Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Podjela karata prema sadržaju.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 7 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Podjela karata prema sadržaju.pptx

  1. 1. Podjela karata SADRŽAJ
  2. 2. Podjela karata prema sadržaju  Opštegeografske (prikazan prostor sa više geografskih elemenata)  Tematske (prikazan prostor sa jednim ili dva elementa)
  3. 3. Hidrografija i reljef  Izobate (Zatvorene krive linije koje spajaju mjesta istih dubina)  Dubine mora i jezera iskazuju se njima ili nijansom plave boje
  4. 4.  Izohipse (Zatvorene krive linije koje spajaju mjesta istih visina)  Visina nekog reljefa se iskazuje njima ili različitim bojama  Kota
  5. 5.  Izobare su izolinije koje na grafičkim prikazima spajaju mjesta jednakoga pritiska
  6. 6.  Izoterme su linije koje na geografskoj karti spajaju tačke jednakih vrijednosti temperature
  7. 7.  Izohijete (grč. isos = jednak, hyetos = kiša) su linije koje na kartama povezuju mjesta jednake količine padavina

×