9.1. Повторення. Головні та другорядні члени речення.pptx

Повторення.
Головні та другорядні члени речення
Члени речення
головні другорядні
9.1. Повторення. Головні та другорядні члени речення.pptx
Хто в реченні головний?
Підмет — це головний член двоскладного речення, що означає предмет, про який
ідеться в реченні, і відповідає на питання: хто? що?
За своєю структурою підмет може бути простим (виражений одним словом) і
складеним (кількома словами).
Підмет
простий складений
Від цієї пригоди Іван ходив усе
зібганий у поясі, а люди прозвали
його Переломаний.
Спереду лежав пляж — піщаний острів
серед Дніпра, де три моторки невгамовно
перевозили з пристані купальників.
Простий підмет
1. Іменник у Н. в. На ґанку Карпової хати стоїть Марфа і веде мене
очима.
2. Займенник у Н. в. Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса.
3. Прикметник,
дієприкметник у Н. в.
(у значенні іменника)
Перехожі здивовано озиралися на мене.
4. Числівник у Н. в. Біля будинку стояло четверо.
5. Інфінітив З вовками жити — по-вовчому вити
6. Прислівник
(беруться в лапки)
«Ніколи» — сумне слово.
7. Службові слова,
вигуки (беруться в лапки)
Це «але» викликає сумнів.
Знайдіть у поданих реченнях прості підмети, назвіть способи їх вираження.
1. Я дуже тяжко Вами відболіла.
2. Нехай тобі минуле наше в весняні ночі не встає.
3. І кожне оте його «люби!», кожне оте «цілуй!» обгорталося пахощами бузку й
й конвалії.
4. Поранений просить водиці.
5. Погомоніти з високим начальством було для Хоми втіхою.
6. А над усім густо стелеться дух свіжого степового сіна.
7. Життя прожити — не поле перейти.
8. Це — я.
9. «Звенигора» в моїй свідомості відклалася як одна з найцікавіших робіт.
10. Для самієвського полку це «там» зникало десь за річкою.
Складений підмет
Сполучення на позначення власних
назв
Ольга Дмитрівна чекала приїзду доньки.
Тихий океан — найбільший у світі.
Іменник Н. в. + іменник О. в.
(!присудок у множині!)
Брат із сестрою грають у теніс.
Стійкі займенникові сполучення Ми з ним зустрілися о восьмій.
Кожен з них уміє працювати на комп'ютері.
Числівник + іменник У школі є десять комп'ютерів.
Минуло чотири хвилини.
Словосполучення зі значенням
кількості та сукупності (зі словами
близько, менше, більше, понад, з,
стадо, загін, зграя, табун, ряд і под.)
І його підхопило з десяток рук.
Зграя горобців сиділа на засніженому
паркані.
Брат із сестрою прийшли…
Брат із сестрою прийшов…
*зверніть увагу на форму присудка
Визначити підмети:
1. Ми з подругою любимо ходити по магазинах.
2. Кожен з учнів хотів скласти іспит якнайкраще.
3. Декілька голубів сиділи на даху.
4. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» — роман українських братів-
письменників Панаса Мирного та Івана Білика.
5. На паркінгу біля дому було лише шість машин.
У якому реченні слово «що» є підметом?
1. Ми любимо музику палку, що ніжно серце тисне.
2. Історія народів учить, що та держава велична…
Ми любимо музику палку, що ніжно серце тисне.
Історія народів учить, що та держава велична…
що = який = займенник =
підмет
що =/= який = сполучник = не є членом
речення
Присудок
— головний член двоскладного речення, який характеризує
підмет за дією чи ознакою, відповідає на питання що робить
предмет? що з ним робиться? у якому він стані? який він є? хто або
що він є?
присудок лише дія
Присудок
простий складений
іменний
дієслівний
Простий присудок
Дієслово в будь-якому способі та
часі
Я вчилася пильно до своїх різнородних
іспитів, а вона малювала.
Дієслово у складеній формі
майбутнього часу, наказовому й
умовному способі
Будемо вибирати третю товаришку.
Хай Степан лишається в них, спатиме в кухні.
Мовчала б ти!
До складу простого дієслівного Він ніби чекав її, не знаючи, чи вона прийде.
Фразеологізм А Чіпка зовсім пустився берега.
Усічене дієслово Вірите, сокира в мене в руках сама собі тільки
тільки – стриб, стриб, стриб!
Визначити підмети й присудки в реченнях:
1. На небі з’явилася веселка.
2. Біля дошки він знову в рот води набрав.
3. Я буду вболівати за тебе.
4. Він такого не зробив би.
5. О, ти вже ніби прощаєшся!
Складений присудок
іменний
дієслівний
допоміжне слово +
іменна частина
мови
допоміжне слово
+ інфінітив
Я хочу скласти ЗНО. Тоді життя стане легшим.
Тобто для розрізнення орієнтуємося на другу частину складеного присудка.
Складений дієслівний присудок: допоміжні
1. Фразові дієслова: стати, почати, перестати, закінчувати, продовжувати,
кинутися, зостатися.
2. Модальні дієслова: могти, хотіти, мусити, намагатися, уміти, любити.
3. Модальні прикметники: повинен, зобов’язаний, готовий, змушений,
згоден, ладен, радий.
4. Стійкі сполучення слів: не в силі, не в змозі, мати можливість, мати
намір.
5. Прислівники: треба, можна, доцільно, слід, важко, сором, приємно,
легко.
Визначити підмети й присудки в реченнях:
1. Тобі твоя земля родити перестане.
2. Дівчина стала збирати польові квіти.
3. Надвечір на небі ти можеш побачити чарівні зірки.
4. Він бажав піти разом з нею.
5. Сам лиш народ помогти собі зможе.
6. Ферзь ладен за короля померти.
7. Я друга побачити мушу.
Складений іменний присудок
бути
становити
стати
являти
зватися
ставати
робитися
називатися
вважатися
лишатися
доводитися
прикидатися
іменник
прикметник
дієприкметник
числівник
займенник
Дієслово-зв’язка бути у формі теперішнього часу (є), як правило,
опускається. Присудок із пропущеною дієслівною зв’язкою
складеним іменним із нульовою зв’язкою.
Мама — найкрасивіша жінка у світі.
До іменної частини складеного іменного присудка можуть
належати частки як, мов, ніби та ін.: Дівчина (є) як квіточка. Не
варто плутати присудки такого типу з порівняльними зворотами,
які залежать від присудка: Дівчина гарна, як квіточка. Зверніть
увагу на пунктуацію в наведених реченнях.
🔥ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ🔥 + розбір тестів ЗНО
https://youtu.be/s5nVWmLR01U
Підкресліть головні члени речення.
1. Карпати дивовижні.
2. Два та три - пʼять.
3. Мій брат став інженером.
4. Теплі вечори.
5. Вечори теплі.
6. Вечори стають теплими.
7. Брат із сестрою відпочивають біля моря.
8. Батько з дочкою вийшов у двір.
9. Твір ще не дописаний.
10. Ця книжка не моя.
11. «Intermezzo» Коцюбинського вразило мене.
12. «Сутінки» продовжують знімати.
13. «Сутінки» можуть побити рекорди за кількістю переглядів.
https://wordwall.net/uk/resource/6195195
https://wordwall.net/uk/resource/54528253
Підкресліть у поданих реченнях підмети. Надпишіть тип і спосіб вираження.
Люди прийшли на збори.
Багато людей прийшло на збори.
На курси записалися студенти.
Двадцять студентів записалося на курси.
Ніхто не відповів.
Ніхто з нас не відповів.
Сміливі завжди мають щастя.
Він сміливий.
Чорне море омиває береги кількох країн.
«Чорна рада» — історичний роман.
Два півники горох молотили.
Підійшли двоє.
Сто снів наснилося мені за ніч.
Чудовий сон наснився мені сьогодні.
Підкресліть у поданих реченнях присудки. Надпишіть тип і спосіб вираження.
Вона вчителька.
Вона вчителює.
Вона хоче вчителювати.
Він читає.
Він любить читати.
Він читач.
Він буде читати.
Син продовжив батькову справу.
Син продовжує працювати.
Скажи мені правду.
Можеш сказати щось посутнє?
Уже вечоріє.
Узимку починає вечоріти рано.
Я працюватиму до ночі.
Я згоден працювати з вами.
Тест-контроль: «Головні члени речення: вираження»
https://www.classtime.com/questions/question-sets/16547d19-596b-46ed-9fdd-
3b1836367241
8 клас. Українська мова. Узагальнення й систематизація вивченого за рік
https://youtu.be/mXHym0F-5rI?si=OLVAoExGfamGTRM2
С и н т а к с и с .
Д р у г о р я д н і ч л е н и р е ч е н н я
План
1. Додаток: способи вираження, прямий і непрямий.
2. Означення: способи вираження, узгоджене й неузгоджене,
неузгоджене, прикладка.
3. Обставина: способи вираження, види.
До другорядних членів речення належать додаток, означення й
обставина.
Кожен із другорядних членів речення відповідає на запитання.
9.1. Повторення. Головні та другорядні члени речення.pptx
Додаток означає об’єкт, на який спрямована дія.
Його запитання – Кого? Чого? Кому? Чому? Кого? Що? Ким? Чим? На кому? На чому?
Додаток — це другорядний член речення, що позначає предмет і
відповідає на питання непрямих відмінків:
кого? чого? кому? чому? кого? що? ким? чим? на кому? на чому?
може виражатися:
•іменником: Художник малює пейзаж.
•займенником: Дівчата зустріли її.
•іншою частиною мови в значенні іменника: Ми слухали старого.
•інфінітивом: Мене попросили написати статтю.
•числівник: Пам’яті тридцяти.
•вигук, службове слово: Тобі не дізнатись, чому я сказала «ні».
•словосполучення: Сім струн я торкаю, струна по струні...
Зверніть увагу! Додаток, виражений інфінітивом, зазвичай позначає дію,
яку виконує НЕ підмет:
Мама попросила мене помити посуд. (просить мама, а митиму я).
Порівняйте: Я можу помити посуд.
Знайдіть у поданих реченнях усі додатки, підкресліть їх, визначте й
надпишіть спосіб вираження.
1) Хто не пам’ятає свого минулого, той не вартий свого майбутнього 2)
Вибирала води у жменьку.
3) Його ніхто не примушує туди ходити.
4) Тому я повинен про щастя співати...
5) Осінь збирає слова і листи, збільшує відстані для вороття.
6) Прочитай мої мрії в засліплених очах.
7) Привчав мене батько трудитись, а мати — любити пісні.
Додаток
прямий
- З. в. без прийменника
(узяв ручку, знайшла зошит)
- Р. в. без прийменника зі
значенням частини
(принеси води, насипала борщу)
- Р. в. без прийменника, коли
перед дієсловом є не (не
підіймайте рук, не втрать себе)
непрямий
усі інші випадки,
у тому числі інфінітив
Означення — це другорядний член речення, який вказує на різні ознаки
предмета й відповідає на питання який? чий? котрий?
може виражатися:
•прикметником: Сьогодні чудовий день.
•дієприкметником: На розі вулиці стоїть відремонтований будинок.
Означення
узгоджене
Означення та означуване слово мають
однакову форму (відмінок, число, рід):
- бачу білий сніг (З. в., одн., ч. р.);
- у кришталевій вазі (М. в., одн., ж. р.).
неузгоджене
Означення та означуване слово
мають різну форму (часто означення
виражене незмінюваною частиною мови):
- біля будинку з цегли;
- бажання виспатися;
- котлета по-київськи.
Неузгоджені означення визначити складніше, оскільки вони схожі на інші
члени речення. Щоб не припуститися помилки, треба вдумливо ставити
ставити питання.
Порівняйте: Говорю (як?) по-турецьки.— П’ю каву (яку?) по-турецьки;
турецьки; Говорив (про кого?) про маму.— Написав пісню (яку?) про
про маму;
Жити — Батьківщині служити. — Його врятувало бажання (яке?) жити.
https://wordwall.net/uk/resource/55979635
https://wordwall.net/uk/resource/56500609
Підкресліть у поданих реченнях усі означення, надпишіть тип.
1) Сон про Вкраїну бачив я.
2) Так вже в світі повелося: я люблю її волосся, я люблю її тонкі вуста.
3) В епоху спорту і синтетики людей велика ряснота. Нехай тендітні
пальці етики торкнуть вам серце і вуста.
4) Живе собі, не переймаючись зовсім, поміж ранкового світла й вечірніх
мороків.
5) Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.
6) Пахнуть твої слова димом солодких слив, зірваних у садах з того
гіркого літа.
7) Будь-яке слово, вимовлене українською, само по собі є молитвою.
Обставина — другорядний член речення, який вказує на місце, час, мету, спосіб дії,
причину, умову дії та відповідає на запитання прислівника: як? де? коли? куди?
Види обставин
місця де? куди? звідки? Я приїхала додому.
часу коли? відколи? доки? Завтра вставати рано.
мети для чого? з якою метою? Він прийшов допомогти.
причини чому? з якої причини? Він зрадів, побачивши сина.
умови за якої умови? Лежачи й сокира іржавіє.
допустовості незважаючи на що? Було душно, незважаючи на дощ.
способу дії як? яким способом? Він поїхав поїздом.
міри і ступеня наскільки? якою мірою? Це мені знайоме до болю.
*усе просто: вид залежить від запитання
Знайти всі обставини в реченнях (визначити види):
1. З ранку до ночі він думав тільки про неї.
2. Ми поїхали до озера на відпочинок.
3. Діти весело сміялися.
4. Лежачи діла не зробиш.
5. Всупереч втомі ми продовжували працювати.
6. Їй було боляче до крику.
7. У хаті розмовляли батько з матір’ю.
8. Він скрикнув з несподіванки.
Підкресліть головні та другорядні члени речення.
1. Приготуй локшину по-флотськи.
2. Заведіть зошит у клітинку.
3. Редактор попросив доопрацювати статтю.
4. Друзі виявили бажання освіжитися.
5. У вівторок поїду відпочивати до моря.
6. Його погляд спрямований у море.
7. Про гривну, нагрудну прикрасу, я дізнався з книжки.
8. Через затори я спізнився на десять хвилин.
9. Обовʼязково відвідайте Чигирин - славне козацьке місто.
10. Читати мене навчили в пʼять років.
11. Клен навпроти тішить тінню, яка падає від нього.
12. Пропливши три кілометри, обовʼязково сходи в сауну.
13. Шоколад, загорнутий у фольгу, краще зберігається.
14. Люблю слухати пісні про кохання.
15. Промінь сонця поволі заливає золотом кімнату.
16. Світлана, як пава, поважно проходить під вікнами.
17. Команда з Одеси здобула переконливу перемогу.
1 von 47

Recomendados

Урок розвитку зв'язного мовлення 4 клас (РЗМ) von
Урок розвитку зв'язного мовлення 4 клас (РЗМ)Урок розвитку зв'язного мовлення 4 клас (РЗМ)
Урок розвитку зв'язного мовлення 4 клас (РЗМ)Ковпитська ЗОШ
3.2K views58 Folien
презентація ( пароніми) von
презентація ( пароніми)презентація ( пароніми)
презентація ( пароніми)Cshkilniy
16.8K views14 Folien
нестандартні диктанти у 3 4 класі von
нестандартні диктанти у 3 4 класінестандартні диктанти у 3 4 класі
нестандартні диктанти у 3 4 класіAnton Gichko
32.3K views37 Folien
Словосполучення і речення. головні і другорядні члени речення. однорідні  чле... von
Словосполучення і речення. головні і другорядні члени речення. однорідні  чле...Словосполучення і речення. головні і другорядні члени речення. однорідні  чле...
Словосполучення і речення. головні і другорядні члени речення. однорідні  чле...lidiyavergoti
3.8K views13 Folien
деформовані тексти von
деформовані текстидеформовані тексти
деформовані текстиAnton Gichko
23.8K views41 Folien
Urok 3 povtorennja vyvchenogo u 8 klasi gramatychna osnova rechennya odnoskla... von
Urok 3 povtorennja vyvchenogo u 8 klasi gramatychna osnova rechennya odnoskla...Urok 3 povtorennja vyvchenogo u 8 klasi gramatychna osnova rechennya odnoskla...
Urok 3 povtorennja vyvchenogo u 8 klasi gramatychna osnova rechennya odnoskla...TykhomirovaKaterina
763 views15 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Урок 65. Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів. von
Урок 65. Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів.Урок 65. Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів.
Урок 65. Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів.Василь Тереховський
1.9K views23 Folien
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури von
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літературиновітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літературиltymnevaLA
93.1K views78 Folien
Електронний лист. СМС-повідомлення von
Електронний лист. СМС-повідомленняЕлектронний лист. СМС-повідомлення
Електронний лист. СМС-повідомленняSvitlana ZHyvolup
11.6K views13 Folien
аналіз von
аналізаналіз
аналізElena Bosa
3.1K views2 Folien
8 клас вправи von
8 клас вправи8 клас вправи
8 клас вправиуав ыавя
13K views44 Folien
тема.прикладка як різновид означення von
тема.прикладка як різновид означеннятема.прикладка як різновид означення
тема.прикладка як різновид означенняВалентина Кодола
11.2K views20 Folien

Was ist angesagt?(20)

новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури von ltymnevaLA
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літературиновітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
ltymnevaLA93.1K views
Електронний лист. СМС-повідомлення von Svitlana ZHyvolup
Електронний лист. СМС-повідомленняЕлектронний лист. СМС-повідомлення
Електронний лист. СМС-повідомлення
Svitlana ZHyvolup11.6K views
аналіз von Elena Bosa
аналізаналіз
аналіз
Elena Bosa3.1K views
презентація узагальнення й систематизація з теми другорядні чр von Anton Fedorov
презентація узагальнення й систематизація з теми другорядні чрпрезентація узагальнення й систематизація з теми другорядні чр
презентація узагальнення й систематизація з теми другорядні чр
Anton Fedorov987 views
Другорядні члени речення. тренувальні вправи von Natalya Kunashenko
Другорядні члени речення. тренувальні вправиДругорядні члени речення. тренувальні вправи
Другорядні члени речення. тренувальні вправи
Natalya Kunashenko14.9K views
Як написати успішне есе von olyasmetyukh
Як написати успішне есеЯк написати успішне есе
Як написати успішне есе
olyasmetyukh67.5K views
Конспект уроку "Момотаро, або Хлопчик - Персик" von dtamara123
Конспект уроку "Момотаро, або Хлопчик - Персик"Конспект уроку "Момотаро, або Хлопчик - Персик"
Конспект уроку "Момотаро, або Хлопчик - Персик"
dtamara1232.2K views
Презентація до уроку з української мови:Головні слова в реченні von velikokopanska zosh I-III st.
 Презентація до уроку з української мови:Головні слова в реченні Презентація до уроку з української мови:Головні слова в реченні
Презентація до уроку з української мови:Головні слова в реченні

Similar a 9.1. Повторення. Головні та другорядні члени речення.pptx

3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1 von
3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-13 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1
3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1NoName520
211 views160 Folien
4 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-1 von
4 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-14 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-1
4 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-1cgf gfgfg
341 views160 Folien
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1 von
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1kreidaros1
1.1K views160 Folien
1 von
11
1ssuser296d561
38.9K views160 Folien
3 um var_2020-1 von
3 um var_2020-13 um var_2020-1
3 um var_2020-14book
6.1K views160 Folien
відкритий світ von
відкритий світвідкритий світ
відкритий світvalentina31415
3.2K views32 Folien

Similar a 9.1. Повторення. Головні та другорядні члени речення.pptx(20)

3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1 von NoName520
3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-13 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1
3 klas-ukrainska-mova-varzatska-2020-1
NoName520211 views
4 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-1 von cgf gfgfg
4 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-14 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-1
4 klas-ukrayinska-mova-varzatska-2021-1
cgf gfgfg341 views
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1 von kreidaros1
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1
Ukrajinska mova-3-klas-varzatska-2020-1
kreidaros11.1K views
3 um var_2020-1 von 4book
3 um var_2020-13 um var_2020-1
3 um var_2020-1
4book6.1K views
відкритий світ von valentina31415
відкритий світвідкритий світ
відкритий світ
valentina314153.2K views
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-varzatska-2021-1 von kreidaros1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-varzatska-2021-1Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-varzatska-2021-1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-varzatska-2021-1
kreidaros1534 views
Підручник Українська мова 4 клас Л. О. Варзацька, Г. Є. Зроль, Л. М. Шильцова... von 12Балів ГДЗ
Підручник Українська мова 4 клас Л. О. Варзацька, Г. Є. Зроль, Л. М. Шильцова...Підручник Українська мова 4 клас Л. О. Варзацька, Г. Є. Зроль, Л. М. Шильцова...
Підручник Українська мова 4 клас Л. О. Варзацька, Г. Є. Зроль, Л. М. Шильцова...
Шляхи підвищення активності учнів на уроках словесності з використанням новіт... von Елена Рукина
Шляхи підвищення активності учнів на уроках словесності з використанням новіт...Шляхи підвищення активності учнів на уроках словесності з використанням новіт...
Шляхи підвищення активності учнів на уроках словесності з використанням новіт...
завдання з української мови для літньої школи von Sevindzh Imanova
завдання з української мови для літньої школизавдання з української мови для літньої школи
завдання з української мови для літньої школи
Sevindzh Imanova19.8K views
завдання з української мови для літньої школи von Sevindzh Imanova
завдання з української мови для літньої школизавдання з української мови для літньої школи
завдання з української мови для літньої школи
Sevindzh Imanova38.5K views
Ukrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-mol von kreidaros1
Ukrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-molUkrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-mol
Ukrainska mova-4-klas-khoroshkovska-2015-mol
kreidaros124 views
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-zahariichuk-2021-1 von kreidaros1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-zahariichuk-2021-1Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-zahariichuk-2021-1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-zahariichuk-2021-1
kreidaros11.8K views
Підручник Українська мова 4 клас М. Д. Захарійчук (2021 рік) Частина 1 von 12Балів ГДЗ
Підручник Українська мова 4 клас М. Д. Захарійчук (2021 рік) Частина 1Підручник Українська мова 4 клас М. Д. Захарійчук (2021 рік) Частина 1
Підручник Українська мова 4 клас М. Д. Захарійчук (2021 рік) Частина 1
4 укр яз_варзацька_зроль_2015_укр von Aira_Roo
4 укр яз_варзацька_зроль_2015_укр4 укр яз_варзацька_зроль_2015_укр
4 укр яз_варзацька_зроль_2015_укр
Aira_Roo149 views
Ukrainska mova-4-klas-varzacka-2015 von kreidaros1
Ukrainska mova-4-klas-varzacka-2015Ukrainska mova-4-klas-varzacka-2015
Ukrainska mova-4-klas-varzacka-2015
kreidaros178 views
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-krygan-2021-ugor-2 von kreidaros1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-krygan-2021-ugor-2Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-krygan-2021-ugor-2
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-krygan-2021-ugor-2
kreidaros1157 views
4 um z_2015_ua von 4klas
4 um z_2015_ua4 um z_2015_ua
4 um z_2015_ua
4klas886.3K views
4 um z_2015_ua von bookin777
4 um z_2015_ua4 um z_2015_ua
4 um z_2015_ua
bookin777104.8K views

Último

Діловодство у ЗПО von
Діловодство у ЗПОДіловодство у ЗПО
Діловодство у ЗПОНазарій Середа
676 views53 Folien
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниNataliya Persikova
29 views11 Folien
шляга о.а..pptx von
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptxssuser389ffd
12 views19 Folien
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів von
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівssuser15a891
233 views14 Folien
Семінар Пізнаємо природу.pptx von
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptxssuser389ffd
11 views14 Folien
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfVchutelInf
5 views244 Folien

Último(20)

Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів von ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891233 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx von ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd11 views
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Презентація Наукової школи Войтова В.А. von tetiana1958
Презентація Наукової школи Войтова В.А.Презентація Наукової школи Войтова В.А.
Презентація Наукової школи Войтова В.А.
tetiana195838 views
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... von ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891234 views
Літературні дати 2024 року von ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891194 views
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf von ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c9 views
Іде, іде святий Миколай.pptx von ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b9 views
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf von ssuser15a891
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
ssuser15a89137 views
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа... von GoQA
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...
GoQA24 views
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf von ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 views
Правила прийому 2024.pdf von home
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdf
home38 views

9.1. Повторення. Головні та другорядні члени речення.pptx

 • 4. Хто в реченні головний?
 • 5. Підмет — це головний член двоскладного речення, що означає предмет, про який ідеться в реченні, і відповідає на питання: хто? що? За своєю структурою підмет може бути простим (виражений одним словом) і складеним (кількома словами).
 • 6. Підмет простий складений Від цієї пригоди Іван ходив усе зібганий у поясі, а люди прозвали його Переломаний. Спереду лежав пляж — піщаний острів серед Дніпра, де три моторки невгамовно перевозили з пристані купальників.
 • 7. Простий підмет 1. Іменник у Н. в. На ґанку Карпової хати стоїть Марфа і веде мене очима. 2. Займенник у Н. в. Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса. 3. Прикметник, дієприкметник у Н. в. (у значенні іменника) Перехожі здивовано озиралися на мене. 4. Числівник у Н. в. Біля будинку стояло четверо. 5. Інфінітив З вовками жити — по-вовчому вити 6. Прислівник (беруться в лапки) «Ніколи» — сумне слово. 7. Службові слова, вигуки (беруться в лапки) Це «але» викликає сумнів.
 • 8. Знайдіть у поданих реченнях прості підмети, назвіть способи їх вираження. 1. Я дуже тяжко Вами відболіла. 2. Нехай тобі минуле наше в весняні ночі не встає. 3. І кожне оте його «люби!», кожне оте «цілуй!» обгорталося пахощами бузку й й конвалії. 4. Поранений просить водиці. 5. Погомоніти з високим начальством було для Хоми втіхою. 6. А над усім густо стелеться дух свіжого степового сіна. 7. Життя прожити — не поле перейти. 8. Це — я. 9. «Звенигора» в моїй свідомості відклалася як одна з найцікавіших робіт. 10. Для самієвського полку це «там» зникало десь за річкою.
 • 9. Складений підмет Сполучення на позначення власних назв Ольга Дмитрівна чекала приїзду доньки. Тихий океан — найбільший у світі. Іменник Н. в. + іменник О. в. (!присудок у множині!) Брат із сестрою грають у теніс. Стійкі займенникові сполучення Ми з ним зустрілися о восьмій. Кожен з них уміє працювати на комп'ютері. Числівник + іменник У школі є десять комп'ютерів. Минуло чотири хвилини. Словосполучення зі значенням кількості та сукупності (зі словами близько, менше, більше, понад, з, стадо, загін, зграя, табун, ряд і под.) І його підхопило з десяток рук. Зграя горобців сиділа на засніженому паркані.
 • 10. Брат із сестрою прийшли… Брат із сестрою прийшов… *зверніть увагу на форму присудка
 • 11. Визначити підмети: 1. Ми з подругою любимо ходити по магазинах. 2. Кожен з учнів хотів скласти іспит якнайкраще. 3. Декілька голубів сиділи на даху. 4. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» — роман українських братів- письменників Панаса Мирного та Івана Білика. 5. На паркінгу біля дому було лише шість машин.
 • 12. У якому реченні слово «що» є підметом? 1. Ми любимо музику палку, що ніжно серце тисне. 2. Історія народів учить, що та держава велична…
 • 13. Ми любимо музику палку, що ніжно серце тисне. Історія народів учить, що та держава велична… що = який = займенник = підмет що =/= який = сполучник = не є членом речення
 • 14. Присудок — головний член двоскладного речення, який характеризує підмет за дією чи ознакою, відповідає на питання що робить предмет? що з ним робиться? у якому він стані? який він є? хто або що він є? присудок лише дія
 • 16. Простий присудок Дієслово в будь-якому способі та часі Я вчилася пильно до своїх різнородних іспитів, а вона малювала. Дієслово у складеній формі майбутнього часу, наказовому й умовному способі Будемо вибирати третю товаришку. Хай Степан лишається в них, спатиме в кухні. Мовчала б ти! До складу простого дієслівного Він ніби чекав її, не знаючи, чи вона прийде. Фразеологізм А Чіпка зовсім пустився берега. Усічене дієслово Вірите, сокира в мене в руках сама собі тільки тільки – стриб, стриб, стриб!
 • 17. Визначити підмети й присудки в реченнях: 1. На небі з’явилася веселка. 2. Біля дошки він знову в рот води набрав. 3. Я буду вболівати за тебе. 4. Він такого не зробив би. 5. О, ти вже ніби прощаєшся!
 • 18. Складений присудок іменний дієслівний допоміжне слово + іменна частина мови допоміжне слово + інфінітив Я хочу скласти ЗНО. Тоді життя стане легшим. Тобто для розрізнення орієнтуємося на другу частину складеного присудка.
 • 19. Складений дієслівний присудок: допоміжні 1. Фразові дієслова: стати, почати, перестати, закінчувати, продовжувати, кинутися, зостатися. 2. Модальні дієслова: могти, хотіти, мусити, намагатися, уміти, любити. 3. Модальні прикметники: повинен, зобов’язаний, готовий, змушений, згоден, ладен, радий. 4. Стійкі сполучення слів: не в силі, не в змозі, мати можливість, мати намір. 5. Прислівники: треба, можна, доцільно, слід, важко, сором, приємно, легко.
 • 20. Визначити підмети й присудки в реченнях: 1. Тобі твоя земля родити перестане. 2. Дівчина стала збирати польові квіти. 3. Надвечір на небі ти можеш побачити чарівні зірки. 4. Він бажав піти разом з нею. 5. Сам лиш народ помогти собі зможе. 6. Ферзь ладен за короля померти. 7. Я друга побачити мушу.
 • 22. Дієслово-зв’язка бути у формі теперішнього часу (є), як правило, опускається. Присудок із пропущеною дієслівною зв’язкою складеним іменним із нульовою зв’язкою. Мама — найкрасивіша жінка у світі. До іменної частини складеного іменного присудка можуть належати частки як, мов, ніби та ін.: Дівчина (є) як квіточка. Не варто плутати присудки такого типу з порівняльними зворотами, які залежать від присудка: Дівчина гарна, як квіточка. Зверніть увагу на пунктуацію в наведених реченнях.
 • 23. 🔥ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ🔥 + розбір тестів ЗНО https://youtu.be/s5nVWmLR01U
 • 24. Підкресліть головні члени речення. 1. Карпати дивовижні. 2. Два та три - пʼять. 3. Мій брат став інженером. 4. Теплі вечори. 5. Вечори теплі. 6. Вечори стають теплими. 7. Брат із сестрою відпочивають біля моря. 8. Батько з дочкою вийшов у двір. 9. Твір ще не дописаний. 10. Ця книжка не моя. 11. «Intermezzo» Коцюбинського вразило мене. 12. «Сутінки» продовжують знімати. 13. «Сутінки» можуть побити рекорди за кількістю переглядів.
 • 26. Підкресліть у поданих реченнях підмети. Надпишіть тип і спосіб вираження. Люди прийшли на збори. Багато людей прийшло на збори. На курси записалися студенти. Двадцять студентів записалося на курси. Ніхто не відповів. Ніхто з нас не відповів. Сміливі завжди мають щастя. Він сміливий. Чорне море омиває береги кількох країн. «Чорна рада» — історичний роман. Два півники горох молотили. Підійшли двоє. Сто снів наснилося мені за ніч. Чудовий сон наснився мені сьогодні.
 • 27. Підкресліть у поданих реченнях присудки. Надпишіть тип і спосіб вираження. Вона вчителька. Вона вчителює. Вона хоче вчителювати. Він читає. Він любить читати. Він читач. Він буде читати. Син продовжив батькову справу. Син продовжує працювати. Скажи мені правду. Можеш сказати щось посутнє? Уже вечоріє. Узимку починає вечоріти рано. Я працюватиму до ночі. Я згоден працювати з вами.
 • 28. Тест-контроль: «Головні члени речення: вираження» https://www.classtime.com/questions/question-sets/16547d19-596b-46ed-9fdd- 3b1836367241
 • 29. 8 клас. Українська мова. Узагальнення й систематизація вивченого за рік https://youtu.be/mXHym0F-5rI?si=OLVAoExGfamGTRM2
 • 30. С и н т а к с и с . Д р у г о р я д н і ч л е н и р е ч е н н я
 • 31. План 1. Додаток: способи вираження, прямий і непрямий. 2. Означення: способи вираження, узгоджене й неузгоджене, неузгоджене, прикладка. 3. Обставина: способи вираження, види.
 • 32. До другорядних членів речення належать додаток, означення й обставина. Кожен із другорядних членів речення відповідає на запитання.
 • 34. Додаток означає об’єкт, на який спрямована дія. Його запитання – Кого? Чого? Кому? Чому? Кого? Що? Ким? Чим? На кому? На чому?
 • 35. Додаток — це другорядний член речення, що позначає предмет і відповідає на питання непрямих відмінків: кого? чого? кому? чому? кого? що? ким? чим? на кому? на чому? може виражатися: •іменником: Художник малює пейзаж. •займенником: Дівчата зустріли її. •іншою частиною мови в значенні іменника: Ми слухали старого. •інфінітивом: Мене попросили написати статтю. •числівник: Пам’яті тридцяти. •вигук, службове слово: Тобі не дізнатись, чому я сказала «ні». •словосполучення: Сім струн я торкаю, струна по струні...
 • 36. Зверніть увагу! Додаток, виражений інфінітивом, зазвичай позначає дію, яку виконує НЕ підмет: Мама попросила мене помити посуд. (просить мама, а митиму я). Порівняйте: Я можу помити посуд.
 • 37. Знайдіть у поданих реченнях усі додатки, підкресліть їх, визначте й надпишіть спосіб вираження. 1) Хто не пам’ятає свого минулого, той не вартий свого майбутнього 2) Вибирала води у жменьку. 3) Його ніхто не примушує туди ходити. 4) Тому я повинен про щастя співати... 5) Осінь збирає слова і листи, збільшує відстані для вороття. 6) Прочитай мої мрії в засліплених очах. 7) Привчав мене батько трудитись, а мати — любити пісні.
 • 38. Додаток прямий - З. в. без прийменника (узяв ручку, знайшла зошит) - Р. в. без прийменника зі значенням частини (принеси води, насипала борщу) - Р. в. без прийменника, коли перед дієсловом є не (не підіймайте рук, не втрать себе) непрямий усі інші випадки, у тому числі інфінітив
 • 39. Означення — це другорядний член речення, який вказує на різні ознаки предмета й відповідає на питання який? чий? котрий? може виражатися: •прикметником: Сьогодні чудовий день. •дієприкметником: На розі вулиці стоїть відремонтований будинок.
 • 40. Означення узгоджене Означення та означуване слово мають однакову форму (відмінок, число, рід): - бачу білий сніг (З. в., одн., ч. р.); - у кришталевій вазі (М. в., одн., ж. р.). неузгоджене Означення та означуване слово мають різну форму (часто означення виражене незмінюваною частиною мови): - біля будинку з цегли; - бажання виспатися; - котлета по-київськи.
 • 41. Неузгоджені означення визначити складніше, оскільки вони схожі на інші члени речення. Щоб не припуститися помилки, треба вдумливо ставити ставити питання. Порівняйте: Говорю (як?) по-турецьки.— П’ю каву (яку?) по-турецьки; турецьки; Говорив (про кого?) про маму.— Написав пісню (яку?) про про маму; Жити — Батьківщині служити. — Його врятувало бажання (яке?) жити.
 • 43. Підкресліть у поданих реченнях усі означення, надпишіть тип. 1) Сон про Вкраїну бачив я. 2) Так вже в світі повелося: я люблю її волосся, я люблю її тонкі вуста. 3) В епоху спорту і синтетики людей велика ряснота. Нехай тендітні пальці етики торкнуть вам серце і вуста. 4) Живе собі, не переймаючись зовсім, поміж ранкового світла й вечірніх мороків. 5) Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. 6) Пахнуть твої слова димом солодких слив, зірваних у садах з того гіркого літа. 7) Будь-яке слово, вимовлене українською, само по собі є молитвою.
 • 44. Обставина — другорядний член речення, який вказує на місце, час, мету, спосіб дії, причину, умову дії та відповідає на запитання прислівника: як? де? коли? куди?
 • 45. Види обставин місця де? куди? звідки? Я приїхала додому. часу коли? відколи? доки? Завтра вставати рано. мети для чого? з якою метою? Він прийшов допомогти. причини чому? з якої причини? Він зрадів, побачивши сина. умови за якої умови? Лежачи й сокира іржавіє. допустовості незважаючи на що? Було душно, незважаючи на дощ. способу дії як? яким способом? Він поїхав поїздом. міри і ступеня наскільки? якою мірою? Це мені знайоме до болю. *усе просто: вид залежить від запитання
 • 46. Знайти всі обставини в реченнях (визначити види): 1. З ранку до ночі він думав тільки про неї. 2. Ми поїхали до озера на відпочинок. 3. Діти весело сміялися. 4. Лежачи діла не зробиш. 5. Всупереч втомі ми продовжували працювати. 6. Їй було боляче до крику. 7. У хаті розмовляли батько з матір’ю. 8. Він скрикнув з несподіванки.
 • 47. Підкресліть головні та другорядні члени речення. 1. Приготуй локшину по-флотськи. 2. Заведіть зошит у клітинку. 3. Редактор попросив доопрацювати статтю. 4. Друзі виявили бажання освіжитися. 5. У вівторок поїду відпочивати до моря. 6. Його погляд спрямований у море. 7. Про гривну, нагрудну прикрасу, я дізнався з книжки. 8. Через затори я спізнився на десять хвилин. 9. Обовʼязково відвідайте Чигирин - славне козацьке місто. 10. Читати мене навчили в пʼять років. 11. Клен навпроти тішить тінню, яка падає від нього. 12. Пропливши три кілометри, обовʼязково сходи в сауну. 13. Шоколад, загорнутий у фольгу, краще зберігається. 14. Люблю слухати пісні про кохання. 15. Промінь сонця поволі заливає золотом кімнату. 16. Світлана, як пава, поважно проходить під вікнами. 17. Команда з Одеси здобула переконливу перемогу.