Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Laste kohustused
6.Klass
Ühiskonnaõpetus
Tunni lõpuks sa
Tead, mis on kohustus;
Nimetad vähemalt 5 laste kohustust;
Tead kuidas võib laste kohustusi jaotada;
Mis on kohustus?
• Kohustus - ülesanne, toiming, mille keegi peab
sooritama kellegi korraldusel.
Laste kohustused
Laste
kohustused
Vanemate
ja
perekonn
a ees
Ühiskonn
a ees
Koolikoh
ustus
Liikumisp
iirang
Kaasinim
este ...
Kohustused vanemate ja perekonna ees
• Laps peab austama oma vanemaid ja kasvatajaid, nagu ka nemad peavad
austama oma lap...
Kohustused vanemate ja perekonna ees
1. austama oma vanemaid ja kasvatajaid (hooldajaid) nagu nemad peavad
austama last;
2...
Kohustused ühiskonna ees
Laps on täisväärtuslik ühiskonnaliige. Tema kohustused ühiskonna ees
küpsevad koos eaga.
Laps pea...
Kohustused ühiskonna ees
1. austama oma kodumaad;
2. lugu pidama riigikorrast ja seadustest;
3. hoidma loodus-, kultuuri- ...
Koolikohustus
Lapsel on koolikohustus vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele:
1. laps peab täitma koolikohustust;
2....
Kohustused kaasinimeste suhtes
• Laps peab kaasinimestega lugupidavalt käituma.
• Oma õiguste kasutamisel ei tohi laps kah...
Kohustused töö suhtes
• Eakohane ja vabatahtlik töö on lapse normaalse arengu tähtis tingimus.
• Laps hooldab iseennast, o...
Lapse kohustus hoida oma tervist
• Iga laps peab hoidma oma tervist ja seda mitte rikkuma, et olla kord ise
täisväärtuslik...
Õiguste kohustuste ülesanded
• Laste õiguste ülesanne – https://eis.ekk.edu.ee/eis/lahendamine/8157/
• Laste kohustuste ül...
Kasutatud allikad
• http://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/lapse-oigused/lapse-kohustused/
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Laste kohustused

ühiskonnaõpetus 6klass

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Laste kohustused

 1. 1. Laste kohustused 6.Klass Ühiskonnaõpetus
 2. 2. Tunni lõpuks sa Tead, mis on kohustus; Nimetad vähemalt 5 laste kohustust; Tead kuidas võib laste kohustusi jaotada;
 3. 3. Mis on kohustus? • Kohustus - ülesanne, toiming, mille keegi peab sooritama kellegi korraldusel.
 4. 4. Laste kohustused Laste kohustused Vanemate ja perekonn a ees Ühiskonn a ees Koolikoh ustus Liikumisp iirang Kaasinim este ees Töö suhtes
 5. 5. Kohustused vanemate ja perekonna ees • Laps peab austama oma vanemaid ja kasvatajaid, nagu ka nemad peavad austama oma lapsi. • Laps peab aitama oma abivajavaid vanemaid, vanavanemaid, õdesid-vendi ja üleskasvatajaid.
 6. 6. Kohustused vanemate ja perekonna ees 1. austama oma vanemaid ja kasvatajaid (hooldajaid) nagu nemad peavad austama last; 2. abistama oma vanemaid, kasvatajaid (hooldajaid) ja teisi pereliikmeid ning osalema perekonna ühistes tegevustes ja igapäeva töödes; 3. laps peab hoidma puhtust ja korda.
 7. 7. Kohustused ühiskonna ees Laps on täisväärtuslik ühiskonnaliige. Tema kohustused ühiskonna ees küpsevad koos eaga. Laps peab: 1) täitma oma põhiseaduslikke kohustusi Eesti Vabariigi ees; 2) lugupidavalt suhtuma riigikorda ja tema seadustesse; 3) hoidma kultuuriväärtusi ja elukeskkonda; 4) kinni pidama väärika käitumise tavadest ja järgima elu-, töö- ja õpikoha reegleid.
 8. 8. Kohustused ühiskonna ees 1. austama oma kodumaad; 2. lugu pidama riigikorrast ja seadustest; 3. hoidma loodus-, kultuuri- ja elukeskkonda; 4. tunnustama käitumise üldtunnustatud tavasid (vajalik on välja anda juhendmaterjal, mis on ka lastele arusaadav); 5. tundma huvi talle suunatud teabe vastu ja õppima leidma talle huvi pakkuvat teavet; 6. osalema eakohastes ettevõtmistes.
 9. 9. Koolikohustus Lapsel on koolikohustus vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele: 1. laps peab täitma koolikohustust; 2. laps peab õppima vastavalt oma võimetele; 3. laps peab õppima tegema ea- ja võimetekohast tööd (ei pea silmas tööd töö seadusandluse tähenduses); 4. lapsel on kohustus austada oma õpetajaid ja juhendajaid nagu nemad peavad austama last; 5. laps peab valmistuma iseseisvaks eluks.
 10. 10. Kohustused kaasinimeste suhtes • Laps peab kaasinimestega lugupidavalt käituma. • Oma õiguste kasutamisel ei tohi laps kahjustada teiste laste ega täiskasvanute seaduslikke huve ja õigusi: 1. abistama nõrgemaid; 2. käituma ja suhtlema kaasinimestega lugupidavalt; 3. oma õiguste teostamisel arvestama teiste laste ja täiskasvanute õigustega.
 11. 11. Kohustused töö suhtes • Eakohane ja vabatahtlik töö on lapse normaalse arengu tähtis tingimus. • Laps hooldab iseennast, osaleb oma perekonna ühistes toimetustes ja töödes. • Riik ja kohalikud omavalitsused loovad laste tööks vajalikud tingimused. Sotsiaaltalitus jälgib lapse töötamise vastavust töö ohutuse ja tervise kaitse nõuetele ning käesoleva seaduse põhimõtetele.
 12. 12. Lapse kohustus hoida oma tervist • Iga laps peab hoidma oma tervist ja seda mitte rikkuma, et olla kord ise täisväärtuslik elujätkaja: 1. laps peab hoidma oma tervist; 2. laps peab vastutama isikliku hügieeni eest; 3. laps peab toituma tervislikult; 4. laps peab arendama oma kehalist võimekust; 5. laps peab puhkama (magama) ja viibima värskes õhus.
 13. 13. Õiguste kohustuste ülesanded • Laste õiguste ülesanne – https://eis.ekk.edu.ee/eis/lahendamine/8157/ • Laste kohustuste ülesanne - https://eis.ekk.edu.ee/eis/lahendamine/8143/ • Peamiste inimõiguste ülesanne - https://eis.ekk.edu.ee/eis/lahendamine/3299/
 14. 14. Kasutatud allikad • http://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/lapse-oigused/lapse-kohustused/

×