ‫סיפור‬ ‫זהו‬ ‫משפחות‬ ‫והורס‬,‫עם‬ ‫שיער‬ ‫מעצב‬ ‫ועל‬ ‫חדשים‬ ‫לחיים‬ ‫ורעב‬ ‫מעורערים‬ ‫שורשים‬. ‫לכאורה‬–‫לחלוטין‬ ‫מנותקים‬ ‫סיפורים‬ ‫שני‬: ‫בישראל‬ ‫מתרחש‬ ‫האחד‬,‫השני‬‫בבוגטה‬ ‫שבקולומביה‬.‫אט‬ ‫אולם‬-‫אט‬‫חוטי‬ ‫מצטלבים‬ ‫בזה‬ ‫זה‬ ‫ומתלפפים‬ ‫המקבילים‬ ‫העלילה‬,‫עד‬ ‫עצמם‬ ‫לתוך‬ ‫קורסים‬ ‫שלהם‬ ‫הטווח‬ ‫שעמודי‬ ‫צפוי‬ ‫ובלתי‬ ‫דרמטי‬ ‫בשיא‬" .‫סיפור‬ ‫חתיכת‬" ‫קצבי‬ ‫רומן‬ ‫הוא‬,‫ורב‬ ‫צבעוני‬-‫המטיח‬ ‫המצאה‬ ‫בגדר‬ ‫שלנו‬ ‫הבחירה‬ ‫אפשרויות‬ ‫את‬ ‫בעצמה‬ ‫המהיר‬ ‫הכביש‬ ‫של‬ ‫ההפרדה‬.‫דלית‬‫אורבך‬ ‫כאמנית‬ ‫מקומה‬ ‫את‬ ‫מכבר‬ ‫זה‬ ‫לה‬ ‫כבשה‬ ‫המקורית‬ ‫העלילה‬,‫והמרתקת‬ ‫המבריקה‬. ‫הקודמים‬ ‫ספריה‬,"‫קיפודים‬","‫של‬ ‫בדידותו‬ ‫המחשבות‬ ‫קורא‬","‫הסוף‬ ‫וזה‬"‫ו‬-"‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫ני‬‫נה‬"‫מכר‬ ‫לרבי‬ ‫היו‬.
 6. 6. ‫חדשים‬! ‫לכם‬ ‫גם‬! ‫בואו‬! ‫כיף‬ ‫זה‬!
 7. 7. ‫ה‬ ָ‫מ‬‫ים‬ ִׂ‫ֹש‬‫ו‬‫ע‬‫ׁש‬ֶ‫ֹפ‬‫נ‬ ְּ‫ב‬ֹֹ‫ו‬‫ח‬ַּ‫ב‬‫ף‬ֹ?‫ים‬ ִׂ‫ָע‬‫ג‬ ְּ‫ִׂר‬‫נ‬ֹ?ְֹּ‫ׁש‬ ִׂ‫מ‬ ‫ים‬ ִׂ‫פ‬ְּ‫ז‬ ַּ‫ת‬? ‫ים‬ִׂ‫ל‬ ְּ‫ֹכ‬‫ו‬‫א‬‫יק‬ ִׂ‫ט‬ ְּ‫ַאר‬ֹ?ְֹּ‫פ‬ֻ‫ח‬ ַּ‫ה‬‫ה‬ ָ‫ׁש‬ ‫ל‬ ֶ‫ׁש‬‫ֹד‬‫ו‬‫ּד‬‫ֵה‬‫י‬ ְּ‫ַאר‬‫ָה‬‫נ‬ֹ‫ו‬‫ׁש‬‫י‬ ֵ‫ר‬ ְּ‫מ‬ַּ‫ג‬ְּ‫ל‬ֹ!‫ּד‬ ַּ‫ה‬ ֶ‫ׁש‬ ְּ‫כ‬‫ֹד‬‫ו‬ַֹּ‫ה‬ ‫ן‬ ָ‫ק‬ ְּ‫ת‬ ַּ‫פ‬ ְּ‫ר‬ ַּ‫ה‬‫י‬ִׂ‫ג‬ ַּ‫מ‬ַֹּ‫ע‬ָֹ‫י‬ ְּ‫ֹק‬‫ו‬‫ָא‬‫ל‬ֹ‫ו‬‫נ‬‫י‬ ִׂ‫ט‬ֵ‫יב‬ ִׂ‫ט‬ ַּ‫ה‬ֹ, ‫הּוא‬‫ֵׁש‬‫ג‬ֹ‫ו‬‫פ‬ַֹּ‫ע‬‫ם‬‫ר‬ָ‫ג‬ ֶ‫ׁש‬‫ְֹך‬‫ו‬‫ת‬ ְּ‫ב‬‫ת‬ ֶ‫ֶצ‬‫ל‬ ְּ‫פ‬ ִׂ‫מ‬ָֹ‫י‬‫ם‬ֹ,ִֹׂ‫נ‬ ‫ָע‬‫ל‬ ְּ‫ק‬‫יר‬ ִׂ‫ע‬ְּ‫ל‬‫ִׂית‬‫נ‬ ָ‫יח‬ ֵ‫ר‬ְֹּ‫מ‬ ִׂ‫ב‬‫ד‬ ָ‫ֻח‬‫י‬ֹ,‫ה‬ ֶ‫ֹא‬‫ו‬‫ר‬ ‫ת‬ ֶ‫א‬‫ל‬ָ‫כ‬‫יד‬ ִׂ‫ת‬ ָ‫ע‬ֶ‫ה‬ ִֹׂ‫פ‬ֲ‫ַּא‬‫ו‬‫וּלּו‬‫ֵׁש‬‫ג‬ֹ‫ו‬‫פ‬ֶֹ‫א‬‫ת‬‫יו‬ ָ‫ֹר‬‫ו‬‫ה‬ֹֹ, ‫ֹּלא‬ ֶ‫ׁש‬‫ָא‬ ָ‫ר‬‫ה‬‫ִׂים‬‫נ‬ ָ‫ׁש‬‫ֹת‬‫ו‬‫ב‬ ַּ‫ר‬ֹֹ. ‫ֹלא‬‫ִׂים‬‫נ‬‫י‬ ִׂ‫מ‬ֲ‫א‬ ַּ‫מ‬ֹֹ? ‫א‬ ְּ‫ר‬ ְּ‫ק‬ ִׂ‫ת‬‫ּו‬‫ם‬ֶ‫כ‬ ְּ‫מ‬ ְּ‫צ‬ ַּ‫ע‬ ְּ‫ב‬!
 8. 8. ‫לטייל‬ ‫יצאתי‬ ‫מילים‬:‫מיריק‬‫שניר‬ ‫לטייל‬ ‫יצאתי‬ ‫המתפתל‬ ‫בשביל‬, ‫מלאה‬ ‫שקית‬ ‫עם‬ ‫ריקה‬ ‫ובטן‬. ‫היה‬ ‫שם‬ ‫ומה‬? ‫מלפפון‬,‫עגבניה‬ ‫לחמנייה‬ ‫בתוך‬ ‫גבינה‬, ‫קטנים‬ ‫זיתים‬ ‫ושבעה‬, ‫ובתוכם‬-‫החרצנים‬. ‫גדול‬ ‫עץ‬ ‫תחת‬, ‫לאכול‬ ‫ישבתי‬. ‫אחת‬ ‫בבת‬, ‫הכל‬ ‫גמרתי‬. ‫היה‬ ‫שם‬ ‫ומה‬? ‫מלפפון‬,‫עגבניה‬ ‫לחמנייה‬ ‫בתוך‬ ‫גבינה‬, ‫קטנים‬ ‫זיתים‬ ‫ושבעה‬, ‫החרצנים‬ ‫את‬ ‫ירקתי‬. ‫לטייל‬ ‫יצאתי‬ ‫המתפתל‬ ‫בשביל‬, ‫מלאה‬ ‫בטן‬ ‫עם‬. ‫ריקה‬ ‫ושקית‬. ‫היה‬ ‫בתוכה‬ ‫ומה‬? ‫מלפפון‬,‫עגבניה‬ ‫בתוך‬ ‫גבינה‬‫לחמניה‬, ‫קטנים‬ ‫זיתים‬ ‫ושבעה‬, ‫בלי‬ ‫זיתים‬‫החרצינים‬. ‫תוכן‬ ‫לנו‬ ‫ומספרת‬ ‫לטייל‬ ‫יוצאת‬ ‫ילדה‬" :‫המתפתל‬ ‫בשביל‬ ‫לטייל‬ ‫יצאתי‬"!‫נפתלים‬ ‫אכן‬ ‫החיים‬ ‫שבילי‬" .‫עם‬ ‫ריקה‬ ‫ובטן‬ ‫מלאה‬ ‫שקית‬".‫למסע‬ ‫יוצאת‬ ‫היא‬‫מצויידת‬‫לה‬ ‫העניקו‬ ‫והבית‬ ‫שהטבע‬ ‫במה‬,‫צידה‬ ‫לדרך‬" :‫מלפפון‬,‫עגבניה‬,‫בתוך‬ ‫גבינה‬‫לחמניה‬‫החרצנים‬ ‫ובתוכם‬ ‫קטנים‬ ‫זיתים‬ ‫ושבעה‬"‫אלה‬ ‫כל‬, ‫לתרבות‬ ‫טבע‬ ‫בין‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫פרי‬ ‫בעצם‬ ‫הם‬.‫אדם‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫השאיפה‬ ‫את‬ ‫מסמלים‬ ‫גם‬ ‫הזיתים‬ ‫לשלום‬,‫וסביבו‬ ‫בתוכו‬" .‫לאכול‬ ‫ישבתי‬ ‫גדול‬ ‫עץ‬ ‫תחת‬"...‫גדול‬ ‫עץ‬ ‫תחת‬-‫הדעת‬ ‫עץ‬,‫החיים‬ ‫עץ‬, ‫החרצנים‬ ‫את‬ ‫ומותירה‬ ‫שהביאה‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫אוכלת‬ ‫היא‬.‫ובטן‬ ‫ריקה‬ ‫שקית‬ ‫עם‬ ‫חוזרת‬ ‫היא‬ ‫עכשיו‬ ‫מלאה‬,‫בתוכה‬ ‫הוא‬ ‫ועתה‬ ‫במסע‬ ‫אותה‬ ‫הזין‬ ‫איתה‬ ‫לקחה‬ ‫שקודם‬ ‫מה‬..." :‫החרצנים‬ ‫בלי‬ ‫אבל‬" ‫החרצנים‬‫להמשכיות‬ ‫אחרינו‬ ‫מותירים‬ ‫שאנחנו‬ ‫מה‬ ‫את‬–‫והתרבות‬ ‫הטבע‬ ‫של‬. ‫איורים‬ ‫גולן‬ ‫קציר‬ ‫יונת‬.‫ושובב‬ ‫משובב‬ ‫איור‬–‫הטיול‬ ‫שלבי‬ ‫את‬ ‫היטב‬ ‫הממחיש‬. ‫הסיפור‬ ‫של‬ ‫הסיפור‬ ‫עשיתי‬ ‫מאוד‬ ‫רבים‬ ‫טיולים‬,‫ילדים‬ ‫בחברת‬ ‫רובם‬,‫הקטנים‬ ‫המסעות‬ ‫ש‬ ‫חשתי‬ ‫קרובות‬ ‫ולעיתים‬ ‫מסמלים‬ ‫האלה‬,‫החיים‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫המסע‬ ‫את‬ ‫בתמציתיות‬. ‫נמענים‬ ‫פעוטות‬.‫גן‬ ‫ילדי‬.‫קריאה‬ ‫רוכשי‬.‫הורות‬ ‫על‬ ‫לשיחה‬ ‫התבגרות‬ ‫בגיל‬.‫הורים‬.‫סבים‬.‫מחנכים‬.

×